Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
pemulihan bacaan

pemulihan bacaan

Ratings:
(0)
|Views: 6,055|Likes:
Published by SaadiahAbdHamid

More info:

Published by: SaadiahAbdHamid on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Literasi Bahasa
WAJ3104
1.0Pengenalan
Menurut
Atan Long
(1976), membaca adalah proses menterjemahkan bentukpenulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna daripada bahan bertulis itu. Inibermakna tanpa memahami apa-apa yang dibaca belum dianggap mahir membaca.Menurut
Dr. Koh Boh Boon,
membaca dapat membantu perkembangan kognitif danafektif seseorang murid Justru itu kemahiran membaca perlu dikuasai diperingkatawal persekolahan bagi membolehkan murid-murid berkomunikasi dan menimbailmu pengetahuan agar mereka dapat berkembang secara menyeluruh dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani, sesuai dengan Falsafah Pendidikan Negara.Sekiranya seseorang murid tidak boleh membaca seperti rakan-rakan sebayamereka, mereka bukan sahaja akan ketinggalan dalam pelajaran, malah mereka jugaakan merasa rendah diri, hilang keyakinan diri dan kurang minat belajar. Justeru,itu, Program Pemulihan Bacaan perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapatmenguasai kemahiran ini. Menurut
Margaret
et.al (1989), guru haruslah memulakanpengajaran mengikut tahap yang sesuai. Aktiviti terpenting yang perlu ditekankan ketika mengajar pemulihan bacaan adalahsebutan fonetik yang betul. Penghasilan artikulasi yang berbeza akan menyebabkanpenerimaan akustik yang berbeza. Pengajaran bunyi vokal, diftong, dan konsonan juga perlulah ditekankan. Justeru, guru perlu mengajarkan alat-alat sebutan bunyiseperti rajah di bawah.
Pemulihan BacaanPage 1
 
Literasi Bahasa
WAJ3104
2.0Faktor-faktor murid tidak dapat membaca.
Menurut Datuk
Mohd. Sarit Yusoh
(BN-Temerloh) Ketika negara memasuki fasakedua menuju Wawasan 2020, terdapat lebih 100,000 murid tahun dua hingga enamsekolah rendah di seluruh negara didapati tidak tahu membaca, menulis danmengira. Menurut Setiausaha Agung NUTP,
Lok Yim Pheng,
senariomembimbangkan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya:a) Kekurangan guru bagi mengendalikan kelas pemulihan bagi murid yangmengalami masalah membaca dan menulis.b) Murid kelas pemulihan juga terpaksa mengikuti kelas sukatan pelajaran lain, jadimereka tidak boleh memberi tumpuan sepenuhnya dalam kelas pemulihan.c) Murid tidak mendapat pendidikan asas dari awal (prasekolah) sehinggamenyukarkan mereka menyesuaikan diri dengan kelompok murid pintar.d) Murid lewat mendaftar masuk kelas tahun satu (ada yang lewat hingga satu dandua bulan) menyebabkan mereka tidak mengikuti pendidikan asas membaca dariawal.e) Masalah keluarga, murid kerap tidak hadir ke sekolah sehingga ketinggalandalam proses pembelajaran.f) Wujud kelompok murid yang mempunyai daya pemikiran yang pantas danlembap. Jika tidak diasingkan, yang lembap akan terus ketinggalan; danMurid tidak mempunyai sebarang minat untuk belajar.g) Murid tidak mendapat perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa terhadapkemajuan pelajaran mereka.h) Murid tidak dapat memberi tumpuan yang lama.“Jadi,
NUTP
berpandangan, kerajaan perlu mengukuhkan peranan kelas pemulihanbagi memastikan murid yang mengalami masalah tersebut dapat `dipulihkan’ secara
Pemulihan BacaanPage 2
 
Literasi Bahasa
WAJ3104
lebih berkesan. Oleh itu sebelum seseorang kanak-kanak itu diajar membacamereka mestilah terlebih dahulu boleh bertutur.
3.0Teori Pemerolehan Bahasa
Menurut
B. F. Skinner 
yang mempelopori Teori Behaviorisme, pembelajaran bahasakanak-kanak berlaku apabila ibu bapa atau ahli keluarga yang lain mengajar kanak-kanak bercakap dan memberi galakan dengan memberi ganjaran seperti pujian,senyuman, tepukan atau pelukan apabila kanak-kanak itu dapat memberi respondalam pertuturan. Apabila situasi ini sentiasa berulang maka tahap penguasaanbahasa kanak-kanak itu akan semakin berkembang dari hari ke sehari.Berlandaskan kepada Teori Kognitif yang dipelopori oleh
Jean Piaget
iaitu seorangahli psikologi berbangsa Swiss, perkembangan bahasa kanak-kanak berkait rapatdengan perkembangan mentalnya. Untuk memperoleh penguasaan bahasaseseorang kanak-kanak perlu melalui beberapa peringkat perkembangan kognitifnya.Menurut Jean Piaget, peringkat pertama dikatakan sebagai peringkat deria-motor iaitu kanak-kanak berumur dalam lingkungan 18 bulan hingga 2 tahun. Padaperingkat ini kanak-kanak membentuk skemata atau struktur kognitif hasil daripadainteraksi yang aktif dengan persekitaran. Pengetahuan digambarkan dalam pelbagaibentuk simbolik. Ketika berumur 2 hingga 7 tahun kanakk-kanak memasukiperingkat tahap pemikiran praoperasi konkrit. Dalam peringkat ini perguasaanbahasa kanak-kanak semakin berkembang.Dalam lingkungan umur 4 tahun kanak-kanak sudah mula pandai bercakap danboleh membentuk ayat serta memahami percakapan orang lain. Peringkat ketigaadalah operasi konkrit (7 12 tahun) iaitu sudah dapat menguasi beberapakemahiran seperti hokum pengekalan, konsep hubungan, pengkategorian danpersirian.Pelbagai kaedah yang digunakan oleh kanak-kanak untuk mempelajari bahasa mengikutperingkat umur.
Pemulihan BacaanPage 3

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Suganthi Dorai liked this
Ranjeet Kumar liked this
Nuzafira Natasha liked this
Wai Mun liked this
Shamshahida Abas liked this
Low Jian Hao liked this
Zu Ixora added this note
terima kasih atas maklumat ini, boleh send info ini ke e-mail ixora_zu@yahoo.com, tq ;)
mfmisik liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->