Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sfantul Maxim Marturisitorul Viata Maicii Domnului (TEXT)

Sfantul Maxim Marturisitorul Viata Maicii Domnului (TEXT)

Ratings:
(0)
|Views: 83|Likes:
Published by djrexy

More info:

Published by: djrexy on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
SFÂNTUL
MAXIM
M Ă R T V R I S I T O R V L
"IFI'J'FI
t d F l I ~ 1 I
nOhlHULUI
 
C o f e c ţ i a
plii{osopliiaCliristiana
Seria
J{
agiograpliica
SfântulMaxim
M ă r t u r i s i t o r u l
(t
662)
este
incontestabil
cel
mai
prrifund
gânditor
teologic
fi
duhovnicesc
al
T r a d i ţ i e i
pa-
tristice
a
Bisericii
r ă s ă r i t e n e .
În
viziunea
sa,
e s e n ţ a
Evangheli
ei
Bisericii
se
c o n c e n t r e a z ă
în
dublul
mister
al
înomenirii
lui
Dumnezeu
fial
îndumnezeirii
omului.
.
Aceste
d o u ă
a d e v ă r u r i
de
c ă p e t e n i e
ale
c r e d i n ţ e i
ortodoxe
nu
sunt
î n s ă
teze
abstracte.
Ele
au,
fiecare,
o
întrupare
p e r s o n a l ă
c o n c r e t ă .
D a c ă
misterul
înomenirii
lui
Dumnezeu
este
realizat
înPersoana
lui
Iisus
Hristos,
Fiullui
Dumnezeu
întrupat,misterul
îndumnezeiriiomului
este
realizat
pilduitor
în
Per
soana
Fecioarei
Maria,
N ă s c ă t o a r e
de
Dumnezeu
fi
f ă p t u r ă
o m e n e a s c ă
î n d u m n e z e i t ă
prin
har.
P ă s t r a t ă
numai
într-o
traducere
g e o r g i a n ă
m e d i e v a l ă ,
V i a ţ a
MaiciiDomnului
s c r i s ă
de
SfântulMaximafost
doar
re
cent
r e c o n s t i t u i t ă
fi
e d i t a t ă .
Ea
apare
aici
pentruprima
d a t ă
în
limba
r o m â n ă .
Cititorul
interesat
are
privilegiul
de
a
se
în
tâlni
cu
o
o p e r ă
m a r i o l o g i c ă
u n i c ă .
Cel
mai
bine
poate
fi
carac
t e r i z a t ă
ca
o
"biograjie
d o x o l o g i c ă ( ~
împletind
în
chip
minu
nat
reconstituirea
i s t o r i c ă
fi
c o n t e m p l a ţ i a
m i s t i c ă ,
relatarea
h a g i o g r a j i c ă
fi
celebrarea
l i t u r g i c ă .
Toate
acestea
r e c o m a n d ă
de
la
sine
V i a ţ a
MaiciiDomnului
ca
pe
ungiuvaer
patristic
semnat
de
cel
mai
mare
P ă r i n t e
al
Bisericii
r ă s ă r i t e n e .
'Eaitura
I
([)'EISIS
ISBN973-9344-12-7
 
C o [ e c ţ i a
pfiifosopfiiaCfiristiana
,...-------
-----------,
Sena
Jfagiograpfiica
SFÂNTUL
MAXIM
M Ă R T U R I S I T O R U L
Traducere
ş i
p o s t f a ţ ă :
iliac.
Ioan
1.
I c ă
jr.
VU\q1f\
tdf\ICII
50IrlNUhUI
Misticfi
dogmatic,
cultic
fi
liturgic,
crefti
nismul
ortodox
e
în
acelafi
timp
Ii
filozofic.În
Hristosfi
în
. i f i n ţ i i
Lui,
iubirea
de
î n ţ e -
lepciune
(philo-sophia)
Ii
a d e v ă r
a
omului,
ca
r a c t e r i s t i c ă i r e d u c t i b i l ă
a
u m a n i t ă ţ i i ,
întâlnefte
într-o
î n t r e p ă t r u n d e r e n e g r ă i t ă
Î n ţ e l e p c i u n e a
Ii
A d e v ă r u l
lui
Dumnezeu
revelatîn
Iubirea
Sfintei
Treimi.
S f i n ţ e n i a r e p r e z i n t ă
filozofia
c o n c r e t ă
a
Bi
sericii,
. i f i n ţ i i
de
toate
felurile
(apostoli
Ii
pro
f e ţ i ,
martiri
Ii
monahi,
elerici
fi
laici)
fiind
î n c ă
din
vechime
primiifilozofiai
creftinismului.
V i e ţ u i r e a
lor
p a r a d o x a l ă ,
e x i s t e n ţ a
lorradical
e v a n g h e l i c ă ,
r ă s t i g n i t ă
pe
Crucea
iubiriijertfel
nice
de
Dumnezeu
fi
aproapele,
r e p r e z i n t ă
su
prema
fi
permanenta
provocare
a
Evangheliei
la
adresa
e x i s t e n ţ e i
(culturii,
politicii
etc.)
lu
mii,
.
cât
fia
demisiilormorale
ale
"creftinilor((
doar
cu
numele.
Tuturor
ei
ne
reamintesc
un
fapt
elementar
dar
mereu
uitat:
înainte
de
a
fi
"vorbire
((
(cul
t u r ă ) ,
creftinismul
trebuie
s ă
fie
, J a p t ă ( (
( a c ţ i u -
ne),
iar
vorbirea
Ii
fapta
trebuie
s ă
fie
î n r ă d ă -
cinate
într-o
v i a ţ ă
sau
e x i s t e n ţ ă
pilduitoare.
Pentru
a
fi
autentice
(filozofice),teoria
fi
prac
tica
creftinismuluinu
vor
putea
face
n i c i o d a t ă
a b s t r a c ţ i e
de
filozofia
divin
o - u m a n ă
î n t r u p a t ă
exemplar
în
v i e ţ i l e . i f i n ţ i l o r
lui.
.ditura
~
Sibiu
1998
(j)P.ISIS

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ovidiuspirit1085 liked this
crindelumina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->