Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΦΕΚ ΥΟΔΔ_78_2012

ΦΕΚ ΥΟΔΔ_78_2012

Ratings: (0)|Views: 376|Likes:
Published by protasiergazomenwn
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

More info:

Published by: protasiergazomenwn on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αρ. Φύλλου
78
24 Φεβρουαρίου 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρωθυπουργός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Υπουργείο Εσωτερικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2» Οικονομικών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. . . . . . . .4» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καιΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων . . . . . . . . . . . . . . . .5» Πολιτισμού και Τουρισμού . . . . . . . . . . . . . . . .6
 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
(1) Με την υπ’ αριθμ. Υ 85/15−2−2012 απόφαση του Πρω−θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 &
34 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας γιατην Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), τιςδιατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 2/2011 (ΦΕΚΑ΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού«Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό του Πολιτι−κού Γραφείου Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Β’ 3011), διορίζεται,
από 1.1.2012, η Ελισάβετ Μάρη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. Φ
371267), σε θέση Ειδικού Συνεργάτη, στο Οικονομικό
Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.
Οι μηνιαίες αποδοχές του ορίζονται σε ποσοστό 95%του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχούνκάθε φορά στον α’ βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσε−
ων με τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις.
Η Υ 73/15.1.2012 απόφασή μας (ΥΟΔΔ 45), ανακαλεί−
ται.(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ των υπηρεσιών που υπάγονται στονΠρωθυπουργό 920/23.2.2012).Με την υπ’ αριθμ. Υ 86/15−2−2012 απόφαση του Πρω−θυπουργού που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 33 &
34 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98),
τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 2/2011(ΦΕΚ Α΄5) και την Υ 64/29.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αναδιάρθρωση και σύνθεση σε προσωπικό
του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Β’ 3011),αποσπάται, από 1.2.2012, η Φανή Μουρίκη του Σπυρίδω−
νος (Α.Δ.Τ. AB 043759), υπάλληλος του κλάδου Διοικητι−
κών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών, σε θέσημετακλητού υπαλλήλου, στο Διπλωματικό Γραφείο της
Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, με μισθολογικό
κλιμάκιο 10° της ΔΕ κατηγορίας.
Στην ανωτέρω θα καταβάλλονται τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις των μονίμων υπαλλήλων της
αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου.(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ των υπηρεσιών που υπάγονται στονΠρωθυπουργό 919/23−2−2012).
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
 F
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
(2) Με την αριθμ. 2103/17.1.2012 απόφαση του ΥπουργούΕσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των παρ. 9 − 12 του άρθρου 55 καθώς και του άρθρου
58 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
β) του π.δ. 49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω−τερικών» (ΦΕΚ 18 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,γ) του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
στα Υπουργεία Εσωτερικών...» (ΦΕΚ 147 Α΄), δ) του π.δ.110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων, Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ243Α΄) (την
με αριθμό 2061915/6754/0022/24.9.1998 κοινή υπουργικήαπόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της παρ. 2 του
άρθρου 33 του Ν.2190/94» (ΦΕΚ 1022 Β’), διορίζεται σεθέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο ΠολιτικόΓραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, από 21.11.2011, ημε−
ρομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία, ο Ερρίκος
 Τάρτας του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Σ 791398.(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Εσωτερικών 1521/30.1.2012).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 3472636411/24.2.2012).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
435
 
436
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(3) Αριθμ. 2/16306/0022Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνερ−
γατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνη−
σης, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 6 και 57 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).2. Tις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) καιτου άρθρου 40 του ν.849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄).
3. Την αριθ. 23564/25−11−2011 (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
4. Την αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄/8−12−2011) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
5. Την ανάγκη ρύθμισης των αποδοχών των υπηρετού−
ντων μετακλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατώντων Πολιτικών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυ−
πουργών και Γενικών Γραμματέων σε νέα βάση, κατόπιν
της θέσης σε ισχύ των διατάξεων του ν.4024/2011 (ΦΕΚ226/Α΄/2011).
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ
(2.100.000€) περίπου, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού για το 2012 και ύψους ενός εκατομμυρίου οκτα−κοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000 €) περίπου, σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού για καθένα από τα επό−μενα έτη, η οποία θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς
των οικείων ειδικών φορέων, αποφασίζουμε:Καθορίζουμε τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλή−
λων, Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και λοιπού
προσωπικού των Πολιτικών Γραφείων των μελών της
Κυβέρνησης και Υφυπουργών, ως ακολούθως:1. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύμβουλοι καιοι ειδικοί συνεργάτες των Πολιτικών Γραφείων των με−λών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών, λαμβάνουν
αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και
13 του ν.4024/2011, ως εξής:α.− Ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου, τις αποδο−χές του Μ.Κ.4 του A΄ βαθμού της Π.Ε. κατηγορίας.β.− Οι ειδικοί σύμβουλοι:
i. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές του
Μ.Κ. 6 του Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας ή του Μ.Κ. 5του Β΄ βαθμού της ΤΕ κατηγορίας αντίστοιχα.ii Kάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, τις αποδοχέςτου ΜΚ 4 του Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας ή του Μ.Κ.3 του Β΄ βαθμού της ΤΕ κατηγορίας αντίστοιχα.
iii. Λοιποί, τις αποδοχές του Β΄ βαθμού της κατηγορίας
στην οποία ανήκουν.
γ.− Οι ειδικοί συνεργάτες, καθώς και το προσωπικό
της παρ. 9 του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005:
i. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, τις αποδοχές του
Μ.Κ. 4 του Β΄ βαθμού της ΠΕ ή του ΜΚ 3 του Β΄ βαθμούτης ΤΕ κατηγορίας αντίστοιχα.ii. Kάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, τις αποδοχέςτου ΜΚ 3 του Β΄ βαθμού της ΠΕ κατηγορίας ή του Μ.Κ.2 του Β΄ βαθμού της ΤΕ κατηγορίας.iii. Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., τις αποδο−χές του Β΄ βαθμού της κατηγορίας τους αντίστοιχα.
iv. Λοιποί, τις αποδοχές του Γ΄ βαθμού της ΔΕ κατηγο−
ρίας ή του Γ΄ βαθμού της ΥΕ κατηγορίας αντίστοιχα.δ.− Λοιποί μετακλητοί:
i. Οι διοριζόμενοι χωρίς προϋπηρεσία στο Δημόσιο,Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., στον αντίστοιχο βαθμό της κατη−
γορίας διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τωνάρθρων 6 και 7 του ν.4024/2011.
ii. Οι διοριζόμενοι με προϋπηρεσία στο Δημόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α στο ΜΚ 2 του βαθμού της κατηγορίας
διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου6 του ν.4024/2011.iii. Οι αποσπώμενοι από θέσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.και Ο.Τ.Α. ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα λαμβάνουν
αποδοχές με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας
στις οργανικές τους θέσεις. Το πιο πάνω προσωπικό της περίπτωσης (δ) εξελίσ−
σεται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011.2. Σε όλους τους ανωτέρω, καθώς και στους υπηρε−τούντες σε θεσμοθετημένες θέσεις στα ιδιαίτερα γρα−φεία των Γενικών Γραμματέων, καταβάλλονται επίσης,τα επιδόματα των άρθρων 16 και 17 του ν. 4024/2011 με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Στο Διευθυντή
του πολιτικού γραφείου καταβάλλεται και το επίδομαθέσης της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης α’ τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 18 του ανωτέρω νόμου.
3. Στους υπαλλήλους που αποσπώνται από υπηρεσίες
του δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα του δημοσίουόπου δεν ακολουθείται διαβάθμιση των θέσεων των
δημοσίων υπαλλήλων, καταβάλλονται οι αποδοχές που
αντιστοιχούν στο βαθμό στον οποίο εντάσσονται με
βάση τις διατάξεις του εδαφίου δ’ περίπτωση iii της
παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης. Η διάταξη αυτή
ισχύει και για τους αποσπασμένους σε προσωρινές θέ−σεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 παράγραφος 3 τουΠ.Δ. 63/2005.
4. Στους αποσπασμένους σε θέσεις μετακλητών υπαλ−
λήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτι−κών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουρ−
γών ή Γενικών Γραμματέων καταβάλλεται, κατ’ επιλογήν,
είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης από την οποία
αποσπώνται, είτε το σύνολο των αποδοχών της θέσης
στην οποία αποσπώνται. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλη−
τη δήλωση του αποσπώμενου στο Διευθυντή του Πολι−τικού Γραφείου μέσα σε δυο μήνες από την έναρξη τηςαπόσπασης. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο οαποσπώμενος θεωρείται ότι επιλέγει τις αποδοχές της
θέσης στην οποία αποσπάται. Η μισθοδοσία του βαρύνει
τον Προϋπολογισμό και διενεργείται από την υπηρεσία
τις αποδοχές της οποίας έχει επιλέξει με την επιφύλαξη
της παρ 1 της παρούσας. Η διάταξη αυτή ισχύει και γιατους αποσπώμενους σε προσωρινές θέσεις με βάση το
άρθρο 55 παράγραφος 3 του Π.Δ. 63/2005. Ως αποδοχές
που διατηρούνται κατ’ επιλογήν του αποσπασμένου,
νοείται το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->