Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dvostruka prevara

Dvostruka prevara

Ratings: (0)|Views: 709|Likes:
Published by zaposlenamajka

More info:

Published by: zaposlenamajka on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2015

pdf

text

original

 
Dvostruka prevara
 
Autor: Anabela Basalo
1. Poglavlje ± Ne mogu da verujem da ponovo nalazi izgovor! Prole godine si nenadano dobio bolove u leima,pretprole si imao suvie posla, a ove godine se pojavljuje taj glupi kongres o kome nisi rekao ni resve do danas! Bobane, u emu je problem? Da li je na brak toliko postao dosadan da ne eli ak nida otputuje negde sa mnom?Una je gledala u svog mua i pokuavala da s njegovog lica proita odgovor. Velika dnevna sobadavala mu je dovoljno prostora da se eta od zida do zida i tako izbegne da je gleda pravo u oi. ± Nema to veze s naim brakom, nemoj da poinje opet. A za kongres sam saznao tek jue, nisamstigao da ti kaem. ± I ta sad? Pustio si me da nam uplatim aranman i to e propasti? ± Zato bi propalo? Idi ti, povedi nekog. Povedi sestru, ona sigurno nita ne planira. ± Ivana ne moe i ove godine da mi pravi drutvo, zna da je dobila novo radno mesto i nema odmor do septembra. ± Onda povedi prijateljicu, neku od onih koje ti dolaze u salon. Ima ih toliko, jedna sigurno hoe uGrku. ± Da, one su ba besposlene i samo ekaju da mene mu ispali, pa da se pokupe i idu sa mnom naletovanje! ± Pa nisu ba ni zaposlene kad su ti svaki drugi dan u salonu. ± One samo brinu za svoj izgled. Uostalom, da njih nema, ni ja ne bih zaraivala. ± Dobro, dobro, neu sad o njima. Nek su ive i zdrave i neka se ureuju kod tebe.Shvatila je da nema svrhe da se s Bobanom vie raspravlja o letovanju kome se toliko radovala. Bila je sigurna da je ove godine nee ostaviti na cedilu. Kad mu je pre tri nedelje rekla da bi volela da idu uGrku, pristao je. I od tad je ona jurila dobar aranman, dok je on utao i samo klimao glavom kadgod bi mu objanjavala zato joj se neki nije dopao. Napokon je nala skup ali fantastian aranmanna Kritu u trajanju od petnaest dana i rezervisala ga. Imala je nameru da sutradan ujutru uplati novac,ali je prvo htela da i on potvrdi da mu se Krit dopada. Nije se nadala da e joj rei kako je iskrslapozivnica za prestini stomatoloki kongres u Beu, ba u vreme kad je ona reila da zatvori salon, otome obavestila muterije i planirala da ode s muem na letovanje. U sebi je pomislila kako je ipakbilo pametno to nije platila aranman, mada je Bobana slagala da je ve sve sreeno kako bipokuala da ga navede da promeni odluku. ± Bobane, ovo nema smisla. Ve treu godinu ne putujemo zajedno. Ja stvarno« ne znam. Otkad jeGoran otiao u Ameriku, sve se promenilo. Ti vie nisi ovek za koga sam se udala. Zabije se uordinaciju i kao da bei od mene. Ne mogu vie ovako. Kao da nemam mua ve cimera, a i cimer biponekad bio kod kue, razgovarao sa mnom, izaao da proetamo«Boban je nervozno proao rukom kroz sve reu kosu. Bio je jedan od onih mukaraca koji nisu sedeli,ve elavili. No, i dalje je bio jako zgodan i Una je toga bila svesna. Njegove plave oi bile suprodorne, a usta puna. Imao je stav koji je jasno govorio da je uspean, bogat i da ume da budeneodoljivo armantan. No, Una je taj arm u poslednje vreme viala samo kad bi se nali u nekomdrutvu, uglavnom njegovih kolega i njihovih ena. ± Umoran sam i elim samo da legnem u krevet. Goranov odlazak u Ameriku nam je, normalno,promenio ivot, vie nema deteta u kui kome posveujemo panju tako da je prirodno da oseanedostatak. Ali nemoj to da projektuje na na brak. Radim kao konj i sama to zna, a sve slobodnovreme se trudim da provedem sa tobom. ± Nije istina, Bobane! U slobodno vreme ili spava ili gleda televiziju. ± A to svako tree, etvrto vee izlazimo s nekim?
 
 ± To nije tvoje slobodno vreme. To su tvoje kolege od kojih ima koristi i s kojima ja moram da seviam zbog tebe. ± Opa, sad ti ni oni ne valjaju! ± elim da budem s tobom, nasamo! Koliko dugo nismo spavali?Za Bobana je ova tema u poslednje vreme bila tabu. Zastao je na trenutak, a onda mu je licepocrvenelo. Una je znala da e uskoro pobei s bojita. ± Izvini, ali nisam valjda samo ja za to kriv?! ± A ko je? Ja sam pokuavala da te dodirnem, da te zagrlim« ± Mi smo dvadeset godina zajedno, Una! Ne oekuj da me tvoj zagrljaj tek tako moe podii. A inisam ja vie mlad. Moda bi trebalo da se vie potrudi.Izaao je iz dnevne sobe i uputio se ka stepenitu koje je vodilo do spavaih soba i kupatila. Una jeostala uasnuta.2. PoglavljeIako je bilo ve devet sati uvee, skuvala je sebi kafu i upalila cigaretu. Po koracima koje je ulaodozgo mogla je da nasluti ta je sve radio ± tuirao se, obukao pidamu, upalio televizor u spavaojsobi i legao. Na to je navikla. Od nje se oekivalo da ode za njim, legne pored njega i prati programkoji je on izabrao sve dok ne pone da hre i daljinski mu ne ispadne iz ruke. Ali veeras nije mogla nida zamisli da bude u krevetu s njim. Uvredio ju je. Posredno joj je rekao da ga ona vie ne privlai, danije inspirativna, da mu je dosadno, da spava pored nje bez ikakve elje da je dodirne, da vodeljubav.Nedostajao joj je sin, njen Goran. Pre tri godine odluio je da ode u Ameriku na est meseci, ali jeubrzo postalo jasno da se nee vraati u Srbiju. Upoznao je Amerikanku iji su roditelji posedovalilanac butika i verio se s njom. Uspeli su da mu brzo srede papire i postao je pravi ameriki zet. Odtada su ga videli samo jednom, ali nije poveo verenicu. Javljao se esto, no Una je znala da mu vienije potrebna i to ju je bolelo. Goran je bio jedinac, samim tim i razmaen, i najvie je krivila Bobanato mu je pruao sve to bi poeleo. Ona je htela drugaije da ga vaspitava, ali nije mogla da se izboris ogromnom posesivnom ljubavlju koju je otac pokazivao prema sinu. Sad kad je Goran bio daleko,sve se promenilo. Boban je postao hladan, nezainteresovan za stvari koje se tiu kue. Ordinacija im je bila u prizemlju, pa je uvek slao mladog asistenta Branka da od Une uzme ono to je spremila za jelo i ruao bi na pauzi, u ordinaciji. Ipak, ova 45-godinja ena se nadala da e vreme ponovo uinitineto od njihovog braka. U poslednje vreme je poela da sumnja i u Bobanovu vernost. Ne samo da je nije doticao u krevetu ve je petkom uvee odlazio na fudbal i vraao se u sitne sate. Mirisao bi naalkohol i nosio lepu odeu u kolima u kojoj se i vraao kui, ali je govorio kako se nakon fudbaladrutvo okuplja u jednoj kafani i tu se vode dosadne muke prie uz vino. Nije htela da ga proverava.Smatrala je sebe ponosnom enom, uspenom u svom frizerskom salonu u kome su se friziralemnoge javne linosti i ene biznismena. Sebi je i dalje bila lepa, vodila je rauna o figuri, tri putanedeljno odlazila je na aerobik, ponekad i na plivanje, tako da joj je figura bila kao u mlade devojke,bez grama sala. Stepenasto oiana kosa bila je ofarbana u plavo, a njeno lice je i dalje odolevaloborama. Trudila se da uvek bude savreno namirisana i obuena.Oboje su lepo zaraivali i mogli su sebi da priute dva nova automobila u garai, veliku kuu i sve onoto im omoguava ivot bez finansijskih problema. Ali nekad joj se inilo da je to najvanije zaodranje porodice. Sad kad je njen brak postao samo navika, i to loa, pitala se da li im je posaooduzeo trenutke kad su mogli da vie razgovaraju, da se vie upoznaju, da prihvate jedno drugo iinjenicu da stare i da se meu njima neto mora menjati kako bi osveili brak. Bilo je besmislenoimati novca, a iveti bez radosti.Una nikad nije bila ljubomorna. Znala je da je njen mu poeljan mukarac, kao to je znala i da jeona poeljna ena. Znala je da ga mnoge pacijentkinje potajno ele, nekoliko puta je videla ljubomoruu njihovim oima kad bi ih srela dok su ulazile ili izlazile iz ordinacije. Ali od kada je poela da sumnjau Bobanovu vernost, osetila je uasnu ljubomoru koja ju je grizla. On je bio mukarac i nije muverovala da je njihov seksualni problem zapravo odraz njegovih godina ili nemoi. Ona ga vie nijeprivlaila, ali neka druga je svakako mogla da ga probudi. Redak seks u poslednje tri godine ipak jepokazivao da Bobanu nije potrebno mnogo da mu se volja i snaga sjedine.Pitala se ta da radi. Da li da odustane od putovanja? Nije htela da ide sama, a znala je da njenasestra ove godine nee moi da bude zamena kao to je bila prethodne dve. No, to je duerazmiljala, sve je vie elela da mu se na neki nain inati. Ako bi ostala kod kue, Boban bi jesmatrao krpom, enom koja ne moe da se snae bez njega. Nije htela da mu dozvoli da misli kako je
 
oajna, a nije ni elela da se dve nedelje odmora pati kod kue. ene koje su joj dolazile u salonrazmenjivale su svoja brana iskustva i ona je znala da mnoge od njih nisu zadovoljne i da se alekako muevi nemaju dovoljno vremena za njih. Ali one su sve imale ivote i van kue, izlazile su sprijateljicama nou, putovale za vikende, imale ljubavnike. Una nikad nije ni pomislila na drugogmukarca, ali je isto tako bila svesna da se samo u salonu deava neto to nema veze sa Bobanom,a i to to se deavalo, bili su neki tui ivoti.Zato je reila da te noi prespava na kauu, a ujutru ode u turistiku agenciju i pronae sebi ventil zaveeranju svau.3. PoglavljeUna je teko ustala i odmah joj je bilo jasno da je prespavala vreme u koje uobiajeno ustaje. Odavnonije navijala sat jer bi Boban preuzimao tu dunost, a on je bio neverovatno taan i insistirao je dadorukuje i popije kafu pre nego to otkuca osam sati i on bude u svojoj ordinaciji. S njim je ustajala iUna, mada je njen salon radio tek od deset sati. Dorukovala bi s muem i na taj nain se osealaboljom suprugom. A ovog jutra Boban je svoj doruak spremio sam, a kafu je, oigledno, reio dapopije sa asistentom u ordinaciji.Mada ju je vrealo to se njen mu nije potrudio da popravi stvari, da je trgne i probudi, da joj skuvakafu i tim jednostavnim gestom pokae kako mu je bar malo ao zbog svae, Una je reila da nepada u oajanje, ve da sprovede svoj plan za put. Reila je da u agenciji trai neki luksuzanaranman za jednu osobu, a da destinaciju ne otkrije Bobanu. Ve je reila da nee poneti ni mobilnitelefon, pa neka se on pita gde mu je ena dve nedelje. Ali kad je shvatila da nee moi da stigne doagencije pre otvaranja salona, pomerila je planove za popodne, kad joj je u salon dolazila njenanekadanja uenica a sad radnica Vera. U Veru je imala poverenja, a u ostale dve devojke koje su svremena na vreme pomagale kad bi za to bilo potrebe nije ba ulagala neke nade. Za njih su ostajaliposlovi pranja kose i ienja radnje u danima kad bi bila velika guva.Na brzinu se istuirala, spretno pokupila kosu u punu i izabrala crveni komplet sa suknjom iznadkolena, pomislivi da e je Boban videti kroz prozor ordinacije kad bude ulazila u kola. Nadala se dae bar malo biti ljubomoran na njen izgled i kajati se to joj se nije izvinio.Bobanov auto uvek je bio parkiran ispred kapije, a njen u dvoritu. Pola je da otvori kapiju, ali jeshvatila da e morati da pozove mua da pomeri njegov Ämercedes³ jer joj je zagradio izlaz. Nerviralase, nije ba elela susret s njim, pogotovo u ordinaciji gde je, verovatno, ve bio neki pacijent predkojim bi bilo besmisleno izigravati ljutu i hladnu enu. Boban i Una su imali jedan preutni dogovor koji je uvek funkcionisao ± naime, ma koliko da su bili ljuti jedno na drugo, u drutvu prijatelja ili klijenataglumili su kako se savreno slau. Istina, nije bilo mnogo potrebe za takvim predstavama, njih dvojesu se retko svaali, a i svaka svaa bi se vrlo brzo zavravala, ali u poslednje vreme Una je bilasvesna da se taj dogovor sve vie koristi i da za glumom ima sve vie potrebe. Krenula je ka vratimaordinacije, ali je iz nje izleteo mladi asistent Branko nosei u ruci kljueve od auta. ± Doktor mi je rekao da ja pomerim njegova kola. ± U redu, hvala, Branko.Odahnula je shvativi da ipak nee morati da se sretne s muem, a bilo joj je drago to ju je Bobanvideo kroz prozor kad je kretala ka ordinaciji, to znai da je morao da primeti i kako je doterana iobuena. Branko je pomerio Ämercedes³ i crveni Äsitroen³ je pojurio kroz kapiju.4. PoglavljeNajnovija metoda dubinskog pranja kose dovela je u Unin salon nove muterije. Od kada ga je pre trimeseca primenila na prvoj stalnoj muteriji, svakodnevno su joj dolazile nove, iskljuivo po preporuci.Njen salon je bio pun itavog dana.Negde oko podne pridruila joj se Vera, bucmasta devojka izrazito kratke kose. Nekada je Una za njumislila da je previe mukobanjasta, ali sad joj to nije smetalo jer je Vera bila poznata po umenim,nenim i maginim prstima kojima je pravila frizure kakve se samo poeleti mogu. Bilo je muterijakoje nisu ni Uni dozvoljavale da im petljaju s kosom, ve su strpljivo ekale da Vera bude slobodna.Una se esto alila kako je uenica prevazila uiteljicu, ali je bila ponosna to je tako i samo senadala da e mlada frizerka jo dugo biti operisana od snova da ima sopstveni salon. Dala joj jesjajnu platu, a i baki je bio dobar, pa Vera nije smatrala da treba da menja bilo ta.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nia S liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->