Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
66Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulasan Artikel Konflik Etnik Luar Negara (Kyrgyzstan : Surviving Ethnic Conflict oleh David L. Stern), (“KONFLIK ETNIK DAN RAS DI AMERIKA SYARIKAT”), (KONFLIK ETNIK : MENGAKHIRI KONFLIK ETNIK DI SRI LANKA)

Ulasan Artikel Konflik Etnik Luar Negara (Kyrgyzstan : Surviving Ethnic Conflict oleh David L. Stern), (“KONFLIK ETNIK DAN RAS DI AMERIKA SYARIKAT”), (KONFLIK ETNIK : MENGAKHIRI KONFLIK ETNIK DI SRI LANKA)

Ratings: (0)|Views: 4,006 |Likes:
Published by Nurhi Akin
Ulasan Artikel Konflik Etnik Luar Negara- Assigment Hubungan Etnik Semester 3)
Ulasan Artikel Konflik Etnik Luar Negara- Assigment Hubungan Etnik Semester 3)

More info:

Published by: Nurhi Akin on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
Ulasan artikel oleh: Ainil Husna bt Muhamad Muis, Nurhidayatul Asyikin bt Mat Refin, Rashidatul Kamilah bt Samsury. Pelajar PISMP Sains/PJK/PSV Semester 3 Ambilan Januari 2011, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Disiapkan pada 6 Mac 2012.
1
Kyrgyzstan : Surviving Ethnic Conflict oleh David L. SternPengenalan
Artikel yang telah saya pilih untuk dianalisis ialah sebuah artikel berbahasa Inggerisyang bertajuk Kyrgyzstan : Surviving Ethnic Conflict oleh David L. Stern. Secaraumumnya, artikel ini menceritakan mengenai sebuah konflik etnik yang telahmengorbankan banyak nyawa dan harta benda yang berlaku di Osh, Kyrgyzstan.Etnik yang terlibat dalam konflik ini ialah etnik Kyrgyz yang merupakan etnik majoritidan etnik Uzbek iaitu etnik minoriti di kawasan tersebut. Tragedi etnik ini telahbermula beberapa tempoh sebelum itu dengan beberapa peristiwa kecil danketegangan antara kedua-dua pihak sehingga mencapai kemuncaknya pada 10 Jun2010.Antara punca konflik yang dapat saya fahami melalui artikel ialah konflik inidikatakan berlanjutan daripada peristiwa penggulingan kuasa pemimpin merekasebelum ini iaitu Kurmanbek Bakiyev. Peristiwa itu sendiri telah mengorbankanhampir seratus nyawa penduduk dan berlaku hanya dua bulan sebelum rusuhanetnik ini terjadi. Penggulingan kuasa ini telah meninggalkan kekosongan jawatantertinggi dan sebuah kerajaan sementara telah ditubuhkan di bawah pimpinan RosaOtunbayeva. Selain itu, kawasan terjadinya konflik itu sendiri iaitu di LembahFerghana. Lembah ini mengalami lebihan populasi iaitu sebagai kawasanpendudukan etnik Uzbek, Kyrgyz, dan Tajik turut menjadi puncanya.Satu lagi faktor yang berpotensi yang dinyatakan dalam artikel ialahpenguasaan politik dan perniagaan oleh salah satu etnik melebihi etnik yang lain.Kedua-dua pihak saling mendakwa bahawa mereka dipinggirkan dalam kedudukanpolitik dan begitu juga halnya dalam penguasaan ekonomi.
 
Ulasan artikel oleh: Ainil Husna bt Muhamad Muis, Nurhidayatul Asyikin bt Mat Refin, Rashidatul Kamilah bt Samsury. Pelajar PISMP Sains/PJK/PSV Semester 3 Ambilan Januari 2011, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Disiapkan pada 6 Mac 2012.
2Hal yang didakwa menjadi pencetus kepada kemuncak konflik etnik ini danmenurut artikel kedua-dua pihak saling menuduh menjadi pencetus kepada rusuhan.Dari pihak puak Kyrgyz, mereka mendakwa pada malam 10 Jun tersebut,sekumpulan orang Uzbek telah menceroboh masuk sebuah asrama dan telahmemperkosa beberapa orang pelajar di situ dan perkara ini membuatkan etnikKyrgyz bertindakbalas secara negatif dengan menyerang orang-orang Uzbek.
Ulasan
Saya akan mengulas artikel ini dengan menerangkan kesemua faktor konflikdan diikuti dengan cara dan pengurusan konflik dengan memberi contoh konflik-konflik hampir sama yang pernah berlaku di negara lain dan cara merekamenyelesaikannya.Berdasarkan pemahaman saya, kesemua faktor yang disebutkan dalamartikel mampu menyumbang kepada konflik etnik antara etnik Uzbek dan Kyrgyz danhanya berbeza pada kadar ia mempengaruhi kedua-dua etnik. Jika dilihat padafaktor pertama iaitu penggulingan kuasa, ianya jelas menunjukkan bahawamasyarakat di kawasan tersebut iaitu etnik Uzbek dan Kyrgyz sama-sama tidakmeyakini pucuk pimpinan mereka. Hal ini pada pandangan saya telah melemahkanperpaduan dan struktur masyarakat itu sendiri. Menurut Modul Hubungan Etnik(2007), salah satu ciri-ciri utama masyarakat ialah mempunyai kepimpinan dankedua-dua etnik ini mengalami kepincangan daripada ciri tersebut dan ini berupayamencetuskan konflik. Peristiwa penggulingan kuasa ini juga telah meninggalkanruang kosong dalam pentadbiran dan membawa kepada penubuhan pemerintahankerajaan sementara yang dilihat tidak berupaya dalam menangani kesan daripadakrisis penggulingan kuasa tersebut dan sekaligus kurang berjaya mengawal konfliketnik yang berlaku. Malah, terdapat laporan yang menyatakan bahawa Otunbaveyatelah menuduh Bakiyev sebagai dalang kepada rusuhan tersebut kerana inginmenimbulkan kekacauan di bawah pemerintahan kerajaan sementara. Hal ini pada
 
Ulasan artikel oleh: Ainil Husna bt Muhamad Muis, Nurhidayatul Asyikin bt Mat Refin, Rashidatul Kamilah bt Samsury. Pelajar PISMP Sains/PJK/PSV Semester 3 Ambilan Januari 2011, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Disiapkan pada 6 Mac 2012.
3pandangan saya juga menampakkan kelemahan pada pihak kerajaan sementaradengan meletakkan beban punca masalah di bahu orang lain dan bukan memikirkancara terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut.Saya berpendapat bahawa faktor ini dapat ditangani dengan memilih pucukpimpinan yang berwibawa dan dipercayai oleh rakyat. Hal ini hanya dapat dicapaidengan menubuhkan kerajaan pilihan rakyat dan dapat direalisasikan melalui prosespilihanraya dan demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada ketika usia pemerintahanpresiden Amerika ke-43 (2001-2009) George W. Bush yang dilihat menjadi pemulakepada Perang Iraq pada tahun 2003 sebagai tindakbalasnya kepada peristiwa 11September 2001. Majoriti penduduk dunia dan lebih khususnya penduduk Amerikasendiri membantah dasar Bush ketika itu yang mencari keamanan denganpeperangan dan pada waktu yang sama telah menghilangkan kepercayaan rakyatkepada pucuk pimpinan negara mereka sendiri. Kepercayaan rakyat negaratersebut kembali pulih sekaligus memadamkan percikan-percikan kecilketidakpuashatian rakyat kepada negara melalui pemilihan Barrack Obama dalampilihanraya 2008 yang dilihat menjadi harapan baru rakyat ke arah negara yang lebihtelus dan maju. Dengan wujudnya kepimpinan yang dipercayai rakyat, mereka akanmenjadi lebih bersatu-padu dan bertindak atas satu pucuk pimpinan yang sama danadil. Kewibawaan pemimpin akan melenyapkan terus atau sekurang-kurangnyamelemahkan perasaan perkauman antara pelbagai etnik.Faktor kedua ialah faktor geografi yang mana lokasi terjadinya konflik ini iaituLembah Ferghana yang mengalami lebihan populasi. Hal ini seringkali mencetuskankonflik antara etnik yang melibatkan tanah yang terhad dan sumber air untukpertanian dan kegunaan seharian (Bisig, 2002). Kedua-dua etnik ini sememangnyatelah mempunyai masalah dan konflik dari awal dan hal ini sahaja boleh merebakdaripada sekadar masalah-masalah kecil lain dan seterusnya menjadi satupenyebab konflik yang lebih kompleks.

Activity (66)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Raja Azuwah liked this
nazri71 liked this
Asni Hawari liked this
hafizah saruji liked this
Sal Sayunara liked this
Shilei Lee liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->