Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fridrih Engels - Pismo J. Blohu

Fridrih Engels - Pismo J. Blohu

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Vladan Golubovic
Posetite naš sajt i učestvujte u radu grupe posvećene komunističkom pokretu
http://money.azuka.biz/amiga/groups/teorija-i-praksa-komunistickog-pokreta
Posetite naš sajt i učestvujte u radu grupe posvećene komunističkom pokretu
http://money.azuka.biz/amiga/groups/teorija-i-praksa-komunistickog-pokreta

More info:

Published by: Vladan Golubovic on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

 
Fridrih EngelsPismo J. Blohu
... Prema materijalisti
č
kom shvatanju istorije, odre
đ
uju
ć
i momenat u istoriji je u poslednjoj instanci produkcija i reprodukcija stvarnog života. Ni Marksni ja nismo nikada tvrdili nešto više. Ako pak neko to izvr
ć
e u tom smislukako je ekonomski momenat jedino odre
đ
uju
ć
i momenat, onda on pretvaraovu postavku u apstraktnu, apsurdnu frazu koja ništa ne kazuje.Ekonomsko stanje je osnova, ali na tok istorijskih borbi vrše svoj uticaj, i umnogim slu
č
ajevima pretežno odre
đ
uju njihov oblik i razni momentinadgradnje - politi
č
ki oblici klasne borbe i njeni rezultati - ustavi koje donosipobedila
č
ka klasa posle dobijene bitke itd. - pravni oblici, a pogotovo odrazisvih ovih stvarnih borbi u mozgu u
č
esnika, politi
č
ke, pravne, filozofsketeorije, verska shvatanja i njihov dalji razvitak u sisteme dogmi. Postojiuzajamno dejstvo svih tih momenata, u kojem na kraju krajeva ekonomskokretanje kao nužnost probija sebi put kroz beskrajno mnoštvo slu
č
ajnosti (tj.stvari i doga
đ
aja,
č
ija je unutrašnja uzajamna povezanost tako daleka, ili setako teško može dokazati, da je možemo smatrati kao da ne postoji,zanemariti je). Ina
č
e bi primena te teorije na bilo koji istorijski period bilalakša negoli rešenje proste jedna
č
ine prvog stepena.Mi sami stvaramo svoju istoriju, ali, prvo, pod veoma odre
đ
enimpretpostavkama i uslovima. Me
đ
u njima su ekonomski uslovi ti koji kona
č
noodlu
č
uju. Ali i politi
č
ki i drugi uslovi, pa i tradicija, koja još živi u glavamaljudi, igraju ulogu, mada ne odlu
č
uju
ć
u. Pruska država je tako
đ
e nastala irazvijala se zahvaljuju
ć
i istorijskim, u poslednjoj instanci ekonomskimuzrocima. Ali teško da bi se bez pedanterije moglu utvrditi da je izme
đ
umnogih državica Severne Nema
č
ke upravo Bradenburg bio odre
đ
enekonomskom nužnoš
ć
u da postane velika sila u kojoj se ovaplotilaekonomska, jezi
č
ka, a od Reformacije i verska razlika izme
đ
u severa i juga, ada pritom nisu uticali i drugi momenti (pre svega to što je posedovanjemPruske došao u dodir s Poljskom, a time i s me
đ
unarodnim politi
č
kimodnosima, koji su se pokazali kao odlu
č
uju
ć
i i pri mo
ć
i austriske ku
ć
e). Teško da bi pošlo za rukom, a da
č
ovek ne ispadne smešan, da seekonomskim uzrocima objasni postojanje svake nema
č
ke državice uprošlosti i sadašnjosti, ili poreklo visokonema
č
kog pomeranja glasova, koje jegeografska pregrada, koju je obrazovalo gorje od Sudeta do Taunusa,proširila do prave podele Nema
č
ke.A drugo, istroija se stvara tako da kona
č
ni razultat proizilazi uvek iz sukobamnogih pojedina
č
nih volja, pri
č
emu svaka od tih volja, opet, zahvaljuju
ć
imnoštvu naro
č
itih uslova života, postaje ono što jest. Postoje, dakle,bezbrojne sile koje se me
đ
usobno ukrštaju, beskrajna grupa paralelogramasnaga, i iz toga proizilazi rezultanta - istoriski doga
đ
aj. Ta se rezultanta,opet, može smatrati proizvodom jedne sile, koja, uzeta kao celina, deluje

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->