Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
223Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Constructii Civile

Constructii Civile

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 11,992|Likes:
Published by zlili

More info:

Published by: zlili on Nov 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
 - 1 -CURS 1
Factori care influen
ţ
eaz
ă
concep
ţ
ia construc
ţ
iilor
Orice construc
ţ
ie trebuie s
ă
satisfac
ă
o serie de cerin
ţ
e sintetizate în trei factori esen
ţ
iali, careconcureaz
ă
la concep
ţ
ia, proiectarea
ş
i alc
ă
tuirea lor. Avem astfel:
 
Factorul om – care impune realizarea unor condi
ţ
ii de confort necesare activit
ăţ
ii omului,de exemplu condi
ţ
ii de: temperatur 
ă
, umiditate, iluminare, zgomot, etc. Acestea depind de tipulactivit
ăţ
ii pe care o desf 
ăş
oar 
ă
omul în construc
ţ
ie.
 
Factorul activitate omeneasc
ă
– impune alc
ă
tuirea func
ţ
ional
ă
a construc
ţ
iei astfel încât s
ă
 satisfac
ă
cerin
ţ
ele impuse de tipul activit
ăţ
ii. Astfel se concepe diferit o construc
ţ
ie de locuit de oconstruc
ţ
ie pentru produc
ţ
ia de automobile sau un depou de locomotive.
 
Factorul natur 
ă
– implic
ă
toate ac
ţ
iunile care rezult
ă
din interac
ţ
iunea construc
ţ
ie – mediureferitoare la: gradul de seismicitate al zonei, intensitatea ac
ţ
iunilor climatice (vânt, z
ă
 pad
ă
, ploaie,chiciur 
ă
, etc), calitatea terenului de fundare, nivelul apelor freatice, agresivitatea apelor subterane,etc.To
ţ
i ace
ş
ti factori enun
ţ
a
ţ
i s-au constituit de-a lungul timpului în “legi” ale construc
ţ
iilor subform
ă
de: instruc
ţ
iuni tehnice provizorii, instruc
ţ
iuni tehnice, manuale de proiectare, norme de proiectare, normative tehnice, STAS-uri, etc.
Clasificarea construc
ţ
iilor
Construc
ţ
iile se împart în 2 categorii mari: cl
ă
dirile, respectiv construc
ţ
iile inginere
ş
ti.CL
Ă
DIRILE – sunt acele construc
ţ
ii care ad
ă
 postesc o activitate omeneasc
ă
, în func
ţ
ie deaceasta având:
 
Cl
ă
diri civile, care cuprind cl
ă
dirile de locuit, social – culturale, pentru educa
ţ
ie, s
ă
n
ă
tate,etc
 
Cl
ă
diri industriale, care ad
ă
 postesc o activitate omeneasc
ă
de producere sau depozitare aunor bunuri materiale, cum ar fi: fabrici, ateliere, depozite, etc
 
Cl
ă
diri agro – zootehnice, care ad
ă
 postesc produc
ţ
ii animale sau vegetale, depozitareaunor produse agricole, înnobilarea speciilor animale sau vegetale, cum ar fi: sere, solarii, silozuri,cresc
ă
torii de animale, etcCONSTRUC
Ţ
II INGINERE
Ş
TI – sunt construc
ţ
ii cu caracter special, cum ar fi:
 
C
ă
i de comunica
ţ
ii terestre, poduri, tuneluri, baraje, turnuri radio – TV, etcCl
ă
dirile se mai împart
ş
i sub alte criterii, cum ar fi:a)
 
Dup
ă
structura de rezisten
ţă
, cl
ă
dirile pot fi:
 
Cu structur 
ă
rigid
ă
, având pere
ţ
i de rezisten
ţă
din c
ă
ă
mid
ă
, beton
 
Cu structur 
ă
elastic
ă
având structura vertical
ă
realizat
ă
din cadre de beton armatsau metal
 
Structuri mixte, având
ş
i pere
ţ
i portan
ţ
i, dar 
ş
i cadre
 
 - 2 -
Pereti
Structura rigida
Casa scarilor 
 
Structura elastica
riglestâlpicasa scarilor 
 
Structura mixta
scaradiafragmelifturistâlpirigle
 
 
 - 3 - b)
 
Dup
ă
rezisten
ţ
a la foc avem, func
ţ
ie de materialul din care se execut
ă
structuri
ş
i elementenestructurale:
 
Rezistente ( beton armat )
 
Semirezistente ( metal )
 
Semicombustibile ( lemn masiv tratat )
 
Combustibile ( lemn masiv netratat)
 
Inflamabile ( lemn de sec
ţ
iune mic
ă
, paie, stuf, polistiren, etc)c)
 
Dup
ă
materialele din care1 se execut
ă
, avem construc
ţ
ii din: lemn, c
ă
ă
mid
ă
, beton armatmonolit sau prefabricat, metal, mixte.d)
 
Dup
ă
metodele tehnologice de realizare cl
ă
dirile pot fi executate tradi
ţ
ional sau întehnologii moderne.
Elementele componente ale cl
ă
dirilor
Toate construc
ţ
iile de tip cl
ă
dire sunt realizate din 3 categorii de elemente:1)
 
Elemente structurale, portante, de rezisten
ţă
.În aceast
ă
categorie intr 
ă
urm
ă
toarele 4 elemente componente, care definesc structura derezisten
ţă
a cl
ă
dirii:
 
Funda
ţ
iile – preiau înc
ă
rc
ă
rile de la structura vertical
ă
de rezisten
ţă
 
ş
i letransmit terenului de fundare. Uzual se realizeaz
ă
din beton simplu sau armat, dar întâlnim
ş
ifunda
ţ
ii din c
ă
ă
mid
ă
, lemn, etc.Funda
ţ
iile se pot realiza sub form
ă
de: funda
ţ
ii izolate, continue sub ziduri, radier general subform
ă
de plac
ă
groas
ă
cu sau f 
ă
ă
îngro
şă
ri, re
ţ
ele de grinzi, pilo
ţ
i, etc. Adâncimea de fundare sestabile
ş
te în func
ţ
ie de: pozi
ţ
ia terenului bun de fundare, adâncimea de înghe
ţ
a zonei, în
ă
l
ţ
imeatotal
ă
a construc
ţ
iei, nivelul apelor freatice, etc.
 
Structura vertical
ă
de rezisten
ţă
se poate realiza sub forme de: pere
ţ
i portan
ţ
i,cadre sau mixt din lemn, c
ă
ă
mid
ă
, beton, metal
ş
i preia înc
ă
rc
ă
rile de la structura orizontal
ă
 
ş
iacoperi
ş
 
ş
i le transmite funda
ţ
iilor.
 
Structura orizontal
ă
de rezisten
ţă
sau plan
ş
eele preiau înc
ă
rc
ă
rile care le revin,verticale
ş
i orizontale, permanente, temporare sau excep
ţ
ionale
ş
i le transmit structurii verticale derezisten
ţă
. Se pot realiza cu sau f 
ă
ă
grinzi, plane sau curbe, monolit sau prefabricat, din lemn,metal, c
ă
ă
mid
ă
sau beton.
 
Acoperi
ş
ul preia înc
ă
rc
ă
rile din greutatea proprie
ş
i din ac
ţ
iunile dinamice(vânt, z
ă
 pad
ă
, ploaie, chiciur 
ă
, etc)
ş
i le transmit structurii verticale de rezisten
ţă
. Acoperi
ş
ul se poate realiza sub form
ă
de acoperi
ş
cu pant
ă
denumit
ş
arpant
ă
, sau f 
ă
ă
pant
ă
, denumit teras
ă
.
 
acoperis pereti planseufundatii
 

Activity (223)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Florin Florinell liked this
Dan Stiop liked this
Florin Florinell liked this
Tderica Florin liked this
Ioan Dangulea liked this
Sabin Stana liked this
Mon Monicutza liked this
lumigirl20 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->