Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gazeta Albania News_15

Gazeta Albania News_15

Ratings: (0)|Views: 296|Likes:
Published by Fjala e Lire

More info:

Published by: Fjala e Lire on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2012

pdf

text

original

 
1
MARS 2012Nr. 15
 
Nr. 15
MARS 2012
GAZETE E KOMUNITETIT SHQIPTAR NË BRITANINË E MADHEEditor in Chief: Fatmir Terziu [ Tel.: 07854224291]e-mail: albaniannews.gazeta@gmail.com
Muaji Mars në kulturënshqiptare lidhet me shumëanekse festive. Festivja e këtijmuaji shënon ardhjen e njëstine të re, lajmëron ardhjen eluleve dhe festën e tyre. Nëidenttetin tonë Marsi vjenedhe me 7 dhe 8 Marsin, dyfesta të bukura që hapin si-parin e urimeve për mësuesitdhe nënat, gratë dhe motrat.Në këto festa natyrshëm nukmungon edhe urimi i lidhurme komunitetin shqiptar nëUK. Urojnë mësues, ish më-sues, nëna dhe motra. Urojnëdhe shpreso-jnë për ditë më tëmira. Në këtë shpresë edhehapja dhe thirja publike për tëhapur sa më shumë shkolla tëarsimit plotësues në mjediset britanike, duke u afruar atyremundësinë të kenë fonde përtë paguar qeratë e lokalevedhe sadopak mësuesit, duketthelbësore. Le të shpresojmë senë krizën e pagesës së hapjessë shkollave e gjitha do të jetënjë përkushtim dhe angazhimi mjaft vullnetarëve.Në këtë mënyrë do të kenëmë shumë kuptim edhe festate lidhura me 7-8 Marsin, edheaktivitetet që lidhen me festatë tjera komunitare e më gjerë.Shqiptarët e Kosovës kanënisur, si çdo vjet tjetër, muajinmars duke qëndruar gatitu nëPrekazin e historisë më të re tëkombit tonë.Ata i janë përkulur shemb-ullit madhor të sakrificës sub-lime për kombin, lirinë dhe at-dheun. Në Prekaz janë gjen-dur përfaqësues të institucion-eve më të larta shtetërore përtë kujtuar se pikërisht në këtëvend ka nisur të shkruhet his-toria e re për këtë truall të lash-të shqiptar.Njëjtë si në Prekazin e his-torisë janë zhvilluar aktivitetepërkujtuese edhe në të gjithaqytetet dhe vendbanimet tjeratë Kosovës. Populli ka qëndru-ar gatitur në shenjë respektipër luftën e madhe heroike tëtrimave të lirisë, që i ishin....
Vijon në faqen 2
Marsi dhe festivja e tij
Nga Kadri Tarelli
MoneyGram International, liderglobal i transferimit të parave
 
MoneyGram International ishte sponsor i aktivitetit të 4 Vjetorit të Pavarësisë së Kosovës. Në një bisedë me një nga specialistet e kësaj kompanie lider në transferimin e parave, Loreta Dziuzaite, më-sojmë se kjo kompani është një lider në transferimin e parave e pranishme në 192 vende të Botës dhe mereth 267,000 agjentë. Kompania në fjalë afron mundësi për të dërguar dhe marrë para kudo në botë. Mëtejnë fjalën e saj shpjeguese për lexuesit e gazetës sonë thekson se kompania ka tarifat më të ulëta dhe mëkonkurruese duke filluar nga vetëm £ 4.90 për të dërguar para në Shqipëri apo Kosovë. Sipas saj të hollattë mbërrijnë në destinacion vetëm brenda 10 minutave. Dërgesat janë përherë të garantuara. Mësojmëgjithashtu se transferimi është i sigurt, garantuar dhe i besueshëm. Loreta Dziuzaite na sqaron se rrjetimë i madh i agjentëve në Britaninë e Madhe, është në dispozicion të pandërprerë, dhe përbëhet nga zyrate Post Office, Thomas Cook dhe Going Places, si dhe kudo që shihni logon e MoneyGram.
Në Shqipëri dhe Kosovë kompania lidere MoneyGram ofron shërbimet e saj nëpërmjetAgjentëve të mëposhtëm dhe zyrave të tyre në mbarë vendin:
Shqipëria:
AK Invest + Banka Credins; Banka Kombetare Tregtare; Societe Generale; Raiffeisen Bank;First Investment Bank
Kosova:
DMTH; Banka Kombetare Tregtare; Banka për Biznes
RITA ORA
“Ambasadore”
e heshtur për
KOSOVËN
 
2
MARS 2012Nr. 15
NJOFTIM
Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Londërnjofton të gjithë bashkëatdhetarët shqipëtar me banimnë Britaninë e Madhe dhe në Republikën e Irlandës, tëcilët i plotësojnë kushtet për tu pajisur me PashaportaBiometrike të Shtetit Shqiptar që të paraqesin kërkesëne tyre
via – on – line
në adresën elektronike të mëposh-tme:
albpassport@gmail.com
Ky do të jetë një test numerik. Si i tillë nuk kërkondhënien e identitetit. Varësisht nga ky numër do ven-doset Hapja e Zyrës së Lëshimit të Pashaportave ngaQeveria Shqiptare dhe Kompania Aleat. Kjo do të vlejëedhe për studimin e fizibilitetit ekonomik.Afati i aplikimit
on-line
fillon me datën 8 Mars 2012dhe zgjat deri me datën 8 Prill.Inkurajojmë tërë aplikuesit të njoftojnë miqtë e tyrenëpër rrjetet sociale Facebook, Twiter dhe në ato të ko-munikimit të përditshëm elektronik që të njoftojnë nësedëshirojnë një gjë të tillë.Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Britaninëe Madhe inkurajon çdo shtetas shqiptar që dëshiron tëpajiset me Pasaportë Biometrike Shqiptare ta bëjë këtë brenda këtij afati.
Ambasada Shqiptare LondërNga Andi Terziu
Nëse ju do të duhet të përdorni paratë në një metër parkimi, në një automat që operon me monedhë oseaty ku duhet të merni në telefonnga kabinat tipike të BT, apo edhenga një makinë shitëse të kafesë apo edhe asortimenteve të tjera flash, këtë vit mund të jetë me vlerë të keni edhe një magnet me ju. Jo, të mos përpiqeni për të mposhtur mekanizmin! Por për të parë nësemonedhat tuaja do të punojnë parase të vendosni ato në automatin pranë shërbimit tuaj
Nga prilli i këtij muaji monedhat ereja 5 pence dhe 10 pence nuk mund tëpunojnë në të gjitha makinat që oper-ojnë me para metalike. Bëhet fjalë përpagesat për parkime, për makineri ku blihet kafe apo produkte të tjera në disainstitucione apo edhe disa të tjera. Lajmi jepet nga Paul Leëis dhe ka për datë tëenjten 19 janar 2012. Ai është një lajm isigurtë dhe sqaron se “Ky veprim do tëshpëtojë Thesarin deri me £ 8 miliondollarë në vit pasi çeliku është shumëmë i lirë se sa monedhat me përzierje të bakrit dhe nikelit që janë përdorur mëparë.Çeliku peshon pak më pak për tënjëjtën volum se bakër-nikelitet. Pra, përtë mbajtur monedhat e reja çeliku tënjëjtën peshë dhe diametër si ato të vje-tra ata duhet të jenë pak më të trasha -1.9mm në vend se të jenë 1.7mm për një5 pencësh. Kjo 0.2mm shtesë nuk do tëtingëllojë shumë, por ajo do të jetë emjaftueshme për të bërë mekanizmat esipërcituar që të mos pranojnë një mon-edhë me këto vlera.Monedhat me vlerë, 1p dhe 2p undryshuan nga bronzi në të çelikut nëvitin 1992 dhe çmimi i bakrit është rri-tur aq shumë sa këto monedha të vjetratani janë me vlerë më shumë për skrapse sa vlerë nominale (edhe pse është epaligjshme të shkrihen ato ose të për-dorin vlerën me eksportin e tyre) .Monedhat e para metalike në vlerën5p të vjetrat pra dhe monedhat 10p janëme vlerë më shumë se 5p dhe 10p tëprodhuar tani përpos kostos së metalittë tyre. Çeliku është shumë më i lirë përtë blerë dhe zgjat më shumë. Një nikel-platin do të sigurojë monedha që tëduken të njëjtë.Masa e përdorimit të çelikut u njof-tua në rishikimin e shpenzimeve tëQeverisë, në vjeshtë të vitit 2010. Ndry-shimi u shty deri në fillim të këtij viti,pjesërisht për të rishikuar edhe indus-trinë e automateve me monedhë në njëkohë më të gjatë dhe për të bërë ndry-shimet e nevojshme. Thesari pranon seshpenzimet për operatorët e makinësndoshta do të jenë 80000000 stërlina, pormund të jetë edhe aq i lartë sa 124 mil-ionë stërlina.Monedhat e reja janë duke u rifor-muar, por tani Mint Royal thotë se do të jetë në prill para se ata të fillojnë të para-qiten në ndryshimin tonë dhe në vjesh-të përpara se ata të bëhen të zakonshme.Vetëm atëherë ndonjë problem bëhet idukshëm. Pra do të jenë vec makinaveata që do të ndikohen ndryshe nga këtomonedha edhe xhepat dhe ndonjë pjesëmagnetike që do të tërheqë lehtëishtmonedhat që po prodhohen.
A JENI TË INFORMUAR?
vijon nga faqja 1
...përgjigjur thirrjes së Dre-ni-cës heroike për luftën emadhe në emër të lirisë dheatdheut. I nisur me pro-grame kulturore e homazhenë shumë vende të betejavetë lavdisë, Manifestimi nëpërkujtim të sakrificës sub-lime për lirinë e atdheutështë parë edhe në rrugët eqytetet e fshatrave.Rinia shqiptare e Kos-ovës duke bartur fanella membishkrimin “Bac u krye” ika dërguar edhe një herëmesazhin shpirtëror famil- jes Jashari në Prekaz dhegjithë familjeve që kanëdhënë bijtë më të mirë përlirinë e atdheut se an-gazhimet dhe rrugëtimetnëpër shekuj të atdhetarëvepër të arritur deri këtu kanëmarrë fund dhe se kjo rinipo merr forcë e energji të reqë me mendje të ndritura eme angazhime sublime të bëj realitet atë angazhimine betimin sublim të luftëta-rëve të lirisë dhe veprim-tarëve të shumtë për të arri-tur deri të realizimi i ën-drrës sublime për bash-kimin kombëtar.Festa është bërë edhe mëmadhështore falë zellit e el-anit të rinisë shqiptare tëKosovës. Më shumë se400.000 nxënës nga shkollatfillore e të mesme të Kos-ovës i kanë kthyer orët epara të mësimit në orë tëmëdha të historisë dhe kanëshpalosur bashkë me më-suesit e tyre fletë të lavdi-shme të historisë për t’i kën-duar zëshëm komandantitlegjendar Adem Jashari dhegjithë trimave të tjerë të lir-isë. Ata pastaj kanë shfaqurprograme të bukura artis-tike me fragmente tëlavdisë. Ishin kështu shkol-larët e Kosovës që i qëndru-an gatitur kujtimit përluftën e madhe të UÇK-së.Ata në këtë fillim të marsitkanë organizuar aktivitetettë shumta edhe në shenjë tërespektit për ditën e madhetë shkollës shqipe.Fillimi i marsit me festate datat e tij është shënuar nëmënyrë dinjitoze në Kosovëdhe kështu do të jetë për jetëe mot.
 
3
MARS 2012Nr. 15

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->