Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tema 4. Case de Locuit Unifamiliare

Tema 4. Case de Locuit Unifamiliare

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Published by Artur Bucur

More info:

Published by: Artur Bucur on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
©
onstantin Croitoru Arh-052
PROIECTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT Capitolul -1Tema 4. CASE DE LOCUIT UNIFAMILIARE
1. Case individuale
 — case de locuit unifamiliale cu puţine niveluri cu intrare de pe teritoriu, destinate pentru locuirea familiei şi conducerea decătre aceasta a gospodăriei.Casele individuale — case de locuit cu un singur apartamentamplasate pe un lot de pământ cu anexe gospodăreşti.Casă individuade locuit se amplasealiber pe terenulgospodăriei, astfel se proiectează:- în primul rând ca o casă individuală,- apoi ca o parte a spaţiului locativ a terenului gospodăriei.Legătura organică a casei cu terenul şi anexele gospodăreşti,continuitatea legăturilor funcţionale între acestea predeterminăintegritatea întregii structuri a gspodăriei.Constă din trei părţi componente:- însăşi casa de locuit;- parcela;- construcţii anexe.Casa, anexele şi grădina se soluţionează planimetric ca untot întreg.Domeniul utilizare a aselor individuale:- astfel de case se edifică prioritar în localităţi rurale, unde populaţia este preocupată de agricultură;- în comune muncitoreşti (tip urban) unde populaţia esteocupată în producere;- În oraşe mari şi medii;- în suburbiile oraşelor mari.Soluţionări compoziţionale principale ale caselor de locuitRegiunile de nord a MoldoveiRegiunile de centru a MoldoveiRegiunile de sud a MoldoveiCasele individuale de locuit asigură calităţi igienice bune alemediului locativ insolarea, aerarea, precum şi frontulesenţial de lumină.- Se orientează încăperile casei de locuit după părţile lumii, înraport cu strada, curtea, grădina, parcelele vecine, precum îndependenţă de amplasarea intrării şi poziţia anexelor gospodăreşti.În casele de locuit se prevăd elemente care ţin cont despecificul şi modul de viaţă a populiei înperileauxiliare pentru păstrarea inventarului şi producţiei agricole.- tambure;- antreu; - cridor; - camera de zi; - dormitoare;- bucătăria - sufragerie. în clima caldă bucătăria de vară poatefi într-o construcţie separată.Eleme ntele caselor de locuit individuale:- blocurile sanitare; - cămare;- spălătorii cu suprafaţa de circa 4 m.p. se amplaseaînapropiere de bucătărie şi de intrarea auxiliară;- terase, verande, grădini de vară, sere se proiectează din parteade sud a casei în lângă bucătărie sau salon, camera de zi;Elementele caselor de locuit individuale- garaj (18m.p.)şi atelierul (6 — 10m.p.);- cazangeria cu o suprafaţă nu mai mică de 6m.p., trebuie se proiecteze alături de bucătărie sau îndemisol (subsol); cu iluminare natura, ventilie prinaspiraţie, etc;- subsolul — etaj cu o cotă a pardoselii mai joasă decât cota pământului la o înălţime nu mai mică de o jumătate de nivel, conţine încăperi gospodăreşti.Tipurile principale ale caselor individuale- Gospodăria cu construcţiile separate ale casei de locuit şianexe gospodăreşti.1. casa de locuit;2. anexe gospodăreşti;3. patrcela.- Gospodăria cu anexele gospodăreştianexate sau înzidite la casa de locuit.1. casa de locuit;2. anexe gospodăreşti;3. parcela.- Gospodăria în jurul curţii interioare cu ostructură dezvoltată a planului.1. casa de locuit;2. anexe gospodăreşti;3. parcela.
1
 
©
onstantin Croitoru Arh-052
Sistematizarea parcelei casei individualeCase de locuit într-un nivel pot avea apartamente cu una, două,trei şi patru camere.- După calităţile sale planimetrice apartamentul în astfel decasă poate mai bine să corespundă cerinţelor prezentate: să aibă proporţii comode ale înperilor, amplasare raţională agolurilor prin care se efectuează iluminarea, o bună orientaredupă părţile lumii, legătură bună cu parcela.Casele de locuit în doniveluri (tip "vilă") pot avea osuprafaţă mai mare de 90 m.p.- la parter se amplasează antreul cu tambur, camera de zi, bucătăria (bucătăria-sufragerie), înperile auxiliare şigospodăreşti.- la etaj se amplasează dormitoarele şi încăperile igienice.Principalele procedee de soluţionare spaţial-volumetrică- Structura tradiţională a spaţiului cu încăperi de aceeaşiînălţime.Principalele procedee de soluţionare spaţial-volumetrică acaselor de locuit în două niveluri se bazează pe două metode degrupare a încăperilor pe verticală şi tipuri de acoperiş. Înlegătură cu aceasta casele de locuit pot fi:- cu mansardă fără frângerea acoperişului;- cu mansardă cu frângerea acoperişului;- o parte a apartamentului în două niveluri, alta - într-un nivelcu cerdac;- o parte a apartamentului în două niveluri, alta - într-unnivel fără cerdac; - tot apartamentul In două niveluri cu cerdac;- tot apartamentul în două niveluri fără cerdac;- cu salt de niveluri la 1/2 din înălţimea etajului, este raţionalde folosit pe relief compus.Principalele procedee de soluţionare spaţial-volumetrică- Mărirea înălţimii spaţiului principal din contul folosiriiacoperişurilor fără cerdac.Faţada "a cincia" a casei de locuit cu puţine niveluri. Cea mairaţională este folosirea acoperişurilor în pantă:- într-o pantă;- în două pante;- în patru pante;- formă compusă (cu mansardă, etc).Declivităţile se organizează în dependenţă de materialul deacoperire, caracterul şi cantitatea precipitaţiilor de la 15 grade până la 48(65)grade.Principalele procedee de soluţionare spaţial-volumetrică- Folosirea reliefului în organizarea spaţiului interior a casei delocuit cu puţine niveluriElementele caselor individuale cu apartamente în două niveluri- cerdac spaţiul între suprafaţa acoperişului, pereţilor exteriori şi acoperirea etajului superior, în cazul unei declivităţimari spaţiul cerdacului se foloseşte în calitate de încăperilocative.- Mansarda — etaj în spaţiul cerdacului, faţada căruia completsau parţial este format de suprafaţa acoperişului în pantă saufrânt. În mansardă înălţimea peretelui interior trebuie să fie numai mică de 1,6 m.Casele de locuit cu două apartamente posedă aceleaşi calităţi, ca şi casa unifamilială.- Astfel de case sunt mai economice în construcţia şiexploatarea din contul perimetrului mic al pereţilor exteriori:costul case este mai mic cu 8-10% cheltuielile pentru încălziremai mici cu 15-18%, decât în cele cu un apartament.- Folosirea caselor cu două apartamente permite de a micşoraţimea parcelelor de nt, în rezultat densitateaconstrucţiilor se micşorează cu 25-30%Tipuril nsamblurîlor caselor  in dividuale : - stradală- "în grup"- "de capăt"- "în lanţ"Trăsătură caracteristică tuturor tipurilor de ansambluri raţionalitatea loeconomică. Astfel ansamblurile "decapăt" şi "În lanţ" micşorează lungimeastrăzilor cu 15-20%.
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->