Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scenario za čas Stari Vujadin

Scenario za čas Stari Vujadin

Ratings: (0)|Views: 4,929 |Likes:
Published by Obrazovanje0plus

More info:

Published by: Obrazovanje0plus on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
SCENARIO ZA ČAS
 
SRPSKI JEZIKIV RAZRED
Nastavna jedinica: „ Stari Vujadin“
 
Tip časa
: utvrĎivanje i proširivanje znanja
 
(2 časa)
 
Cilj časa
: proširivanje znanja nakon obrade pesme,
razvijanje govorne kulture,
razvijanje pismene i književne kulture, podsticanje kritičkog duha, kao i razvijanjestvaralaštva i moralnih i estetskih osećanja.
 
Materijal:
Čitanka
 Kartice za podelu grupaKartice sa zadacima za grupePano za izlaganjeFlomasteri, bojice
Uvodni deo
:Igra asocijacije. Polja su podeljena na polje A, B i
C. Učenici otkrivanjem poljarešavaju kolone i dolaze do konačnog rešenja asocijacije.
 
A B C
d
ogaĎaj
slog usmenaMarko Kral
 jević i beg
Kostadinmetrika
Vuk Karadžić
 pesma 10 gusle
Epska pesma
 
 
Deseterac
 
Narodna
književnost
 
 
STARI VUJADIN
 
 
 
 Nastavnik govori šta će učiti na ovom času.
 Formiranje grupa na osn
ovu prethodnog znanja, prirode predmeta i sadržaja
pesme.
Učenike podeliti u 4 grupe.
 
 I grupa
:
Stari Vujadin
 
 – 
kartice sa epitetima:
hrabar, ponosit, dostojanstven,
 pošten, junak;
 
 II grupa
: Turci
 
 – 
 
kartice sa značenjima:
 sultan, paša, janjičari, Istambul 
 , zulum
;
 III grupa
:
Devojka
- kartice sa osobinama:
čarne oči, osećajna, nežna, brižna
;
 IV grupa
:
Hajduci
 
 – 
kartice sa osobinama:
 zaštitnici, šuma, Mitrovdan, Stanko
.
 Đurđevdan;
 
Imena grupa nastavnik prehodno treba da stavi na svaki sto (vidno da postavi), a
zatim učenici izvlače kartice i pronalaze kojoj grupi pripadaju.
 
Glavni deo:
 Nastavnik objašnjava, odnosno daje instrukcije
kako i na koji način će se na ovomčasu raditi i kako će učenici učiti
.
 
Daje instrukcije za svaku grupu posebno (šta
treba da rade i koji im je zadatak) i za svaku grupu treba da ima pripremljenezadatke sa instrukcijama na papirima, tj. u pisanoj formi.
I grupa:
 
Vaš zadatak je da pesmu „Stari Vujadin“ napišetekao priču. Potrebno je da se dogovorite svi u grupi,
prodiskutujet
e i uvažite ideje svih i da svi zapišete priču usveske i na plakat. Kad završe sve grupe, vi ćete izlagati šta stenapisali. Dogovorite se ko će pročitati priču.
 
II grupa
: Vaš zadatak je da pronaĎete osobu iz svog okruženja koji ima osobinelika Starog Vujadina i da je opišete i predstavite. Osoba može biti neko koga vi poznajete, iz vaše porodice, komšija... Potrebno je da se dogovorite svi u grupi, prodiskutujete i uvažite ideje svih i da svi zapišete u sveske i na plakat. Kad završesve grupe, vi ćete izlagati šta ste napisali. Dogovorite se ko će pročitati.
 
III grupa
: Vaš zadatak je da smislite i napišete nastavak pesme „Stari Vujadin“
ito u desetercu. Nastavak pesme
može biti kako god vi osmislite. Potrebno je da sedogovorite svi u grupi, prodiskutujete i uvažite ideje svih i da svi zapišete nastavak  pesme u sveske i na plakat. Kad završe sve grupe, vi ćete izlagati šta ste napisali.Dogovorite se ko će pročitati na
stavak pesme.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->