Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HSB-betonoverlagingen op stalen bruggen

HSB-betonoverlagingen op stalen bruggen

Ratings: (0)|Views: 5,448|Likes:
publicatiedatum: 1 dec. 2009
auteur: Adviesbureau ir. J.G. Hageman
publicatiedatum: 1 dec. 2009
auteur: Adviesbureau ir. J.G. Hageman

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Mar 13, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
DOSSIER 6742HSB-BETONOVERLAGINGEN OP STALEN BRUGGENRapport 6742-1-5Kennisdocument
 
(definitieve versie)1 december 2009
 
 6742-1-5 definitieve versie,
1 december 2009
1 van 100
 
 6742-1-5 definitieve versie,
1 december 2009
2 van 100
VOORWOORD
Vanwege vermoeiingsproblemen moet een groot aantal stalen bruggen in Nederland wor-den versterkt. Nadat verkennende studies naar potentiële levensduurverlengende oplossin-gen vanaf 1998 door Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd, is de oplossing van de hogesterktebe-ton overlaging (HSB-overlaging) in een uitgebreid onderzoekstraject ontwikkeld en getest.Inmiddels is op enkele bruggen een HSB-overlaging aangebracht en ten tijde van het op-stellen van dit rapport worden voorbereidingen getroffen om nog meer bruggen op dezewijze te gaan versterken.In het kader van kennisdelen met de markt heeft Rijkswaterstaat besloten om de beschikba-re kennis en ervaring over de HSB-overlagingstechniek vast te leggen in een kennisdocu-ment. Het onderhavige rapport is het kennisdocument dat in opdracht van Rijkswaterstaatdoor Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. is opgesteld.Het rapport geeft een globale beschrijving van de HSB-overlagingstechniek en het ontwik-kelingstraject waarlangs men tot die techniek is gekomen. De belangrijkste experimenteleresultaten, praktijkervaringen en probleempunten zijn beschreven, waarbij voor detailin-formatie wordt verwezen naar de achterliggende documenten.Rijswijk, 1 december 2009

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->