Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ZO 8 vezba

ZO 8 vezba

Ratings: (0)|Views: 409 |Likes:
Published by Dragana Samardzic

More info:

Published by: Dragana Samardzic on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

 
 V 
ežba
8.
ODREDJIVANJE
CaCO
3
 
U ZEMLJIŠTU
 
CaCO
3
 
u zemljištu
uti
če povoljno na fizička, hemijska i biološka
svojstva zemljišta
 
Ca iz CaCO
3
sa huminskim kiselinama gradi Ca-humate, koji su
glavna cementna materija u zemljištu.
 
CaCO3 daje zemljištu neutralnu do blago alkalnu reakciju pH 7 –
 pH 8.
 
Od posebnog je interesa u vinogradarstvu jer se izbor podloge
vinove loze vrši na osnovu sadržaja CaCO
3
 
u zemljištu.
 
Visok sadržaj
CaCO
3
u zemljištu ima štetne posledice za biljke
(Fe-hloroza).
Princip metode:Odredjivanje CaCO
3
bazira se na njegovomrazaranju sa mineralnim kiselinama i merenjem ugljendioksida, koji timrazaranjem nastaje.CaCO
3
+ 2HCl
CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O
 
 
Metode se dele na: - kvalitativne i
 
- kvantitativne (gravimetrijske i volumetrijske)
Kvalitativna metoda 
prethodi kvantitativnoj i služi da se odrediveličina uzorka za kvantitativnu analizu.
 
Postupak kvalitativne metode
Na zemljište na sahatnom staklu se deluje hlorovodoničnomkiselinom (razblaženom sa vodom u odnosu 1:3) iz pipete ili reagensflašice. Pojava penušanja sa šuštanjem je znak da u zemljištu ima
kalcijum karbonata. Po jačini i trajanju šuštanja može se približno
odrediti sadržaj CaCO3 u zemljištu.
 
intenz šuštanja
 
sadržaj CaCO
3
velič. uzorka za kvant. analizu
 
-
nema šuštanja
0% -
-
slabo šušti
1-3% 10 g
-
 jako i kratko šušti
3-5% 5 g
-
intenzivno i duže traje
 
više od 5%
3 g
 
Kvantitativna metoda -
pomoću Scheibler
-ovog kalcimetra
 
Scheibler-ov kalcimetar
-
Sastoji se iz 3 staklene cevi, dve duže i jedne kraće i šire od kojih je srednja graduisana i ima zapreminu od
200 cm
3
. Srednja graduisana cev
 –
 
B na gornjem kraju pomoćuslavinice i gumenog creva povezana je sa drugom dužom cevi
C.
Na svom donjem kraju graduisana cev
 –
 
B je povezana pomoćugumenog creva sa širom cevi –
A, u kojoj se kao i u B nalaziobojena voda. Cev
 –
C u kojoj se nalazi vazduh spojena je sagumenom i malom staklenom cevi za bocu
 –
 
D, u kojoj je smeštena
mala epruveta sa HCl (1:3). U bocu D pored epruvete stavi se
odredjena masa uzorka zemljišta.
Cev
 –
 
 A je pomična po vertikali i služi
 
za izjednačavanje pritiska, cev –
B zaodredjivanje zapremine CO
2
, a cev
 –
C
sa vretenastim proširenjem sprečava
naglo razvijanje CO
2
.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Buki Todorovic liked this
Buki Todorovic liked this
Mejdi Musliu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->