Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Markets for OLED Encapsulation Materials -2011

Markets for OLED Encapsulation Materials -2011

Ratings: (0)|Views: 137|Likes:
Published by NanoMarkets
In this new report, NanoMarkets, analyzes and quantifies the opportunities for encapsulation materials and technologies in the fast-growing OLED market. The report covers the commercial implications of technical developments in both materials and deposition equipment, and we identify the key factors for success for encapsulation materials suppliers in this space.

The report also contains detailed, eight-year forecasts of the materials used for OLED encapsulation broken out by product type and application. Finally, we examine the product development and marketing strategies of the major players in the OLED encapsulation materials sector, from large multinationals like 3M, DuPont and Corning to specialty firms like Vitex, Novaled and Tera Electronics, and we also attempt to indicate which are the “companies to watch” and which will be the likely winners and losers in the encapsulation materials space.
In this new report, NanoMarkets, analyzes and quantifies the opportunities for encapsulation materials and technologies in the fast-growing OLED market. The report covers the commercial implications of technical developments in both materials and deposition equipment, and we identify the key factors for success for encapsulation materials suppliers in this space.

The report also contains detailed, eight-year forecasts of the materials used for OLED encapsulation broken out by product type and application. Finally, we examine the product development and marketing strategies of the major players in the OLED encapsulation materials sector, from large multinationals like 3M, DuPont and Corning to specialty firms like Vitex, Novaled and Tera Electronics, and we also attempt to indicate which are the “companies to watch” and which will be the likely winners and losers in the encapsulation materials space.

More info:

Published by: NanoMarkets on Mar 13, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
NmnjEmraktx
NmnjEmraktx) IH yVJ Oj 8246 y@ikn Miikn) SM ?86;2 yTKI< 264%?06%4806yCMR< 264%836%0?;7
ppp.nmnjemraktx.nkt
Emraktx cjr JIKD Knhmvx{imtgjnEmtkrgmix
?6==
 
Nmnj%4?=
 V{oigxbkd Jhtjokr ?6==§ NmnjEmraktx) IH 
NmnjEmraktx) IHVJ Oj 8246@ikn Miikn) SM ?86;2Tki< 264%?06%4806Pko< ppp.nmnjemraktx.nkt
 
NmnjEmraktx
NmnjEmraktx) IH yVJ Oj 8246 y@ikn Miikn) SM ?86;2 yTKI< 264%?06%4806yCMR< 264%836%0?;7
ppp.nmnjemraktx.nkt
Vm`k y =
Hbmvtkr Jnk< Gntrjd{htgjn tj JIKD Knhmvx{imtgjn Tkhbnjij`gkx
=.= Omha`rj{nd tj Tbgx _kvjrt< Pbkrk Mrk tbk Jvvjrt{ngtgkx cjr JIKDKnhmvx{imtgjn Emtkrgmix:
 
=.=.= Vrkmeoik
JIKDx mrk bg`biw s{inkrmoik tj jw`kn mnd pmtkr smvjr) xj tbkw vrkxknt mn knhmvx{imtgjngxx{k1 dkskijvekntx tj gevrjsk omrrgkr vkrcjremnhk bmsk okkn dgxh{xxkd gn tbk JIKDgnd{xtrw xgnhk gtx kmrigkxt dmwx. [ntgi rkhkntiw) bjpkskr) JIKD knhmvx{imtgjn emtkrgmixrkvrkxkntkd m rkimtgskiw xemii emrakt cjr hbkeghmi hjevmngkx mnd m ckp xtmrt%{vx. Cjr emnwwkmrx tbkrk pkrk ckp xg`nx tbmt JIKDx pkrk `jgn` tj orkma j{t jc tbkgr nghbk emrakt vmttkrn)pgtb miejxt mii jc tbk JIKD emrakt okgn` mhhj{ntkd cjr ow vmxxgsk emtrg dgxvimwx cjr EV8vmwkrx) hkii%vbjnk x{o%dgxvimwx) kth.Tbk xgt{mtgjn pmx c{rtbkr hjevighmtkd ow tbk vjv{imr njtgjn mejn` JIKD emn{cmht{rkrx tbmtknhmvx{imtgjn pmx tbk ikmxt jc tbkgr pjrrgkx) xgnhk ejxt JIKDx hj{id ok x{hhkxxc{iiwknhmvx{imtkd gn m xtmha tbmt jctkn mixj gnhi{dkd dkxghhmnt {ndkr `imxx {xgn` kvjw mdbkxgskxcjr kd`k xkmign`. Tbk xgevik `imxx mnd kvjw knhmvx{imtgjn mvvrjmhb pmx njt jniw mii tbmt pmxrk}{grkd cjr xemii dgxvimwx) gt pmx mii tbmt dgxvimw emakrx pkrk pgiign` tj vmw cjr) mnd gthjntgn{kx tj ok tbk vrgnhgvmi knhmvx{imtgjn xtrmtk`w gn vimhk tjdmw.Kskn mx tbk xg|k jc tbk vmxxgsk emtrg JIKD o{xgnkxx `rkp) tr{k jvvjrt{ngtgkx cjr JIKDknhmvx{imtgjn pkrk bg`biw igegtkd) mnd ckp emtkrgmix cgrex pkrk moik tj x{xtmgn m o{xgnkxxomxkd jn knhmvx{imtgjn emtkrgmix mijnk. Mnd mitbj{`b emtkrgmix x{vvigkrx pkrk gngtgmiiw bmvvwtj x{vviw tbkxk mvvighmtgjnx) tbkw dgd xj pgtb tbk kvkhtmtgjn tbmt emraktx imr`k knj{`b tj l{xtgcw tbkgr kccjrtx pj{id ksknt{miiw kekr`k.
=.=.? Cgnmiiw) M @rjpgn` Emrakt cjr JIKDx Kekr`kx
Cjrt{nmtkiw "mt ikmxt cjr knhmvx{imtgjn xwxtkex emakrx) tbk jvvjrt{ngtgkx bmsk `rjpn gnrkhknt wkmrx gn gevjrtmnt pmwx<JIKD dgxvimwx bmsk mt imxt okkn /emgnxtrkmekd/ pgtb tbk mrrgsmi jc emxx%emrakt hkiivbjnkx hjntmgngn` mhtgsk%emtrg JIKDx mx vrgemrw dgxvimwx1 NmnjEmraktx bmxkxtgemtkd tbmt tbk xg|k jc tbk tjtmi JIKD emtkrgmix emrakt khkkdkd $866 egiigjn gn?6==.Ekmnpbgik) JIKD ig`btgn` gx njp jn tbk emrakt gn tbk cjre jc /dkxg`nkr/ hbmndkigkrxmnd tmoik imevx) mnd imr`kr xk`ekntx jc tbk ig`btgn` emrakt mrk igakiw tj ok vknktrmtkdow JIKD ig`btgn` gn tbk nkt ckp wkmrx.
 
NmnjEmraktx
NmnjEmraktx) IH yVJ Oj 8246 y@ikn Miikn) SM ?86;2 yTKI< 264%?06%4806yCMR< 264%836%0?;7
ppp.nmnjemraktx.nkt
Vm`k y ?Mnd pbgik tbk cgrxt mttkevtx tj gntrjd{hk JIKD TSx xt{eoikd) gt xkkex tbmt ?6=? jr?6=8 pgii xkk tbk gntrjd{htgjn jc JIKD TSx jn tbk emrakt pgtb e{hb `rkmtkr hbmnhkxjc emrakt x{hhkxx tbmn tbk vrjd{htx tbmt vrkhkdkd tbke.Tbkxk trkndx ekmn tbmt tbk mddrkxxmoik emrakt cjr JIKD knhmvx{imtgjn emtkrgmix gx rmvgdiw`rjpgn` mnd xbj{id hjntgn{k tj dj xj.
Gevjrtmntiw) tbk cmxtkxt%`rjpgn` mvvighmtgjnx cjr JIKDx gnsjisk imr`kr%mrkm vmnkix tbmt ow dkcgngtgjn hjnx{ek rkimtgskiw imr`kr mej{ntx jc emtkrgmix. NmnjEmraktx vrkdghtx tbmt tbk JIKD emtkrgmix emrakt pgii rkmhb jskr $; ogiigjn gnxmikx ow ?6=2) mnd mt ikmxt =6 vkrhknt) jr moj{t $;66 egiigjn) jc tbgx rkskn{k pgii hjek crjeknhmvx{imtgjn emtkrgmix mnd tkhbnjij`gkx. O{t tbk x{hhkxx jc tbk emrakt gx njt m cjrk`jnkhjnhi{xgjn1 okttkr knhmvx{imtgjn tkhbnjij`gkx mt rkmxjnmoik hjxtx mrk rk}{grkd gc imr`kr%cjremt JIKDx mrk `jgn` tj ekkt tbkgr vjtkntgmi.
 Pbw: Tbk `imxx mnd kvjw xtrmtk`w emw bmsk pjrakd cjr xemii cjremt JIKDx
hkii vbjnkx)xemrtvbjnkx) EV8 vimwkrx) kth. O{t<Tbk hjnxknx{x gx tbmt tbkxk emtkrgmix pgii njt ok x{ccghgknt cjr tbk imr`kr%cjremt JIKDxtbmt mrk njp `rjpgn` gn emrakt xbmrk1Njr mrk tbkxk emtkrgmix hjevmtgoik pgtb cikgoik mnd*jr hjncjremoik JIKDx1 mndMitbj{`b gt bmx okkn rkimtgskiw kmxw tj mhbgksk tbk omrrgkr vkrcjremnhk `jmix cjr xemiidksghkx) gt bmx okkn skrw dgccgh{it tj xhmik {v tbk tkhbnjij`w cjr bg`b%sji{ekhjeekrhgmi vrjd{htgjn jc imr`kr vmnkix cjr JIKD ig`btgn` mnd TS dgxvimwx. Gt gx njt l{xttbk cmht tbmt JIKD TS dgxvimwx mnd ig`btgn` vmnkix mrk imr`k) o{t tbmt x{hb vrjd{htx mrkkvkhtkd tj imxt ijn`kr tbmn hkii vbjnkx mnd EV8 vimwkrx.Tbk nkp JIKD emraktx bmsk e{hb bg`bkr vrjd{ht igcktgek kvkhtmtgjnx) bknhk ejrkxjvbgxtghmtkd knhmvx{imtgjn tkhbnjij`gkx pgtb okttkr vkrcjremnhk mrk rk}{grkd tj knmoik rkmi`rjptb.Mx m rkx{it jc tbk trknd tjpmrd imr`k vmnkix) NmnjEmraktx okigkskx tbmt<Pk mrk njp ijjagn` mt xjek rkmi jvvjrt{ngtgkx cjr tbk cgrex tbmt bmsk okkn pjragn`jn tbk knhmvx{imtgjn gxx{k) emnw jc pbje bmsk vj{rkd rkxj{rhkx gntj tbgx mrkm cjrxkskrmi wkmrx.C{rtbkrejrk) tbk jvvjrt{ngtw xvmhk cjr tbkxk cgrex pgii jniw `kt okttkr pbknhjncjremoik mnd cikgoik JIKDx xtmrt tj emak gt tj tbk emrakt) pbghb pk kvkht tjbmvvkn gn vkrbmvx cj{r tj cgsk wkmrx. Tr{iw cikgoik dgxvimwx bmsk wkt tj tmak jcc) mnd

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->