Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2.0KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tanggungjawab dan peranan guru

tanggungjawab dan peranan guru

Ratings:

4.78

(1)
|Views: 145,891|Likes:
Published by Deeya76

More info:

Published by: Deeya76 on Nov 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

 
KPLI-KDC-PEMK2
 ______________________________________________________ 
1.0PENGENALAN
Profesion Keguruan Dalam Pembinaan Negara Bangsa1.1
Definisi dan Konsep keguruan
Profesion perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia,masyarakat dan negara. Profesion perguruan merupakan profesion palingutama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individudan masyarakat. Dalam era globalisasi sekarang, peranan guru menjadisemakin kompleks dan mencabar. Golongan guru hendaklah memastikanmartabat perguruan sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa ketahap yang lebih tinggi dan dihormati seterusnya dapat merealisasikanMisi Nasional seperti yang digariskan oleh Y.A.B. Perdana MenteriMalaysia dalam Rancangan Malaysia Ke-9.Mengikut Kamus Dewan, ‘profesion’ ialah pekerjaan terutamanya yangmemerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan yang khas misalnya dalambidang undang-undang, senibina, perubatan, perakaunan dan lain-lain.‘keguruan’ pula membawa maksud tugas dan tanggungjawab ( kerjaya)sebagai guru.. Dari kedua-dua pengertian tersebut, ia memberi makna bahawaprofesion perguruan sama ada tinggi atau rendah, jaya atau gagal dilihatdan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi gurunya dalam pembinaannegara bangsa itu sendiri.Di sini maksud Etika membawa maksud :1. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan(Dewan Bahasa & Pustaka, 1995)2. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994).
PNBM/ IPTHO/NOV08
 __________________________________________________________________________________ 
1
 
KPLI-KDC-PEMK2
 ______________________________________________________ 
3. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesionterhadap masyarakat.4. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betulberasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.
1.2Maksud Etika Profesional
Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti,produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan denganmemberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan denganperaturan dan peradaban, peranan nilai, sertatingkah laku profesion dalam masyarakat.Skop Etika Profesional1. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-halyang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga danlain-lain.2. Dalam Islam, etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yangbertakwa dalam keseluruhan hidupnya.
1.3Etika Perguruan
Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadapmasyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.Kepentingan Etika GuruGuru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesionperguruan. Kod etika dianggap penting kerana:1. Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah lakudalam profesion perguruan. – Sesuai untuk dirujukdan diamalkan oleh guru.2. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawabguru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. – Guru lebihfaham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Atau dengan perkataan
PNBM/ IPTHO/NOV08
 __________________________________________________________________________________ 
2
 
KPLI-KDC-PEMK2
 ______________________________________________________ 
lain etika keguruan bermaksud tugas hakiki guru yang menekankan duaamanah penting iaitu konsep ibadah dan pembangunan insan.3. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara inimenunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. –Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara iniataupun di negara lain.4. Kod Etika dalam bentuk dokumen, usaha untuk menyemak semula kodini dapat dilakukan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihatmenerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dandikuatkuasakan.5. Menerusi kod etika, guru dapat meningkatkan lagi imej profesionperguruan secara hitam putih dan rasmi. – Membuka mata masyarakatuntuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat danmenyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara.6. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuahorganisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, dan memeliharakepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas, serta memupuktanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahlidalam organisasi (INTAN, 1991).Oleh yang demikian, adalah penting setiap guru di Malaysia wajibmemahami kod etika perguruan sebagai landasan dan arah pandu dalammembangunkan negara bangsa.
PNBM/ IPTHO/NOV08
 __________________________________________________________________________________ 
3

Activity (2,047)

You've already reviewed this. Edit your review.
PyZafieza Skyjuice added this note
ilmu yg sgt bermafaat
Zani Sha liked this
karenkayny liked this
Bathma Jothee liked this
PyZafieza Skyjuice liked this
Fadzilah Din liked this
Stephanie Nyssa Gomez added this note
important
Stephanie Nyssa Gomez added this note
important
Hassim B Sabran Hassim added this note
sangat bangus
Swett Lian Pan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->