Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Banghay Aralin Sa Filipino 3-Ikaapat Na Linggo

Banghay Aralin Sa Filipino 3-Ikaapat Na Linggo

Ratings: (0)|Views: 3,332 |Likes:
Published by anon_411523954

More info:

Published by: anon_411523954 on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
BANGHAY - ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3PANUNURING PAMPANITIKANUNANG MARKAHAN – IKAAPAT NA LINGGOI. PAKSA / MGA KASANAYAN / MGA KAGAMITAN
 Paksa : Pagsusuri sa Akda Ayon sa TeoryangIstraktura ng akdaSusuriing Genre: NobelaHalimbawang akda:Luha ng Buwaya (buod)Ni Amado V. HernandezMga Kagamitan :Nakateyp na buod ng novela, mga larawanKasanayang Pampanitikan : Pagkilala sa nobela batay sa istruktura nitoKasanayang Pampag-iisip : Mapanuring paghuhusgaHalagang Pangkatauhan :Pagiging maayos at lohikal
II.MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW)A.Nakapaglalahad ng mga pansariling karanasang kaugnay sa mga karanasangnakapaloob sa akda.B.Layuning Pampagtalakay
B.1 Pagsusuring PanglingwistikaNatutukoy at nabibigyang kahulugan ang mga piling pahiwatig pahayag naginamit sa akda.B.2 Pagsusuring PangnilalamanNaiisa-isa ang mga kaisipan/ideyang nakapaloob sa akda na nagpapahayag ngpagkakaisa o pakikiisa.B.3 Pagsusuring PampanitikanNasusuri ang novela batay sa istrukturang pakikipagkapwa-akda.
C.Nabibigyang reaksyon ang damdaming inihatid ng novela.D.Nakalilikha ng isang akda batay sa isang tiyak na anyo.III.PROSESO NG PAGKATUTOUNANG ARAW1.Mga Panimulang Gawain
1.1
Pagganyak
1.1.1Pagpaparinig ng isinateyp na usapan ng mga manggagawa at kapitalista.Habang nakikinig ay ipakikita ang iba’t ibang larawan o senaryo ng mganagwewelga.
-
pagbibigay ng reaksyon ang mga mag-aaral1.1.2Pagpaparinig sa awit ng Inang Laya. WELGA. Pagpapaugnay sa awit atsa isa sa mga larawan.
1.2Paglalahad
 A.Pagpapakahulugan sa pamagat. LUHA NG BUWAYA( pangkatan)Pangkat 1 at 2: Mga pumapasok na larawan sa isip kapag naririnig angpamagatPangkat 3 at 4 : Pagpapaguhit ng isang tiyak na larawanPangkat 5 at 6: Pagbubuo ng mga pasalitang kaisipanB.Pagbabahaginan sa klase ng kinalabasan ng pangkatang gawainC.Pagpaparinig sa nakateyp na buod ng novela
BUOD NG LUHA NG BUWAYA
(Amando V. Hernandez)Kagagaling ni Badong, guro sa Sampilong, sa opisina ng Superindente sa kabisera nglalawigan sapagkat tinagubilinan siyang manupang pansamatalang prinsipal sa kanilangnayon samantalang nagbabakasyon ang talagang prinsipal, si Maestro Putin. Dinalaw ni
63
 
Badong si Pina, ang pinakamagandang dalaga sa nayon at anak ni Mang Pablo na pangulong PTA at sinusuyo ni Badong upang makipagbalitaan at magpalipad hangin ukol sakanyang pagibig . Nalaman ni Badong na may pabatares sa pagapas kinabukasan si MangPablo. Sa gapasan, naging masaya ang mga manggagapas kait na lumabas si Donya LeonaGrande, ang may ari ng pinakamalawak ng lupang sakahin sa Sampilong. Napakahigpit sakasama si Donya Lena.Nang ipaghanda sa bahay – asyenda ang dalawang anak ni Donya Leona, si Jun nanagtapos ng medisina at si Ninet na nagtapos naman ng parmasya, ang mga kasamangbabae at lalaki ay hugos din sa bahay na bato sa pagtulong sa mga gawain at sa pagsisilbisa mga panauhin. Naganap sa kasayahang ito ang kaguluhang kinasasangkutan ni Andres,isang iskuwater na nakita sa pook na tinaguriang tambakan. Nagawi sa Sampilong si Andres mula sa Maynila noong panahon ng Hapones sapagkat natandaang Sinabi ngyumaong ina na may kamag-anakan sila sa Sampilong. Nang matapo ang digmaan si Andres at ang kanyang mag-ina ay hindi na nagbalik pa sa Maynila.Nakilala nang lubusan ni Badong si Andres nang ipinasok nito sa grade one ang anakna sampung taon. Inamuki ni Badong si Andres na magtayo ng cottage industries sakanilang pook na mga eskuwater ngunit pagkatapos lamang na ayusin at linisin nila angkanilang. Pumayag si Andres at ang mga eskuwater sa mungkahi ni Badong.Bumuo ng isang samahan ang mga magsasaka at si badong ang tagapayo nito.Isinumbong ni Dislaw, ang engkargado at badigard ni Don Severo Grande, ang unyon ngmga magsasaka. Ikinagalit iyon ni Donya Leona lalo na nang tanggapin nito ang manipestong mga kahilingan ng mga magsasaka. Tumanggi si Donya Leona sa mga kahilingan ngmga magsasaka at ang mga ito naman ay tumangging gumawa sa kanilang mga saka.Samantala’y nalinis at naayos nina Andres ang pook ng mga eskuwater at tinawagnilang Bagong Nayon. Sa tulong ni Badong, lumapit sila ni Andres sa Social Welfare Administration. Nangalap sila ng pondo mula sa mga kanayon at sinimulan nilang itayo angkooperatiba ukol sa industriyang pantahanan.Ngunit ang Bagong Nayon ay sinimulang kamkamin ni Donya Leona. Pagkataposkausapin ang huwes ng bayan, isinampa ng mga Grande ang habla at ang ginamit natanging ibedensiya ay isang lumang dokumento ng pagmamay-ari. Kinasapakat di DonyaLeona ang alkalde na pinsan ni Donya Severo at ang hepe ng pulisya na inaanak naman sakasal ng asawang Grande.Lumaban ang mga eskuwater sa pamumuno ni Andres. Ang samahan ng mgamagsasaka at ang kooperatiba ng mga eskuwater ay nagsanib sa tulong ng Badong sila aynakakuha sa Maynila ng isang abogadong naging kaibigan ni Badong noong nag-aaral pasiya sa Maynila.Sa isang pagkakataon , nakatagpo ni Andres si Ba Intern na pinakamatandang tao sanayon. Sa pagtatanong ni Andres sa matanda, natiyak ni Ba Inern na si Andres ay apo satuhod ng yumaong mabait na kabesang Resong ng Sampilong. Mayaman sa Sampilong angnuno ni Andres ngunit ng mamatay ito ay napasalin sa mga magulang ni Donya ang mgaaring lupa nito bago namatay . Sa pagtatanong ni Andres sa kanilang abogado. Nalamanniyang maaari pa niyang habulin ang lupa at pagbabayarin ng pinsala ang mga Grande.Sa utos ni Donya Leona, naigawa ng kasong administratibo si Badong. Si Dislaw nakaribal ni Badong kay Pina at si Hepe Hugo ng pulisya ang nakalagda sa sumbong. Nangdumating ang pasukan isang bagong prinsipal, si Mr. Danyos, ang dumating Sa Sampilong.Noong sinagot ni Pina si Badong. Pinagtakaang halayin ni Disla si Pina, mabuti nalamang at dumalaw Si Badong na kung hindi naawat ng mga dumalo ay baka napatay siDisla. Sa nangyari, pinaluwas ni Donya Leona sa Maynila si Dislaw.Sa gabi lihim na ipinahakot ni Donya Leona sa mga trak ang mga palay niya sakamalig at ipinaluwas sa Maynila upang ipagbili sa Instik. Isang umaga nagisnan na lamangng Sampilong na nasusunog ang kamalig ng mga Grande. Ibinintang ang pagkasunog ngkamalig sa mga pinuno ng unyon ng mga magsasaka at sa mga pinuno ng unyon ng mgamagsasaka at sa mga pinuno ng kooperatiba ng mga eskuwater. Salamat na lamang at angmayordoma sa bahay ng mga Grande, Si Iska ay nagalit kay Kosme na mangingibig niya atsiyang inutusan ng Donya na sumunog sa kamalig, dahil sa hindi siya ang isinama ni Kosmesa Maynila kundi si Cely na kapatid ni Dislaw. Ipinagtapat ni Iska kay Sedes na asawa ni Andres ang lihim at ipinagtapat naman ni Sedes kay Badong.Nahuli si Kosme at umamain sa kasalanan. Isinugod pa ni Andres ang paghabol sahukuman sa lupa niyang kinamkam ng mga Granda. Dahilan sa kahihiyang tinamo , hinakotng mga Grande sa Maynila ang mga kasangkapan at doon na nagpirmi. Sa Maynila, si DonyaLeona ay nagkasakit at alta presyon at naging paralisado nang maataki. Si Don Severonaman ay nagkasakit ng matinding insomya.
64
 
Samantala, napawalang saysay ang hablang administratibo laban kay Badong attiniyak ng superintende na siya ang ilalagay na prinsipal sa Sampilong sapagkat aalisindoon si Danyos dahil sa hindi makasundo ng mga guro at ng mga magulang ang mga bata.Namanhikan sina Badong kina Pina at may hiwatig na siya ay ikakanditato pangalkalde ng kanyang mga kanayon sa susunod na halalan.
BUOD NG MGA IBONG MANDARAGIT (1969)
 Amando V. Hernandezi Andoy ay alila sa bahay ni Don Segundo Montero. Ipinapiit si Andoy ng Don sa Haponessa suplong na isa siyang gerilya. Nakatakas si Andoy at sumama siya sa mga gerilya.Natulog siya sa bahay ni Tata Matias sa kabundukan. Si Tata matias ang nagturo kay Andoysa panig ng dagat pasipiko na pinagtapunan ni pari Florentino sa kayamanan ni Simoun.asisid ni Andoy ang kayamanan ni Simoun sa tulong ng dalawa pang mga gerilya,sina Karyo at Martin. Si Karyo ay namatay nang makagat ng pating. Tinangka ni Martin napatayin si Andoy upang masolo ang kayamanan ngunit siya ang napatay ni Andoy. Nataga niMartin sa pisngi si Andoy at ang pilat na ito ang nagtago sa tunay niyang pagkatao. Siya aynagpabalatkayong si Mando Plaridel.Ipinasiya ni Mando na magtatag ng isang pahayagan, ang kampilan. Ang kaibiganniyang si Magat ang siyang namahala sa pahayagan. Bumili ng bahay sa Maynila si Mando atdito na nanirahang kasama si Tata Matias upang lubos na mapangalagaan ang Kampilan.Dahilan sa kulang siya sa karunungan, naisipan ni Mandong maglibot sa daigdig atmagpakadalubhasa sa karunungan. Bago umalis, kinausap ni Mando si Tata Pastor na amainniya at ang pinsan niyang si Puri. Walang kamalay-malay ang dalawa na siya ay si Andoy.Sinabi ni Mando na siya ay tutungo sa ibang bansa ngunit lagi siyang susulat sa mga ito.Sa Paris nakatagpo ni Mando si Dolly Montero, anak nina Donya Julia at Don Segundona mga Dati niyang amo noong panahon ng Hapon. Nagkalapit sila ni Dolly nangipagtanggol niya ito sa isang dayuhang nagtangkang halayin ang dalaga. Napaibig ni Mandosi Dolly at nagpatuloy siya sa Amerika. Pagkagaling sa Amerika, umuwi si Mando saMaynila.Nasa Pilipinas na rin si Dolly at minsan ay inanyayahan nito si Mando na dumalo saisa nilang handaan. Ipinakikilala ni Dolly sa mga panauhin si Mando na isa sa mga iyon ayang Presidente. Nagkaroon ng masasakit na komentaryo ukol Sa kampilan at sinabi niMando na ang pahagayan niya ay nagsabi lamang ng pawang katotohanan. Pinaratangan ngmga naroon na laban sa administrasyon ang Kampilan.Nalaman ni Mando na hindi na Si Tata Pastor ang katiwala ni Don Segundo. Ang mgamagsasaka ay lalong naghirap. Isang Kapitan Pugot ang ipinalit ng Don kay Tata Pastor.Nagdaos ng isang pulong ang mga magsasaka sa asyenda. Naging tagapagsalita pasi Mando, Si Tata Pastor at si Senador Maliwanag. Tapos na ang pulong at nasa Maynila nasi Mando nang masunog ang asyenda. Pinagbibintangan ang mga magsasaka at kabilang siTata Pastor at nahuli at binintangan lider ng mga magsasaka. Lumuwas si Puri at ipinaalamkay Mando ang nangyari. Ginawa naman ni Mando ang kanyang makakaya at nakalaya angmga nabilanggo. Samantala si Puri ay hindi na pinabalik ni Mando sa lalawigan. Itinira niya saisang dormitoryo ang dalaga at pinagpag-aral ito ng political Science sa U.P.Minsan ay dinalaw ni Mando si Puri sa tinitirahan. Noon tinanggap ni Puri ang pag-ibig sa Mando. Sa wakas ipinagtapat ni Mando kina Tata Pastor at Puri na siya si Andoy namalayong kamag-anak. Hiniling niya kay Tata Pastor at Puri nasiya si Andoy na malayongkamag-anak. Hiniling niya kay Tata Pastor na makasal sila ni Puri.Minsan ay dumalo si Mando sa isang komperensiya para sa mga patnugot ng mgapahayagan . Nalaman ni Dolly na naroon siya kaya inanyayahan sa kanilang bahay. Nakilalani Don Segundo si Mando at nagkapalitan sila ng masasakit na salita. Dito ipinagtapat niMando sa siya ay si Andoy na dating alila roon . Noong una ay ayaw maniwala ni Dollyngunit nang ulitin iyon ni Mando ay buong hinagpis na tumangis si Dolly.Sa tulong ng pahayagang Kampilan at ng himpilan ng radyong ipinatayo ni Mando,patuloy na tinuligsa ni Mando ang mga masasamang pinuno ng pamahalaan. Nalaman niMando na si don Segundo pala ay puno ng mga smugglers. Hindi nagtigil si Mandohanggang sa maipabilanggo niya si Don Segundo.
D.Pagbubuod
65

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ainz Verano liked this
Lenard Trinidad liked this
Gael Gomez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->