Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 10 1984

Tehnium 10 1984

Ratings:
(0)
|Views: 189|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2014

pdf

text

original

 
REVISTA
LUNARĂ
EDITATA
DE
0.0.
AL
U.T.O.
ANUL
XIV
-
NR.
167
10/84
CONSTRUCTII PENTRU
AMATORI
SUMAR
LUCRAR.EA
PRACTiCA DEBACALAUREAT
................
pag.
2-3
Wattmetru electronicCuplaje
paraziteT
raductor
electronic
incremental
de unghi
INIŢIERE
ÎNRADIOELECTRONICA
..........
pag.
4-
5
Amplificatoare
operat onale
Aplicaţii
cu
741
Fişăbibliografică
AO
CQ-VO
.........................
pag.6-7
Din
lucrările
Simpozionului
naţional
al radioamatorilor,·Cluj-Napoca.
1984:
Elemente
decircuit În
teh
nica
stripline
Manipulator
programabil
HI-FI
..........................
pag.
8-9
Sisteme de reducere a zgo-
motului de
fond
AUTOMATiZĂRI
................
pag.10-11
Regulator de
turaţie
Ceas
de
expunere
Lumină
dinamică
PENTRU CERCURILE
TEHNICe-
APLICATIVE
....
"'
..............
pag.12-13
Generator de semnale
RTTY
Bobine
AUTO-MOTO
......
.
..
pag.14-15
Autoturismele
OLTCIT:
lnstalaţia
electrică
FOTOTEHNICĂ
.................
pag.16-17
Despre
substanţele
fotogra-
fice
Erori de expunere la
ilumi
narea cu
lămpi
fulgerCa!culul
corecţiei
de culoarela schimbarea hîrtiei
CITITORII RECOMANDA
........
pag.18-19
Efectul
"wide
stereo"Semnal
triunghiuiar
Tester
1
ndicator
cu LED-uri pentrublitz
TEHNiCA
MODERNĂ
...........
pag.
20-21
AY
3-8500Televiziunea
În culori
REVISTA REVISTELOR . . . . . . . . . . . .
..
pag. 22
8/2
x 15 VTesterPreamplificator
Convertor
USSERViCE
........................
.
pag
24
Philips 2205
. (CITITI iN PAG. 12)
 
WA:ITMETRU
ELECTRONIC
Nu de
puţine
ori
caracterizăm
unaparat prin puterea ce o
debitează
.
pe
o anume
sarcină
sau prin puterea
absorbită
de la
reţea.
Reiese deaici utilizarea
măsurii
acestui parametru În
condiţiile
concrete de func
ţionare.
Randamentul electric a devenit unparametru foarte modern În
condiţi
ile actualei economii de energie.
Cu
montajul prezentat
În
continuare obtinem valoarea acestuia prin
relaţia:
P
sarcină
'Y'J
=
X
100
(%)
P
abs.
reţea
Wattmetrul descris
ne
ajută,
deasemenea,
la
caracterizarea com
pletă
a
impedanţelor
de
sarcină
(difuzoare, motoare,
rezistenţe
de În
călzire)
prin determinarea supli
mentară
a defazajului introdus întrecurentul
şi
tensiunea
la
borne:
P
coScp=
--
Vef
lef
Mărimile
Vef
şi
I
ef
se
măsoară
cuun voltmetru, respectiv ampermetrude curent alternativ.Spre deosebire de wattmetreleclasice -electromagnetice
-,
solu
ţia
prezentată
are la
bază
un multi-:plicator analogic integrat,
ROBB095,
fabricat
la
C.C.S.I.T.-Semincon
ductoare. Circuitul este echivalentcu MC1495 -Motorola
şi
LM495 -National Semicond.
EI
furnizează
otensiune
diferenţială
de
ieşire
(terminalele
2,
14)
proporţională
cuprodusul valorilor tensiunilor aplicate la
intrările
diferenţiale
X (terminale
9,
12)
şi
Y (terminale
4,
8).Schema
cuprinde trei
secţiuni:
grupul de
rezistenţe
pentru culegerea tensiunii
şi
curentului din sar
cină,
multiplicatorul analogic
şi
amplificatorul de
ieşire.
Prin
rezistenţele
R
1
şi
R
2
se
culege tensiunea
În
sarcină.
Ele sînt
Ing.R.
CLONDESCU
calculate astfel Încît pentru
220
Vtensiune
în
sarcină,
semnalul
la
in
trările
multiplicatorului
să
fie
de
10
V vîrf
la
vîrf.
Rezistenţa
Ra
conver
teşte
curentul de
sarcină
În
tensiune
diferenţială
pe
intrarea
Y.
Multiplicatorul analogic produce otensiune de
ieşire
proporţională
cuprodusul
intrărilor.
Amplificatorul de
ieşire
are trei
funcţiuni,
şi
anume cea de conversiea tensiunii
diferenţiale
În
tensiune
măsura
bilăfaţă
de
masă,
de filtrutrece-:jos
şi
de tampon pentru sarcina wattmetrului.Schema este astfel
calculată
încîttensiunea de
ieşire
a amplificatorului
operaţional
este de
10
V pentru oputere de
-1
000
W
în
sarcină.
CUPLAJE
PARAZITE
Ing.
OVIDIU DRAGOMIRESCU,
Există
situaţii
În care sursa de alimentare este
comună
mai multoretaje, putînd astfel
apărea
fenomenecare
perturbă
buna
funcţionare
amontajului. Cauza
constă
În
faptul
că
aceastăsursă
de alimentare are o
impedanţă
internă
nenulă,
iar etajelecuplate la
ea
consumă
curenţi
variabili
În
funcţie
de.semnalul
pe
careacestea le
prelucrează.
Săluăm
exemplul simplu din
fi
gura
42,
..
care cuprinde
două
etaje,
Sm
şi
S
M
primul lucrind cu semnalde amplitudine
mică,
iar
al
doilea cusemnal 'mare
la
ieşirea
sa
pe o sar
cină
de valoare
scăzută.
Ca
atare,
În
regim dinamic, la bornele sursei dealimentare
va
apărea
o
componentă
alternativă
de tensiune
UaŞ
a
cărei
valoare este:
2
ing.
MIHAI
CODIRNAI
Această
componentă
alternativă
se
va
aplica
şi
etajului de semnalmic, S
m
luînd
naştere
în circuit o
reacţie
ce poate fi
negativă
sau
po-:
zitivă,
În
funcţie
de structura
internă
a etajului.
Dacă
reacţia
este
pozitivă,
creşte
riscul
apariţiei
unor autoosci
laţji
şi
perturbări
nedorite.In vederea
înlăturării
acestor neajunsuri _
e
utilizează
celule de filtraj
de
tip
f,
RC
sau LC,
ca
În
figurile
43
şi
44.
De
asemenea,
se
utilizează
filtre electronice simple cu cîte untranzistor, o
rezistenţă
şi
un
condensator (figura 45).Pentru o decuplare
eficientă
estenecesar ca valoarea condensatoruluiC
să
fie mare, astfel ca
reactanţa
saÎn
funcţie
de
necesităţile
şi
dota
rea
utilizatorului,
această
tensiune
se
măsoară
fie cu
un
voltmetru decurent continuu analogic
sau
digital,fie direct cu un microampermetrulegat
la
ieşire
printr-:o
rezistenţă
serie, cînd wattmetrul este conceput
ca
un aparat independent.
Mărirea
rezoluţiei
se
face cu ajutorul unuicomutator pentru capul de
scală
astfel:
poziţia
A:
0-1
000
W;
poziţia
B:
0-100
W;
poziţia
C:
0-10
W.
Datorită
excelentei
Iiniarităţi
amontajului, la punerea
În
funcţiune
nu sînt necesare decît
două
reglaje:zeroul
şi
factorul de
scală.
Reglajul de zero
se
face cu
intră
rile scurtcircuitate, prin
acţionarea
semireglabilului
RlO'
Factorul deborna
3.
Este foarte
indicată
introducerea unei
siguranţe
fuziQile de
250
mA
-500
mA ca
protecţie
la
unele
manipulări
defectuoase.Montajul
se
realizează
practic
'Cu
componente de
toleranţălargă
(10%),
dată
fiind posibilitatea de aregla factorul de
scală
şi
zeroul.
Rezistenţa
Ra
se
bobinează
dinkanthaJ sau
constantan.
Pentru
punctele de conectare a sarcinii
şi
atensiunii
se
recomandă
o pereche
priză
+
ştecher
de
reţea
.
CARACTERISTICI TEHNICE:
Curent absorbit -sursa
+15
V:
max. 5
mA;
sursa -15
V:
max.
8
mA;eroare de neliniaritate: max.
5%
tensiunea de intrare (bornele
1,
3):
max.
220
Vei min.
40
Hz;curent de
sarcină
(bornele
1,
2):
~ - - e - - - ~ - - - - ~ - - ~ - - ~ + 1 5 V 
R
y
12kR
x
/27k
11
1
ROB
8
095
2
I---()------.~~
scală
se
ajustează
din R
4
măsurînd
o putere
cunoscută.
Conectarea aparatului presupunecuplarea sarcinii
la
bornele
1,
2
şi
alimentarea
ei
prin bornele
1, 3.
ATENTIUNE! Cînd
se
măsoară
puteri consu mate de la
reţea,
fazatrebuie
legată
la borna 1
şi
nulul
la
să
fie suficient de
mică.
Grupul
RC
se
va
calcula
în
funcţie
de
pulsaţia
impusă
la
ieşire,
de consumul primului etaj
şi
de banda de
frecvenţă
În
care acest filtru
va
lucra.Valoarea
rezistenţei
R este practic
limitată
de
căderea
de tensiune ceapare pe
ea
datorită
curentului continuu ce o
străbate.
tlzual, R ia valori între
10
şi
1
000
n,
iar C de lazeci de nanofarazi
la
sute de microfarazi.
În
cazul filtrului electronic,
rezistenţa
R poate fi
mărită
cu unul
pînă
la
două
ordine de
mărime,
da
torită
faptului
că
pe
ea
căderea
detensiune nu este
dată
decit de
către
curentul de
bază
al
tranzistorului,curent care este mult mai mic decîtcel de colector.
Dacă
etajul
ce trebuie decuplat lu
crează
la
frecvenţă
mai mare (de lasute de kilohertzi
În
sus), calitateacondensatoarelor este
primordială.
Se
va
evita folosirea condensatoare
lor
ce
se
realizează
prin
înfăşurarea
sau
spiralarea
armăturiior
(de exemplu, condensatoarele cu hîrtie
şi
cele electrolitice clasice).
De
prefe
rinţă
sînt recomandate condensatoarele
plachetă
şi
cele cu tantal,
c~re
au
pi€Jrderi
mici
şi
inductanţe
parazite mici. Din
păcate,
acestecondensatoare
au
capacităţi
relativmax.
4,5
Aet;
caracteristicile de
ieşire
sînt dictate
de
amplificatorul
operaţional
utilizat.
c
TEHNIUM
10/1984
 
TAAaUCTDR
ELECTRDNI'C
INCREMENTALDE UNBHI
În multe
aplicaţii
practice este necesar
să
se precizeze o deplasare
unghiulară,
ca de exemplu
În
telecomenzi, telemetrie, antene rotativepentru radioamatori etc.Ansamblul prezentat permite afi
şarea
poziţiei
cu o precizie de
±
30'Între 0°
şi
359° indiferent de sensulde
rotaţie
şi
În principal se compune
dintr-un traductor
cu senzori fotoelectrici
şi
circuitul
de
prelucrare~afi
şare.
În figura 1
se
prezintă
traductorul(partea
mecanică),
realizat
in
axul 1ce se
fixează
coaxial pe elementulcontrolat, un disc 2
confecţionat
dinmaterial ptastic opac de
2-3
mmgrosime
şi
un
suport
3 Amontat pepartea
fixă
a
instalaţiei.
In figura 2
se
dau dimensiunile constructive alediscului, iar În figura 3 cele ale su
portului traductorului fotoelectric
(două
fototranzistoare
tip
ROL
31
izolate electric
faţă
de
suport
şi
două
becuri de 2,5 V care se
ÎnşAuru
bează
În
găurile
0
10 mm). Intre
găuri
se
va
respecta
distanţa
de
15
mm, astfel Încît semnalele
obţinutesă
fie decalate cu 90°n figura
5,
semnalele a
şi
b).În figura 4 este
prezentată
schema
bloc
a
circuitului
de prelucrare,
işr
În figura 6 schema de principiu. Inurma rotirii discului, senzorii fotoelectrici (S.F.)
iluminaţi
succesiv de
termină
semnalele a
şi
b (fig.
5)
care
se
aplică
schemei de formare a
impulsurilor
de
comandă
(S.F.I.C.), rezultînd semnalele c
şi
d. În
funcţie
de
poziţia
relativă
a
acestora,
schema de detectare a sensului de
rotaţie
(S.O.S.A.)
comandă
aplicarea
Ing. GH.
GA
VRILOAIA,
ing.
L.
ANTON
lor
În
intrarea de
numărare
directă
sau
inversă
a circuitului de
numă-
rare (C.N.), care este conectat
cucircuitul de
afişare
(C.A.).Pentru detectarea sensului se
fo
losesc
două
bistabile aduse
În
starea ,,0" de
funcţia
F
=
c
+
d.
Dacă,
datorită
rotirii discului într-un sens,
soseşte
succesiunea de impulsuri c
şi
d (din figura 5), numai 8
1
va
trece
În
,,1",
obţinîndu~se
la
ieşire
semnalele g
şi
h (reprezentate cu linie
continuă);
rotirea În sens
contrar
conduce
la
comutarea numai
abistabilului 8
2
(semnalele g
şi
h,
cu
linie
punctată).
Semnalul e
(e
=
cEi)
d)
comandă
monostabilul realizat pe CD84121E,
generÎndu~se
semnale
(f)
cu duratade aproximativ 100 ns, iar
i
şi
j
(i
=
1.g
şi
j
=
.h) se
aplică
la
numărăto~
rul realizat pe CD84192E.
La
al360-lea
impuls,
numărătorul
esteadus
În
starea
"O".
Alegerea
unghiu
lui
"O"
se face prin
acţionarea
buto
nului 8. Circuitul de
afişare
esterealizat pe TIL311, a
cărui
schemă
de conexiuni este
dată
În
figura
7.
În
schemă
nu se folosesc elemente de reglaj.
La
executarea dispozitivului se va avea În vedere ca
poziţionarea
ansamblului
bec~foto-
tranzistor
să
se
facă
astfel
incît
Înemitorul
fiecărui
tranzistor, semnalul
să
fie de minimum 2,4
V,
cînd esteiluminat.
În
cazul
În
care se
doreşte
o
indi
care
absolută
a
poziţiei
unghiulare,se
va
modifica atit
configuraţia
dis
cului
(se va
folosi codul Gray), cît
şi
schema
electronică.
1.
ali
m e n
t
a re 1
d-u
r
i
2.
intrare!
B
Binhare
blocare
9
ne
3
in~rare
A
l.,
puncJ
zec.imal
siînge
5
intrare strob
6
ne
7 9
n
d
10
pune
t
"'Z
ee
imeI
dreaptQ
11
ne
12
in
t
re r e O
13
in
t
ra
,.~
C
14
Vc.
c
5 V
'I'--'--~·
I
",,~ll\
1>-__
!~'
\
.---.,_._'
k
1<
e.
t
1.
ti9.~
Schema
bloc
b
.~
~
c.
-1:
d
e
J
I
I ,
s
-1...
h
,...--
......
------,
~
2
l.SF-sen-zori
fotoelec
t
rie.
i2.SFIC -schema
de
{or
mare
a
impulsutilor
de (.oma
n
da
3.5DSR-5cht>tna
de
de~ec.-
1
are
ase
n s u ( u
de.
r
0-
iafi
e
4.SFtN -
se.
"ema
de
10rma
re
a
impulşurilor
de
numarare
5.CN-cire.uit
de
număra-
re
S.cA-ci
rcui
t
afj~ar-e
~
LJ
II>
L~
I I
I I
t
'Ii"
I
=
L!
I
----------,
_..1
t
...
fi
g.5
O
a
9
ram
e
des
e m n a
1
5 V - - ~ ~ ~ - - - - - - ~ - - ~ ~ - - - - - - - - - - ~ ~ - - - - - - 1 
1
Ţ
r/ţJŢ
IOn
T
Ea
---li1--.-
___
L
____
.
_
l _.
___
_.
__
._"_~,
TEHNIUM
10/1984
mici
şi
efectul
lor
la
joasăfrecvenţă
este neglijabil. De aceea se
utili
zeazăcombinaţia
Între un condensator de capacitate mare electrolitic
În
paralel cu condensatoare pla
chetă
de valori mai mici, ca În figura
46.
O
altă
problemă
este aceea a
lo
cului de decuplare la
masă
a etajului
În
cauză.
În figurile
47
şi
48
sînt
arătate
două
variante. Analizindu-Ie,se
observăcă
aria buclei formate deconsumatorul propriu-zis (montajul)
şi
condensatorul C este
În
cazul
fi
gurii
47
mai mare decît
1n
figura
48.
In
regim condensatorul C
este
ca.
un
Ca
atare,
,-
II
,
.-
-
-
--,
I
~
-----
--
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
prodanesti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->