Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reforma Administratiei Publice Locale Din Republica Moldova

Reforma Administratiei Publice Locale Din Republica Moldova

Ratings:
(0)
|Views: 1,486|Likes:
Published by tuz77

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: tuz77 on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2015

pdf

text

original

 
Reforma administratiei publice locale din Republica Moldova
Anii ’90 ai secolului XX au fost marcaţi de provocări serioase cu care s-au confruntat mareamajoritate a ţărilor din Europa Centrală şi de Est ce ţin de dezmembrarea structurilor fostelor stateşi a construirii unora noi. Necesitatea unor schimbări a fost alimentade existenţa unonemulţumiri vizavi de statul modern al protecţiei sociale, care a devenit birocratic, orientat pe inve-stiţii şi structuri autoritare în acţiunile privind bunăstarea populaţiei. Noile idealuri au început săevidenţieze necesitatea unor procese flexibile menite să răspundă unor sarcini concrete. Printreaceste idealuri se numără următoarele: posibilitate de a ghida, şi nu de a controla procesele;măsurarea performanţelor în baza indicatorilor de producţie, şi nu de investiţie; procesele decizi-onale în bază de cooperare, şi nu de adversitate.Societăţile din această zonă preiau aceste idealuri şi discursuri ţinînd cont de experienţele lor istorice specifice. La începutul perioadei postsocialiste, statele din Europa Centrală şi de Est erau privite ca locuri unde se manifestă o putere de stat excesivă în raport cu societatea civilă. Totuşinoile idealuri democratice au demonstrat dorinţa dezmembrării vechilor structuri de stat şiconstituirea unora noi, supuse unui puternic control democratic. Statele din regiune s-au confruntatcu o sarcină paradoxală: să se reformeze pe ele însele, să elimine neîncrederea şi suspiciunile populaţiei şi, în acelaşi timp, să atenueze impactul noilor relaţii economice – economie bazată perelaţii economice de piaţă cu caracteristici tot mai pronunţate de globalizare, neafectînd într-o preamare măsură economiile postsocialiste. La aceste dificultăţi s-a mai adăugat şi faptul că idealurileşi măsurile de reformă si, în unele cazuri, însuşi aparatul de stat au fost prinse în luptele pentru putere politică şi economică.Cazul Republicii Moldova în acest context a fost unul şi mai complicat, influenţat de problemele ce vizau direct suveranitatea, indivizibilitatea şi independenţa statului. Pe ruinelevechilor structuri, moştenite de la Imperiul Sovietic, trebuiau puse bazele statului însăşi, procescare la începutul lui a fost influenţat de mai mulţi factori: interni şi externi. Redefinirea structurilor statului a început prin elaborarea unor pachete de reforme, a unor organisme şi a unor măsurilegislative. Profunzimea, direcţiile şi extinderea acestor reforme diferă, în funcţie de ciclurileelectorale, rezultatele alegerilor şi angajamentele guvernelor din anumite perioade. Cel maifrecvent reformele structurilor statului sînt concepute ca reforme ale administraţiei publice şi asistemelor administrative.
 Reformarea administraţiei publice localeîn perioada anilor 1990-1998
Reformarea administraţiei publice locale în Republica Moldova, aflată în perioada de tranziţie,a constituit un proces foarte dificil. Perioada de tranziţie poate fi definită ca o stare specială a
 
organismului social în care au loc transformări profunde incluzînd în sfera acţiunii lor şi sferaadministraţiei publice. Actualmente trăim o perioadă în care se conturează şi se dezvoltă noua ad-ministraţie cu ambele ei componente: administraţia publică locală şi administraţia publică centrală.Acest proces prin însăşi natura sa reprezintă un complex de acţiuni care se realizează treptat, peetape, cu obiective şi priorităţi proprii fiecăreia dintre ele.Administraţia publică în perioada de tranziţie întruneşte elemente ale noului influenţate de procesele democratice din societate şi de dorinţa de racordare a administraţiei publice la realizărilestatelor avansate în acest domeniu, dar totodată persistă şi elementele trecutului, care îşi găsescexpresie în structuri şi metode învechite de activitate, reprezentări şi norme de mentalitate pe-rimate, exprimînd în totalitatea lor inerţia puterii.În Republica Moldova esenţa perioadei de tranziţie în sfera administraţiei publice constă întrecerea de la administraţia publică care a servit sistemul administrativ de comandă şi carefuncţiona în baza principiului centralismului, la administraţia publică chemată să servească unsistem democratic al societăţii ce funcţionează în baza altor principii, avînd ca repere valorile ge-neral-umane şi reprezentările despre idealurile unei societăţi moderne.Edificarea sistemului nou de administraţie publică şi organizarea funcţionării lui constituie osarcină majoră a reformei ce are drept scop să înlăture din administraţia publică elementeleneeficiente, depăşite de timp şi să ajusteze administraţia publică la cerinţele actuale de organizareşi funcţionare ce ar corespunde plenar valorilor, doleanţelor şi aspiraţilor poporului care şi-a alescalea democratică de dezvoltare a societăţii.Reforma reprezintă a schimbare cu elemente de noutate care se produce în viaţa unui stat(presupune şi transformări de mentalitate). Reformarea actuală a administraţiei publice constituie oexpresie logică a democratizării societăţii.În ţara noastră procesul dificil de reformare a administraţiei publice s-a realizat împreună cutransformarea sistemului politic începînd cu anii ’90. Anul 1990 a dat startul unei serii largi deschimbări şi transformări ce au avut drept consecinţă implozia sistemului totalitar centralizat şitrecerea treptată la un sistem democratic de organizare a societăţii. Experienţa precedende or-ganizare a sistemului administrativ a demonstrat ineficienţa acestuia şi cerea în mod imperios oschimbare calitativă. Sistemul totalitar centralizat – era organizat după nişte principii care ignorainteresele economice, sociale, naţionale ale populaţiei şi a dus în cele din urmă la înstrăinarea populaţiei de proprietate şi putere, în special la nivelul comunităţilor locale. Acest sistem era totalstrăin de specificul şi realităţile existente; nu exprima interesele întregii populaţiei care aveadreptul de a-şi decide modul de viaţă şi de a-şi exprima în mod liber opţiunile.Un factor important care a dus la catalizarea procesului de reformare a administraţiei publicedin Republica Moldova a fost factorul politic. Acest factor a avut un impact incontestabil ce a dus
 
la influenţarea considerabilă asupra administraţiei publice şi a servit ca imbold pentru iniţierea şirealizarea reformei administraţiei publice. Factorul politic s-a manifestat într-o paletă detransformări importante care s-au manifestat începînd cu anii ’90. În primul rînd trebuie luată înconsiderare influenţa pozitivă asupra evoluţiei administraţiei publice a unor fenomene profundedin sfera politică cum ar fi alegerea şi pledarea pentru o cale democratică de dezvoltare a societăţii,orientarea spre valorile general-umane, înaintarea în calitate de obiectiv al dezvoltării socialeedificării statului democratic de drept, democratizarea sistemului electoral, instituţionalizareafuncţiei prezidenţiale, introducerea practicii parlamentarismului (parlamentul fiind expresiasuveranităţii populare care se axează pe exigenţa numărului şi este bazat pe încredere), instituireaautorităţii de jurisdicţie constituţională.Succesul reformei va depinde în mare sude crearea şi operarea mecanismelor instituţionale necesare pentru realizarea celor preconizate. Divizarea necesităţilor conform priorităţilor este o componentă a oricărei strategii ce are obiective stabilite. În acest scop se va creaun cadru de profesionişti competenţi în domeniul managementului pentru consiliile locale. Pentruca reformarea administraţiei publice să se poată realiza este necesar de atins următoarele obiective:-calitatea mereu crescîndă a rezultatelor activităţii instituţiilor publice;-simplificare procedurilor şi tehnicilor de administrare;-coordonarea mai bună a activităţii instituţiilor publice;-o dezvoltare profesională mai accentuaşi o continuitate a personalului, cadrelor îninstituţiile publice;-reducerea fenomenelor negative: incompetenţa, corupţia;-creşterea autorităţii administraţiei publice şi a încrederii societăţii în ea;-motivarea personalului, antrenarea şi stabilizarea persoanelor calificate în domeniulmanagementului;Sub aspect cronologic, pot fi identificate trei perioade pe parcursul cărora în RepublicaMoldova s-au făcut eforturi de a crea un sistem nou de administraţie publică.Prima perioa1991-1994 care mai fost numişi perioada de tranzie sau preconstituţională.A doua perioadă – 1994-1998 – etapa postconstituţională.A treia perioadă – 1998-2003 – etapa (judeţelor) descentralizării.A patra perioadă – 2003 – prezent – revenirea la raioane.Majoritatea ţărilor dezvoltate acordă o atenţie deosebită noilor abordări teoretice referitor lanatura şi funcţiile statului în societatea democratică contemporană. Esenţa lor se reduce laorientarea de a minimaliza funcţiile statului, de a transfera o parte din drepturi, obligaţiuni şiresponsabilităţi privind adoptarea şi implementarea deciziilor la nivel local, acolo unde de fapt,

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
Mihai Dorin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
annyflor7248 liked this
Елена Назарко liked this
Placinta Vasile liked this
Victoria Burca liked this
Ghenadie Mocanu liked this
Victoria Cebotari liked this
Ghenadie Donos liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->