Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Teori Pembelajaran Gagne Materi Sistem Koloid

Teori Pembelajaran Gagne Materi Sistem Koloid

Ratings:
(0)
|Views: 675|Likes:
Published by Tika Wulandari
Langkah – langkah pembelajaran Gagne yaitu :
1. Motivasi / menarik perhatian siswa.
2. Pemahaman / menyampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran.
3. Pemerolehan / mengarahkan perhatian siswa tentang pengetahuan yang sudah diperoleh sebelum proses pengajaran.
4. Penyimpanan / merangsang ingatan tentang pelajaran sebelumnya.
5. Ingatan Kembali / Siswa mengingat berbagai hal supaya bisa berthan lama.
6. Generalisasi / memberi kesempatan untuk latihan.
7. Perlakuan
8. Umpan Balik / ulangan harian.
Langkah – langkah pembelajaran Gagne yaitu :
1. Motivasi / menarik perhatian siswa.
2. Pemahaman / menyampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran.
3. Pemerolehan / mengarahkan perhatian siswa tentang pengetahuan yang sudah diperoleh sebelum proses pengajaran.
4. Penyimpanan / merangsang ingatan tentang pelajaran sebelumnya.
5. Ingatan Kembali / Siswa mengingat berbagai hal supaya bisa berthan lama.
6. Generalisasi / memberi kesempatan untuk latihan.
7. Perlakuan
8. Umpan Balik / ulangan harian.

More info:

Published by: Tika Wulandari on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
KCPIMCMFZLQK PMCHMILOLXLF ELEFM PLJL Q]H PBGBG HLDLQLF QKQZMC GBIBKJ
Elefm cmchmxkglf lilqlf pmcmaldlf jlf pmfe}x}zlf clzmxk pmchmilolxlf jmfelf qmili}cmflf{lglf pmxzlf{llf kfk? ’Pmfemzld}lf lpl {lfe imhkd jld}i} dlx}q jkg}lqlk qkqul lelx kl hmxdlqki cmcpmilolxk q}lz} pmfemzld}lf zmxzmfz}2–& Qmzmild cmfjlplz olulhlf{l) kl dlx}q hmxzlf{lilek qmpmxzk pmxzlf{llf {lfe jk lzlq }fz}g cmfjlplzglf pmfemzld}lf {lfe jkg}lqlk jlf jkpmilolxkqkqul qmhmi}c pmilolxlf jkc}ilk& Glxmfl kz}) zmbxk hmilolx cmf}x}z Elefm dlx}q jkq}q}f jlxk lzlqgm hluld& Jkc}ilk jmfelf cmfmcplzglf gmclcp}lf) pmfemzld}lf) lzl}p}f gmzmxlcpkilf {lfecmfoljk qlild qlz} z}o}lf jlilc pxbqmq pmchmilolxlf {lfe dlx}q cmxmgl g}lqlk imhkd jld}i} lelx cmxmgl hmxdlqki cmcpmilolxk pmilolxlf&
Jmilplf ilfegld hmilolx Elefm
Jlilc h}g}f{l {lfe hmxo}j}i
–Zdm Abfjkzkbfq
 
bn Imlxfkfe–
$<;>=+) Elefmcmfekjmfzknkglqkglf cmfemflk gbfjkqk cmfzli qmqmbxlfe lelx qklp }fz}g hmilolx& Kl cmfemc}glglflpl {lfe jkflclglf jmfelf
–mkedz 
 
m~mfzq bn kfqzx}azkbf–
lzl} jmilplf ilfegld hmilolx 
&
Jmilplfilfegld kfk cmx}plglf zldlplf#zldlplf {lfe hmx}x}zlf jk jlilc qmh}ld pxbqmq pmchmilolxlf&Z}o}lff{l ljlild cmchmxkglf gbfjkqk {lfe qmjmckgklf x}pl qmdkfeel pxbqmq pmchmilolxlfjlplz hmxolilf qmalxl mnmgzkn jlf mnkqkmf& Lelx gmjmilplf ilfegld kz} hmxlxzk jlf cmchmxk clgfl hlek qkqul) clgl e}x} dlx}q cmilg}glf lpl {lfe cmclfe dlx}q jkilg}glf& Jmfelf glzl ilkfcmf{mjklglf q}lz} pmfelilclf hmilolx lelx gbfjkqk cmfzli qkqul kz} zmx}q zmxolel }fz}g gmpmfzkfelf pxbqmq pmchmilolxlf&Lpl {lfe jkgmc}glf bimd Elefm kz} lglf hmxlxzk okgl gkzl $e}x}+ clcp} cmf{mjklglfqmq}lz} $clzmxk) q}chmx hmilolx) pmfelilclf hmilolx) lgzk~kzlq+ {lfe cmclfe jkh}z}dglf&Ilfegld ‑ ilfegld pmchmilolxlf Elefm {lkz} ?<&Cbzk~lqk " cmflxkg pmxdlzklf qkqul&8&Pmcldlclf " cmf{lcplkglf gmpljl qkqul zmfzlfe z}o}lf pmchmilolxlf&1&Pmcmxbimdlf " cmfelxldglf pmxdlzklf qkqul zmfzlfe pmfemzld}lf {lfe q}jld jkpmxbimdqmhmi}c pxbqmq pmfelolxlf&:&Pmf{kcplflf " cmxlfeqlfe kfelzlf zmfzlfe pmilolxlf qmhmi}cf{l&=&Kfelzlf Gmchlik " Qkqul cmfekfelz hmxhlelk dli q}pl{l hkql hmxzdlf ilcl&>&Emfmxlikqlqk " cmchmxk gmqmcplzlf }fz}g ilzkdlf&5&Pmxilg}lf4&]cplf Hlikg " }ilfelf dlxklf&<5
 
XMFALFL PMILGQLFLLF PMCHMILOLXLF $XPP+
 Flcl Qmgbild? QCLClzl Pmilolxlf? GKCKLGmilq " Qmcmqzmx? TK " 8 $Emflp+O}cild Pmxzmc}lf? : t pmxzmc}lfLibglqk Ulgz}? 4 t := cmfkz
K&Qzlfjlx Gbcpmzmfqk
Cmfomilqlglf qkqzmc jlf qknlz gbibkj qmxzl pmfmxlplff{l jlilc gmdkj}plf qmdlxk # dlxk&
KK&Gbcpmzmfqk Jlqlx<&
Cmfekjmfzknkglqkglf gbibkj) q}qpmfqk) jlf ilx}zlf qmolzk&
8&
Cmchmjlglf clalc jlf qknlz gbibkj&
1&
Cmch}lz hmxhlelk qkqzmc gbibkj jmfelf hldlf ‑ hldlf {lfe ljl jk qmgkzlx&
:&
Cmfmxlpglf qkqzmc gbibkj jlilc gmdkj}plf qmdlxk ‑ dlxk&
KKK&KfjkglzbxPmxzmc}lf <&<&
Cmfemibcpbgglf alcp}xlf {lfe ljl jk ikfeg}felf gm jlilc q}qpmfqk) qkqzmcgbibkj) jlf ilx}zlf qmxzl cmf{kcp}iglf pmxhmjllff{l&
8&
Cmfomilqglf ljlf{l 4 clalc qkqzmc gbibkj hmxjlqlxglf nlqm zmxjkqpmxqk jlf nlqm pmfjkqpmxqk&
1&
Cmfemibcpbgglf gbibkj {lfe ljl gm jlilc hmxhlelk clalc omfkq gbibkj&
Pmxzmc}lf 8&<&
Cmfelclzk jlf cmfomilqglf dlqki pmfelclzlff{l zmfzlfe mnmg Z{fjlii jlf emxlg Hxbuf&
8&
Cmfomilqglf zmxoljkf{l c}lzlf ikqzxkg pljl plxzkgmi gbibkj&
1&
Cmfomilqglf gmqzlhkilf gbibkj jlf pmxkqzkul mimgzxbnbxmfqkq&
:&
Cmfelclzk gble}ilqk gbibkj jlf cmfomilqglf pmf{mhlhf{l&
=&
Cmfomilqglf gbibkj ikbnki jlf gbibkj ikbnbh qmxzl pmxhmjllf qknlz gmj}lf{l&
Pmxzmc}lf 1&<&
Cmcpmxlelglf pmch}lzlf gbibkj jmfelf alxl gbfjmfqlqk&
8&
Cmcpmxlelglf pmch}lzlf gbibkj jmfelf alxl jkqpmxqk&
1&
Cmfekjmfzknkglqk omfkq gbibkj {lfe cmfamclxk ikfeg}felf&
Pmxzmc}lf :&<&
Cmfomilqglf jlf cmcpmxlelglf pmxlflf gbibkj jlilc pxbqmq pmfomxfkdlf lkx jmfelf alxl pmflchldlf gble}ilf&
8&
Cmfomilqglf pmfee}fllf qkqzmc gbibkj jk kfj}qzxk gbqcmzkg) clglflf) nlxclqk jii&<4
 
K^&Z}o}lf Pmchmilolxlf<&
Qkqul jlplz cmfemibcpbgglf alcp}xlf gmjlilc q}qpmfqk) ilx}zlf jlf gbibkj&
8&
Qkqul jlplz cmfomilqglf ljlf{l 4 clalc qkqzmc gbibkj hmxjlqlxglf nlqmzmxjkqpmxqk jlf nlqm pmfjkqpmxqk&
1&
Qkqul jlplz cmfemibcpbgglf gbibkj {lfe ljl gm jlilc hmxhlelk clalc omfkqgbibkj&
:&
Qkqul jlplz cmfomilqglf zmxoljkf{l mnmg Z{fjlii jlf emxlg Hxbuf&
=&
Qkqul jlplz cmfomilqglf zmxoljkf{l c}lzlf ikqzxkg pljl plxzkgmi gbibkj&
>&
Qkqul jlplz cmfomilqglf zmxoljkf{l mimgzxbnbxmfqkq&
5&
Qkqul jlplz cmfomilqglf zmxoljkf{l gble}ilqk gbibkj&
4&
Qkqul jlplz cmfomilqglf pmxhmjllf gbibkj ikbnbh jlf gbibkj ikbnki&
;&
Qkqul jlplz cmcpmxlelglf pmch}lzlf gbibkj jmfelf alxl gbfjmfqlqk&
<0&
Qkqul jlplz cmcpmxlelglf pmch}lzlf gbibkj jmfelf alxl jkqpmxqk&
<<&
Qkqul jlplz cmfekjmfzknkglqk omfkq gbibkj {lfe cmfamclxk ikfeg}felf&
<8&
Qkqul jlplz cmfomilqglf jlf cmcpmxlelglf pxbqmq pmfomxfkdlf lkx 
<1&
Qkqul jlplz cmfomilqglf pmfee}fllf qkqzmc gbibkj jlilc gmdkj}plf qmdlxk ‑ dlxkjlf kfj}qzxk&
^&Clzmxk Qzlfjlx<&
Alcp}xlf) q}qpmfqk) ilx}zlf jlf gbibkj
8&
Nlqm zmxjkqpmxqk jlf pmfjkqpmxqk pljl gbibkj
1&
Gbibkj cmf}fo}gglf qknlz#qknlz? mnmg Z{fjlii) emxlg Hxbuf) Gble}ilqk) Ljqbxpqk)Jklikqkq) jlf Mimgzxbnbxmqkq
:&
Hkil jkzkfol} jlxk cmjk}c pmfjkqpmxqkf{l) gbibkj jkhmjlglf cmfoljk Gbibkj ikbnbh$zkjlg q}gl lkx+ jlf gbibkj ikbnki $q}gl lkx+&
=&
Alxl pmch}lzlf gbibkj) {lkz} alxl gbfjmfqlqk jlf alxl jkqpmxqk&
>&
Pmxlflf gbibkj jlilc gmdkj}plf qmdlxk ‑ dlxk&
^K&Cmzbjm Pmchmilolxlf
Cmzbjm pmchmilolxlf {lfe jke}flglf ljlild cmzbjm gbbpmxlzkn 
<&
Pmfomilqlf clzmxkl&E}x} cmchmxkglf pmfjlilclf clzmxk zmfzlfe qkqzmc gbibkj) omfkq ‑ omfkq gbibkj)qknlz qknlz gbibkj) alxl pmch}lzlf gbibkj jlf pmfmxlplf pxbqmq gbibkj jlilcgmdkj}plf qmdlxk ‑ dlxk& h&Qkqul cmfjmfelxglf pmfomilqlf jlxk e}x} jlf cmfalzlz dli ‑ dli {lfe pmfzkfecmfemflk qkqzmc gbibkj&
8&
Hmilolx jlilc gmibcpbg l&E}x} cmchmfz}g gmibcpbg hmxjlqlxglf o}cild qkqul {lfe dljkx jk gmilq&Pmchmfz}glf gmibcpbg kfk qmalxl lalg jlf hmxz}o}lf }fz}g ljlf{l qlikfe zlfee}fe olulh kfjk~kj} $pmxqmbxlfelf+ zmxdljlp gmibcpbgf{l& Jlf o}el jlplz cmilzkd qkqul<;

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Na Juita liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Aulia Rachmayanti II liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->