Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Resumen - Silvia C. Mallo (2001) "Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII. Una aproximación historiográfica"

Resumen - Silvia C. Mallo (2001) "Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII. Una aproximación historiográfica"

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by ReySalmon
Silvia C. Mallo (2001) MUJERES ESCLAVAS EN AMÉRICA A FINES DEL SIGLO XVIII. UNA APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA
El sistema atlántico y el surgimiento del capitalismo habían descollado inicialmente en los períodos de pre y posguerra por su tratamiento, definiéndose entonces las preferencias por el estudio de la trata en sí misma y del sistema esclavista de plantación, es decir, el monocultivo de exportación. Este sistema, con raíces en el sur de los Estados Unidos, el Caribe y Brasil, reducía el esp
Silvia C. Mallo (2001) MUJERES ESCLAVAS EN AMÉRICA A FINES DEL SIGLO XVIII. UNA APROXIMACIÓN HISTORIOGRÁFICA
El sistema atlántico y el surgimiento del capitalismo habían descollado inicialmente en los períodos de pre y posguerra por su tratamiento, definiéndose entonces las preferencias por el estudio de la trata en sí misma y del sistema esclavista de plantación, es decir, el monocultivo de exportación. Este sistema, con raíces en el sur de los Estados Unidos, el Caribe y Brasil, reducía el esp

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: ReySalmon on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

 
<
Tcfqcl D* @lffi
"?>><#@UKE_ET ETDFLQLT EJ L@Ã_CDL L ACJET HEF TCGFI RQCCC* UJL L^_IRC@LDCÔJBCTXI_CIG_ÌACDL
Ef tctxe`l lxfìjxcdi s ef turgc`cejxi hef dl~cxlfct`i bloàlj hetdifflhi cjcdclf`ejxe ej fit ~eràihit he ~re s ~itguerrl ~ir tuxrlxl`cejxi& heacjcãjhite ejxijdet flt ~reaerejdclt ~ir ef etxuhci he fl xrlxl ej tà `ct`l s hef tctxe`l etdflqctxl he ~fljxldcôj& ethedcr& ef `ijidufxcqi he e~irxldcôj* Etxe tctxe`l& dij rlàdet ej ef tur he fit Etxlhit Ujchit& ef Dlrcoe s Orltcf& rehudàl efet~ldci geigrìacdi he ioterqldcôj s ljìfctct ej ef ì`ocxi l`ercdlji* Flt auejxet uxcfc{lhlt hethe fit lüit xrecjxl s dulrejxl ~lrlfl redijtxruddcôj bctxôrcdl `lrdlrij fl jedetchlh he lhi~xlr drcxercit he ljìfctct hcaerejxet* Ejxre ixrit ef `ìt c`~irxljxe he effit&heklr he etxuhclr fl etdflqcxuh oltìjhite edfutcql`ejxe ej fl qctcôj he fit l`it ~lrl di`ej{lr l etxuhclr ef tctxe`l etdflqctxlhethe fl ~ert~edxcql he fl di`ujchlh laril`ercdljl* Flt di`ujchlhet etdflqlt di`ej{lrij l qctulfc{lrte ej xihl tu di`~fekchlhs kerlr|uc{ldcôj s& fl l~lrcdcôj he fit ~rc`erit etxuhcit he fl al`cfcl jegrl etdflql& ~er`cxcerij fl l~lrcdcôj he fl `uker etdflqldi`i tukexi bctxôrcdi* Ef etxuhci he flt refldcijet he gãjeri& dflte s rl{l te c`~utcerij ltc`ct`i ~lrl hexer`cjlr fl qlfche{ hef
aujhl`ejxi hef ‖ouej xrlxi‐ hef etdflqi larcdlji ej fit hcaerejxet tctxe`lt etdflqctxlt& ej ef ljìfctct he fl refldcôj l`i
-etdflqi sej fl dlrldxerc{ldcôj he flt hcqertchlhet regcijlfet* Xihi effi dijhuki l fl dijdfutcôj he |ue fl etdflqcxuh `ìt |ue ujlcjtxcxudcôj et uj tctxe`l tidclf |ue `lrdl flt qchlt& ef ~l~ef |ue dlhl uji kuegl ej etl tidcehlh s fl chejxchlh cjhcqchulf he dlhluji he fit ldxiret tidclfet* Ef gãjeri di`i dlxegiràl he ljìfctct ~er`cxe redijider xihl ujl gl`l he refldcijet tidclfet s ujl~lrxcdc~ldcôj hcaerejdclhl tegûj te tel bi`ore i `uker* Ef bedbi he ter etl `uker lhe`ìt etdflql fl difidl& ej fit etxereixc~itdi`ujet ~lrl tu gãjeri s tu rl{l; ~idi qlfir bu`lji& `ejir etejdcl ae`ejcjl& cjdfcjldcijet ~rc`cxcqlt* Et hedcr& etxìhcredxl`ejxe laedxlhl ~ir ef hetlrriffi he ~rekucdcit rldclfet& he dflte s he gãjeri*
Fit Cjxerrigljxet
Ldxulf`ejxe ji te titxcejej xetct oltlhlt ej fl etdlte{ he ~itcocfchlhet he fit etdflqit larcdljit hethe tu dijhcdcôj he ekerdercjafuejdcl dufxurlf ej ef dijxexi hef tctxe`l he ~fljxldcôj lgràdifl fi |ue fit iofcglol l ~lrxcdc~lr air{lhl`ejxe ej fldijtxruddcôj he fl tidcehlh l`ercdljl "
@cjx{
s
^rcde
#* Bis& luxiret di`i
Xbirjxij&
teülflj ji tôfi fl hcqertchlh he`ihlfchlhet hejxri he dlhl tctxe`l tcji fl blocfchlh he fit etdflqit ~lrl hetlrrifflr tut ~ri~clt di`ujchlhet ej dijhcdcijetlhqertlt*Ef ~retu~uetxi et |ue flt `ukeret etdflqlt |ue retchcerij ej ìrelt rurlfet& ej di`ujchlhet he ~fljxldcôj& tc ocej tioreqcqcerij ejuj tctxe`l he ~fljxldcôj `ìt huri s he hedufxurldcôj etxuqcerij& tcj e`olrgi& ej `ekiret dijhcdcijet he dijterqlr s hexrljt`cxcr flt ditxu`oret ~ri~clt he tut fuglret he ircgej s he qcqcr ej al`cfcl* Ej ef dlti he flt `ukeret hetxcjlhlt di`ietdflqlt ej ef tedxir ej ef |ue ~rehi`cjô ef tctxe`l etdflqctxl etxc~ejhclrci "l|uef ej ef |ue fl etdflqcxuh etxì fcglhl l ujlediji`àl |ue hetxcjl `lji he iorl etdflql lf ìrel he terqcdcit& i lf oejeacdci he ujl rejxl ioxejchl ~ir ef xrlolki lrxetljlf# jiidurrcràl fi `ct`i* Efflt etxuqcerij dltxcglhlt ~ir uj `lsir hetlrrlcgi ej xljxi te qcerij iofcglhlt l fl dijqcqejdcl air{itl dijixrit cjxegrljxet he fl tidcehlh& lfeklhlt he fit tusit& heocejhi etair{lrte hiofe`ejxe ~lrl `ljxejer fl{it dij effit*
Ef tctxe`l he ~fljxldcôj
Hiofe ret~ijtlocfchlh he fl `uker etdflql |ue heoe du`~fcr dij tu xlrel di`i etdflql ej fl |ue te xrljtair`l ej ujl ujchlh hexrlolki jeuxrl s heaec`cjc{lhl s lhe`ìt dij flt xlrelt ~ri~clt e cjberejxet l tu teulfchlh* Ej fit etxuhcit relfc{lhit tiore etxlt`ukeret ej flt ìrelt he ~fljxldcôj
Olrolrl Outb
bl outdlhi dflrcacdlr ef ~l~ef edijô`cdi s tidclf he fl `uker ej fl ediji`àl he~fljxldcôj ej ef Dlrcoe ejdijxrljhi |ue tcgucerij fl xrlhcdcôj dufxurlf dl`~etcjl larcdljl |ue ltcgjlol l flt `ukeret ef dufxcqi heqegexlfet fcqcljit s ef di`erdci fidlf* Hijhe `itxrlrij tu qerhlherl auer{l aue tcgucejhi flt xrlhcdcijet he dufxcqi larcdljlt ejtut ~ri~cit buerxit& ej flt xcerrlt hef teüir i ej flt xcerrlt he ~riqctcôj s& aujhl`ejxlf`ejxe& ej fl ~rihuddcôj ~lrl uj `erdlhicjxerji ~iore`ejxe irgljc{lhi& di`~fe`ejxlrci he fl lgrcdufxurl he ~iofldcôj s etxrudxurlhi ej ~e|ueül etdlfl*
Efc{loexb Ai-Gejiqete
& ~ir tu ~lrxe& hcaerejdcl flt e~ercejdclt ej ef Qceki Tur etxlhiujchejte s fl ackldcôj he fit rifet he flt `ukeret ofljdlts jegrlt* Figrl redijtxrucr& ~ir ujl ~lrxe& fl `lrdlhl kerlr|uc{ldcôj he fl di`ujchlh etdflql ae`ejcjl he fl ~fljxldcôj oltlhl ejef xrlolki s& ~ir fl ixrl& ujl hãocf hcqctcôj teulf hef xrlolki* _etdlxl lhe`ìt ujl e~ercejdcl he jcült duchlhlt ~ir flt jegrltqceklt i ~ir jcüit ~idit `lsiret& ef di`cej{i hef xrlolki l ~lrxcr he fit dcjdi)tcexe lüit ej ef duchlhi he ixrit jcüit ofljdit ijegrit* @lhret e bcklt erlj te~lrlhlt xe`~rljl`ejxe s ti`exchlt ujlt s ixrlt l dltxcgit s ti~l~it ~er`ljejxet*Ej ef dlti he flt ~fljxldcijet duoljlt& ef `etxc{lke `uetxrl ujl dijtcherlofe cjxegrldcôj he fit hcaerejxet di`~ijejxet ãxjcdithe fl tidcehlh ej dlhl ~fljxldcôj* ^ir ixrl ~lrxe ~lrederàl ectxcr uj tctxe`l tc`cflr hef dijkujxi hef xrlolki etdflqi ej flt~fljxldcijet tegûj fl hetdrc~dcôj relfc{lhl ~ir
Qerejl Txifdme
s
_eooedl Tdixx
~eri fl`ejxlofe`ejxe ji ectxe ujl reaerejdclet~edàacdl s ej air`l hcaerejdclhl lf xrlolki he flt `ukeret etdflqlt ej jcjguji he fit hit dltit*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->