Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
varga-csaba-online

varga-csaba-online

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:
Published by Dr. Csaba Varga

More info:

Categories:Types, Research, Law
Published by: Dr. Csaba Varga on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
Csaba VARGA
elektronikus hozzáférhetősége
magyar nyelven
V
ARGA
C
SABÁ
tólSzerzői tanulmányok 
‘Az ifjú Lukács és a jog’
Világosság 
XX (1979) 11, 664–671:
‘A jog mint történelem’
Világosság 
XXVII (1986) 1, 1–6:
‘Kodifició az ezredfordulón l’ in
 Kodifikáció
Tanulmányok [VII. Budapesti NyáriEgyetem] összeáll. Takács ter (Budapest: ELTE ÁJK 2002), 101–133 [BibliothecaIuridica: Miscellanea 6]:
‘Jogállamiság – kihívások keresztútján’
Valóság 
XLV (2002. április) 4, 28–39:
‘Joguralom? Jogmánia? Ésszerűség és anarchia határmezsgyéjén Amerikában’
Valóság 
XLV(2002) 9, 1–10:
‘Losonczy István, a filozófus jogtudós’
 PTE Orvoskari Hírmondó
(2002. május), Melléklet, 3– 6:
‘Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa: Kudarcot vallott kereszteshadjárat?’
 PoLíSz
(2002.december–2003. január), No. 68, 18–28:
‘A Hart-jelenség’
Világosság 
XLIV (2003) 1–2, 75–87:
‘Paradigmaváltás a jogi gondolkodásban: Carl Schmitt és a vágyott szintézis megkísértése’
Világosság 
XLIV (2003) 7–8, 93–102:
‘Előszóin
 A szocializmus marxizmusának jogelmélete
szerk. Varga Csaba [függelék in]
 Jogelméleti Szemle
2003/4:
‘Beköszöntőin ‘Marxizmus és jogelmélet’ [szerk. Varga Csaba] =
Világosság 
Bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLV (2004) 4, 3–4:
‘A szocializmus marxizmusának jogelmélete: Hazai körkép nemzetközi kitekintésben’ in
 A szocializmus marxizmusának jogelmélete
szerk. Varga Csaba [függelék in]
 JogelméletiSzemle
2003/4:
& in ‘Marxizmus és jogelmélet’ [szerk. Varga Csaba] =
Világosság 
Bölcsészeti-akadémiaifolyóirat XLV (2004) 4:
1(lezárva 2010. május 25-én)
 
Csaba VARGA
elektronikus hozzáférhetősége
magyar nyelven
‘A jog mint kultúra?’
 Jogelméleti Szemle
2004/3:
‘Jogállami vívódás mintakényszerek Szküllája és csalódások Kharübdisze közt (Litvánia példáján)’
Valóság 
XLVII (2004. január) 1, 29–37:
‘Visszavont emberi teljesség? Eszmeuralom és tetszőlegesség’ [Külvilágunk – belvilágunk, 4]
 PoLíSz
(2005. március), No. 82, 14–21:
‘Célok és eszközök a jogban’ in STEP Budapest Conference (July 12–16, 2005) on
ThomisticUnderstanding of Natural Law
:
‘Hans Kelsen, a kontinentális jogi gondolkodás formaadója’
Világosság 
XLVI (2005) 10[Kelsen jogfilozófiájáról, I], 29–38:
‘Ami megtörtént, és ami azóta történik (A hortobágyi kényszermunkatáborokba hurcoltatások emlékére)’ [Külvilágunk – belvilágunk, 5]
 PoLíSz
(2005. május), No. 84, 34–42:
‘Halász Aladár (életrajzi jegyzet)’
 Jogelméleti Szemle
2005/2:
‘Jogfilozófia, jogelmélet – a teoretikus jogi gondolkodás jövője’
 Jogelméleti Szemle
2006/1:
‘Jogkölcsönzés egy globalizálódó világban’
Társadalomkutatás
24 (2006) 1, 33–60:
‘Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás útján? (Rendszerváltoztatásunk természetrajzához)’
 PoLíSz
(2006. június), No. 95, 4–30:
‘1956 erkölcsi és jogi megítélése, avagy a jog válaszadási képességének erkölcsi egysége mint atotalitarizmusok utáni korszak dilemmája’
 PoLíSz
(2006. december – 2007. január), No. 100,[Külvilágunk – belvilágunk], 163–174:
 Iustum, Aequum, Salutare
III (2007) 1, 31–44:
‘Irodalom? Jogbölcselet?’
 Iustum Aequum Salutare
III (2007) 2, 119–132:
‘Az Európai Unió közös joga: Jogharmonizálás és jogkodifikáció’
 Iustum Aequum Salutare
IV(2008) 3, 131–150:
‘Közös felelősségünk a jogért’
 Magyar Szemle
XVII (2008) 3–4, 94–108:
‘Rendszerváltoztatásunk – nemzetközi erőtérben’
 Hitel 
XXI (2008) 8, 11–25:
‘Kommunizmus után? Kényszerek és esetlegességek nemzetközi ellenszélben [A joglehetőségei elidegenedés és az emberszolgálat között]’
 PóLíSz
(2009. nyár), No. 125, 4– 25:
‘Mítosz és valóság az iszlám, a zsidó és a zoroasztriánus jogban (Jany János könyvéről)’
 Jogelméleti Szemle
2008/1:
2(lezárva 2010. május 25-én)
 
Csaba VARGA
elektronikus hozzáférhetősége
magyar nyelven
‘Halála-e vagy egyetlen lehetősége a tettnek az okoskodás?’
 Hitel 
XXIII (2010) 2: »Elveszett bennünk Európa?«, 168–176:
‘A rendszerváltoztatás kritikusa – és posztumusz tanulmánya’
 PoLíSz
(2010. tavasz), 127, 17– 20:
‘Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete JogösszehasonlíOsztályán
 Jogelméleti Szemle
2010/1:
Publicisztika, interjúk 
‘Miért maradt el a múlttal szembenézés, az újrakezdés beteljesülése?’ [Banovits Anna interjúja][önkényes rövidítéssel és átszerkesztéssel]
 Magyar Nemzet 
LXVI (2003. december 13.szombat) 290, Magazin, 24:
[teljes szövegében]
 PoLíSz
(2004. június–július), No. 77, 3–8:
‘Az öncélúság önveszélyessége: Jogászprofesszor rtékről és értékről[Kipke Tamásinterjúja]
Új Ember 
Katolikus hetilap LX (2004. június 20.) 25 [No. 2915], 3:
‘Szent Tamás időszerűsége’ [Kipke Tamás interjúja]
Új Ember 
LXI (2005. július 24.) 30 [No.2971], 9:
‘Elsőként oktatnak természetjogot Magyarországon... Kiválósági hely lett a katolikus egyetem jogbölcseleti intézete’ [-et- interjúja]
Új Ember 
LXII (2006. július 30.) 31 [No. 3024], 3:
‘A polgári engedetlenség és az erkölcs szava (Különösen visss, ha a morális lázadásgyakorlását a közhatalom birtokosa minősítgeti)’
 Magyar Nemzet 
LXX (2007. február 8.),Vélemény, 6:
‘Ellentmondások fogságában, avagy patthelyzet a jog csúcsain, mit magunknak teremtettünk’
 Magyar Nemzet 
LXX (2007. szeptember 28., péntek) 265 [budapesti kiadás], 6:
‘Kényszeredetten bolyongunk’ [Gazsó Balázs László & ifj. Lomnici Zoltán / Interjú VargaCsabával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárával]
de Jure
[Jogászok magazinja] X (2009) 11–12, 2–7:
Szerkesztett írások 
‘»A Horthy-fasizmus állam- és jogbölcselete«: Az ELTE ÁJK tanácsülésén 1955. január 29-énrendezett vita Szabó Imre készülő könyvének IX. fejezetéről’
 Jogelméleti Szemle
2004/3:
‘Szegvári Katalin:
Somló Bódog 
 Jogelméleti Szemle
2004/4:
‘Halász Aladár:
Szászy-Schwarz Gusztáv és a jogalany
Második traktátus: A fikció’
 JogelméletiSzemle
2005/2:
3(lezárva 2010. május 25-én)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->