Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Central Focus Vol I No 8

Central Focus Vol I No 8

Ratings: (0)|Views: 133 |Likes:

More info:

Published by: Peejay Salonga Galang on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

 
CENTRALFOCUS.IXI.PH
 
+
63 45 3046018
BAYAN NATIN, PAHAYAGAN NATIN
 
Pa-TALK Sa’yo:
Mga araw na inaabangan at mahalagatuwing Mahal na Araw 
sundan sa pahina 9 
Pasyalan de Kabalen:San Pedro Cutud Lenten Rights
sundan sa pahina 9 
Featured artist:Direk Kragi Bernarte Garcia
sundan sa pahina 6 
LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!LiBRE!
TOMO I BLG. 8 MARSO 14, 2012
Ordinansang pang-trapiko sa Apalit21 dump truckspara sa mga alkaldeng Pampanga 
San EstebanElementary Schoolquadrangle,isinasaayosPeople’s Day sa Barangay Colgante
Pagdiriwang ngPampanga CollegesDiamond Jubilee Year, isang malakingtagumpay 
I
sang ordinansa na nakapaloob saSection 82 Article 12 paragraph 6B.I ng updated traffic managementcode ng munisipalidad ng Apalit,Pampanga ang naipatupad para samas ikaluluwag na daloy ng trapiko sa Apalit.
(sundan sa pahina 5)
M
amamahagi si Lilia Pineda ng hindi bababa sa 21 bagong dump trucks sa mga alkalde ng Pam-panga bilang bahagi ng kaniyang proyekto na masolusyunan ang suli-ranin sa basura.Inutusan ni Pineda ang pangulong Pampanga Mayors League (PML)na si Mayor Jerry Pelayo na gawin ang kanilang parte sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga material recovery facility (MRF) sa kanilang mga lugar.
(sundan sa pahina 5)
I
sa na namang proyektong pam-paaralan ni Macabebe Mayor An-nette Flores-Balgan ang ngayon ay isinasagawa, at ito ay ang pagsasaay-os ng San Esteban Elementary Schoolquadrangle noong ika-15 ng Pebrero,2012.
(sundan sa pahina 5)
N
oong ika-24 ng Pebrero, isa nanamang Barangay People’s Day ang matagumpay na naidaos sa Col-gante, Apalit, Pampanga.
(sundan sa pahina 5)
M
atagumpay na naidaos ang pagdiriwang ng Diamond Ju-bilee Year ng pinakamatandang insti-tusyon sa Macabebe, ang PampangaColleges, noong ika-25 ng Pebrero,2012 sa Pampanga Colleges Quadran-gle sa pamumuno ng kasalukuyang punong-guro ng kolehiyo na si G. EricNicodemus.
(sundan sa pahina 5)
VENUS RAJ NANGUNA SA “LAKI SAGATAS” NUTRITION CAMPAIGN SA APALIT
facebook.com/CentralFocusOnline
I
sang adbokasya para sa nutrisyon ang matagumpay nainilunsad noong ika-22 ng Pebrero sa Jose Escaler MemorialSchool sa Apalit, Pampanga sa pangunguna ni Miss Universe2010 4th runner-up Venus Raj.Sinabi ni Jojo Dela Cruz, ang business executive managerpara sa Dairy, Health, and Nutrition Solution ng NestlePhilippines, Inc., na kailangang palaging mabigyan ng priyoridad ang nutrisyon at ang mababang kinikita ng mgapamilya ay hindi dapat maging balakid upang makapagbigay ng magandang nutrisyon para sa kanilang mga anak.Nagsagawa sila ng isang adbokasya para sa nutrisyon upang mapagtibay ang kaalaman ng mga guro, magulang, at mgamag-aaral sa ikalawang baitang ng Jose Escaler MemorialSchool (JEMS) sa San Juan, Apalit, Pampanga.Itinataguyod ng adbokasya para sa nutrisyon ang slogan na“Laki sa Gatas” (LSG). Ang LSG ay naging taunang adbokasyana binibigyan ng priyoridad ang paglaganap ng malnutrisyon.Sinabi rin ni Dela Cruz na halos 120 na mag-aaral ng JEMSang nakilahok sa programa kung saan sumali ang mga batasa iba’t-ibang aktibidad kagaya ng mga pagtuturo tungkol satamang nutrisyon ng pagkain at ang pamamahagi ng tinawag nilang “ambition glasses” kung saan iguguhit nila ang naisnilang maging o makamit sa hinaharap.Pagtatapos ni Cruz, naniniwala sila na kung mayroong maayos na nutrisyon at hangarin, matutupad nila ang kanilang mga pangarap, at sa pamamagitan ng programa nila,unti-unti ay matutulungan nila ang bawat isa na makamit ang nais nila sa buhay. Ang mga guro at magulang ay pinagkalooban ng mgavisual aid at booklet para sa wastong nutrisyon at malusog napamumuhay ng kanilang mga anak.90 na paaralan ang tinarget ng Nestle sa lalawigan ng Pampanga upang maitaguyod ang kanilang LSG NutritionEducation Advocacy Campaign para maitanim ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa magandang edukasyon. Aabot sa 6000 na paaralan sa buong bansa at 2.8 milyong mag-aaral, 1.4 milyong ina, at 89,000 na guro na ang nabisitaat natulungan ng LSG sa paglipas ng mga taon.Nakilahok din sa nasabing adbokasiya ang mgamagagandang konsehal ng Apalit na sina Jed Dalusung atMalou Manarang sa nasabing programa.
 
ADVERTISEWITH US
 
0922-8618034CENTRALFOCUS@IXI.PH
 
CENTRALFOCUS
centralfocus.ixi.ph
BAYAN NATIN, PAHAYAGAN NATIN 
2
Eko-turismo sa Pampanga, makakakuha ng tulong mula sa Africa 
Guiao, nagkaloob ng mga kama sa ospital sa Magalang 
CKS, bubuksan ang kanilang Kapampangan Museumngayong Marso
Panawagan para sa patriotismo, BIR 
I
sa na namang tulong parasa Pilipinas mula sa South Africa ang ngayon ay pino-proseso na.Ipinahayag ni South Afri-can Ambassador to the Philip-pines Agnes Nyamande-Pitsokamakailan lamang ang pag-nanais ng kanilang bansa namakatulong sa pagpapaunladng eko-turismo sa Pilipinas.Sa isang opisyal na misyon,
B
ubuksan ng Center forKapampangan Studies(CKS) ng Holy Angel Uni-versity (HAU) ang kanilang Kapampangan Arts Museumngayong Marso. Ayon sa CKS, ang Kapam-pangan Arts Museum ay magtatampok ng koleksiyonng mga larawang iginuhit atmemorabilia ng Kapampan-gan National Artist for Visual Arts noong 1982 Vicente “En-teng” Manansala y Silva ng San Roque, Macabebe.Si Manansala ay isang Pili-pinong pintor at tagaguhit, atsiya ay tubong Macabebe.Siya ay nag-aral sa Univer-sity of the Philippines Schoolof Fine Arts at nakatanggapng anim na buwang grant ng United Nations Educational,Scientific and Cultural Orga-nization (UNESCO) upang 
P
anawagan para sa patrio-tismo ang apela ng Bureauof Internal Revenue (BIR) samga nagbabayad ng buwis saGitnang Luzon. Ang nasabing apela ay isinagawa noong pagbubu-kas ng 2012 Tax Campaign saMimosa Convention Centerna naglalayong maiangat ang kaalaman ng mga tao pagdat-ing sa pagbabayad ng buwis sapamamagitan ng kanilang bol-untaryong pagtalima, kasabay ng slogan nilang “I Love thePhilippines, I Pay Taxes.” Ang kampanya para sa ta-
N
agkaloob si Bise Goberna-dor Joseller “Yeng” Guiaong 16 na kama sa Dr. Andres Lu-ciano District Hospital (DALDH)sa Magalang, Pampanga.Nang tanungin kung mag-kano ang halaga ng lahat ng kama, nakangiting sumagot siGuiao na ang mga ito ay bungang mga naipong pera mula sapribadong indibiduwal at mgapersonal na kaibigan.Sinabi ni Guiao, ito ay nagbabayad ng buwis nainiendorso ang slogan ng BIRpara sa 2012 sa isang pagtiti-pon na dinaluhan ng mga ne-gosyante, mga nagbabayad ng buwis, at ni Angeles City May-or Edgardo Pamintuan.Sinabi ni Francisco na ang palabas ay naglalayong mang-hikayat ng marami pang bol-untaryong pagtalima sa tulong ng kanilang mga ordinaryong nagbabayad ng buwis na nag-eendorso ng kampanya ng BIR. Ani Francisco, ang okasyonay nagtampok ng karaniwang adong sektor ay nanganga-hulugan na ito ay naniniwalasa pamumuno ni Gov. Pinedaat ng kaniyang grupo sa kapi-tolyo.Idinagdag ng bise gober-nador na ang DALDH ay ang una lamang sa mga ospital namakakatanggap ng donasyonsa pamamagitan niya. Ang susunod na ospital na pagka-kalooban ay ang MabalacatDistrict Hospital.sinabi ni Laus, ang represent-ante ni Gobernador Lilia Pine-da, na pumunta ang ambas-sador sa Pampanga bitbit ang magandang balita na magda-dala sila ng ilang mga turistamula sa Africa na interesadona tumulong sa pagpapaun-lad ng mga potensiyal na des-tinasyon sa Pampanga at ng mga kapistahan sa lugar. Ani Laus, ipinahayag nimakapag-aral sa Ecole deBeaux Arts sa Banff and Mon-treal, Canada.Matapos nito, siya namanay nakatanggap ng siyam nabuwang scholarship upang makapag-aral sa Ecole deBeaux Arts sa Paris galing sapamahalaang Pranses noong 1950. Ang ilan sa kaniyang mgaobra maestra ay ang mga su-musunod: Madonna of theSlums, Jeepneys, Kalabaw,Murals “Stations of the Cross”sa Parish of the Holy Sacrifice,Bangkusay Seascape, at PilaPila sa Bigas.Ang Kapampangan ArtsMuseum ay magbubukas sapubliko at matatagpuan saikalawang palapag ng DonJuan Nepomuceno MainBuilding sa HAU.
-Mary Charlane Payuan
ong ito ay nakatutok sa mganagbabayad ng tamang bu- wis, ani BIR regional director Araceli Francisco.Dagdag pa niya, ito ay apelasa mga nagbabayad ng buwis.Nais nilang magkaroon ng isang pagdiriwang bilang pag-kilala sa mga wastong mag-bayad ng buwis at sa kanilang kontribusyon sa bansa sapamamagitan ng kanilang mga buwis.Nagpalabas din ang rehi- yunal na tanggapan ng BIR ng isang tax campaign video nanagtatampok ng iba’t-ibang isang paraan upang mapa-tibay ang pagsisikap ni Nanay (Governor Lilia G. Pineda) namaiangat ang mga kagamitansa ospital at ang serbisyo naipinagkakaloob ng ospital sakanilang mga pasyente, lalo nasa mga maralita. Ito ay habang iniaabot niya ang donasyonkay Dr. Danilo Naguit, directorng DALDH.Idiniin ni Guiao na ang ak-tibong partisipasyon ng prib-programa sa buwis ng BIR at ng mga pagkukusa na isinasagawang ahensiya na tugisin ang mgahindi nagbabayad ng buwis atitaguyod ang kaalaman pagda-ting sa mga programa ng BIR.Sa pamamagitan ng kam-panya, umaasa si Franciscona sila ay makakaapela sabawat nagbabayad ng buwissa Gitnang Luzon na gawinang kanilang makakaya para sakanilang bansa. Ang mga pambansang tang-gapan ng BIR ay naglalayong makalikom ng higit sa P1 tri-lyon ngayong taon.
-Mary Charlane Payuan
Hindi lamang mga ospitalang makakatanggap ng mgadonasyon, ani Guiao. Aabutandin ng tulong ang mga paara-lan sa pamamagitan ng mgadonasyon ng mga upuan at ibapang gamit pang-edukasyon.Si Guiao ay bukas sa posi-bilidad na tumakbo para sapinakaunang congressionaldistrict seat sa 2013 laban sakasalukuyang nakaupo na siRep. Carmelo “Tarzan” Lazatin. 
-Mariz Hernandez 
 Ambassador Agnes Nyaman-de-Pitso ang kaniyang inten-siyon na magdala ng unang grupo ng mga turista sa ating lalawigan mula sa kanilang bansa upang makita nila ang mga destinasyon sa lugarkatulad ng kasalukuyang Na-buclod project at ang wetlandcruise na sinimulan ni Gober-nador Pineda. Ibinahagi rinniya ang plano ng kanilang pamahalaan na tumulong sapagpapaunlad at pagpapa-tibay ng eko-turismo sa lala- wigan.Bilang panimula, naglibotsi Nyamande-Pitso sa mgamalalapit na lugar sa Bacolorat sa siyudad ng San Fernan-do, matapos magtanghaliankasama ang mga opisyal ng Kapitolyo sa King’s Royale.
 Mary Charlane Payuan
Mga pelikulang Kapampangan sa 4th Cinema Rehiyon
N
agbigay na naman ng ka-rangalan ang mga peli-kulang Kapampangan sa lala- wigan dahil sa partisipasyonnito sa katatapos lamang na4th Cinema Rehiyon Film Fes-tival sa Negros Oriental noong ika-7–12 ng Pebrero, 2012. Ang nasabing taunang filmfestival ay isang proyekto parasa National Arts Month ng Cinema Committee of the Na-tional Commission on Cultureand the Arts (NCCA). Hindiito isang paligsahan, at ito ay nilahukan ng iba’t-ibang in-dependenteng manlilikha ng pelikula mula sa iba’t-ibang probinsiya sa bansa.Para sa taong ito, tatlong pelikulang Kapampanganang itinampok sa nasabing festival. Ito ay ang mga su-sa kategoryang “Other partsof Luzon” dahil wala pang kat-egoryang Pampanga noon.Samantala, sa ikalawang taon nito, limang pelikulang Kapampangan naman ang naitampok sa festival: ang dal-awang pelikulang nakakuhang parangal na “Best Picture”sa pinakaunang SinukwanKapampangan Film Competi-tion: “Balikbalen” (Homecom-ing) ni Kragi Garcia at “Ing Magdarame” (The Penitent) niJV Trinidad.Kahanay ng mga ito ay ang mga ilan pang pelikula sa Si-nukwan Kapampangan FilmCompetition: “Pupul” (Har-vest) ni Ms. World Philippines1st runner-up Nicolette Hen-son, “Ding Musa ning Minal-in” (The Muses of Minalin),at “Dusing” (Dirt) ni DiegoDobles.Dahil wala nang sumu-nod pa sa naunang SinukwanKapampangan Film Com-petition, isang pelikulang Kapampangan lamang ang kumatawan sa lalawigan saikatlong Cinema Rehiyon saDavao City, ang Astro Maya-bang” (Astro the Proud) niJason Paul Laxamana, na nag-ing finalist din sa 2010 CinemaOne Originals Film Festival.Kaugnay nito, suportadoni 62nd Cannes Film FestivalBest Director Brilliante Men-doza ang mga Kapampangang manlilikha para sa pag-unladng sining sa lalawigan. Ang susunod na CinemaRehiyon ay gaganapin sa LosBaños, Laguna.
 Mary Charlane Payuan
musonod: “Ing Babaing Ma-pamalit SIM” (The Switcher)ni Kragi Garcia ng Macabebe;“Sumangid” (Other Side) ni Ja-son Paul Laxamana ng AngelesCity; at “Aliwa Mu Aku” (Not Alone) ni Kirby Araullo ng SanFernando, Pampanga.Sa isang panayam kay Ja-son Paul Laxamana, isa samga manlilikha ng pelikula namatagal nang sumusuporta safestival simula pa noong un-ang taon nito, siya ay naiing-git sa mga lalawigan gaya ng Cebu, Davao, at Negros dahilsa mga pelikula nila na nai-pasok sa festival noong unang taon, kung saan ang Pampan-ga ay mayroon lamang isang pelikula noong unang taon ng festival, ang “Ing Bangkeru”(The Boatman), na naihanay 
Central Luzon TourismSummit 2012
N
agtipon-tipon ang mgamag-aaral, guro, at prac-titioners ng turismo mula saGitnang Luzon noong ika-24ng Pebrero sa Clark Freeportpara sa 2012 Central LuzonTourism Summit sa OxfordHotel. Ang summit ay inihanda ng League of Tourism Studentsng Philippines and TourismEducators and Movers Philip-pines. Ang programa ay nagtam-pok ng panlahatang sesyonna may temang “Developing Responsible Tourism througha Wellspring of Diversity.” Ang mga nagsilbing tag-apagsalita sa nasabing pro-grama ay sina dating senadorat kalihim ng turismo na siRichard Gordon para sa “De-veloping Responsible Tour-ism,” pangulo ng CDC na siFelipe Antonio Remollo parasa “the Clark S.T.A.R project,”gobernador ng Aurora na siBellaflor Angara-Castillo parasa “Developing tourism prod-ucts based on natural andcultural heritage assets,” atgobernador ng Camarines Surna si Luis Raymund VillafuerteJr. para sa “Trends and key is-sues in sustainable tourism.”
-Mariz Hernandez 
MJDT
s Cup
M
agkakaroon muli ng Mayor Jun D. Tetangco’sCup o MJDT’s Cup dito sa Apalit na lalahukan ng mga sa-kop na barangay ng Apalit. Ang MJDT’s Cup 5 ang ika-limang Inter-Barangay Bas-ketball Tournament na may temang “IKAW NA SA IKA-LIMA.”Napili ang nasabing temasa kadahilanang nais ng mgakinauukulan na mas pagbu-tihan at paghusayan ng mgamaglalaro ng bawat barangay ang kanilang laban upang masungkit nila ang tagumpay sa ika-limang pagkakataonng selebrasyon. Nagsisilbidin itong hamon para sa mgamanlalaro upang sa pagkakat-aong ito’y mas maiangat nilaang kanilang barangay.Noong nakaraang taon,isinabay ang MJDT’s Cup sakaarawan ng butihing alkaldeng Apalit, ngunit ngayon maspinaaga na ito para sa mgamanlalarong Apaliteños. Ma-guumpisa ang nasabing pro-grama sa March 24 sa VillenaCovered Court, San Vicente, Apalit, Pampanga. Ang MJDT’s Cup ay nilala-hukan ng bawat barangay ng  Apalit kung saan mayroon si-lang mga kinatawan sa laran-gan ng basketbol. Mayroondin silang mga muse na ku-makatawan sa kanilang grupo.Naglalaban ang bawat ba-rangay na tinatawag na “liga”upang malaman kung sinoang karapat-dapat na manalo.Magkakaroon ng laro tu- wing araw ng Sabado at Ling-go. Magtatapos ang liga sa May 16, 2012.
-Mariz Hernandez 
Barangay San Vicente, naglunsad ng People
s Day 
S
a pangunguna ng mgaopisyal at mga kawani ng kalusugan ng Apalit, paya-pang nailunsad ang Barangay People’s Day noong ika-17 ng Pebrero sa San Vicente, ApalitPampanga.Nagsimula ang naturang programa sa ganap na 8:30ng umaga sa Santiago Chapel,San Vicente Apalit, Pampanga.long na rin ng magandang pakikipagkooperasyon ng mganasasakupan ng barangay.Nagwakas ang programasa ganap na 12:00 ng hapon.Tulad ng mga nakaraang Peo-ple’s Day, mababakas pa rinang walang kapagurang ngitiat galak na nararamdamanng mga kawani’t opisyal samagandang misyong kanilang naiabot sa mga nasasakupanng Apalit.Isa ang People’s Day sa mgaisinusulong na proyekto niMayor Jun D. Tetangco (JDT),kung saan binibisita ng mgaopisyal at mga kawani ng kalu-sugan ang mga nasasakupang barangay ng Apalit upang makapaghatid ng libreng me-dikal at dental na serbisyo.
-Mariz Hernandez 
Nagpaunlak ang mgakawani ng kalusugan ng mgalibreng konsultasyon, mgapagsusuri, at ilan pang me-dikal na serbisyo. Natugunandin ang libreng pagpapabunotng ngipin.Hindi rin mawawalaang pamamahagi ng mga li-breng gamot para sa mga ka-bataan sa barangay.Naisakatuparan ito sa tu-
 
CENTRALFOCUS
centralfocus.ixi.ph
BAYAN NATIN, PAHAYAGAN NATIN 
3
P300-M na proyektong pang-imprastruktura 
Ilegal na pangangalakal ng langis sa Clark, iimbestigahan ng Customs
 A 
ng ilegal na pangangal-akal ng langis ang pangu-nahing tinututukan ngayonng Customs sa kanilang kasa-lukuyang imbestigasyon saFreeport. Ayon kay Deputy Com-missioner of Customs for In-telligence Danilo Lim, ang pagtugis sa mga ilegal namangangalakal na mga itoay pinagtutuunan ngayonng pansin dahil sa pagkaka-sangkot ng ilang indibiduwalsa ilegal na pangangalakal ng Minamadali na ng pamunu-an ni Pineda ang kanilang pagtatrabaho para sa imple-mentasyon ng mga proyek-tong pang-imprastruktura salalawigan na nagkakahalagang aabot sa P300 milyon.Ito ay ipinahayag ni Gober-nador Lilia Pineda noong kasalukuyang ipinagdiriwang niya ang kaniyang kaarawannoong ika-20 ng Pebrero sazip-line view deck ng Aetavillage sa Nabuklod sa Flor-idablanca. Ani Pineda, ito ang kani- yang hiling sa kaniyang kaar-awan. Nais niyang mataposang pagpapagawa sa mgaproyekto sa lalong madaling panahon nang sa ganoon ay hindi mapatagal ang pagpa-paunlad sa lalawigan.Idinagdag pa ni Pineda nalangis ilang buwan na ang na-kakalipas. Ang mga ilegal na gasolinaay madaling nakita sa Clark dahil sa marka ng BOC; ang mga inangkat na langis ay maaaring gamitin lamang saloob, ani Lim.Bukod sa langis, tinitingnandin ng BOC ang posibilidadng ilegal na pagpasok ng mgadroga sa Freeport, sa kada-hilanang pabilis nang pabilisang pag-unlad ng Clark Inter-national Airport bilang pan-inutusan na niya ang mga opi-syal ng Pampanga EngineerOffice (PEO) na tapusin ang lahat ng mga iminungkahiat kasalukuyang proyektong pang-imprastraktura sa lala- wigan bago magtapos ang bu- wan ng Setyembre, ngayong taon.Idiniin ng gobernador nakinakailangan nang maayos atmapaunlad ang mga panlala- wigang kalsada na napinsalang mga bagyo kamakailan la-mang ngayong taon.Mas maayos na kalusugan,de-kalidad na edukasyon, attulong pangkabuhayan, bu-kod sa mga proyektong pang-imprastuktura, ang ilan pa samga pangunahing priyoridadng Kapitolyo sa ilalim ng ad-ministrasyon ni Pineda. 
-Mariz Hernandez 
gers, at relos, ay delikado atmaaaring magdulot ng pan-ganib sa kalusugan at kalig-tasan ng mga mamimili.Ipinahayag ni Lim na ang BOC, sa utos ni Pangulong Benigno Aquino, ay patuloy na nagsisikap upang mapuksaang ilegal na pangangalakal atkorupsiyon sa loob ng kawa-nihan.Sinabi ng dating Army gen-eral, na nakulong ng apat nataon dahil sa pag-oorganisang pag-aaklas laban sa dating gunahing pasukan papunta sabansa.Sinabi ni Lim na ang BOCay seryoso sa kampanya nitolaban sa ilegal na pangangal-akal. Aniya, P400 M na halagang mga palsipikadong bagay ang kanilang nakalap, na na-tagpuan sa loob ng dalawang lalagyan na ipinagkaloob saImax Harbor. Ang mga pekeng bagay, nakinabibilangan ng mga gamot,battery ng cellphones, char-administrasyon, na hindi silamatitinag sa kanilang kampa-nya laban sa ilegal na pangan-galakal at korupsiyon. Ani Lim, sa ngalan ni Com-missioner Ruffy Biazon, gaga- win nila ang kanilang maka-kaya upang matigil na ang pagpasok ng mga ilegal naprodukto, lalo na iyong may seryosong banta sa kalusuganng kanilang mga mamama- yan, sa kanilang merkado.Samantala, sinabi namanni BOC Port of Clark Collec-tor Eduardo Dela Cuesta nasila ay patuloy na susuporta sakampanya ng kawanihan. Di-noble nila ang kanilang pag-sisikap upang maiwasan ang pagpasok ng mga produktong ito sa lokal na pamilihan.Nang tanungin ang kani- yang politikal na plano,sumagot si Lim na isa siyang team player at bukas siya saposibilidad na tumakbo parasenador kung hihingiin ito sakaniya ng pangulo.
-Mary Charlane Payuan
RDC 3, pinag-usapan ang pondo para sa pangangasiwa ng basura 
CSC 3 Career Service examination
PNP PRO3, nagtanim ng 150na mga puno sa Pampanga 
DENR, nagtalaga ng halos P100-M na proyektong pangkabuhayan
Nagdesisyon ang mga kala-hok ng Regional DevelopmentCouncil-Special Committeeon Waste Management (RDC-SCWM) na lumikom ng peraupang mapondohan ang mgaoperasyon ng mga proyekto ng komite sa Gitnang Luzon nanakatuon sa pagbubuo ng isang plano pagdating sa pangangasi- wa ng basura.Sinabi ng RDC na ang bawat Ang Civil Service Commis-sion (CSC) Regional Office 3ay mag-uumpisa na muling tumanggap ng aplikasyon parasa pinakaunang Career ServiceProfessional and Subprofes-sional Paper and Pencil Testsng 2012 na nakatakda sa ika-27ng Mayo. Ayon kay Diana Henson,ang information officer ng CSCCentral Luzon, ang eksami-nasyon ay bukas para sa lahatng mamamayang Pilipino namay edad 18 taon pataas. Kai-langan rin na mayroong “goodmoral character,” hindi na-hatulan ng anumang parusana may kinalaman sa “moral
U
pang maisulong ang Na-tional Greening Program(NGP) ng gobyerno, ang Phil-ippine National Police Re-gional Office 3 (PNP PRO3) ay nagtanim ng 150 na mga punosa Pampanga.Sinabi ni PRO3 RegionalDirector PCSUPT EdgardoLadao na ang mga punla ay ipinagkaloob ng Departmentof Environment and NaturalResources (DENR) Region 3 nasiyang nanguna sa NGP.Idiniin ni Ladao na ang nasabing pagtatanim ay ma-halaga para sa kaalaman ng bawat tauhan ng PNP pagdat-ing sa pagpapanatili at protek-siyon ng kalikasan ganoon narin sa pagtulong sa bansa namasolusyunan ang epekto ng pagbabago ng klima.Dagdag pa ni Ladao, ang umpisa ngayong taon hang-gang sa taong 2013.Naglabas si Pangulong Be-nigno S. Aquino III ng Execu-tive Order No. 26 na nag-uutosat nagpapahayag ng imple-mentasyon ng NGP bilang pri- yoridad ng pamahalaan. Ang programa ay makakapagtanimng 1.5 bilyong puno sa halos1.5 milyong ektaryang lupainpagdating ng taong 2016.
-Mariz Hernandez 
Halos P-100 milyong proyektong pangkabuhayanang itinalaga ng Departmentof Environment and NaturalResources (DENR) para saPeoples Organizations (POs)na siyang mga makikinabang sa programa nitong Commu-nity-Based Forest Manage-ment (CBFM).Sa ginanap na CBFM Prac-titioners Congress sa Clark Freeport, idiniin ni DENR Sec-retary Ramon Paje na ang mgaganitong proyekto at iba pang kaugnay na aktibidad ay haha- wakan ng itatatag na tangga-pan ng CBFM na pamamaha-laan ng undersectertary parasa field operations.Isang kasunduan sa ilalimat mga lokal na pamahalaan namay mabubuting-loob mula saGitnang Luzon upang madag-dagan ang pondo. Ang SCWM ng RDC ay binuonoong Pebrero 2011 sa ilalim ng RDC III Resolution No. 03-04-2011 upang makapagtaguyodng isang plano para sa pangan-gasiwa ng basura para sa Git-nang Luzon, at upang mamaty-agan ang implementasyon nito. 
-Mariz Hernandez 
natuan, Nueva Ecija, at Malo-los, Pampanga.Kinakailangang makakuhang hindi bababa sa pasadong grado na 80 porsiyento ang aplikante upang makakuha ng eligibility na susi para magka-roon ng matatag na trabaho sagobyerno.Para sa karagdagang ka-tanungan, maari lamang nabumisita sa www.csc.gov.pho tumawag sa CSC regionaloffice sa Pampanga sa mgasumusunod na numero: (045)455-3241, 455-3242, 455-3244,at 455-3245, o kaya ay bumis-ita sa kanilang panlalawigang tanggapan.
-Mariz Hernandez 
para sa mga lokal na pama-halaan, paghahanda para saResults Monitoring and Evalu-ation (RME) Plans, at ang pag-sasagawa ng regular na pagma-matyag at pagbubuo ng isang “policy paper” kaugnay sa Re-public Act No. 9003.Nagpaplano rin ang SCWMna maglikom ng mga tulong pinansiyal mula sa mga lala- wigan, mauunlad na siyudad,operations, at numerical rea-soning.Magkakaroon din ng Gen-eral Information test para saprofessional at subprofes-sional, at ang sakop nito ay ang sumusunod: a) PhilippineConstitution, b) The Code of Conduct and Ethical Standardsfor Public Officials and Em-ployees (R.A.6713), c) Peaceand Human Rights Issues andConcepts, at d) EnvironmentManagement and Protection. Ang eksaminasyon ay sa-bay-sabay na gaganapin sa 30lugar sa buong Pilipinas kasa-ma na ang mga bayan ng SanFernando, Pampanga, Caba-tin ang mga bahagi ng lupainna ipinagkaloob sa kanila.Ipinapakita ng mga huling ulat mula sa DENR na mga 1790na mga komunidad ang napag-kalooban ng kabuuang 1.6 mi-lyon na ektarya ng lupain.Dagdag ni Paje, sa ngayon,ang CBFM POs ay hindi la-mang nag-aambag sa pagpro-tekta sa ating mga kagubatanbilang sila ay mga aktibong kaanib din ng programang pagtatanim sa ibang lupainbilang pagsuporta sa NationalGreening Program (NGP).Naglalayon ang NGP namagtanim ng 1.5 bilyon namga puno sa 1.5 milyon naektaryang lupain sa loob ng anim na taon (2011–2016).
-Mariz Hernandez 
miyembro ng SCWM ay mag-aambag ng hindi bababa saP25,000 sa pondo ng SCWM. Ang ipong pera ng RDC-3noong 2010 na nagkakahalagang P800, 000 ay isang posibleng pagkukuhanan din ng pondoupang madagdagan ang pondong SCWM.Ang ilan sa mga aktibidadna popondohan ay ang mgapaghahanda sa mga pag-aaralturpitude” o napaalis mulasa isang sibilyan na posisyonsa gobyerno, at hindi pa ulitnakakuha ng kaparehong kat-egorya ng CSC examination saloob ng tatlong buwan. Ang sakop ng eksaminasyonay ang sumusunod: A) Pro-fessional (Sa English at Fili-pino)—vocabulary, grammarand correct usage, paragraphorganization, reading com-prehension, analogy, logic, atnumerical reasoning. B) Sub-professional (English at Fili-pino)—vocabulary, grammarand correct usage, paragraphorganization, reading com-prehension, spelling, clericalPNP PRO3 ay naglunsad ng proyektong tinawag na ‘PulisMakakalikasan: 10 Milyong Puno Pamana sa Kalikasan’kung saan ang bawat tauhanay kailangang magtanim ng anim na puno bawat buwan,katumbas ng 72 puno sa loobng isang taon umpisa ngayong taon. Ang PNP ay magtatanimng humigit-kumulang sa 10milyong puno sa buong bansang programa ang isinagawa sapagitan ng gobyerno at ng mgakomunidad, na nirepresentang mga PO na may terminong 25 taon at pwedeng i-renew para sa karagdagang 25 taonpa.Sinabi ni Paje na ang un-ang 100 POs na makakapasasa mga batayan na itinalagang tanggapan ng CBFM ang tatanggap ng suportang pan-gkabuhayan. Wala namang dapat ikabahala ang mga hindimakakatanggap ngayon taondahil may nakalaan ng budgethanggang sa taong 2016. Ang mga POs ay mayroong mga responsibilidad at be-nepisyo na okupahin, paya-manin, protektahan, at gami-
Laus Group of Companies para sa mas maunlad na Pampanga 
N
agkaisa sina PampangaGovernor Lilia Pinedaat San Fernando Mayor Os-car Rodriguez para sa mgaprogramang mag-aangat ng kapakanan ng mga Kapam-pangan.Isinantabi muna ng dala- wang opisyal ang kani-kanilang mga politikal naambisyon para sa 2013 paramakibahagi kay Laus Group of Companies chairman at chief executive officer Lexy P. Laussa pamumuhunan sa ngayonay kilalang “Ayala Stretch” ng Pampanga, ang Jose AbadSantos Avenue (Jasa).Sinabi ni Pineda na mata-Laus Group sa Jasa.Sinabi ni Rodriguez na silaay nakatuon ngayon sa pagpa-paunlad ng Jasa upang gawinitong ligtas sa baha nang saganoon ay makahikayat pa ng marami pang mga mamumu-hunan. Ang lunsod ay nagka-mit na ng maraming parangalsa iba’t-ibang kategorya, at sapakikipagtulungan sa panla-lawigang pamahalaan sa pan-gunguna ni Pineda, bukod pasa suporta ng mga pribadong sektor at mga negosyo, posit-ibo sila na makakagawa silang pagbabago para sa sang-katauhan, para sa mas maga-gandang buhay.gal na silang naniniwala saLaus Group of Companies.Ito ang nag-iisang kumpanyasa Pampanga na talaga na-mang nakakapag-ambag sapag-unlad ng ekonomiya ng lalawigan.Binanggit din ni Pinedaang pagsisikap ng Laus Grouppagdating sa pangangalaga ng kapaligiran, kaligtasan, at ang pagkakaroon ng mga trabahopara sa mga Kapampangan.Umayon naman siRodriguez sa tinuran niPineda na kaniyang tinawag na “my Governor.” Aniya,malayo ang mararating ng pamumuhunan na ito ng 
EDLAN DIRECT SELLING
Natasha,MSE,Sundance,FX,Avon,PC,Tupperware
FREE REGISTRATION!
Contact No
. 09204264997

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->