Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
10Activity

Table Of Contents

1. Introducere
1.1 Obiectivele şi structura lucrării
1.2 Factori care influen ează alegerea betonului ca material structural
1.4 Scurt istoric
2. Bazele proiectării
2.1 Introducere : procesul de proiectare
2.1.1 Obiectivele proiectării
2.1.2 Procesul de proiectare (FIB, 1999)
2.2 Formatul semiprobabilist de verificare a structurilor (Calgaro, 1996)
2.2.1 Introducere
2.2.2 Abordarea probabilistă a siguran ei structurilor
2.2.3 Abordarea semiprobabilistă
2.3 Exigen e de performan ă
2.4 Stări limită şi situa ii de proiectare
2.4.1 Stări limită
2.4.2 Situa ii de proiectare
2.4.3 Durată de via ă proiectată a construc iei
2.5 Ac iuni
2.5.1 Defini ii şi clasificări
2.5.2 Valori caracteristice ale ac iunilor
2.5.3 Alte valori reprezentative ale ac iunilor variabile
2.5.4 Valori de calcul (de proiectare) ale ac iunilor
2.5.5 Valori de calcul (de proiectare) ale efectelor ac iunilor (solicitărilor)
2.6 Proprietă ile materialelor
2.6.1 Valori caracteristice
2.6.2 Valori de calcul (de proiectare)
2.7 Date geometrice
2.8 Capacită i portante
2.9 Definirea proprietă ilor materialelor în EN 1992-1-1
2.9.1 Coeficien i par iali pentru materiale
2.9.2 Betonul
2.9.3 Armăturile
2.10 Definirea proprietă ilor materialelor în STAS 10107/0-90
2.10.1 Betonul
2.10.2 Armăturile
2.11 Cerin e de calcul
2.11.1 Generalită i
2.11.2 Stări - limită ultime
2.11.3 Stări limită de serviciu
2.12 Grupări de ac iuni după normele româneşti (CR0/2004)
2.12.1 Factorii ψψψψ
2.12.2 Grupări pentru verificarea la SLU
2.12.3 Grupări pentru verificarea la SLS
3. Proprietă ile betonului
3.1 Compozi ia şi structura betonului
3.1.1 Defini ia betonului
3.1.2 Componentele betonului
3.1.3 Structura
3.2 Rezisten ele
3.2.1 Compresiune
3.2.2 Întindere
3.2.3 Rela ia între rezisten ele la compresiune şi la întindere
3.3 Deforma iile
3.3.1 Considera ii generale
3.3.2 Deforma ii sub încărcări de scurtă durată
3.3.3 Contrac ia de uscare
3.3.4 Deforma ii sub încărcări de lungă durată (curgere lentă sau fluaj)
3.3.5 Deforma ii termice
3.4 Durabilitatea betonului
3.4.1 Generalită i
3.4.2 Coroziunea armăturilor
3.4.3 Atacuri fizice
3.4.4 Atacuri chimice
4. Armături pentru beton armat
4.1 Exigen e de performan ă
4.1.1 Rezisten a
4.1.2 Aderen a
4.1.3 Ductilitatea
4.1.4 Capacitatea de îndoire
4.1.5 Sudabilitatea
4.1.6 Rezisten a la oboseală
4.2 Compozi ia o elurilor pentru beton armat şi producerea armăturilor
4.3 Proprietă i mecanice
4.4 Modele de calcul
4.5 Caracteristicile o elurilor utilizate în România pentru armături
4.6 Înnădirea armăturilor
4.6.1 Înnădiri prin sudură
4.6.2 Înnădire cu dispozitive mecanice
4.7 Clasificarea armăturilor după rolul lor
5. Aderen a beton-armătură
5.1 Importan a aderen ei
5.2 Determinarea experimentală
5.2.1 Încercarea de smulgere (POT)
5.2.2 Încercarea de încovoiere (BT)
5.3 Rela ia efort de aderen ă – lunecare relativă (ττττ - s)
5.4 Factori care influen ează aderen a
5.5 Lungimea de ancorare
5.5.1 Calculul după STAS 10107/0-90
5.5.2 Calculul după Eurocode 2
5.6 Înădiri prin suprapunere
6. Stadii de lucru la elemente din beton armat (FIB, 1999)
6.1 Generalită i
6.2 Elemente întinse centric
6.2.1 Stadiul I
6.2.2 Stadiul II
6.2.3 Stadiul III: ruperea
6.2.4 Construirea unei rela ii simplificate for ă – deplasare
6.3.2 Stadiul I
6.3.3 Momentul de fisurare
6.3.4 Armarea minimă: condi ia de non-fragilitate
6.3.5 Stadiul II
6.3.6 Stadiul III
6.3.7 Construirea rela iei moment-curbură
6.3.8 Rezumat şi concluzii
6.3.9 Exemplu numeric
7.1 Introducere
7.2 Starea limită ultimă de rezisten ă
7.2.1 Ipoteze de calcul
7.2.2 Diagrama efort unitar – deforma ie specifică a betonului
7.2.3 Diagrama efort unitar – deforma ie specifică a o elului
7.2.4 Diagrame limită de deforma ii ale sec iunii (regula celor trei pivo i)
7.2.5 Ecua ii de condi ie
7.2.6 Definirea curbei limită de interac iune
7.2.7 Metoda simplificată
8. Starea limită ultimă pentru elemente solicitate la încovoiere
8.1 Introducere
8.2 Înăl imea limită a zonei comprimate şi procentul maxim de armare
8.3 Condi ia de non - fragilitate şi procentul minim de armare
8.4 Sec iuni dreptunghiulare simplu armate
8.5 Sec iuni dreptunghiulare dublu armate
8.6 Sec iuni în formă de T
8.7 Exemple de calcul
9. Starea limită ultimă la încovoiere cu for ă axială
9.1 Considera ii preliminare
9.2 Compresiune excentrică, cazul I
9.2.1 Defini ie
9.2.2 Ecua ii de echilibru
9.2.3 Calculul practic
9.2.4 Cazul particular al sec iunii dreptunghiulare cu armare simetrică
9.3 Compresiune excentrică, cazul II
9.4 Întindere excentrică cu excentricitate mare
9.5 Întindere excentrică cu excentricitate mică
9.6 Efectul zvelte ii elementelor supuse la compresiune şi încovoiere
9.6.1 Definirea efectului de ordinul 2
9.6.2 Tipuri de comportare (R. Agent şi V. Bănu , 1979)
9.6.3 Evaluarea efectului de ordinul II (STAS 10107/0-90)
9.7.3 Ipoteze şi ecua ii generale
9.7.4 Suprafa a limită de interac iune
9.7.5 Metodă aproximativă (metoda elipsei)
9.8 Exemple de calcul
10. SLU la for ă tăietoare
10.1 Introducere
10.2 Aplicarea Rezisten ei materialelor
10.3 Evaluarea nivelului de solicitare la for ă tăietoare
10.4 Mecanisme de rezisten ă
10.4.1 Generalită i
10.5 Modele de calcul pentru grinzi
10.5.1 Modelul grinzii cu zăbrele plastice (Ritter - Mörsch)
10.5.2 Modelul la echilibru limită
10.6 Metoda la echilibru limită
10.6.1 Verificarea condi iei Q ≤≤≤≤ Qcap
10.6.2 Verificarea condi iei M ≤≤≤≤ Mcap
10.7 Metoda grinzii cu zăbrele (EN 1992-1-1)
10.7.1 Elemente ce nu necesită armături de calcul la for ă tăietoare
10.7.2 Elemente la care sunt necesare armături pentru for a tăietoare
11. Cazuri speciale de calcul la for ă tăietoare
11.1 Străpungere
11.1.1 Calculul conform STAS 10107/0-90
11.1.2 Calculul conform EN 1992-1-1
11.2 Forfecare în rosturi
11.2.1 Calculul după STAS 10107/0-90
11.2.2 Calculul după EN 1992-1-1
11.3 Reazeme indirecte şi armături suspendate
12. Proiectarea zonelor de discontinuitate
12.1 Definirea zonelor de discontinuitate
12.2 Schema de rezolvare a zonelor D
12.3 Componentele modelelor ST
12.3.1 Biele
12.3.2 Tiran i
12.3.3 Zone nodale
12.3.4 Domeniul de validitate al modelelor ST
12.3.5 Console scurte
13. SLU la torsiune
13.1 Introducere
13.2 Comportarea elementelor de beton armat solicitate la torsiune
13.3 Modelul de calcul
13.4 Dimensionarea armăturii elementelor solicitate la torsiune
13.4.1 Armătura transversală
13.4.2 Armătura longitudinală
13.4.3 Calculul armăturilor după STAS 10107/0-90
13.4.4 Prevederi constructive
13.5 Interac iunea for ă tăietoare - torsiune
13.6 Interac iunea încovoiere - torsiune
13.7 Calculul după EN 1992-1-1
14. Starea limită de oboseală
14.1 Introducere
14.2 Comportarea la oboseală a betonului şi armăturii
14.3 Comportarea la oboseală a elementelor din beton
14.3.1 Aderen a beton – armătură
14.3.2 Comportarea la încovoiere
14.3.3 Comportarea la for ă tăietoare
14.4 Calculul după STAS 10107/0-90
14.4.1 Calculul la încovoiere
14.4.2 Calculul la for ă tăietoare
14.5 Calculul după EN1992-1-1
14.5.1 Determinarea solicitărilor
14.5.2 Verificarea eforturilor în armătură
14.5.3 Verificarea eforturilor în beton
15. Starea limită de fisurare
15.1 Cauzele fisurării elementelor din beton
15.2 Efectele fisurării
15.2.1 Coroziunea barelor de armătură
15.2.2 Aspectul estetic şi efectul psihologic
15.2.3 Etanşeitatea
15.2.4 Concluzie: necesitatea controlului deschiderii fisurilor
15.3 Controlul fisurării
15.4 Calculul deschiderii medii a fisurilor
15.4.1 Calculul distan ei între fisuri λλλλf
15.4.2 Calculul coeficientului ψψψψ
15.4.3 Calculul efortului unitar în armătură în sec iunea fisurată σσσσa
15.5 Verificarea deschiderii fisurilor fără calcul
15.6 Cazul procentelor mici de armare
15.7 Elemente armate cu plase sudate
15.8 Verificarea la fisurare după EN 1992-1-1
15.8.1 Limitarea deschiderii fisurilor
15.8.2 Calculul deschiderii fisurilor
15.8.3 Limitarea deschiderii fisurilor fără calcul
16. SLS de deforma ie
16.1 Introducere
16.2 Verificarea la SLS de deforma ie
16.3 Calculul săge ii
Verificarea săge ii fără calcul
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Beton Armat Si at Pascu

Beton Armat Si at Pascu

Ratings: (0)|Views: 280|Likes:
Published by Mircea Vasile

More info:

Published by: Mircea Vasile on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 9 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 15 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 44 to 124 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 130 to 180 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 186 to 289 are not shown in this preview.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
georgedytras liked this
Nicolae Precob liked this
Brigitta Kiss liked this
flossar liked this
Valentin Vrabie liked this
lili_musteata liked this
Dinca Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->