Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Lui Pseudo-Toma - Copiliaria Lui Iisus Hristos

Evanghelia Lui Pseudo-Toma - Copiliaria Lui Iisus Hristos

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by djrexy

More info:

Published by: djrexy on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
Evanghelia lui Pseudo-Toma
IEu, Toma Israelitul, am considerat necesar s
ă
dezv
ă
lui tuturor fra
ţ
ilor p
ă
gâni copil
ă
ria Domnuluinostru Isus Cristos, precum
ş
i minunile pe care le-a f 
ă
cut dup
ă
na
ş
terea sa pe acest p
ă
mânt. Dar s
ă
 începem cu începutul!II1. Copilul Isus, pe când avea cinci ani, se juca dup
ă
ploaie în albia unui
ş
uvoi: aduna apele murdareîn câteva gropi
ş
i le limpezea cu un singur cuvânt poruncitor.2. Fr 
ă
mântând apoi cu mâinile noroiul moale a pl
ă
smuit dou
ă
sprezece vr 
ă
 bii. A f 
ă
cut aceasta într-osâmb
ă
t
ă
. Mai mul
ţ
i copii se jucau împreun
ă
cu el.3. Un iudeu care a v
ă
zut c
ă
Isus se juca în ziua de sabat a alergat
ş
i l-a pârât tat
ă
lui s
ă
u zicând:"Iat
ă
, fiul t
ă
u se joac
ă
la pârâu; a f 
ă
cut dou
ă
sprezece p
ă
s
ă
ri de noroi profanând ziua sabatului".4. Iosif veni la pârâu
ş
i v
ă
zându-l pe Isus începu s
ă
-l certe: "De ce faci în zi de sabat ce nu esteîng
ă
duit?". Dar Isus, lovindu-
ş
i palmele una de cealalt
ă
, strig
ă
vr 
ă
 biilor de noroi: "Lua
ţ
i-v
ă
 zborul!".
Ş
i p
ă
s
ă
rile au b
ă
tut din aripi
ş
i s-au îndep
ă
rtat cu mare larm
ă
.5. Iudeii care erau de fa
ţă
s-au însp
ă
imântat. Apoi au mers
ş
i au povestit mai marilor lor isprava luiIsus.III.1. Împreun
ă
cu Isus era
ş
i fiul înv
ăţă
torului Ana. Acesta începu s
ă
împr 
ăş
tie cu o nuielu
şă
de salcieapa adunat
ă
de Isus.2. Atunci Isus se mânie
ş
i-i zise: "Copil nelegiuit, necredincios
ş
i f 
ă
ă
minte, cu ce
ţ
i-au gre
ş
itz
ă
gazurile mele
ş
i apa aceasta? Usca-te-ai ca un copac
ş
i s
ă
nu ai nici frunze, nici fruct, nici
ă
d
ă
cin
ă
!".3.
Ş
i chiar în clipa urm
ă
toare copilul acela s-a uscat din cap pân
ă
-n picioare. Isus n-a mai r 
ă
mas, cis-a întors acas
ă
, la Iosif. Atunci p
ă
rin
ţ
ii celui blestemat s
ă
se usuce
ş
i-au luat plodul în bra
ţ
e
ş
i, jelindu-i vârsta fraged
ă
, au venit cu el la Iosif 
ş
i au început s
ă
-l învinuiasc
ă
pe tat
ă
pentru faptelefiului.IVI. Alt
ă
dat
ă
mergea prin sat
ş
i un copil l-a îmbrâncit în fug
ă
. Isus s-a burzuluit
ş
i i-a zisaceluia: "Nu
ţ
i-ai mai sfâr 
ş
i drumul!".
Ş
i chiar în clipa urm
ă
toare acela c
ă
zu mort la p
ă
mânt.
ţ
iva, care v
ă
zuser 
ă
ce s-a întâmplat, s-au mirat foarte tare
ş
i au zis: "De unde-o fi copilulacesta, pentru c
ă
tot ce spune se-mpline
ş
te!?".2. P
ă
rin
ţ
ii celui mort au venit la Iosif 
ş
i au început s
ă
-l învinuiasc
ă
zicând: "Cu un asemeneacopil n-ar trebui s
ă
locuie
ş
ti în satul acesta. M
ă
car înva
ţă
-l s
ă
binecuvânteze în loc s
ă
 distrug
ă
! Iat
ă
, nu vezi c
ă
ne omoar 
ă
copiii!?".V
 
 1. Atunci Iosif l-a chemat pe Isus deoparte
ş
i a-nceput s
ă
-l certe: "Pentru ce faci toateacestea? Nu-
ţ
i dai seama c
ă
oamenii sufer 
ă
de pe urma ta
ş
i-au prins s
ă
ne urasc
ă
 
ş
i s
ă
neh
ă
ituiasc
ă
?". Isus i-a r 
ă
spuns: "Eu
ş
tiu c
ă
vorbele acestea nu sunt ale tale. Totu
ş
i voi t
ă
cea dinrespect pentru tine. Aceia îns
ă
î
ş
i vor primi pedeapsa".
Ş
i îndat
ă
to
ţ
i cei care-l învinuiser 
ă
 
ş
i-au pierdut vederea.2. Cei de fa
ţă
s-au însp
ă
imântat cumplit. Nu
ş
tiau ce s
ă
cread
ă
. Spuneau numai despre el c
ă
 orice cuvânt îi ie
ş
ea din gur 
ă
, bun sau r 
ă
u, îndat
ă
se-mplinea într-o minune. Iosif, v
ă
zândisprava lui Isus, l-a apucat de ureche
ş
i l-a tras de mai multe ori cu putere.3. Atunci copilul s-a mâniat
ş
i i-a zis: "De ajuns ai c
ă
utat f 
ă
ă
s
ă
g
ă
se
ş
ti
ş
i ai f 
ă
cut prea multelucruri neîn
ţ
elepte. Oare nu
ş
tii c
ă
sunt al t
ă
u? De ce m
ă
superi?".VI1. Un înv
ăţ
at pe nume Zaheu se afla în apropierea lor. Când a auzit ce i-a zis Isus tat
ă
lui s
ă
u,a r 
ă
mas foarte mirat cum un copil putea s
ă
vorbeasc
ă
în felul acela!?2. Dup
ă
câteva zile s-a dus la Iosif 
ş
i i-a zis: "V
ă
d c
ă
ai un b
ă
iat în
ţ
elept
ş
i descuiat la minte.Încredin
ţ
eaz
ă
-mi-l s
ă
-l înv
ăţ
literele alfabetului, toat
ă
 
ş
tiin
ţ
a de carte, precum
ş
i felul în carese cuvine s
ă
se poarte cu b
ă
trânii
ş
i s
ă
-i respecte, ca pe unii ce sunt mai în vârst
ă
 
ş
i chiar  p
ă
rin
ţ
i, ori cum se cuvine s
ă
-i iubeasc
ă
pe cei de aceea
ş
i vârst
ă
cu dânsul".3.
Ş
i i-a în
ş
irat una dup
ă
alta, foarte limpede, toate literele de la alpha pân
ă
la omega. Dar Isus, privindu-l
ţ
int
ă
pe înv
ăţă
torul Zaheu, îi zice: "Cum de-
ţ
i îng
ă
dui s
ă
înve
ţ
i pe altul ce este betha când tu nu
ş
tii nici m
ă
car ce este alpha? Ipocritule, dac
ă
 
ş
tii, înva
ţă
-ne mai întâi ce estealpha
ş
i dup
ă
aceea vom crede
ş
i ce ne vei spune despre betha". Apoi s-a apucat s
ă
-l descoas
ă
  pe înv
ăţă
tor despre prima liter 
ă
a alfabetului, dar acela n-a fost în stare s
ă
-i dea nici un
ă
spuns.4. Atunci, în prezen
ţ
a mai multora, Isus îi zice lui Zaheu: "Ia aminte, înv
ăţă
torule, cum ealc
ă
tuit
ă
prima liter 
ă
! Uite-te, are laturi
ş
i o bar 
ă
la mijloc, care, cum vezi, sunt unitetransversal, împreunate, în
ă
l
ţ
ate
ş
i separate. Liniile care-l alc
ă
tuiesc pe alpha au trei însu
ş
iri:sunt omogene, bine întocmite
ş
i egale ca m
ă
sur 
ă
".VII1. Când a auzit Zaheu multele
ş
i feluritele interpret
ă
ri ale copilului f 
ă
cute în jurul primeilitere, n-a mai
ş
tiut ce s
ă
cread
ă
. A r 
ă
mas uluit atât de r 
ă
spuns cât
ş
i de adâncimea înv
ăţă
turiisale
ş
i a zis c
ă
tre cei prezen
ţ
i: "Vai mie, nenorocitul, sunt f 
ă
ă
ie
ş
ire! Eu însumi mi-am atrasru
ş
inea chemându-l pe copilul acesta.2. Vino
ş
i ia-
ţ
i-l înapoi, frate Iosif, c
ă
ci acum î
ţ
i cer eu ajutor. Nu-i mai suport privirea aspr 
ă
 
ş
i nu-i pricep vorbele dintr-o dat
ă
. Copilul acesta nu este z
ă
mislit, ca to
ţ
i oamenii; poateîmblânzi pân
ă
 
ş
i focul. Poate s-o fi n
ă
scut înainte de facerea lumii. Nu
ş
tiu ce pântece l-a purtat
ş
i ce sân l-a hr 
ă
nit!? Vai mie, prietene, cum m
ă
uluie
ş
te; niciodat
ă
nu-i pot urm
ă
rigândul. M-am p
ă
c
ă
lit singur, nefericitul de mine, de trei ori nefericit! Credeam c
ă
voi avea unînv
ăţă
cel
ş
i m-am trezit cu un înv
ăţă
tor.
 
3. Prieteni, m
ă
gândesc mereu la ru
ş
inea pe care am p
ăţ
it-o, ca un b
ă
trân s
ă
fie biruit de uncopil. Parc
ă
m-am vl
ă
guit de tot
ş
i am murit din cauza acestui copil. Acum nici nu mai sunt înstare s
ă
privesc în ochii lui. Când to
ţ
i îmi zic c
ă
am fost biruit de un
ţ
ânc, eu ce trebuie s
ă
le
ă
spund?
Ş
i ce s
ă
mai povestesc despre toate câte mi le-a spus cu privire la alc
ă
tuirea primeilitere din alfabet? Nu
ş
tiu, prieteni, nu cunosc nici începutul, nici menirea vie
ţ
ii sale.4. De aceea te rog, frate Iosif, ia-l înapoi în casa ta. Ceva m
ă
re
ţ
trebuie s
ă
fie, ori un zeu, oriun înger, ori ceva ce eu nu
ş
tiu spune".VIII1. În vreme ce iudeii îl tot sf 
ă
tuiau ce
ş
i cum pe Zaheu, copilul a izbucnit într-un imens hohotde râs
ş
i a zis: "S
ă
rodeasc
ă
acum toate ale sale
ş
i s
ă
capete vederea inimile care-au fostorbite. Eu am venit din ceruri pe p
ă
mânt ca s
ă
-i blestem
ş
i s
ă
-i chem apoi la cele de sus, precum mi-a poruncit Cel care pentru voi m-a trimis".2. Îndat
ă
ce copilul
ş
i-a încheiat vorba to
ţ
i cei care c
ă
zuser 
ă
sub blestemul lui s-au vindecat.De atunci nimeni n-a mai îndr 
ă
znit s
ă
-l mânie, de fric
ă
s
ă
nu fie blestemat
ş
i s
ă
ă
mân
ă
slut.IX1. Câteva zile mai târziu Isus se juca pe terasa unei case. Unul dintre copiii care se jucauacolo împreun
ă
cu el c
ă
zu
ş
i muri. Ceilal
ţ
i, v
ă
zând ce s-a întâmplat, s-au împr 
ăş
tiat care-ncotro
ş
i l-au l
ă
sat singur pe Isus.2.
Ş
i când au sosit p
ă
rin
ţ
ii celui mort, au aruncat vina asupra lui. Isus le-a zis: "Nu eu l-amazvârlit de sus". Dar ei continuau s
ă
-l blesteme.3. Atunci Isus a s
ă
rit de pe acoperi
ş
, s-a apropiat cu fa
ţ
a de gura copilului
ş
i a început s
ă
 strige cu glas puternic: "Zenon - c
ă
ci a
ş
a se numea acela-, ridic
ă
-te
ş
i spune-mi: eu te-amaruncat jos?". Acela s-a ridicat îndat
ă
 
ş
i a zis: "Nu, Doamne, nu tu m-ai aruncat jos, ci tu m-airidicat de jos". Cei de fa
ţă
au r 
ă
mas tr 
ă
zni
ţ
i. Iar p
ă
rin
ţ
ii copilului au sl
ă
vit pe Dumnezeu pentru minunea întâmplat
ă
 
ş
i s-au prosternat în fa
ţ
a lui Isus.X1. Peste câteva zile, îndeletnicindu-se un tân
ă
r de prin vecini cu t
ă
iatul lemnelor, a sc
ă
 pattoporul din mân
ă
 
ş
i
ş
i-a spintecat piciorul. Din cauza scurgerii de sânge a murit.2.
Ş
i cum îndat
ă
s-a iscat în jurul s
ă
u mare zarv
ă
 
ş
i înv
ă
lm
ăş
eal
ă
, a alergat acolo
ş
i copilulIsus,
ş
i-a f 
ă
cut cu for 
ţ
a loc prin mul
ţ
ime, a apucat piciorul zdrobit al tân
ă
rului
ş
i îndat
ă
l-avindecat. Dup
ă
care i-a zis: "Acum ridic
ă
-te, ispr 
ă
ve
ş
te lemnele de t
ă
iat
ş
i s
ă
-
ţ
i aminte
ş
ti demine!". V
ă
zând întâmplarea toat
ă
mul
ţ
imea s-a prosternat în fa
ţ
a copilului
ş
i a zis: "Cuadev
ă
rat în copilul acesta s
ă
l
ăş
luie
ş
te duhul lui Dumnezeu".XI1. Pe când avea
ş
ase ani mama sa îi d
ă
un ulcior 
ş
i-l trimite s
ă
scoat
ă
ap
ă
 
ş
i s
ă
i-o aduc
ă
 acas
ă
. Dar în înv
ă
lm
ăş
eal
ă
ulciorul i s-a spart.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->