Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teatro Clásico 3º ESO. Curso 2011-12

Teatro Clásico 3º ESO. Curso 2011-12

Ratings: (0)|Views: 1,816|Likes:
Published by Susana Losada
Breve introdución ao teatro clásico. Guías de lectura de "Medea" de Eurípides e o "Miles Gloriosus" de Plauto para alumnos de 3º de ESO
Breve introdución ao teatro clásico. Guías de lectura de "Medea" de Eurípides e o "Miles Gloriosus" de Plauto para alumnos de 3º de ESO

More info:

Published by: Susana Losada on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2014

pdf

text

original

 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 
teatro clásicoteatro clásicoteatro clásicoteatro clásicoteatro clásico3º eso3º eso3º eso3º eso3º eso
ALUMN@:ALUMN@:ALUMN@:ALUMN@:ALUMN@:
ies de melideies de melideies de melideies de melideies de melide
departamento de gregodepartamento de gregodepartamento de gregodepartamento de gregodepartamento de gregocurso 2011-12curso 2011-12curso 2011-12curso 2011-12curso 2011-12
 
APUNTAMENTOS
 
 
1.
 
FUNCIÓN
 
E
 
CARACTERÍSTICAS
 
BÁSICAS
 
DO
 
TEATRO
 
EN
 
GRECIA
 
O
 
teatro
 
grego
 
ten
 
o
 
seu
 
máximo
 
esplendor
 
na
 
Atenas
 
democrática
 
do
 
s.
 
V
 
a.
 
C,
 
no
 
chamado
 
século
 
de
 
Pericles.A
 
representación
 
teatral
 
é
 
un
 
acto:
 
Teatro
 
grego.
 
Páx.
 
1
 
Relixioso
:
 
forma
 
parte
 
do
 
culto
 
a
 
Dioniso
 
e
 
nel
 
ten
 
a
 
súa
 
orixe.
 
As
 
súas
 
festas
 
anuais
 
eran
 
no
 
mes
 
de
 
xaneiro
 
as
 
Leneas
 
 ,
 
e
 
no
 
mes
 
de
 
marzo
 
as
 
Grandes
 
Dionisias
 
.
 
Social
:
 
é
 
un
 
espectáculo
 
popular,
 
de
 
goce
 
do
 
ocio
 
de
 
forma
 
colectiva.
 
Implica
 
a
 
participación
 
do
 
espectador,
 
a
 
súa
 
reflexión
 
sobre
 
problemas
 
humanos
 
e
 
temas
 
políticos.
 
A
 
representación
 
teatral
 
está
 
organizada
 
pola
 
 polis
 
ou
 
Estado
 
en
 
forma
 
de
 
concurso,
 
cun
 
premio
 
para
 
o
 
mellor
 
poeta
 
tráxico
 
e
 
outro
 
para
 
o
 
mellor
 
poeta
 
cómico.
 
Os
 
cidadáns
 
ricos
 
costeaban
 
as
 
representacións
 
co
 
pago
 
de
 
impostos
 
e
 
recibían
 
honores
 
se
 
a
 
obra
 
era
 
premiada.
 
Estes
ʺ
patrocinadores
ʺ
denominábanse
 
coregos
.
 
2.
 
ELEMENTOS
 
ESCENOGRÁFICOS
 
Tódolos
 
compoñentes
 
da
 
obra
 
teatral
 
levaban
 
máscara
 
e
 
disfrace.
 
Na
 
traxedia
:
 
vestiduras
 
solemnes
 
e
 
luxosas,
 
máscaras
 
de
 
expresión
 
tráxica
 
e
 
o
 
coturno
 ,
 
un
 
calzado
 
de
 
madeira
 
con
 
sola
 
 bastante
 
grosa.
 
Este
 
calzado
 
especial
 
aumentaba
 
a
 
altura
 
dos
 
actores
 
conferíndolles
 
unha
 ʺ
elevación
 
moral
ʺ
.
 
Na
 
comedia
:
 
disfraces
 
de
 
animais,
 
mulleres
 
e
 
grotescos
 
en
 
xeral
 
e
 
máscaras
 
cómicas.
 
En
 
cada
 
representación
 
teatral
 
interviñan:
 
Actores
:
 
ata
 
un
 
máximo
 
de
 
tres,
 
polo
 
que
 
cada
 
un
 
debía
 
representar
 
varios
 
papeis:
 
Protagonista:
 
actor
 
principal
 
Antagonista:
 
segundo
 
actor
 
Terceiro
 
actor:
 
facía
 
todos
 
os
 
demais
 
papeis
 
Os
 
actores
 
eran
 
sempre
 
homes
 
e
 
desempeñaban
 
papeis
 
femininos
 
cando
 
era
 
necesario.
 
Ás
 
veces
 
podían
 
intervir
 
nenos
 
e
 
 personaxes
 
mudos
 ,
 
que
 
non
 
eran
 
actores
 
profesionais.
 
Os
 
actores
 
recitaban
 
e
 
cantaban
 
na
 
escena.
 
O
 
coro:
 
era
 
fundamental
 
na
 
traxedia.
 
Facía
 
a
 
función
 
dun
 
personaxe
 
máis
 
que
 
dialogaba
 
cos
 
actores
 
sobre
 
o
 
que
 
estaba
 
acontecendo.
 
Os
 
seu
 
compoñentes
 
denominábanse
 
coreutas
;
 
e
 
estaban
 
dirixidos
 
polo
 
corifeo
 ,
 
que
 
é
 
quen
 
toma
 
a
 
palabra
 
cando
 
había
 
que
 
recitar.
 
O
 
coro
 
cantaba
 
e
 
danzaba
 
na
 
orquestra
.
 
En
 
toda
 
peza
 
teatral,
 
especialmente
 
na
 
traxedia,
 
soe
 
haber
 
un
 
momento
 
de
 
máxima
 
tensión
 
ou
 
clímax
 
que
 
se
 
sucede
 
dun
 
anticlímax.
 
No
 
clímax
 
soe
 
producirse
 
a
 
morte
 
tráxica
 
do
 
protagonista
 
ou
 
algún
 
outro
 
personaxe.
 
A
 
representación
 
da
 
morte
 
era
 
tabú
 
no
 
drama
 
grego,
 
polo
 
que
 
este
 
momento
 
non
 
podía
 
ser
 
posto
 
en
 
escena
 
e
 
debía
 
ser
 
referido
 
por
 
outro
 
personaxe,
 
normalmente
 
un
 
mensaxeiro.
 
Un
 
dos
 
recursos
 
para
 
aumentar
 
a
 
tensión
 
dramática
 
é
 
a
 
chamada
 
ironía
 
tráxica
 ,
 
utilizada
 
principalmente
 
por
 
Sófocles.
 
Prodúcese
 
cando
 
un
 
personaxe
 
é
 
víctima
 
dun
 
discurso
 
de
 
dobre
 
sentido,
 
que
 
coñecen
 
os
 
espectadores,
 
pero
 
el
 
non.
 
Nas
 
pezas
 
teatrais
 
había
 
unidade
 
espacial
 
e
 
temporal:
 
a
 
acción
 
desenvolvíase
 
nun
 
escenario
 
único
 
(un
 
so
 
lugar)
 
e
 
nunha
 
xornada
 
(un
 
so
 
día)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->