Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cac Phuong Phap Viet Phuong Trinh Duong Thang Va Mat Phang KG 22012

Cac Phuong Phap Viet Phuong Trinh Duong Thang Va Mat Phang KG 22012

Ratings:
(0)
|Views: 790|Likes:
Published by quanghung1611

More info:

Published by: quanghung1611 on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
Ph¬ng ph¸p täa ®é trong kh«ng gian Oxyz-Gv NguyÔn §øc §¾c -NguyÔn HuÖ- Nam ®Þnh
1. ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng
Để viết pt măt phẳng em có 2 cách cơ bản :
<
1
>. Xác định 1 điểm và 1 VTPT <
2
>. Hoặc gọi ptmp dạng Ax+By+Cz+D=0 rồi dựa vào giả thiết tìm A,B,C,D.Vậy khi nào sử dụng cách 1 , khi nào sử dụng cách 2 thì em phân biệt các dạng đề bài sau:
 Dạng 1: Viết PT mp đi qua A(x 
0
; y
0
;z 
0
 ) và có VTPT 
n
=(A;B;C)
A(x-x
0
) + B(y-y
0
) + C(z-z
0
) = 0
Ax + By + Cz + D = 0
 Dạng 2:Viết pt mặt phẳng đi qua A(x 
0
; y
0
;z 
0
 ) và // mp (Q)
- Từ ptmp(Q)
VTPT
n
Q
= (A;B;C)- Vì (P) // (Q)
VTPT
n
P
=
n
Q
= (A;B;C)- PT mp (P) đi qua A và có VTPT
n
P
 Dạng 3: Viết pt mp đi qua A(x 
0
; y
0
;z 
0
 ) và vuông góc với đường thẳng d 
- Từ (d)
VTCP
u
d =
(A;B;C)- Vì (P) vuông góc với (d)
Chọn VTPT
n
P
=
u
d
=(A;B;C)
Viết ptmp (P) đi qua A và có vtpt
n
P
.
 Dạng 4: Viết ptmp đi qua A
(Q) ,
(R)
- Từ pt mp (Q) và (R)
VTPT
n
Q
; VTPT
n
- Vì (P)
(Q) và
(R)
VTPT
n
P
 
Q
n
n
P
 
n
Chọn
n
P
= [
n
Q;
 
n
]- Vậy pt mp (P) đi qua A và có VTPT
n
P
= [
n
Q;
 
n
]
 Dạng 5: Viết Pt mp (P) đi qua 3 điểm A,B,C không thẳng hàng 
- Tính
 AB
,
 AC 
a
= [
 AB
,
 AC 
]- PT mp (P) đi qua A và có VTPT
n
P
=
a
= [
 AB
,
 AC 
]
 Dạng 6: Viết ptmp (P) đi qua A,B và
(Q)
- Tính
 AB
, vtpt
n
Q
và tính [
 AB
,
n
Q
]- Vì A, B
(P) ; (Q)
(P) nên chọn
n
P
=[
 AB
,
n
Q
]- Viết ptmp (P)
1
 
Ph¬ng ph¸p täa ®é trong kh«ng gian Oxyz-Gv NguyÔn §øc §¾c -NguyÔn HuÖ- Nam ®Þnh
 Dạng 7: Viết ptmp (P) đi qua A ;
(Q) và // với dt (d)
- Tính VTPT
n
Q
của mp (Q); VTCP
u
d
của đường thẳng (d).- Tính [
u
d
,
n
Q
]- Vì (P)
(Q) và // (d) nên VTPT
n
P
= [
u
d
,
n
Q
]- Từ đó viết được PT mp (p)
 Dạng 8: Viết ptmp (P) là trung trực của AB.
- Tình trung điểm I của ABvà
 AB
- Mp (P) đi qua I và nhận
 AB
làm VTPT.
 Dạng 9: Viết pt mp(P) chứa (d) và đi qua A
- Tính VTCP
u
d
của đường thẳng (d) và tìm điểm M
(d)- Tính
 AM 
và [
u
d
,
 AM 
]- Ptmp (P) đi qua A và có VTPT
n
P
=[
u
d
,
 AM 
].
 Dạng 10: Viết pt mp (P) chứa (d) và // ( 
 )
- Từ (d)
VTCP
u
d
và điểm M
(d)- Từ (
)
VTCP
u
và tính [
u
d
,
u
]- PT mp (P) đi qua M và có VTPT
n
= [
u
d
,
u
].
 Dạng 11: Viết Pt mp(P) chứa (d)
(Q)
- Từ (d)
VTCP
u
d
và điểm M
(d)- Từ (Q)
VTPT
n
Q
và tính [
u
d
,
n
Q
]- PT mp (P) đi qua M và có VTPT
n
=[
u
d
,
n
Q
].
 Dạng 12:Viết PT mp (P) // với (Q) và d(A;(P))=h
- Vì (P) // (Q) nên pt mp (P) có dạng Ax + By +Cz + D=0( theo pt của mp (Q) , trong đó D
D
Q
)- Vì d(A,(P))= h nên thay vào ta tìm được D- Thay A,B,C,D ta có PT mp (P) cần tìm.
 Dạng 13: Viết PT mp(P) chứa (d) và d(A,(P))=h
- Gọi VTPT của mp (P) là
n
P
= (A,B,C) với đk là A
2
+ B
2
+ C
2
>0- Từ (d)
VTCP
u
d
và điểm M
(d)- Vì (d) nằm trong (P)
u
d.
 
n
P
=0 (1)- PT mp (p) đi qua M: A(x-x
0
) + B(y-y
0
) + C(z-z
0
) = 0- d(A,(P)) = h (2)
2
 
Ph¬ng ph¸p täa ®é trong kh«ng gian Oxyz-Gv NguyÔn §øc §¾c -NguyÔn HuÖ- Nam ®Þnh
- Giải (1);(2) ta tìm được A,B theo C từ đó chọn A,B,C đúng tỉ lệ , ta viết được PT mp(P).
 Dạng 14:Viết Pt mp(P) chứa (d) và hợp với mp (Q) một góc
α 
90
0
- Gọi VTPT của mp (P) là
n
P
= (A,B,C) với đk là A
2
+ B
2
+ C
2
>0- Từ (d)
VTCP
u
d
và điểm M
(d)- Vì d
(P)
u
d.
 
n
P
=0 (1)- Tính cos ((P),(Q)) (2)- Từ (1) và (2) ta tìm được A,B theo C từ đó chọn A,B,C đúng tỉ lệ , ta viết được PT mp(P).
 Dạng 15:Viết Pt mp (P) chứa (d) và hợp với đt( 
 )một góc
α 
90
0
- Gọi VTPT của mp (P) là
n
P
= (A;B;C) với đk là A
2
+ B
2
+ C
2
>0- Từ (d)
VTCP
u
d
và điểm M
(d)- Vì d
(P)
u
d.
 
n
P
=0 (1)- Tính sin ((P),(
)) (2)- Hệ (1) và (2) tìm được A,B theo C từ đó chọn A,B,C đúng tỉ lệ , ta viết được PT mp(P).
 Dạng 16: Cho A và (d) , viết PT mp (P) chứa (d) sao cho d(A,(P)) là lớn nhất 
- Gọi H là hình chiếu
của A lên (d)- Ta có : d(A,(P)) = AK 
AH(tính chất đường vuông góc và đường xiên)Do đó d(A(P)) max
AK = AH
H- Viết PT mp (P) đi qua H và nhận AH làm VTPT
 Dạng 17: Viết Pt mp (P) // với (Q) và tiếp xúc với mặt cầu (S)
- Xác định tâm I, bán kính R của mặt cầu (S)- Vì (P) // (Q) nên (P) có dạng Ax + By + Cz + D'=0(theo pt của mp (Q) , trong đó D'
D
Q
).- Mà (P) tiếp xúc với (S) nên d(I,(P))= R 
tìm được D'- Từ đó ta có Pt (P) cần tìm
 Dạng 18: Viết PT mp(P) // (Q) và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn(C) có bán kínhr ( hoặc diện tích, chu vi cho trước).
- Xác định tâm I, bán kính R của mặt cầu (S)- Adct : Chu vi đường tròn C =
2
π 
và diện tích S =
2
π 
tính r.- d(I,(P)) =
22
 R
(1)- Vì (P) // (Q) nên (P) có dạng Ax + By + Cz + D'=0(theo pt của mp (Q) , trong đó D'
D
Q
)- Suy ra d (I,(P)) (2)
Giải hệ (1), (2) tìm được D'
viết được pt (P).
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ku Út liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->