Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
After The Juvenile/Catcher in the toilet (Onani Master Kurosawa Manga Sequel)

After The Juvenile/Catcher in the toilet (Onani Master Kurosawa Manga Sequel)

Ratings: (0)|Views: 1,856|Likes:

More info:

Published by: Sashimi 刺身 Chebby on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
WNO WQLFUBLWHJF․& U_YYJQW WNOM AX THUHWHFC WNOQ UHWOU =G
 
LDWOQ WNO K_TOFHBO
 
Hw slu l qodqounhfc mjqfhfc jf mx glx jdd& H slu noe`bog ax l ejmyblhfw wnlw elmo wnqjcn mxeobb ynjfo&
 ‟Wl`o mo shwn xj
-
,— 
 Hw slu uen l wnqolwofhfc lwwhwgo wnlw H hftjbfwlqhbx ybbog wno eobb ynjfo lslx dqjm mx olq go
wj Uclsl‘u unjwhfc& Noq uobdhun mlffoqhum sluf‘w l qoeofw jeeqofeo" aw lw wno toqx boluw" uno
ejbg nlto uoof mo jdd hf l mjqo `hfgbx mlffoq jf wno mjqfhfc jd mx goylqwqo&
 ‟Xj wobb mo wj wl`o xj shwn mo" aw qhcnw fjs" lqof‘w xj qffhfc jw jd mjfox: Lfg aouhgou" H
nlg lbqolgx yblf
fog wnhu wqhy l bjfc whmo lcj shwn Wl`hclsl lfg wno qouw jd wnom․— 
 
 ‟Wnlw‘u snx H‘m flabo wj wl`o wnhu, Snx wno nobb ghgf‘w xj wlb` wj mo lajw ujmownhfc uj
hmyjqwlfw,: Snof ghg xj aoejmo uj nhcn lfg mhcnwx wnlw xj ejbg uoeqowbx qf jdd shwn xjqaggh
ou lfg ofkjx l df wqhy wjcownoq" aluwlqg:,— 
 
Uclsl‘u lfcoq ghgf‘w unjs lfx uhcfu jd lalwhfc" lfg otof fjs ujfgog bh`o wno ueqooen dqjm l
qotoqaoqlwhfc mheqjynjfo& Hf jfo slx jq lfjwnoq" H slfwog wj elbm noq gjsf" aw hd wnhfcu sofwjf bh`o wnhu" hw bjj`o
g bh`o H slu cjhfc wj ao blwo djq jq gouhcflwog luuomabx whmo& Qhcnw fjs" hw‘u
lajw wno whmo H unjbg ao bolthfc mx njuo&
 ‟H‘m ujqqx Uclsl" H‘bb bhuwof wj xjq ejmyblhfwu jtoq o
-
mlhbu blwoq" uj․ snlw `hfg jd ujtofhqu lqo
 
fheo:— 
 
 ‟Xj․ hu hw xjq yblf wj cow jf mx cjjg uhgo ax cowwhfc mo l ujtofhq:, Xj elf‘w djjb mo" elf‘wdjjb mo,— 
 
Uclsl ejfwhfog jf shwn wnhfcu bh`o ‟Gjf‘w de` shwn mo, So‘qo aqol`hfc y, So‘qo aqol`hfc y,—"
 
lfg aodjqo H ejbg ulx l uhfcbo sjqg hf qowqf" uno nfc y& Lbb wnlw qomlhfog slu l qjajwhe
 
ujfghfc wjfo&
 ‟L bjtoq‘u |lqqob wnhu olqbx hf wno mjqfhfc: Unooun․lfg hw‘u fjw otof >;99 xow: Yw xjquobd hf mxunjou0 xj‘g slfw wj qouw olux jf wno mjqfhfc jd xjq glx jdd" qhcnw:— 
 Lu H whog mx unjobleou hf wno gjjqslx" H cjw l yqhe`bhfc doobhfc hf mx ale` wnlw mlgo mo qolbh{o Hslu uwhbb hf mx ylklmlu& Lbwnjcn wjglx hu uyyjuog wj ao l df-dhbbog glx" H nlg wnhu uhf`hfcdoobhfc hfuhgo mo dqjm otof aodjqo H bodw&Snof H lqqhtog lw wno uwlwhjf snoqo so soqo moowhfc" H uls wnlw otoqxjfo o~eoyw mo slu lbqolgxwnoqo&
 
 ‟Xj‘qo ubjs
-" Mhuwoq Ejjqghflwjq hu blwo-
— 
 Wl`hclsl sltog noq nlfg lfg hfthwog mo hfwj wno ehqebo& Fo~w wj noq slu Flclj`l shwn nhu dlmhbhlqumhbo" lfg jdd wj olen uhgo jd wnom uwjjg @hwlnlql lfg Yh{{l-wl" snj olen uwjjg wnoqo hf l mlffoqqomhfhueofw jd l ajgnhulwwtl uwlwo&
 ‟Ujqqx" H nlg l |lqqob lu H slu bolthfc mx njuo․ujqqx wj ml`o xj cxu slhw& Cjjg mjqfhfc"otoqxjfo&— 
 Lu H ajsog mx nolg ubhcnwbx" H slu labo wj uoo lbb wno dleou hf wqf jd wno djqmoq xolq 5" ebluu 5" Gcqjy" wnlw H nlg fjw uoof djq l snhbo& Hw slu wno dhquw whmo H nlg uoof otoqxajgx uhfeo wnoaochffhfc jd wno fos uenjjb woqm&
Wl`hclsl‘u bjtobx dhcqo slu uwolghbx hmyqjthfc" lfg Flclj`l uoomog wj ao cqjshfc l flwqlb
 
yoqm wnlw qouomabog ejwwjf elfgx& Lfg" lbwnjcn no slu uwhbb solqhfc wnjuo hbb-dhwwhfc uwqoow clfc-
 
bh`o ebjwnou" Yh{{l-wl slu wnhffoq wnlf wno bluw whmo H uls nhm&
Wno moowhfc shwn otoqxjfo wj yblf djq wnhu wqhy ghgf‘w qolbbx wl`o ybleo wnlw bjfc lcj& Hw slu lajw
wsj soo`u lcj" jq wnoqolajwu&Hf uyhwo jd wnlw" ldwoq fjw nlthfc uoof otoqxjfo djq l bhwwbo snhbo" H cjw wno doobhfc wnlw otoqxjfonlg enlfcog kuw l bhwwbo& Lw jq lco" djq ajwn mlbou lfg domlbou" yojybo cqjs y lfg enlfco hfwno abhf` jd lf oxo&Slu @hwlnlql
wno jfbx yoqujf snj nluf‘w qolbbx enlfcog lw lbb:
 
Otof wnjcn hw uoomu lu wnjcn noq ebluumlwou nlto elbbog noq ‟@hwlnlql
-
uofylh— uhfeo noq dhquw
xolq jd nhcn uenjjb" uno uwhbb nlu l u|hqqob-bh`o dhcqo" lfg solqu l ujq o~yqouuhjf jf noq dleo
 
wnlw H elf
‘w |hwo qolg& Hw bjj`u bh`o uno nluf‘w cqjsf lw lbb&
 
 
Fotoqwnobouu" hf wnhu unjqw whmo" fj mlwwoq njs men so‘to lyyolqog wj nlto cqjsf y0 wno jfownhfc wnlw nluf‘w enlfcog hu wno lwmjuynoqo wnlw so‘to nlg uhfeo mhggbo uenjjb&
 
‗Snof no‘u lqjfg" ujmonjs"
H doob l bhwwbo mjqo qobhotog&
 
 ‟Nmm" uhfeo @qjulsl
-
gjfj nlu fjs lqqhtog" bow u yqjmywbx nolg wjslqgu Jul`l, ․ Ln" awaodjqo wnlw,— 
 Uggofbx qlhuhfc nhu dhuw lu hd no soqo wqxhfc wj yhoqeo wno noltofu" lfg wnof |he`bx bjsoqhfc hw"Flclj`l ulhg wnhu;
 ‟So
 
lqo fjs wno ‟djqmoq— wnhqg xolq" ebluu wnqoo․ lfg uwqhewbx uyol`hfc" Mlchuwob
-gjfj slu fjwylqw jd cqjy G& Wnhu Glf hu fjw wno U&J&U&-
Glf lfx mjqo" uj gjf‘w so foog l fos flmo,:— 
 Aw hw lyyolqog wnlw hw slu jfbx @hwlnlql lfg H wnlw djfg wnhu wj ao laujbwobx uwyhg& Wl`hclsllfg Yh{{l-wl soqo wlyyhfc wnohq dhfcoqu wj wnohq mjwnu lu hd wnox nlg ofejfwoqog l ghddhebw mlwnyqjabom" lfg wnhf`hfc olqfouwbx lajw l fos wolm flmo& Snx soqo @hwlnlql lfg H lbslxu hf wnomhfjqhwx:Eblyyhfc noq nlfgu wjcownoq" Wl`hclsl slu wno dhquw wj lffjfeo l elfghglwo djq jq wolm flmo&
 ‟Ln" nox" nox" njs gjou wnhu ujfg:— 
 
 
 ‟Njnjnj" snlw hu hw:— 
 
 ‟․Wno Jqgoq jd wno Able` @fhcnwu,,— 
 
Nox" nox" Wl`hclsl& H gjf‘w `fjs wno jqhchfu jd wnlw flmo" aw hw ujfgu `hfg jd fejjb․ wnhf` j
ujmownhfc mjqo jqghflqx& Mx mhfg slu mwwoqhfc ‟Fj slx—" aw hw uoomu wnlw H slu jfeo lclhf hf
wno mhfjqhwx&
 ‟Uybofghg,— 
 Flclj`l eblyyog nhu nlfgu" lfg shwn wnlw jfo sjqg" jq wolm flmo slu |he`bx goehgog& Lw lfx
qlwo" shwn wnhu flmhfc uofuo․ hw uoomog wnlw Wl`hclsl‘u uofuou soqo aoejmhfc mjqo bh`oFlclj`l‘u" gjsf wj noq toqx ejqo& Wnhu hu lblqmhfc&
 Wnu" wno djqmoq xolq 5" ebluu 5" G cqjy" wnof U&J&U&-Glf" lfg fjs Jqgoq jd wno Able` @fhcnwu"
qjgo wno abbow wqlhf" lfg uow jw djq Jul`l& Hw‘u kuw l glx
hf wno mhggbo jd wno Cjbgof Soo` wnlwdjbbjsog wno uwlqw jd jq uoejfg xolq hf nhcn uenjjb&Jf jq uenjjb wqhy wsj xolqu lcj" so jfbx uwlxog djq wsj glxu lfg jfo fhcnw lw wno ybleo sothuhwog
l unjqw wqhy& Wnhu hu wno gqolm wnlw l uhfcbo xjfc chqb jfeo nlg ofthuhjfog0 lfg lw wnlw
 
whmo" l gqolm wnlw H jfeo nlg" wjj& Wsj xolqu slu l bjfc whmo& H‘m qolbbx cblg wnlw H ejbg dhflbbx
cqoow wnhu glx uldo lfg ujfg&So qje`og lqjfg hfuhgo wqlhfu djq wnqoo njqu&Ldwoq qhghfc wno abbow wqlhf" lfg wnof wno uaslx" wno Jqgoq jd wno Able` @fhcnwu lqqhtog lw wno
 
Wofyj Mjfwlhf Nlqajq Thbblco lw Jul`l Nlqajq& Hw slu wno dhquw whmo so nlg uoof wnhu ybleo hf
 
wsj xolqu& Hw slu kuw lu H nlg ofthuhjfog0 wno ejbjq jd wno u`x slu otof wno ulmo lu wsj xolqulcj
l ebolq glx shwnjw l ebjg hf uhcnw&
 ‟Jjn
-
, Wnhu ueofoqx hu uj fjuwlbche, Hw aqhfcu ale` wnjuo dboowhfc momjqhou dqjm mhggbo uenjjbv— 
 Fjs wnlw H wnhf` lajw hw" wno Flclj`l jd wsj xolqu lcj lbuj slu o~nhblqlwog lfg dqjbhe`hfc lqjfgbh`o l bhwwbo enhbg& Lu ulb" wno o~yqouuhjfu jf @hwlnlql lfg Yh{{l-
wl‘u dleou qomlhfog fenlfcog&
 
 ‟Onnv" uj wnlw‘u Jul`l Nlqajq& Hw‘u mx dhquw whmo uoohfc hw" uj hw‘u l dqoun fos o~yoqhofeo&— 
 
 
Wl`hclsl |he`bx bhf`og lqmu shwn Flclj`l lu ujjf lu uno uwoyyog jwuhgo" shwnjw lfx nouhwlwhjf&
 
Lu H wnjcnw" noq oxou nlg aqhcnwofog y lfg soqo uylq`bhfc&
 
Fjs wnlw H wnhf` lajw hw" jf wno uenjjb wqhy‘u uoejfg glx" snof so uybhw y hfwj cqjyu" Wl`hclsl
nlg cjfo shwn Mhul`h-ulf wj thuhw lfjwnoq ghuwqhew& Mx jfbx momjqhou jd wno uoejfg glx ejfuhuwogjd; dhquw" njs ajqhfc hw slu0 lfg uoejfg" wnlw wqjaboujmo auhfouu wnlw @hwlclsl nlg yqjyjuog wjmo&
 ‟Fjs wnof, Snoqo unlbb so thuhw: Wno l|lqhm: Jq shbb hw ao wno unjyyhfc mlbb:— 
 Lw lfx qlwo" Flclj`l uoomog wj ao hf nhcn uyhqhwu&H slu |he`bx aoejmhfc whqog go wj nlthfc wj uhw hf wnjuo fejmdjqwlabo wqlhf uolwu djq uj mlfxnjqu& Lw bluw" H ejbg aqolwno ujmo dqoun lhq& H slfwog wj wl`o l unjqw aqol` noqo&

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Yuta Oryu liked this
Troy Robert Luna liked this
Yuta Oryu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->