Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Totalitarizam u nama, Srećko Horvat

Totalitarizam u nama, Srećko Horvat

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 962 |Likes:
Published by Zeničke sveske
Zeničke sveske 07/08
Zeničke sveske 07/08

More info:

Published by: Zeničke sveske on Dec 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Sre}ko Horvat 
10
Totalitarizam u nama
*
Kako “obi~ni“ ljudi postaju ubojice?
ako objasniti ~injenicu da normalni, prosje~ni i “obi~ni“ ljudi postavljeniu situaciju posjedovanja moći mogu postati jednako grozni i zli poputHitlera? Prvo moguće objašnjenje daje nam tzv. Milgramov eksperiment, serijaeksperimenata iz socijalne psihologije koje je vodio psiholog Stanley Milgram,istražujući koliko se pojedinac podvrgava autoritetu. Eksperiment je trebao pokazatikoliko će boli neki prosje~ni građanin prouzro~iti drugoj osobi samo zato jer slušanaredbe eksperimentatora, odnosno znanstvenika koji provodi studiju. U bazi~nomeksperimentu, provedenom 1961. godine na sveu~ilištu Yale, dvoje ljudi dolazi upsihološki laboratorij kako bi sudjelovali u istraživanju o pamćenju i u~enju. Jedanod njih dobiva ulogu “u~itelja“, drugi “u~enika“. Eksperimentator objašnjava da se ustudiji radi o prou~avanju efekata kazne na u~enje. “U~enik“ sjedi u odvojenoj sobina nekoj vrsti minijaturne elektri~ne stolice, njegove su ruke vezane, a za zglobovesu mu spojene elektrode. Zatim mora ~itati listu jednostavnih parova rije~i i onda ćebiti testiran da li je zapamtio drugu rije~ kad ~uje prvu. Svaki put kad po~ini grešku,“u~itelj“ ga mora kazniti elektri~nim šokovima, koji se svaki put povećavaju.U Milgramovu eksperimentu pravi je fokus studije, premda se na prvi pogledmožda ~ini druga~ije, zapravo u~itelj. U~itelj je naivni subjekt koji je došao ulaboratorij na eksperiment, dok je u~enik, žrtva, zapravo glumac koji uopće nedobiva šokove, ali se na svaki elektro-šok trgne, vrišti i pla~e kao da su pravi.
UlomakizknjigeUlomak iz knjige
 Fenomenologija totalitarizma
koja bi tokom 2008. trebala izaći u ediciji Antibarbarusiz Zagreba.
 
 Zeni~ke sveske
10
Svrha eksperimenta je vidjeti koliko daleko će osoba ići u kažnjavanju i kolikoće se podvrgnuti autoritetu eksperimentatora. Zanimljivo je da je Milgram prijeeksperimenta tražio predviđanja razli~itih vrsta ljudi – psihijatara, psihologa,studenata i profesora društvenih znanosti – i da su gotovo svi pretpostavili da ćesvi subjekti odbiti izvršiti naredbu. Psihijatri su predviđali da većina subjekata nećeići iznad 150 volti. Vjerovali su da će samo 4% doći na 300 volti, a da će samoneki patološki poremećeni upotrijebiti najvišu razinu elektri~nog šoka. Međutim,sva su predviđanja bila posve kriva. Od 40 subjekata u prvom eksperimentu, 25je izvršavalo naredbe eksperimentatora i to sve do kraja, kažnjavajući žrtvu snajvišom mogućom potencijom šoka dostupnoj na generatoru. Nakon što su nekiupotrijebili 450 volti i do tri puta (potencija koja bi bila smrtna da su “u~enici“primali prave elektro-šokove), eksperimentator bi zaustavio eksperiment. Kad seeksperiment ponovio u Princetonu, Münchenu, Rimu, Južnoj Africi i Australiji,stupanj poslušnosti bio je još viši nego u prvom eksperimentu. Primjerice uMünchenu je ~ak 85% testiranih osoba bilo poslušno.Sam povod eksperimentu je dosta znakovit. Naime, Milgramov eksperiment jepo~eo u srpnju 1961. godine, samo tri mjeseca nakon po~etka suđenju Eichmannuu Jeruzalemu. Milgram je eksperimentima navodno htio odgovoriti na pitanje: Dali je moguće da su Eichmann i milijun njegovih kolega u Holokaustu samo slijedilinaredbe? Da li ih možemo nazvati sukrivcima?
Kako bi pronašao odgovor Milgramje tražio posve “obi~ne“ ljude koji bi sudjelovali u eksperimentu. U lokalnim jenovinama objavio oglas da traži volontere za participaciju u istraživanju u~enja,pa su u eksperimentu tako sudjelovali ljudi iz svih socijalnih miljea – birokrati,industrijski radnici, nezaposleni, domaćice, studenti, itd. Rezultat je kod svih biogotovo isti: oko 65% njih izdržali su do kraja eksperimenta, kažnjavajući “u~enike“sve dok kazna nije dosegla maksimum – ~ak 450 volti.
Ono što je Milgramoveksperiment na kraju pokazao je isto što je Hannah Arendt pokazala u vezi slu~ajaEichmann, odnosno da bi bilo posve pogrešno Eichmanna pojmiti kao sadisti~ko~udovište i da je on mnogo prije bio bliži obi~nom birokratu koji je naprosto sjedioza svojim stolom i provodio svoj posao (u tome se sastoji “banalnost zla“). Sam
V.StanleyMilgram,V. Stanley Milgram,
Obedience to Authority: An Experimental View 
, Harpercollins,
Zacjelovitopisiprikazeksperimentav.StanleyMilgram,“BehavioralStudyofObedience“,JournalZa cjelovit opis i prikaz eksperimenta v. Stanley Milgram, “Behavioral Study of Obedience“, Journalof Abnormal & Social Psychology, sv. 67, broj 4, 1963, str. 371-378, dostupno i na internetu: http://www.radford.edu/~jaspelme/gradsoc/obedience/Milgram_Obedience.pdf
 
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
110
Milgram će reći: “Svjedo~eći stotinama obi~nih ljudi koji su se podvrgli autoritetuu našim vlastitim eksperimentima, moram zaklju~iti da koncepcija banalnosti zlaArendtove dolazi bliže istini nego što je to bilo tko mogao zamisliti. Obi~ni ljudikoji su kažnjavali žrtve to su ~inili iz osjećaja obaveze, a ne zbog nekih posebnihagresivnih tendencija. To je možda temeljna pouka naše studije: obi~ni ljudi kojinaprosto ~ine svoj posao i bez nekog posebnog neprijateljstva mogu postatiagenti u groznim destruktivnim procesima. [toviše, ~ak i kad destruktivni efektinjihova rada postanu sasvim jasni i oni se zamole da i dalje provode svoje akcijenespojive s temeljnim standardima morala, relativno malo ljudi ima potrebnusnagu da se odupre autoritetu.“
Esencija poslušnosti je u tome da osoba sebepo~inje vidjeti kao instrument koji provodi želje neke druge osobe i stoga višesebe ne poima odgovornom za vlastite akcije. “^ak je i Eichmann bio šokirankad je posjetio koncentracijske logore, ali on je naprosto morao sjediti za stolomi sređivati papire. U isto vrijeme ~ovjek u logoru koji je doista puštao Ciklon B uplinske komore mogao je opravdati svoje ponašanje na temelju toga da slijedinaredbe odozgo. Dakle, postoji fragmentacija ~itavog ljudskog djelovanja; nitkonije konfrontiran posljedicama svojih odluka da provodi zlo djelo. Osoba kojaosjeća odgovornost je isparila. Možda je to najzna~ajnija zajedni~ka karakteristikadruštveno organiziranog zla u modernom društvu.“
 Milgramov eksperiment je u današnjem kontekstu bitan ne samo zato jerpokazuje dvije razine ljudskog ponašanja: prvu, koju Milgram prvenstveno isti~e, ato je da su se “obi~ni“ ljudi podvrgli autoritetu koji im je zapovjedio da kažnjavajužrtve sve do maksimuma, pri ~emu je karakteristi~no da ne bi imali nikakvesankcije, a svejedno su to u~inili jer su eksperimentatora smatrali autoritetom,i drugu, koju Milgram ipak ispušta iz vida, a to je da su se “obi~ni“ ljudi i samiuživjeli u svoju ulogu u~itelja i autoriteta. Milgramov je eksperiment zna~ajani stoga jer služi dekonstrukciji mistifikacije nacizma i svih ostalih totalitarnihsistema. Imajući njegove rezultate u vidu, više ne možemo i dalje podržavatimit o Hitleru ili Staljinu kao apsolutnom zlu koje je krivo za sve. Umjesto toga,možda smo svi mi sami krivi i možda doista u svakom od nas ~u~i totalitarni vođasposoban na sve moguće zamislive sadisti~ke metode.
StanleyMilgram,“ThePerilsofObedience“,http://home.swbell.net/revscat/perilsOfObedience.htmlStanley Milgram, “The Perils of Obedience“, http://home.swbell.net/revscat/perilsOfObedience.html
 
 Ibid 

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nina Rašidović liked this
Nina Rašidović liked this
Al Miskowitz liked this
iwantmyp2 liked this
sreckozg liked this
Ozrenka Fišić liked this
Alex Bukarski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->