Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spojene posude diskriminacije, Venita Popović

Spojene posude diskriminacije, Venita Popović

Ratings: (0)|Views: 882|Likes:
Published by Zeničke sveske
Zeničke sveske 07/08
Zeničke sveske 07/08

More info:

Published by: Zeničke sveske on Dec 01, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Venita Popovi}
 255
Spojene posude diskriminacije
Uputite k meni sve umorne, siroma{ne, sve ljude koji te`e slobodi.
Stihovi Emme Lazarus iz pjesme
 New Colossus
,urezani u podnožje Kipa Slobode Augusta Bartholdia
Feminizacija bijede…
E
ksploatacijisirotinjekaodanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,asirotinjekaodanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,asirotinjekaodanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,akaodanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,akaodanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,adanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,adanemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,anemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,anemakraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,akraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,akraja,bijedasemoželjuštitikaoluk,a, bijedasemoželjuštitikaoluk,abijedasemoželjuštitikaoluk,asemoželjuštitikaoluk,asemoželjuštitikaoluk,amoželjuštitikaoluk,amoželjuštitikaoluk,aželjuštitikaoluk,aeljuštitikaoluk,aljuštitikaoluk,aljtitikaoluk,aštitikaoluk,atitikaoluk,akaoluk,akaoluk,aluk,aluk,a, aa kadse~inidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiise~inidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiise~inidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostii~inidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiiinidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiidasedoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiise doistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiidoistavišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiivišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiivišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiišenemakud,dasuslojevioglodanidokostiienemakud,dasuslojevioglodanidokostiinemakud,dasuslojevioglodanidokostiinemakud,dasuslojevioglodanidokostiikud,dasuslojevioglodanidokostiikud,dasuslojevioglodanidokostii, dasuslojevioglodanidokostiidasuslojevioglodanidokostiisu slojevioglodanidokostiislojevioglodanidokostiioglodanidokostiioglodanidokostiidokostiidokostiikostiikostiii isisana srž, po~injejošsiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukepo~injejošsiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,uke~injejošsiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukeinjejošsiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukažejošsiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukejošsiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukažeš siroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukažesiroviji,dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,uke, dugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukedugotrajnijiimu~nijistriptiz-pojavljujese,ukei mu~nijistriptiz-pojavljujese,ukemu~nijistriptiz-pojavljujese,uke~nijistriptiz-pojavljujese,ukenijistriptiz-pojavljujese,ukestriptiz-pojavljujese,ukestriptiz-pojavljujese,ukaže- pojavljujese,ukepojavljujese,ukese,ukese,uke, ukažeukažežee se-žena.Njupodsobomima,raspoloženjomeionajposljednjisiromah,njese- žena.Njupodsobomima,raspoloženjomeionajposljednjisiromah,njeseena.Njupodsobomima,raspoloženjomeionajposljednjisiromah,njese. Njupodsobomima,raspoloženjomeionajposljednjisiromah,njeseNjupodsobomima,raspoloženjomeionajposljednjisiromah,njesepodsobomima,raspolenjomeionajposljednjisiromah,njesepodsobomima,raspoloženjomeionajposljednjisiromah,njesesobomima,raspolenjomeionajposljednjisiromah,njesesobomima,raspolenjomeionajposljednjisiromah,njeseima,raspolenjomeionajposljednjisiromah,njeseima,raspolenjomeionajposljednjisiromah,njese, raspolenjomeionajposljednjisiromah,njeseraspolenjomeionajposljednjisiromah,njeseženjomeionajposljednjisiromah,njeseenjomeionajposljednjisiromah,njesenjomeionajposljednjisiromah,njesenjomeionajposljednjisiromah,njeseionajposljednjisiromah,njeseionajposljednjisiromah,njeseonajposljednjisiromah,njeseonajposljednjisiromah,njeseposljednji siromah,njesesiromah,njese, njesenjesesese dosjetikadbezizglednostuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnukadbezizglednostuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnukadbezizglednostuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnubezizglednostuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnubezizglednostuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnuuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnuuzmemaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnumaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnumaha.AonajestpilaizMnemozine,aliotrovnu. A ona jest pila iz Mnemozine, ali otrovnu vodu nizvodno od ušća kolektora mizoginije. Zavrtimo, dakle, globus, uz pomoćCiceronove mnemotehnike mjesta, i locirajmo ta~ke podložne zaboravu, ili boljereći ignoranciji, nemaru, bahatosti, blaziranosti...
 Meksiko.
Blago kazano, sumnjivo je to što je žena preprivla~an tematizirajućimamac na tržištu esteticizma, koji parazitira na dramati~nosti ženske sudbine kojase iznajmljuje pod ponižavajućim okolnostima i iz koje se istresa senzacionalizam.Najsvježiji primjer zloporabe jesu pokošene mlade djevojke iz ma�uiladora Juarezai Chihuahue, sjevernomeksi~kih gradova, eksperimentalnih labosa uz granicu saSAD. U neokolonijalnim svirepim uvjetima krajnje kriminogene sprege korporacijskenezajažljivosti, sile i moći, te korumpirane vlade i policije, odvija se još uvijek
 
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
 256
ne~uveni femicid. Mlade žene na o~ito pogibeljnoj ruti između besramnog fabri~kogizrabljivanja i favela bivaju otete, silovane, masakrirane i zakopavane u pustinji.Po~initelji zlo~ina nepoznati, kao da je posrijedi opaki mutirani virus kuge, a žetvasmrti prirodna posljedica. Od 1993. do danas, po Amnesty Internationalu, cifra jepremašila ~etiri stotine nestanaka. Nije prošlo mnogo od angažiranog dokumentarcaBarbare Martinez Jinter
La
 
 Frontera
do kvaziangažmana holiwoodskog kapital-interesa i bolesnog virtualnog ekshumiranja žrtava zarad traljavih i o~ajnih,diletantskih intencija ki~-spektakla, zakrinkanog u jezivo mu~ni politi~ki noar žanr.Takav jedan border uradak koji ne grani~i, već ukora~uje do vrata u goteskno,potpisuju Gregory Nava kao reditelj i dvije holiwoodske vedete, brandovi i jamcipozornosti: Jennifer Lopez i Antonio Banderas. I pokušaj i rezultat su srećom i bezkriti~kog skalpela sami sobom ismijani i bankrotirani, te promašajem ne moguozbiljnije nauditi pijetetu kao jedinoj kompenzaciji tragi~nim žrtvama.
 Kina.
Za kontrastnu usporedbu kako se autorski, vjerodostojno veristi~kipristupa ženi oderanoj globalizacijskim trendovima neka posluži Jia Zhang Keov
Svijet.
[ok se u zbiljskom
 svijetu
ni~im ne amortizira. Žena zaista visi o niti džeparcakojim je naumljuje i obeštetiti njen bogomdani hranitelj privatno, poslodavac javno.Najamnina i rentiranje vrijeđa i izluđuje, tetovira se na tkivo i psihu. Žena je dodatnoporobljena, svedena na roba i robu, pogonske, potrošne, isplative i naknadiveodlike tržišne bezdušnosti. Svejedno gdje ju zati~e, maltretman se ne kolebaparafirati kao ugovorna strana kuharici, ~ista~ici, prostitutki, bilo kojoj ponaosob,ne preza, urezaće žig pripadnosti i goniti i cijediti do kraja. Dok ne iskopni od odanasluženja, i onog vikendom kad prorijedi gr~korimskim stilom svladavanje bra~nedužnosti, onda bježi u leprozne kolonije srodnica, istih poništenih i omalovaženihegzistencija. Bijedi se iskrada onesvješćivanjem u plitkoj zabavi. Retardirajućojrekreaciji nalik onoj iz Seidlova
 Europa-parka
. 
 Indija.
Kanadsko-indijska redateljka Deepa Mehta u
Water,
najnovijem filmuiz njene (za sada) trilogije ~ija naslovljenost priziva praelemente (
 Fire
1996
 , Earth,
1998), izoštrava već ranije demonstriranu kritiku bijednog položaja ženeu zemlji njenog podrijetla. Radnja je smještena u kasne tridesete, no odjavnašpica kazuje nam da pogani obi~aji i danas dišu za vrat Indijkama, u doba ukojem je gotovo suludim tretmanom trudnica, nosećih ženskim fetusima,ciljanim abortusima najozbiljnije narušena demografska struktura populacijepotkontinenta u korist, razumljivo, muških potomaka.
 
 Zeni~ke sveske
 25
Junakinju
Vode
, devetogodišnju Chuyiu, ~ija nevina dje~ija svijest nije jošu stanju shvatiti što joj se događa, udali su za bolesnog starca koji joj odmahnakon vjen~anja ‘priušti’ udovištvo. Djevoj~icu obitelj šalje u
 ashram
, kolonijuudovica, jer kao takva, po hinduskim svetim spisima, ima tri izbora: udati seza muževljevog mlađeg brata, biti spaljena zajedno s preminulim na njegovojsahrani,
ili provesti ostatak života u celibatu, među sebi sli~nima, izopćenai prezrena od društva... No ipak, tehnike mizerabilnog položaja zadobijajuolakšice razvijenim i usvojenim tehnikama resentimana i ženskog otpora. Takoi malena Chuyia svojom dje~ijom pobunom predstavlja remetila~ki faktor utradicijom okamenjenoj ustanovi
 ashrama
.Pod falusom, alfa znamenom moći, izvrnimo ili izoštrimo Derridaa, ona Drugaprisiljena je stalno demonstrirati lojalnost tom žezlu i kruni. OpćeprihvaćenaGadamerova tvrdnja kako
tradiciju nemamo, nego smo no{eni njome
i ovlašnim,sporadi~nim uvidom u žensko, transportirano tom
 predajom,
raskriva mra~nustranu naspramnog i uzajamnog rodnog odnosa. Naro~ito su religije preko svojihadepta i psihopata, a sve je teže održati razliku kod pastve, gorljivo zainteresiraneda se sa istim entuzijazmom nastavi shizofrena pocijepanost društva na rodnoneravnopravne odnose. Pa ne ~udi što je 2000. godine, na snimanju u Varanasiju,skupina hindu fundamentalista napala redateljku i ostatak filmske ekipe, rasturilaset i sve pobacala u Gang, a Mehti su zaprijetili i smrću. Snimanje je nastavljenotek ~etiri godine kasnije, ali u budisti~koj Sri Lanki.
Velika Britanija.
Položaj ženskog neprekidno oscilira između dvije krajnosti:ženke i žene, svetice i kurve. Svaki će žutokljunac cmizdriti nad sudbinom vlastitemajke. Uz majku, i sestre možda. Pa će, uprkos tomu u međuvremenu ponovitišovinisti~ku tetovažu na kožu vlastitoj ženi. A kćerku, posrnulu ili ne mora ni tobiti, bi najradije zaputio u kakvo priru~no preodgajalište, represivnu institucijunalik onom Mullanovom sjemeništu Magdalenina sestrinstva.Iz tog klaćenja dadu se dešifrirati donekle i zablude i zanosi uveli~avanogi uveli~avajućeg rasjeda Zapad-Istok. Tobož se multipliciraju zamršenosti stvariina~e jasnih k’o dan. Ženi, kroz tijelo i putem psihe, otuđuju se sustavno prava
PosljednjiPosljednjiPosljednji
 sati 
, ‘dobrovoljno’ ritualno spaljivanje udovice u Indiji, obavljen je 2006. godine, uprkos zabranii zaprijećenoj smrtnoj kazni za prisiljavanje udovice ili zatvorskoj do 7 godina za propagiranje ove prakse.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->