Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thiet Ke Quy Trinh Cong Nghe Gia Cong Chi Tiet

Thiet Ke Quy Trinh Cong Nghe Gia Cong Chi Tiet

Ratings:
(0)
|Views: 364|Likes:
Published by duybinh90

More info:

Published by: duybinh90 on Mar 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

 
Ch
ương 2:
THI
ẾT KẾ QUY TR 
ÌNH CÔNG NGH
Ệ GIA
CÔNG CHI TI
ẾT.
7Hình ñaùnh soá beà maët chi tieát4.1/ Ch
ọn chuẩn để gia công chi tiết
:
M
ục đích chọn chuẩn: c
h
ọn chuẩn rất quan trọng trong việc thiết kế quy
trình công ngh
ệ, chọn chuẩn hợp lý cần thỏa m
ãn 2 yêu c
ầu sau:
-
Đảm bảo chất lượng của chi tiết trong suốt quá tr 
ình gia công.-
Đảm bảo năng suất cao, giá th
ành h
ạ.
T
ừ 2 nguy
ên t
ắt trên ta có các phương ph
áp ch
ọn chuẩn sau:
Khi ch
ọn chuẩn phải suất phát từ nguy
ên t
ắt 6 điểm định vị chi tiết để khống
ch
ế hết số bậc tự do cần thiết của chi tiết một cách hợp lý nhất tuyết đối
tránh thi
ếu và siêu định vị, trong một số trường hợp cần tránh thừa định vị
không c
ần
thi
ết.
5186243
 
Ch
ọn chuẩn sao cho không bị lực cắt, lực kẹp l
àm bi
ến dạng chi tiết quá
nhi
ều, đồng thời lực kẹp phải nhỏ để giảm bớt sức lao động cho người công
nhân.Ch
ọn chuẩn sao cho kết cấu đồ gá phải đơn giản, sử dụng thuận lợi nhất v
àthích h
ợp với từng loạ
i hình s
ản xuất.
4.1a/ Choïn chu
ẩn thô:
Ch
ọn chuẩn thô có ý nghĩa quyết định đến quy tr 
ình công ngh
ệ, nó ảnhhưởng đến các nguyên công sau và độ chính xác tới các chi tiết gia công.
4.1b Yêu c
ầu khi chọn chuẩn thô:
Đảm bảo độ chính xác về vị trí tương quan
gi
ữa các bề mặt gia công v
à b
m
ặt không gia công.Đảm bảo phân bố lương dư cho các bề mặt sẽ gia công.
4.1c C
ần chú ý khi chọn chuẩn thô:
Theo m
ột phương kích thước nhất định, nếu trên kích thước gia công có một
 b
ề mặt gia công, th
ì nên ch
ọn bề mặt đó l
àm chu
ẩn thô.
Theo m
ột phương kích thước nhất định, nếu tr 
ên chi ti
ết gia công một
hay nhi
ều bề mặt gia công, th
ì nên ch
ọn bề mặt nào đó có yêu cầu về độchính xác tương quan so với bề mặt gia công l
à cao nh
ất l
àm chu
ẩn thô.
Theo m
ột phương kích thước n
h
ất định, nếu tr 
ên chi ti
ết gia công có tất cả
các b
ề mặt gia công th
ì ta nên ch
ọn bề mặt phôi nào đó có yêu cầu lượng dư
nh
ỏ và đồng đều nhất l
àm chu
ẩn thô.Ứng với một bậc tự do cần thiết th
ì ch
ỉ được phép chọn v
à s
ử dụng chuẩn
thô không quá m
ột lần, nếu
m
ặt n
ày là m
ặt chuẩn thô. Nếu phạm chuẩn thô
s
ẽ gây n
ên v
ị trí tương quan giữa các bề mặt gia công với nhau.
4.2a / Choïn chu
ẩn tinh:
Yêu c
ầu khi chọn chuẩn tinh:Đảm bảo phân bố lượng dư cho các bề mặt gia công.Đảm bảo độ chính xác về vị trí tương quan
gi
ữa các bề mặt gia công với
nhau.
 
Nguyên t
ắt khi chọn chuẩn tinh:
C
ố gắng chọn chuẩn tinh l
à chu
ẩn tinh chính, nếu như vậy th
ì chi ti
ết có vị
trí khi gia công gi
ống như khi làm việc, độ chính xác đạt được một cách trực
ti
ếp n
ên d
ể dàng hơn, đồng thời đơ 
n gi
ản hóa quá tr 
ình l
ắp ráp và đỡ phải
gia công thêm các chu
ẩn tinh phụ.
C
ố gắn chọn chuẩn tinh sao cho tính tr 
ùng chu
ẩn c
àng cao càng t
ốt. Nếu như
v
ậy sẽ giảm sai số gia công v
à khi chu
ẩn cơ sở tr 
ùng v
ới chuẩn khởi suất th
ìsai s
ố chuẩn
c
=0.
C
ố gắn chọn chuẩn tinh thống nhất cho cả quá tr 
ình gia công. N
ếu như vậy
thì ch
ủng loại của đồ gá sẽ giảm bớt. Do đó giảm bớt được chi phí thiết kế,
tính toán và ch
ế tạo đồ gá n
ên giá thành gi
ảm.
4.3/ CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỂ GIA CÔNG CHI TIẾT:4.3.1/ phương án 1:
- Nguyên công 1:
Phay kh
ỏa mặt đầu v
à khoan l
ỗ tâm .
- Nguyên công 2:
M
ột đầu kẹp v
ào mâm c
ặp, một đầu chống tâm.
tiên thô m
ặt trụ
60,
65,
75
-
Nguyên công 3:
M
ột đầu kẹp v
ào mâm c
ặp, một đầu chống tâm.
Ti
ện thô mặt trụ
60,
80.
Nguyên công 4:
ch
ống tâm 2 đầu.
Ti
ện bán tinh các mặt trụ
60,
65,
75,
80
Nguyên công 5:
ch
ống tâm 2 đầu.
M
ặt trụ B l
àm chu
ẩn
Vát mép m
ặt 1, mặt 7: 2x45
0
Ti
ện tinh mặt các mặt trụ
60,
65,
75,
80
- Nguyên công 6:
phay rãnh then.
- Nguyên công 7:
nhi
ệt luyện
Nguyên công 8:
mài c
ổ trục
C
ổ trục
60,
65,
75
Nguyên công 9:
t
ổng kiểm tra

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->