Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TIPURI DE TEXTE

TIPURI DE TEXTE

Ratings: (0)|Views: 5,877 |Likes:
Published by Lőrincz Márta

More info:

Published by: Lőrincz Márta on Mar 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

 
TIPURI DE TEXTE
I.TEXTUL ARGUMENTATIV :
PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII TEXTULUI:
Din punct de vedere structural textul argumentativ conţine:
O ipoteză
/
teză
, propoziţia din text care exprimă ideea de bază ( ca argumentarea să fievalidă, propoziţia care exprimă ideea de bază trebuie să aibă valoare de adevăr).
Cel puţin
două argumente
prin care se susţine ipoteza, ilustrate prrin exemple,
O propoziţie cu valoare de
concluzie
( propoziţie declarativă cu valoare de adevăr):Obs.: de menţionat faptul că propoziţia concluzie se poate găsi în orice parte atextului !
Conector
i
:-discursul argumentativ se recunoaşte după prezenţa
indicatorilor deargumentare:
Prin care se introduc/ ierarhizează argumentele
în ordinea agreată deemiţător)( ordine logică):
în primul rând, în al doilea rând, în
 
concluzie,
Conectori care introduc argumentele
:
 pentru că, deoarece, de
 
aceea,întrucât, aşadar, deci,
 
Conectori care introduc argumente restrictive
:
dacă şi numai 
 
dacă,
Conectori de analog ie ( însumare, identitate, asemănare
):
şi...şi,
 
deasemenea adică, în plus, ca şi, mai de grabă, la fel ca şi, acest lucru se aseamănăcu,
Conectori de disjuncţie
( separare, alternanţă):
sau...sau,
 
nici...nici, fie...fie, cu excepţia, excepţie face, acest fapt diferă de , e incomparabil cu,
Conectori de opoziţie
( contradicţie, obiecţie
 ): dar, ori, cu toate
 
acestea, prin opoziţie cu, în sens contrar, , în pofida, chiar dacă, în ciuda.
De reţinut!
Un text
nu
este argumentativ dacă:a)Propoziţia care exprimă ideea de bază nu este urmată de alte informaţiiîn text ( argumente) b)Nu este identificabilă propoziţia cu rol de concluzie,
c)Scopul textului argumentativ
: a convinge/ a persuada,Tipuri de texte unde se foloseşte:
Texte specifice:
eseuri, articole, discursuri, pamflete, polemici, scrierifilosofie,
Texte unde poate apărea argumentaţia
: expuneri, prezentări de carte,editoriale, cronici, comentarii de presă, dezbateri, mese rotunde.1
 
II.TEXTUL DESCRIPTIV :
TEXT DESCRIPTIV ( TIP DEFINIŢIE)
TEXT DESRIPTIV ( LITERAR)
a)TEXT DESCRIPTIV ( TIP DEFINIŢIE)
conţine un ansamblu depropoziţii care analizează înţelegerea unui termen, a unui concept, a unei noţiuni.
Definiţia este o operaţie în care sunt determinate însuşirile unui obiect, fenomen, ale uneifiinţe. Determinarea însuşirii se face prin stabilirea unui raport de identitate între doitermeni sau două expresii.
PARTICULARITĂŢI ALE ORGANIZĂRII TEXTULUI:
 
Descrierea este un aranjament sistematic a părţilor componente, a aspectelor, care are oformă pseudonarativă( fals narativă).
Tema
este plasată , de obicei, la început ca titlu sau ca nume al termenului, noţiunii,conceptului.
Modalităţi ale descriere
: denumirea clasei căreia îi aparţine obiectul, precizarea proprietăţilor/ caracteristicilor, utilitatea sau funcţionalitatea obiectului( la ce, cum sau când sefoloseşte)
În funcţie de raportul subiectiv/ obiectiv, discursul descriptiv poate fi :a)
Teoretic, expozitiv :
când face apel la o teorie ştiinţifică sau la o concepţiegenerală despre lume. Tonalitatea este neutră. b)
Persuasiv
: când urmăreşte inducerea unei atitudini favorabile saunefavorabile obiectului descris. Cel care defineşte, intervine în text prinmărci ale subiectivităţii.
Tipuri de texte
unde se foloseşte: dicţionare., manuale, prospecte.
b)TEXT DESCRIPTIV ( LITERA
) ( proză, portret, poezie sau text degraniţă: memorii, jurnal)
PARTICULARITĂŢI ALE TEXTULUI DESCRIPTIV LITERAR 
:
La nivel lingvistic
: -
prezenţa verbelor de percepţie(
vizuale) ,
indici spaţiali
care structureazălocul sau obiectul supus descrierii, apar 
verbe de stare sau de mişcare
.-
câmpul lexical tipic descrierii:
densitatea figurilor de stil( metafore, personificări) prin care se ilustrează nota de subiectivitate care intervine în descriereÎn acest context
descrierea poate fi
:
contemplativă, lirică
( un peisaj în acord cu o stare de suflet)
critică, satirică, admirativă
( portretul),
realistă
( are uneori funcţie narativă, subliniind psihologia personajului) sau poetică( anticipând o acţiune printr-o serie de semne distinctive).2

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cris Vanghele liked this
Nathalie liked this
Munteanu Dennis liked this
Preda Tiberiu liked this
Alex Leonte liked this
Gratiela Adina liked this
Popescu Ioana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->