Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Političke stranke, Izbori, Ustav, Ustrojstvo vlasti RH, Lokalna i područna samouprava, Ljudska prava

Političke stranke, Izbori, Ustav, Ustrojstvo vlasti RH, Lokalna i područna samouprava, Ljudska prava

Ratings: (0)|Views: 84 |Likes:
Published by Grgo
Bilješke sa predmeta "Politika i gospodarstvo".
Bilješke sa predmeta "Politika i gospodarstvo".

More info:

Published by: Grgo on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Političke stranke
Četiri osnovne vrste pol. stranaka:
1) KONZERVATIVNE
-temeljne vrijednosti: obitelj, religija, nacija, običaji, povijest, domovina, nacionalni identitet itd
-
smatraju da je sloboda ograničena zaštitom javnog morala, a država ima pravo interveniratiradi svoje zaštite-traže društvenu harmoniju i mir, za njih je zajednica iznad pojedinca, socijalna pitanja trebarješavati unutar mogućnosti4 faze konzervatizma:1.
Tradicionalni
(1789-1848) – Edmund Burke, reakcija na francusku revoluciju2.
Građansko—nacionalni
(1848-1918) – reakcija na zbivanja oko WW1, antiindustrijskousmjerenje3.
Protudemokratski
(1918-1933) – kao reakcija na prekid tradicije s početka 20.st.4.
Neokonzervatizam
(1945-danas) – reakcija na zbivanja u WW2 (Njemačka)
2) LIBERALNE
-javlja se kao otpor građana protiv bilo kakvih ograničenja života, žele povećati slobode i pravagrađana, smanjiti ovlast vladarima-program se očituje u :1)filozofsko-duhovni temelj
ideja slobodne osobe, vjera u razum, ljudska prava, političkitemelj koji naglašava diobu vlasti, ideju suvereniteta naroda, legitimitet vlasti2) gospodarski temelj
tržišno gospodarstvo, slobodna trgovina, ekonomska sloboda ikonkurencija, privatno vlasništvo-državni interes je nepoželjan
3) SOCIJAL-DEMOKRATSKE
-svojim političkim djelovanjem nastoje produbiti političku demokraciju i riješiti socijalna pitanja građana-svoje ciljeve postižu reformama (promjene)-kao temeljne vrijednosti naglašavaju slobodu, solidarnost i ravnopravnost-smatraju da se soc. pravda može postići političkim potezima, a da se pritom ne mora ukinuti privatno vlasništvo i kapitalizam-država svojim zakonima i poštenijom distribucijom bogatstva može dovesti do socijalno pravednijeg društva tj. do državnog blagostanja u kojem svi žive dostojanstveno, nitko nije preziran, svi ravnopravni po zdravstvu i pristupu obrazovanju, «welfare state»
4) DEMO-KRŠĆANSKE
-temelji na socijalnom nauku katoličke Crkve tj. papinskim enciklikama iz 1891.-osnovne vrijednosti su čovjek i ljudsko dostojanstvo-sloboda je ograničena zaštitom javnog morala (po kršć. nauku)-država ima pravo intervenirati radi svoje zaštite i teritorijalnog integritetaPostoje i druge koje su radikalnije po ideologiji:socijalističko-komunističke stranke, fašističko-nacističke, nacionalističke, narodne iregionalne…
 
Političke opcije političkih stranaka
LJEVICA – struje reformatora i revolucionara, koji su bili nadahnuti ideologijom oslobođenjaradničke klase i stvaranja besklasne zajednice-s vremenom iz svog vidokruga djelovanja gube pojedince i postaju temelj komunističke utopije(K. Marx)-obuhvaća: ultralijevo, nova ljevica, radikalna ljevica, reformatorska ljevica, revolucionarnalijevica i lijevi-centar DESNICA – konzervativne, protuliberalne i proturevolucionarne-obuhvaća: neokonzervativizam, nova desnica, desni radikali, desni centar (centar- opcijaizmeđu ljevice i desnice, izbjegava krajnosti, vrlo često u koaliciji i s jednom i drugom stranom)
Političke stranke u RH
-narodne, regionalne, tradicionalne, stranke nacionalnih manjina, seljačke, ekološke,konzervativne, liberalne, blablabla-prve stranke u 19.st. – višestranačje1. Hrvatska pučka seljačka stranka – Radići2. Stranka prava – Ante Starčević, Kvaternik 3. Narodna stranka – Strossmayer, Franjo RačkiPonovno višestranačje u HR 
1990.-osobitost je obraćanje cijeloj nacijiOPORBA (OPOZICIJA) – karakteristika demokratskog sustava, kontrolira vlast, nadzire radvlade i predlaže alternativna rješenja za gospodarska i politička pitanjaHR USTAV, članak 6.
definira pol. stranke kao slobodna udruženja
Izbori
-legalno političko djelovanje-postupak kojim narod povjerava obavljanje pol. vlasti predstavničkim tijelima, predsjedniku, parlamentu, lokalnoj vlasti..-posredne demokracije (načini postizanja)Referendum – podvrgavanje nekog zakona, ustavnih promjena ili pol. odluke od bitnogaznačenja glavnog glasovanju građanaDicter Nohlen – 3 vrste izbora s obzirom na pol. sustav u kojem se provode:a) Kompetetivni – u demokratskim sustavima u kojima je zajamčena sloboda i pravo izbora b) Semikompetetivni – u autoritarnim sustavima – ograničena sloboda izborac) Nekompetetivni –u totalitarnim sustavima, uskraćena sloboda izboraKljučni elementi izbora:1.
Raspisivanje izbora
 -predsjednik 
parlamentarni – u roku od 30-60 dana od isteka mandata/raspuštanja zastupnikaSabora-vlada RH
predsjednik (do 60 dana prije isteka mandata aktualnog predsjednika) i lokalneizbore (svake 4 godine, 3. nedjelja u svibnju)2.
Utvrđivanje biračkog tijela
- birački popisi – evidencija osoba s biračkim pravima,obnavljaju se pred svake izbore zbog umrlih/pridošlih glasača3.
Izborna kampanja
(cijelo vrijeme traje)-agitacija= poticanje/promicanje pismeno ili usmeno neke ideologije ili pokreta-sve do izborne šutnje (24h)4.
Provedba izbora
– 7-19h5.
Utvrđivanje rezultata
6.
Raspodjela mandata
7.
Utjecaj rezultata na stranački sastav
 
Izborni sustavi:1)
Većinski
 – a) apsolutna većina (u RH su to predsjednički, 50% + 1 glas)b) relativna većina – jedan od kandidata s najvećim brojem glasova2)
Proporcionalni /razmjerni
 – 
D'Hontov sustav
– koristi se u HR za izračun parlamentarnihizbora-Baden-Hereov sustav-sustav izbornog količnika3)
Mješoviti
(većinski i proporcionalni)
Opće pravo glasa u RH-
sve punoljetne osobe + državljanstvo-ABP (aktivno biračko prav9 – sve osobe s pravom glasa-PBP – samo oni na listi kandidata, koji se biraju-lokalni izbori su svake 3. nedjelje, svakih 4 godina-ne smiju kandidati biti vojnici..
USTAV RH
-temeljni zakon neke države (demokratske)-najviši pravno-politički dokument iz kojeg proizlaze svi zakoni- 22.12.1990.-doživio 4 velike promjene:1. 1997. – Franjo Tuđman, uvedene promjeni o svim događajima do '972. 2000. – polupredsjednički sustav
 parlamentarni3. 2001. – ukida se županijski dom, Sabor postaje jednodoman4. 2010. – zakon o referendumu, EU, 22 nacionalne manjineUstav je izraz:- povijesnog prava na državnu suverenost Republike Hrvatske- demokratskih dostignuća utemeljenih na rezultatima višestranačkih izbora- međunarodnih standarda sloboda i prava čovjeka i građanina koji se primjenjuju u demokratskim zemljama
.Prepisao iz bilježnice Grgo.
-Ustav ima 152 članka, sastoji se od 10 dijelova:1.Izvorišne osnove (uvodni dio-proslov ili preambula)2.Temeljne odredbe3.Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda4.Ustrojstvo davne vlasti5.Ustavni sud6.Mjesne/lokalne/područne samouprave7.Međunarodni ugovori8.EU9.Promjene Ustava10.Završne odredbe-promjene Ustava može predložiti 1/5 zastupnika, predsjednik RH ili Vlada-većinom glasova u Saboru se prihvaća prijedlog kojem će se pristupiti, a 2/3 glasovanjem seUstav mijenja

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->