Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stefan Chele

Stefan Chele

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:
Published by aioanei_alexandru

More info:

Published by: aioanei_alexandru on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

 
Chele tefan
Ș
Anul II, Grupa A
Principiul naiunii ortodoxe
ț
Omul, fiinţă raţională sau fiinţă religioasă? Destul de anevoios este istoricului de a trasa graniţeîn sfera convingerilor umane în ceea ce priveşte apartenenţa sa la anumite principii ale societăţiicontemporane lui.În demersul pe care dorim să realizăm pe tema “Pricipiului naţiunii ortodoxe” vom punctacăteva aspecte raţionale şi spirituale specifice naturii umane. Nevoia de comunitate, de comuniune este sesizată încă de la primele semene de existenţă aspeciei umane, indiferent pe ce teorie ne bazăm începuturile.Evoluţionismul surprinde acest aspect sub forma familiei preistorice, a ginţii, a tribului prinlegătura sângelui, cu o ierarhie bine stabilită, cu reguli şi convingeri inpenetrabile.Creaţionismul propune imaginea omului, ca fiind creaţie divină, imperfecdacă duce oexistenţă singulară ,,nu e bine să fie omul singur”
1
. Această constatare a condus la hotărârea de a face,,ajutor potrivit lui”
2
şi întemeierea primei familii ce s-a perpetuat prin primele comunităţi umane .Spatiul este indispensabil vietii precum indinspensabila este şi legătura indivizilor prin credinţă,cu acea putere supranaturală care le guvernează existenţa şi de care depind realizările lor.În această formulă de secular şi spiritual, omul, a balansat începând să caute echilibru, soluţiacare îl mulţumeşte, îl împlineşte. Orice înclinare spre una din părţi a dus cu sine dezechilibru în unitateagrupului şi a societăţii. Fiecare din căi oferă o solutie pe care o subliniază, o promovează ca fiind primordiala.Secularul s-a dezvoltat în raport cu nevoile palpabile ale vieţii şi a produs elemente mentalespecifice care să ofere independenţă faţa de spiritual, fiind axat pe realitatea raţională. Nevoile materiale,spaţiul vital de dezvoltare, interacţiunile dintre indivizi, nevoile de securitate, de afirmare, cele de controlasupra celorlalţi sunt esenţiale şi vor rămâne tributare secularului.Spiritualul caută să aducă în prim plan legătura cu transcendentul, cu existenţa acelor nevoiintrinseci ce determină comfortul şi împlinirea lăuntrică.
1
Biblia sau Sfânta Scriptură, Facerea, cap. 2, v. 18.
2
 
 Ibidem.
1
 
Prezenţa puterilor necreate, a Creatorului, a naturii, de a căror influenţă omul nu poate rămâneimun, a constituit un punct de plecare al ideii de unitate dintre indivizi. Folosirea acestor credinţe înrealizarea unităţii, nu a urmat întotdeauna scopurile iniţiale. De aceea existenţa unei viziuni atemporalului, chiar paralelă cu cea spirituala, a constituit şansa de a înainta, de a atinge unele scopuri.Modelele de abordare din partea fiecăruia, sunt îndreptăţite, o privire peste parcursul acestora, arată oîmbinare, o contopire pe alocuri, cu rezultate ce poarta specificul spaţiului geografic în care s-audezvoltat şi particularităţile indivizilor.Societatea şi religia în sensul lor larg, au încercat sa ofere o stare de bine membrilor săi şisoluţii viabile sistemului lor de asociere.Comunităţile umane îşi ghideaexistea duun set de norme şi principii comunecomponenţilor săi. Modul în care acestea devin comune urmează o traiectorie ascendentă de la membriicomunităţii spre vârf, spre elite şi una descendentă de la elite către membrii societăţii.Perioadele istorice au oscilat în a fi purtătoare a uneia sau altuia dintre cele două abordări,graniţele fiind greu de trasat.Cu toate acestea putem afirma că modelul descendent este particular Evului Mediu, iar celascendent, în curs de maturizare, se potriveste perioadei Moderne. Natura principiilor comune este divizată dar rămân câteva repere consacrate, demonstrate ca:religia, limba, tradiţia spaţiului locuit, comunitatea în acel spaţiu precum şi dreptul sângelui.Complexitatea naturii umane purtătoare de însuşiri proprii: raţiune, voinţă, sentiment, dezvoltăafirmaţii şi comportamente specifice. Ele sunt cu anevoie de pus în acord cu cele ale altei persoane şi demulte ori conduc la conflicte între indivizi dar şi la solidarităţi în cazul celor care se regăsesc în jurulaceleiaşi idei.Analiza pe care dorim să o realizăm cu privire la naţiune, naţionalism pe de o parte şi ortodoxism pe de altă parte, a principiului general de naţiune ortodoxă, nu este lipsit de dificultate.Este necesar să depistăm şi să cunoaştem aspectele de început ale problemei pentru ca mergând pe firul înţelegerii să ajungem la acea concluzie mulţumitoare atât nouă cât şi cititorului.Perioada modernă reprezintă secvenţa timpului istoric cu o particularitate evidentă, cea a dorinţeisocietăţilor să-şi consolideze propria identitate colectivă. Acest proces a avut nevoia de susţinereaintegrală a forţelor interne şi externe după caz. Moştenirea primită din Evul Mediu a creat o nouăanaliză potrivit contextului timpului, ideile ce încununau evoluţia au îmbrăcat căi de implementarediferite, dar nu departe de tradiţie.2
 
Evul Mediu a oferit un model de conlucrare dintre religie şi societate, cu scopurile şi rezultatulsău nu rareori lipsite de încordare indiferent de mediul religios (ortodox, catolic şi protestant) sauideologic apusean sau răsăritean.Legitimitatea neamurilor era dată de găsirea unei apartenenţe, a unei obârşi nobile, legată de unspaţiu, habitat particular, practicant a unei religii comune.Creştinismul a fost un element de coagulare în cadrul Imperiului Roman, pus la încercare prinschismă, el care va oferi două abordări diferite a vieţii politice şi cotidiene.Răsăritul, prin Constantinopol, legitim continuator al moştenirii romane a propus un modelteocratic în care ortodoxia are un rol important. Crestinarea păgânilor, pacificarea lor a susţinutstabilitatea politica şi administrativa a ImperiuluiRând pe rând neamurile au luat la cunoştinţă de acest model teocratic, l-au acceptat în primulrând pentru a-şi câştiga legimitate prin apartenenţa la valorile unui frate mai mare. Acest lucru nu aimplicat degradarea identităţii colective şi mai ales a accentuat-o, evenimentele ulterioare fiindedificatoare în concretizarea ideii de naţiunii.Evul Mediu a anticipat emanciparea naţională prin dorinţa de a se desprinde de centrul deinfluenţă care iniţial a oferit legitimitate, aici putând aminti atât reformele administrative, dar mai alescele din sânul Bisericii.Europa respiră cu doi pămâni unul occidental catolic cu imperfecţiunile lui protestante şi unulrăsăritean ortodox aflat într-o colaborare mai strânsă cu păgânii decât cu fratele creşin. Şi unul şi celălatau oferit suportul vital indivizilor să elaboreze şi să ducă la bun sfârşit ideea de naţiune diferită, în ceeace priveşte postulatele sale care ,, nu se demonstrează, dar nici nu pot fi contestate”
3
, într-un mod unitar.,,O naţiune autentică este înţeleasă ca un popor distinct de altele prin originea comună, prinunitate, prin limba comună şi teritoriul locuit”
4
 sau ,,Naţiunea este un produs organic: născut iar nu făcut. Nu se poate fabrica o naţiune cum nu se poate fabrica o limbă”
5
pentru că este ,, un produs istoric rar înanumite condiţii”
6
.Omul este o fiinţă pesonală înzestrată cu voinţă, raţiune şi sentiment. Prin aceste însuşiri elinspiră colectivităţii, neamului, naturii sale personalitate sensibilă sub trei dimensiuni: caracterul,
3
Mihail Manoilescu
 , Românism şi ortodoxie, Conferinţă ţinută la Congresul Frăţiei Ortodoxe Române din Caransebeş în ziua de 6 Octombrie 1935
, Tiparul tipografiei Diecezane, Caransebeş, 1936, p. 6.
4
Ioan-Aurel Pop,
Geneza medievală a naţiunilor moderne ( secolele XIII 
-
 XVI),
editura Fundaţiei Culturale Române,Bucureşti, 1998, p.138.
5
Mihail Manoilescu
,
op.cit 
., p. 10.
6
 
 Ibidem.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->