Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pengurusan Kediaman Pelajar Luar Kampus UiTMPP_Fairus

Pengurusan Kediaman Pelajar Luar Kampus UiTMPP_Fairus

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 975 |Likes:
Published by fairus
Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) merupakan kampus negeri yang menerima peningkatan kehadiran pelajar baru pada setiap tahun. Dengan kemudahan kediaman pelajar yang terhad maka sebahagian daripada pelajar di UiTMPP terpaksa menyewa kemudahan kediaman di luar kampus. Bagi memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menginap di luar kampus (pelajar non-resident), maka pengurusan kolej telah mewujudkan Unit Penempatan Luar Kampus (UPLK) bagi mengurus segala urusan yang berkaitan dengan mereka. Kertas kerja ini membincangkan perkongsian pengalaman urus-tadbir UPLK di dalam mengendalikan isu dan masalah pelajar non-resident di UiTMPP.
Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) merupakan kampus negeri yang menerima peningkatan kehadiran pelajar baru pada setiap tahun. Dengan kemudahan kediaman pelajar yang terhad maka sebahagian daripada pelajar di UiTMPP terpaksa menyewa kemudahan kediaman di luar kampus. Bagi memastikan kebajikan dan keselamatan pelajar yang menginap di luar kampus (pelajar non-resident), maka pengurusan kolej telah mewujudkan Unit Penempatan Luar Kampus (UPLK) bagi mengurus segala urusan yang berkaitan dengan mereka. Kertas kerja ini membincangkan perkongsian pengalaman urus-tadbir UPLK di dalam mengendalikan isu dan masalah pelajar non-resident di UiTMPP.

More info:

Published by: fairus on Dec 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 12 – 14 November 2008, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis 
95
PENGURUSAN KEMUDAHAN KEDIAMANPELAJAR LUAR KAMPUS:PENGALAMAN UiTM PULAU PINANG
Fairus Muhamad Darus dan Zainuddin Al-Mansor
 
ABSTRAK
Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) merupakan kampus negeri yangmenerima peningkatan kehadiran pelajar baru pada setiap tahun. Dengan kemudahankediaman pelajar yang terhad maka sebahagian daripada pelajar di UiTMPP terpaksamenyewa kemudahan kediaman di luar kampus. Bagi memastikan kebajikan dankeselamatan pelajar yang menginap di luar kampus (pelajar
non-resident 
), makapengurusan kolej telah mewujudkan Unit Penempatan Luar Kampus (UPLK) bagimengurus segala urusan yang berkaitan dengan mereka. Kertas kerja inimembincangkan perkongsian pengalaman urus-tadbir UPLK di dalam mengendalikanisu dan masalah pelajar
non-resident 
di UiTMPP.
Kata kunci:
Kediaman Pelajar
non-resident 
, Luar Kampus, Universiti Teknologi MARA PulauPinang (UiTMPP)
 
PENGENALAN
Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang (UiTMPP) mula beroperasi pada 16Jun 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir dan ianya merupakan salahsebuah daripada 13 kampus negeri (cawangan) UiTM. Pengambilan pertama pelajardi UiTMPP dilakukan pada Julai 1996 dengan pendaftaran seramai 230 orang pelajar.Tumpuan pengkhususan UiTMPP adalah kepada bidang Kejuruteraan sepertiKejuruteraan Elektrik, Kejuteraan Mekanikal, Kejuteraan Awam dan Kejuteraan Kimiadi peringkat Diploma. Selain itu terdapat juga penawaran program dalam bidangFarmasi dan Pengurusan Hotel dan Pelancongan di UiTMPP. Pada Ogos 2003,UiTMPP berpindah ke kampus tetap di Jalan Permatang Pauh, Permatang Pauh diDaerah Seberang Perai Tengah. Sehingga tahun 2007 bilangan pelajar telahmeningkat dengan ketara sehingga melebihi 5500 orang (Nurhayati, 2008).Kemudahan kediaman yang disediakan oleh pihak pengurusan UiTMPP adalahterhad bilangannya maka sebahagian besar pelajar terpaksa menyewa kediamandiluar kampus. Bilangan pelajar yang menyewa diluar kampus meningkat dari masa kesemasa sehinggakan pihak pengurusan universiti mewujudkan satu unit bagimengtadbir uruskan hal ehwal pelajar ini. Pada hari ini, UiTMPP merupakan kampusnegeri yang menguruskan pelajar Non-Resident (NR) yang paling ramai jikadibandingkan dengan kampus-kampus negeri yang lain kecuali kampus induk ShahAlam (Rajah 1). Objektif kertas kerja ini adalah untuk berkongsi pengalaman yang
 
Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 12 – 14 November 2008, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis 
96
dihadapi oleh pengurusan UiTMPP di dalam mengendali dan menangani masalahpelajar yang tinggal menyewa di luar kampus.
05001000150020002500
   P  e   l  a   j  a  r   N  o  n  -   R  e  s   i   d  e  n   t
   P  e  r   l   i  s   K  e  d  a   h   P  u   l  a  u    P   i  n  a  n  g    P  e  r  a   k   M  e   l  a   k  a  J o   h o  r   P  a   h  a  n  g    T  e  r  e  n  g   g   a  n  u   K  e   l  a  n   t  a  n  S  a  r  a  w  a   k  S  a   b  a   h
Kampus negeri
 
Rajah 1: Perbandingan bilangan pelajar
non-resident 
(NR) antara kampus UiTM negeri di seluruh negarakecuali kampus induk (Shah Alam) bagi sesi Julai – Oktober 2007(Nota: Kampus Negeri Sembilan tiada pelajar NR)
LATAR BELAKANG
Semenjak dari UiTMPP mula dibina di Seberang Perai, Pulau Pinang; bilanganpelajar telah meningkat dari tahun ke setahun sehinggakan pada tahun 2007 sahajabilangan pelajarnya berjumlah 5,397 orang pelajar yang menuntut sepenuh masa(Nurhayati, 2008). Rajah 2 menunjukkan graf peningkatan bilangan pelajar yangberlaku setiap tahun. Peningkatan jumlah pelajar ini tidak selari dengan kemudahankediaman di dalam kampus yang hanya terhad kepada 1820 orang. Kemudahankediaman pelajar di dalam kampus hanya boleh menampung 960 tempat untuk pelajarlelaki di Kolej Zamrud dan 960 tempat lagi untuk pelajar perempuan di kolej Baiduri.
 
Seminar Kebangsaan Tadbir Urus Kemudahan Kediaman Pelajar 2008 12 – 14 November 2008, Hotel Putra Palace, Kangar, Perlis 
97
Rajah 2: Bilangan pelajar mengikut tahun di UiTM Pulau Pinang (UiTMPP)
Bilangan kemudahan pennginapan pelajar yang terhad ini telah mempaksapihak pengurusan UiTMPP untuk membeli dua buah blok pangsapuri berhampirankawasan kampus yang kemudian diberi nama Kolej Mutiara. Dua blok bangunan inihanya dapat menempatkan seramai 1100 orang (400 pelajar lelaki dan 700 pelajarperempuan).Jumlah keseluruhan kemudahan kediaman pelajar yang diuruskan oleh pihakuniversiti berjumlah hanya dapat menampung 3020 orang pelajar di tiga buah kolejkediaman, sedangkan bilangan pelajar sepenuh masa pada sesi Disember 2006 – Mei2007 sahaja berjumlah 4,820 orang. Bilangan pelajar ini meningkat pada sesi Julai2007 – Oktober 2007 seramai 5,397 orang. Jadual 1 menunjukkan taburan danbilangan pelajar mengikut jantina serta status kediaman mereka. Keadaan inimemaksa seramai hampir 2400 pelajar untuk mencari alternatif lain iaitu denganmenyewa kediaman awam di kawasan sekitar kampus. Tren ini dijangkakan akanberterusan, lebih-lebih lagi dalam usaha UiTM mencapai hasratnya untuk menampung200,000 pelajar menjelang 2010.
Jadual 1: Taburan dan bilangan pelajar mengikut jantina serta kemudahan kediaman pelajar
Pelajar Lelaki Pelajar perempuan JUMLAH
Pelajar berdaftar pengajiansepenuh masa (Julai 2007)2753 2644 5397Kolej Baiduri - Siswi(Dalam kampus)- 960 960Kolej Zamrud – Siswa(Dalam kampus)960 - 960Kolej Mutiara - Siswa dan Siswi(Luar kampus)400 700 1100Penempatan Luar Kampus(Pelajar
non-resident 
)1393 984 2377

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iim Sholeh liked this
Runda Cholo liked this
Runda Cholo liked this
Runda Cholo liked this
romharizal liked this
160157 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->