Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diem Thanh Toan Quoc Te 08

Diem Thanh Toan Quoc Te 08

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by buisytrung

More info:

Published by: buisytrung on Dec 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2010

pdf

text

original

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BẢNG THEO DÕI HỌC TẬP CÁC SINH VIÊN
Số đơn vị học trìnhHọc kỳ : ……….Năm học:200 -200 LT
; Z = 0.2X + 0.8Y (víi n = 2) ; Z = 0.3X + 0.7Y (víi n = 3) ; Z = 0.4X + 0.6Y (víi n =4)
Công thức :
TTHvà tênMã SVT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15d1Điểm kiểm traX1X2X3X4L1L2L3
1Nguyn ThTú Anh26770
4 2 0 60
100
6 6 5 10
5.678.0082Trn ThQunh Anh26771
 
2 58 6 7 5 10
6.009.0083Vũ Trn Tun Anh26772
3 57
95
7 6 7 10
6.676.0084Bùi ThNgc Ánh26773
0 60
100
5 8 4 10
5.679.0085Lê Quý Din26924
2 58 8 9 6 10
7.679.0086ĐThDuyên26774
4 4 3 57
95
8 8 6 10
7.339.0077Phan ThDuyên26775
4 0 60
100
7 8 5 10
6.678.0068Phm ThThùy Dương26777
4 3 57
95
8 7 6 10
7.008.0069Nguyn Quang Đc26778
3 57
95
7 7 8 10
7.337.00
6
10Nguyn Trưng Giang26780
10 50 6 5 5 9
5.336.00
6
11Phm ThGiang26781
4 56 7 8 6 10
7.007.00
6
12Vũ ThHà26782
4
2 58 6 5 5 10
5.337.00
6
13Nguyn ThHiên26784
0 60
100
7 8 5 10
6.678.00
6
14Phm Quang Hip26785
8 52 7 5 7 9
6.334.00
7
15Nguyn ThHoa26786
0 60
100
9 6 6 10
7.008.00
7
16Nguyn Hu Hoàng26787
2 58 6 7 6 10
6.339.00
7
17Nguyn ThVân Hng26788
0 60
100
9 9 6 10
8.009.00
7
18Nguyn Sơn Hùng26789
4
2 58 5 7 4 10
5.339.00
7
19Đng Đc Huy25457
4 4 5 55 6 2 5 10
4.335.00
7
20Nguyn ThThu Hương26790
0 60
100
9 9 8 10
8.679.00
7
21Phm ThHương26791
4 56 8 7 7 10
7.3310.00
7
22Đoàn Duy Khôi26792
0 60
100
7 6 7 10
6.676.00
7
23Trn Nguyên Khôi25150
5 55 8 7 6 10
7.009.00
7
24Nguyn ThLiên26794
4 0 60
100
6 6 5 10
5.675.00
7
25Đinh ThThùy Linh26795
0 60
100
8 8 6 10
7.339.00
8
26Lê ThThùy Linh26796
6 54
90
8 6 7 9
7.007.00
8
27Phm ThThùy Linh26797
0 60
100
8 7 6 10
7.007.00
8
Lớp :
KTB 47 _ ĐH 2
Khoa:………..Học phần…………….
Tổng sốvắngTổng sốcó mặt
.7.7.3.3.7.7.7.7.7.3.7
n Xi X  
ni
=
=
1
 
28Đng Đình Long27070
5 55 7 7 6 10
6.679.00
8
29Nguyn Phú Lc26799
0 60
100
7 7 7 10
7.009.00
8
30ĐThLun26800
4 5 55 9 9 9 10
9.009.00
8
31Phm Huy Lưng26801
4 6 54
90
6 4 6 9
5.335.00
8
32ĐThPhương Mai26802
5 55 7 8 6 10
7.009.00
9
33Lê Văn Minh25473
9 51
85
6 6 4 9
5.336.00
9
34Bùi ThHng M26803
0 60
100
7 8 5 10
6.679.00
6
35Vương Huy Nam26804
0 60
100
8 8 6 10
7.338.00
7
36Vũ ThThanh Nga26805
0 60
100
7 8 8 10
7.678.00
9
37Vũ ThThu Ngân26806
4 16 44 7 7 5 8
6.339.00
6
38Đng Hu Nghĩa23636
2 58 5 5 6 10
5.336.00
7
39Nguyn ThNguyt26807
2 58 9 9 7 10
8.339.00
8
40Nguyn ThPhưng26809
2 58 5 7 6 10
6.007.00
7
41Phan ThPhưng26810
2 58 6 6 5 10
5.678.00
7
42Phm HQuang26811
0 60
100
6 3 6 10
5.002.00
7
43Nguyn ThThanh Tâm26812
0 60
100
6 8 8 10
7.339.00
7
44Ngô Phương Tho26813
0 60
100
8 7 6 10
7.007.00
7
45Nguyn Đc Thnh26940
4 0 60
100
7 6 5 10
6.009.00
7
46Đoàn ThThu26815
4 4 0 60
100
7 6 6 10
6.338.00
7
47Ha Văn Thuân26816
4 4 0 60
100
8 6 8 10
7.337.00
8
48Phm ThHương Thùy26817
0 60
100
8 7 6 10
7.008.00
7
49Nguyn ThHương26818
4 0 60
100
7 6 6 10
6.3310.00
9
50Lê Thu Trang26819
4 4 4 4 4 5 55 7 7 6 10
6.679.00
8
51Trn ThTrang A26821
2 58 7 9 5 10
7.009.00
9
52Trn ThTrang B26822
4 56 6 5 4 10
5.004.00
7
53Trn ThThu Trang26823
3 57
95
7 8 6 10
7.009.00
8
54Vũ ThTrang26824
0 60
100
6 9 6 10
7.009.00
8
55Bùi STrung26825
0 60
100
6 9 8 10
7.6710.00
7
56Nguyn Kim Trung26942
3 57
95
7 7 6 10
6.679.00
7
57Trn Minh Tun19338
12 48
80
0 0 0 8
0.000.00
7
58Đoàn ThTuyết26826
4 5 55 8 7 6 10
7.009.00
8
59Vũ ThYến26827
2 58 8 7 8 10
7.679.00
8
Trưng bmônGing viên phtráchHi phòng, ngày....thángnăm 200
.7.7.7.3.7.7.7.7.7.7.3.77
 
 BTLTngKhông
XYZGhi chú
888898888787878898799787988

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->