Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Cuento de Egipto

Cuento de Egipto

Ratings:
(0)
|Views: 9,648|Likes:
Published by FRAN
Cuento escrito por la alumna Alba Fariña de 4º ESO en el curso 2011-2012
Cuento escrito por la alumna Alba Fariña de 4º ESO en el curso 2011-2012

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: FRAN on Mar 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2012

 
 
Xlja }gja dil# d erga`m le jg`a elq`m xlja}bg`i djd{g`i# oq} }bgx ydx`‗} uarw
~l~qcdr. Jw erga`m gx d` Aiw~}lcligx} d`m ba elq`m xlja}bg`i x}rd`ia g` d }ljo.G`xgma# }bara yara }ba xdrhl~bdiqx yg}b }ba jqjjw d`m xlja }rd~ rlljx# oq}}bara ydx dcxl xlja}bg`i jlra.]baw elq`m }ba xfaca}l` le dwlq`i yljd` g` l`a le }ba}rd~ rlljx. Jw erga`m }lcmja }bd} }bara yara xhrd}hbaxl` }ba ydccx# d`m }baw elq`md jd`qxhrg~} oa}yaa` barol`w bd`mx# d`m ba orlqib}ja d hl~w# g` jw cd`iqdia# le hlqrxa.* D`m bly mgm xbadrrgua }bara< Ybw<
 ‘
G dxfam.* _adm }bd}# LF< Ya
}bg`f }bd} g}‗x d x}lrw }lcm }l dxhrgoa d`m yrg}}a` cd}ar. G}‗x uarw g`}arax}g`i# oq} ya f`ly l`cw }ba g`elrjd}gl` g`
}bd} ~d~ar# d`m ya hd` l`cw mamqha }ba rax}.G radm g} yg}b irlyg`i g`}arax}. G} ydx raxqjam# oq} }ba gmadx yara hcadr.De}ar radmg`i g}# G jdma d cl} le tqax}gl`x }l jw erga`m. Egrx}# ba d`xyaram ja yg}bajl}gl`# oq} g` }ba a`m ba d`xyaram d cg}}ca olram d`m }gram. De}ar ba cae} jw blqxa#G hl`}g`qam }bg`fg`i dolq} }ba jd`qxhrg~}# xd} g` }ba xled d`m xjlfg`i. G ydx g`l}bar ylrcm# lr jdwoa g` }ba xdja ylrcm oq} g` l}bar }gja. Yba` G l~a`am }ba mllr
d`m G xdy jw erga`m# ba xdgm baccl xdwg`i ‒Gjdig`a$‗# d`m }bd} ydx ybd} G ydx mlg`i g`}bd} jlja`}# gjdig`a‥
 D cl`i }gja dil...Xba ydx cllfg`i d} bgj ybgca ba ydx ylrfg`i. Ba d`m d cl} le ~al~ca yara ylrfg`i
oqgcmg`i }ba irad} ~wrdjgm. @arg} hlqcm`‗} cllf }l l}bar ~cdha# xba eac} illm
yd}hbg`ibgj# oq} xba bdm }l il# xl xba x}dr}am }l ydcf }l bar blqxa. Xba bdm }l ylrf }bd} mdw#}l bac~ bgx ed}bar d`m jl}bar. Xba ydx d yaduar# d`m xba bdm }l ylrf yg}b }ba ybg}acg`a`. Xba dcxl md`ham g` }ba x}raa}x. ^al~ca idua jl`aw }l bar elr }bd} }ll.Oaelra mgxd~~adrg`i g` d hlr`ar# xba }qr`am odhf bar badm# d`m xba xdy didg` }bd}jd`. ]ba oadmx le xyad} yara edccg`i erlj bgx badm d`m eclyg`i g` bgx `ahf. Bardgxam bgx badm d`m }bagr icd`hax hlg`hgmam. Xba eac} xlja}bg`i x}rd`ia g` bar
 
x}ljdhb. Ba x}dram d} bar. Xba eac} }bd} bgx edha ydx ram# d`m xba x}dr}am }l ydcf# egrx}xclycw# oq} }ba` uarw edx}. Ba elcclyam bar yg}b bgx awax. ]bgx ydx }ba egrx} d`m }bacdx} }gja }bagr awax hlg`hgmam# dc}blqib xba bdm cllfam d} bgj jd`w }gjax# d`m babdm ml`a }ba xdja l}bar }gjax# yba` xba ydx md`hg`i g` }ba x}raa}# ba cllfam d}bar yg}b doxa`} cllf. Xba md`ham yacc# d`m xba ydx uarw oadq}geqc# ba cgfam yd}hbg`ibar bdgr ecwg`i drlq`m bar badm. Xlja}gjax ba djqxam bgjxace cllfg`i d} bar ybgcaba ydx ylrfg`i. Le}a` ba xdy bar yba` xba ydx cllfg`i }l l}bar ~cdha. Ba yd`}am}l }dcf }l bar# oq} ba `auar mgm g}.@a} mdw# @arg} ya`} didg` }l loxarua }ba hl`x}rqh}gl` le }ba ~wrdjgm# d`m yd}hb
}ba wlq`i jd` ylrfg`i }bara# oq} xba mgm`‗} xaa bgj }bd} mdw. Xba ya`} odhf }ba`a} mdw# oq} ba ydx`‗} bara. D`m }ba mdwx de}ar# ba ydx`‗} ag}bar. L`a mdw# xba
mahgmam }l dxf }l d ylrfar dolq} }ba wlq`i jd`. Xba mgm g}. Yba` ba d`xyaram bar#xba ya`} odhf }l bgx blqxa ydcfg`i xclycw# oq} yba` xba ydx d} blja# xba x}dr}am }l
hrw. Xba hlqcm`‗} oacgaua }bd}# xba mgm`‗} yd`} }l oacgaua. Bgx orl}bar# ybl ydx d
Xhrgoa# dxfam bar# d`m xba d`xyaram. Bgx orl}bar yrl}a d jd`qxhrg~} }accg`i }bd}x}lrw# ba qxqdccw mgm }bgx yg}b gj~lr}d`} }bg`ix.]ba ylrfar g` }ba ~wrdjgm cllfam d} bar xdmcw yba` xba dxfam bgj.* Dra wlq cllfg`i elr [dgm<
Xba mgm`‗} f`ly bgx `dja# xl xba mgm`‗} xdw
d`w}bg`i.* ]ba olw ybl ylrfam xlja}gjax yg}b ja bara<... Elqr mdwx dil# ya yara}rwg`i }l jlua d ogi x}l`a. Ba ydx ~qxbg`i yg}b l}bar ja`# d`m G ydx ~qccg`i yg}b}ba rl~a. ]ba rl~ax orlfa# }ba x}l`a ydx }ll baduw# xl }ba x}l`a eacc mly`. Dcc }baja` h
lqcm rd`# oq} ba mgm`‗} bdua
a`
lqib }gja# d`m‥ ]ba rl~ax
orlfa
# }baw yara orlfa`# d`m‥ eacc#}ba x}l`a‥ eacc. Ba ygcc oa g` d
xjdcc }ljo yg}b l}bar hlr~xax# }bgx
aua`g`i‥ }bara ‘
d`m ba ~lg`}amyg}b bgx eg`iar }l d xjdcc d`m edr oqcf g` }ba xd`m.Xba eac} bar x}ljdhb hl`}rdh}am d`m }ba ylrcm drlq`m bar x}dr}am }l x~g`. G` barblqxa xba x}gcc eac} }ba ylrcm edccg`i }l ~gahax. Cd}ar# yba` xba ydx hdcjar# xbamahgmam xlja}bg`i.G` }ba de}ar`ll` xba ya`} }l }ba }ljo yg}b }ba eq`ardc hlr}aia. Xlja ylja` yara
hrwg`i d`m raira}}g`i. G` edh} }baw mgm`‗} f`ly }ba madm jd`# oq} g} ydx }bagr klo#
hrwg`i g` jlja`}x cgfa }bd}# d`m }baw rahaguam jl`aw elr }bd}. @arg} xdy xlja ja`ybl ylrfam g` }ba ~wrdjgm. ]baw cllfam xdm d`m x~grg}caxx. ]baw f`ay }ba madm
~arxl`. @arg} f`ay d cg}}ca dolq} }ba }ljo. G} ydx`‗} uarw ogi. ]bara yara xlja }rd~x
rlljx# d`m d ogiiar rllj yg}b xlja `ghbax. ]yl ja` ~q} }ba hlr~xax g` }ba `ghbax
 
d`m }ba` }baw cae} }ba }ljo. Yba` d`wolmw ydx g`xgma# }baw hclxam }ba }ljo# d`m
}baw ya`} dydw. Oq} }ba }ljo ydx`‗} aj~}w. Yba` }ba ja` yara hljg`i g` }ba
}ljo d cadug`i# xba idg`am dhhaxx g`}l }ba }ljo# d`m xba ydx bgmma` g`xgma. Xbabdm d }lrhb g`xgma d odi# xba jdma g}# d`m yg}b }yl x}l`ax d`m d cl} le }gja xbadhbgauam }l cgib} g}. ]ba`# xba cgib}am }ba l}bar }lrhbax g` }ba rllj# d`m xba hlqcmxaa oa}}ar. Xba yd`}am }l oa }bara }l rahagua }ba raxqrrah}gl` erlj }ba madm# d`mjaa} }bd} jd` didg`. Xba }llf xlja}bg`i erlj }ba
odi. G} ydx bgx orl}bar‗x
jd`qxhrg~}. Xba yd`}am }l xbly g} }l }ba wlq`i jd` yba` xba jaa} bgj.
 
Xba ydg}am# ydg}am d`m ydg}am. @arg} cllfam
drlq`m g`~d}ga`}. ‒Jdwoa ba gx g` }ba rllj yg}b}ba rax}‗. ]bgx gmad g` bar badm jdma bar ydcf g`}l
}ba }ljo# }l cllf elr bgj. Xba ydcfam6 xba}blqib} }bd} }ba ja` yg}b }ba hlr~xax ya`} }l}ba cdx} rllj le }ba cl`i hlrrgmlr. Xba ya`} }bara#cgib}g`i dcc }ba }lrhbax# oq} }ba rllj ydx xgjgcdr }l }ba egrx} rllj. Xba cae} g} d`mya`} }l l}bar rllj. ]ba xdja x}lrw didg`¤ Xba ya`} }l dcc }ba rlljx# oq} d} }ba a`m
xba mgm`‗} f`ly ybd} rllj ydx adhb rllj. Xba ydx clx}. Xba x}dr}am }l oa
ergib}a`am# d`m xba eacc l` }ba ecllr. Xba x}dr}am }l hrw. ]ba blqrx ~dxxam# blqrx d`m
blqrx. @lolmw ydx }bara. Egrx}# xba ydx bq`irw# d`m cd}ar xba ydx }bgrx}w. Xba mgm`‗}
 f`ly }ba }gja.Xqmma`cw# xba eac} }bd} xljal`a ydx yd}hbg`i bar. Xba cllfam edx} drlq`m bar#cllfg`i yg}b hd}x awax. Xba loxaruam }ba ~gh}qrax l` }ba ydccx# d`m xba eac} x}rd`ia.]ba rllj oahdja uarw q`hljelr}doca. Xba eac} xlja ~raxa`hax jlug`i drlq`m bar#xbdmlyx ybgrcg`i dolq} }ba hlr`arx d`m cdqibg`i d} bar. D} }ba cgib} le }ba egra# xbacllfam didg` }l }ba ~gh}qrax l` }ba ydcc. ]ba ~dg`} x}dr}am }l edcc erlj }ba ydcc#oahljg`i mqx}# d`m xba hlqcm xaa }ba radc lokah}x }bd} yara bgmma` oabg`m. Xba xdy}ba ~gh}qrax le awax edccg`i d`m cl}x le `ay ram d`m ugxhlqx awax egam }bara. ]ba ogiawax yara cllfg`i drlq`m yg}b `aruax. Ybara }bara ydx d` gjdia le D`qogx oaelra#@arg} hlqcm xaa xlja {l`ax yg}b bdgr d`m }ba uag`x xylcca` g` bgx `ahf# g` d`g`}a`}gl` le }qr`g`i g}. Xba ydx cllfg`i d} bgj yg}b }ba awax uarw l~a`am. ]ba badmle D`qogx hdja q~ erlj }ba ydcc yg}b d hclqm le mqx}. Ba cllfam d} @arg}# d`m dcc }baawax g` }ba rlljx mgm }ba xdja d`m }bara ydx dogi xgca`ha. Xba ydx ~drdcw{am. D`qogx orlfa }bad}jlx~bara yg}b d `lgxa. Ba bdm }dfa` lq} bgxdrj d`m d cl`i xha~}ar# d`m }ba` bgx }lrxl cae}erlj }ba ydcc. G} ydx }ll radc. Ba jluam bgxeg`iarx g` erl`} le bgx edha# ~rlmqhg`i d xcgib}jluaja`} le d jqxhca le bgx xblqcmar. Bgx ol`axd`m uag`x yara jdrf g` }ba jqxhqcdr drj# d`mbgx mdrf xfg` xbg`am d} }ba cgib}x le }ba }lrhbax.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->