Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01-07-2010-cetvrtak-pdf-2-8-meg

01-07-2010-cetvrtak-pdf-2-8-meg

Ratings:
(0)
|Views: 82|Likes:
Published by pro-web

More info:

Published by: pro-web on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2012

pdf

text

original

 
• NORA •
Cetvrtak, 1. srpnja 2010.str. 1
50. Me
đ
unarodni dje
č
 ji festival Šibenik – HrvatskaOdržava se pod pokroviteljstvomPredsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovi
ć
aIMPRESSUMIzdava
č
:
Šibensko kazalište i 50. MDF
Za izdava
č
a:
Dragan Zlatovi
ć
Glavna urednica:
Grozdana Cvitan
Pomo
ć
nik glavne urednice:
Domagoj Babi
ć
Pomo
ć
nica:
Zrinka Budimir 
Fotoreporter:
Duško Jaramaz
Redakcija:
 Ante Baran, Matea Belamari
ć
, Cvita Bili
ć
, Liza Bisaku, Ivana
Č
i
č
mir, Jakov
Č
i
č
mir, Paula
Č
i
č
mir, Iva Dominovi
ć
, Toni Dominovi
ć
, An
đ
ela
 Đ
elalija, KarmelaDžaja, Antonija Gojanovi
ć
, Loreta Gracin, Lucija Grubi
ć
, Dora Josipovi
ć
, MarinoKostadinov, Ana Kara
đ
ole, Željana Karega, Anamarija Krni
ć
, Bruna Kuluši
ć
,Luka Lasinovi
ć
, Josipa Mileta, Antonija Miliša, Leonardo Miodrag, Josip Mr 
đ
en,Mia Nižeti
ć
, Lora Pavlinovi
ć
, Sre
ć
ko Perkovi
ć
, Valentina Pranji
ć
, Marko Prgin,Iva Sladi
ć
, Nikola Sladi
ć
, Lucija Šupe, Marija Vukši
ć
, Ana Zori
č
i
ć
Gra
č
ki urednik:
Nino Milin
Voditeljica unosa:
Martina Boban
Dežurstvo i uvez:
Šabi
ć
Luka, Škalabrin Marin
www.mdf-sibenik.com
 
Cetvrtak, 1. srpnja 2010.
• NORA •
str. 2
Prvi put smo došli na MDF 1991.Nastupili smo u Kazalištu dan prijeproglašenja neovisnosti RepublikeHrvatske.Od ‘91 do ‘95 sudjelovali smona Festivalu šest puta, uklju
č
uju
ć
ii dolazak na proslavu me
đ
unarod-ne dje
č
 je godine u listopadu jedneratne godine. S vama smo dijelilismijeh, užitke, bol i suze. Dostav-ljali smo lijekove, sanitetski mate-rijal, medicinsku opremu, jedan
č
i-sta
č
mina, knjižnice smo obogatilitisu
ć
ama knjiga, a vladama diljemsvijeta pisali da podrže vašu neza-visnost i suverenost. Od ‘92 do ‘93putovali smo cijelom Hrvatskom:od Splita i Bratskog Doca, Uneši-
ć
a, Zatona, Primoštena, Drniša,Vodica, Našica, Zagreba, Osijekai, naravno, Šibenika.Svjedo
č
ili smo razvoju hrvatskogkazališta od 1991. Nevjerojatan jenjegov rast do razine koju danas,u najve
ć
em broju slu
č
ajeva, može-mo nazvati svjetskom.Tužni smo zbog trenuta
č
nogpada kakvo
ć
e hrvatskog lutkar-stva. Kada smo ga prvi put imalipriliku vidjeti, bilo je iznimno. Sada,kao da je izgubilo usredoto
č
enost,živost, životnost i ushit. Nekako jeklonulo, ostarjelo i zastarjelo. Ufa-mo se u njegov skori oporavak.U sklopu Festivalskog likovnogprograma imali smo priliku vidje-ti uvijek brojne i iznimne izložbe,koje su nas redovito znale ushiti-ti raznolikoš
ć
u tehnika i pristupa,bilo da se radilo o ve
ć
a
rmiranimumjetnicima, bilo da su to bili uracionih nešto mla
đ
ih.Sudjeluju
ć
i godinama u radioni
č
-kim programu šibenskog Festivala,pravo nam je zadovoljstvo vidjetigolemi razvoj vještina u polaznika,bilo da se radi o kazališnim, ple-snim, likovnim,
lmskim, književ-nim, novinarskim ili o vještinamaizrade maski, lutaka, keramike…Ova neponovljiva, obrazovna stra-na šibenskog Festivala, koju budnoi stru
č
no nadziru radioni
č
ki vodite-lji, jedinstvena je u svijetu umjetno-sti i festivala.Sje
ć
am se kako je jednom prili-kom, u ono ratno vrijeme, tadašnjiravnatelj MDF-a, Ante Puli
ć
, rekao:‘’Ako barem i jedno dijete ostane uŠibeniku, bit
ć
e i Festivala!’’ Nai-me, predanost osoblja, volonterai uprave MDF-a tijekom svih tihtragi
č
nih godina ispunjenih previ-ranjima, kao i sada, u ovim teškimdanima
nancijskih teško
ć
a,
č
ude-sna je.Njeguju
ć
i baštinu, a u isto vrije-me se i mijenjaju
ć
i rastom, istraži-vanjem i pozivanjem uvijek novihsuradnika, umjetnika, stru
č
njaka ipromatra
č
a, a u stalnoj potrazi zasvježim razinama jedinstvenosti ivrsno
ć
e, jam
č
i se najbolja mogu
ć
aostavština budu
ć
im naraštajima.Nekada se uspije posti
ć
i više,nekada manje, ali Festival još nijeostao bez daha.Bio je, jest i ostat
ć
e svjetionik usvijetu dje
č
 je zaokupljenosti i uži-vanja u svim granama umjetnosti.To je dar svijetu, koji Šibenik, kaonajljepša riznica,
č
uva, a njegovuodvažnost, odlu
č
nost i neponovlji-vost Šiben
č
ani, Hrvati i cijeli svijetmoraju podržavati i s pravom bitiponosni.Prije naše prve predstave naMDF-u ‘91. rekli smo da se nada-mo da
ć
e Festival poživjeti 1000godina! Sada se nadamo da
ć
e po-živjeti 2000 godina! I da
ć
e životekojih se dotakne u tisu
ć
ama nara-štaja nadahnuti za užitak stvaranja.Mi volimo Šibenik! Mi volimoMDF!
Č
estitamo vam vaših prvih 50godina!
Robert Greenwood, «Sun Ergos»
Festival kao svjetionik –od neovisnosti do danas
Uvodnik 
Svjedo 
č 
ili smo razvoju hrvatskog kazališta od 1991. Nevjerojatan je njegov rast do razine koju danas, u najve 
ć 
em broju slu 
č 
ajeva, možemo nazvati svjetskom 
        “
 
Robert Greenwood 
 
• NORA •
Cetvrtak, 1. srpnja 2010.str. 3
SRIJEDA 30. LIPNJA
Kazalište 12 sati 
PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE MDFGODIŠNJE DOBA RADOSTI I DOKUMENTARNOGFILMA HRT O PEDESET FESTIVALA
Kazalište 19 sati 
SUN ERGOS, Calgary, KanadaRobert Greenwood i Dana Luebke:CLEVER CHERRIES (PAMETNE TREŠNJE)Redatelji: Robert Greenwood i Dana Luebke
Trg Dinka Zavorovi 
 
ć 
a 20 sati 
PUTUJU
Ć
E LUTKARSKO KAZALIŠTE FAUST, ŠibenikDABOG
Ljetna pozornica 21 sat 
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U SPLITUBALET - Petar Ilji
č
 
Č
ajkovski: Š
Č
ELKUN
Č
IKKoreogra
 ja:Božica Lisak – prema W. Orlykowskom
Ulica Don Krste Stoši 
ć 
a 21.15 sati 
PERCY JACKSON I OLIMPIJCI: KRADLJIVACGROMOVA, ZF
Bunari 22,30 sati 
RAUCH DUO-BAND, Poljska - Koncert
Č
ETVRTAK 1. SRPNJA
Kazališni foaje 11 sati 
FESTIVALSKI RAZGOVORI
Kazalište 19 sati 
PJESNICI NA FESTIVALUJAKŠA FIAMENGO IGRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA, SplitMORE IZ ORMARA Adaptacija teksta: Ladislav Vindakijevi
ć
Redatelj: Ladislav Vindakijevi
ć
Bunari 20 sati 
GRADSKI VRTI
Ć
I ŠIBENIKZBOR PREDŠKOLACA CVR
Č
 AK
Kazalište 21 sat 
PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJE MDFGODIŠNJE DOBA RADOSTI I DOKUMENTARNOGFILMA HRT O PEDESET FESTIVALA
Ljetna pozornica 22 sata
ŠIBENSKA NARODNA GLAZBAKoncert
Ulica Don Krste Stoši 
ć 
a 21.15 sati 
SHREK UVIJEK I ZAUVIJEK, animirani
PROGRAM - ULICE I TRGOVI
Trg kralja Držislava
11 sati Dr. STREET, SAD12 sati ANDY DY, Kanada19 sati ANDY DY, Kanada20 sati Dr. STREET, SAD21 sat AEREAL ANGELS, SAD22 sata GOMA, Argentina
Meduli 
ć 
11 sati MARTA DI MARTE, Španjolska12 sati CHARLI LUTKAR, Makedonija19 sati CHARLI LUTKAR, Makedonija20 sati MARTHA DI MARTHE, Španjolska21 sat CHARLI LUTKAR, Španjolska22 sata DR. STREET, SAD
Trg Pavla Šubi 
ć 
a I.
19 sati JUNCKYARD SYMPHONY, Kanada20 sati AEREAL ANGELS, SAD21 sat ACROBUFFOS, SAD22 sata FBC, Makedonija
Ulica kralja Tomislava
19 sati RUACH DUO, Poljska20 sati MASKOTE, Makedonija21 sat JENNY CARICHATURES, SAD22 sata PANTOMIMA, Makedonija, Bugarska
PETAK 2. SRPNJA
Kazališni foaje 11 sati 
FESTIVALSKI RAZGOVORI
Kazalište 19 sati 
RADIONI
Č
KA FILMSKA PRODUKCIJA
Ljetna pozornica 21 sat 
TEATR BAJ POMORSKI, Toru
ń
, PoljskaJ. Swift:PODRÓ
Ż
E GULIWERA (Guliverova putovanja)Scenarij i režija: Ondrej Spisak
Vrt samostana sv. Lovre 21 sat 
MUŠKI PJEVA
Č
KI ZBOR Sv. MIHOVILKoncert
PROGRAM - ULICE I TRGOVI
Trg kralja Držislava
11 sati Dr. STREET, SAD12 sati AEREAL ANGELS, SAD19 sati GOMA, Argentina20 sati FBC, Makedonija21 sat Dr. STREET, SAD22 sata ANDY DY, Kanada
Meduli 
ć 
11 sati CHARLI LUTKAR, Makedonija12 sati DR. STREET, SAD19 sati CHARLI LUTKAR, Makedonija20 sati MARTA DI MARTE, Španjolska21 sat DR. STREET, SAD22 sata MARTHA DI MARTHE, Španjolska
Trg Pavla Šubi 
ć 
a I.
19 sati JUNCKYARD SYMPHONY, Kanada20 sati AEREAL ANGELS, SAD21 sat ACROBUFFOS, SAD22 sata FBC, Makedonija
Ulica kralja Tomislava
19 sati RUACH DUO, Poljska20 sati MASKOTE, Makedonija21 sat JENNY CARICHATURES, SAD22 sata PANTOMIMA, Makedonija, Bugarska

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->