Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

II. Ngành nghề kinh doanh của VCB:
1. Hoạt động chính là dịch vụ tài chính:
2. Hoạt động phi tài chính:
III. Các hoạt động kinh doanh chiến lƣợc (SBU) của VCB: 1. Huy động vốn:
2. Hoạt động tín dụng
3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
4. Các hoạt động khác
IV. Tầm nhìn và sứ mạng kinh doanh của Ngân hàng VCB
1. Tầm nhìn chiến lƣợc
2. Sứ mạng kinh doanh của VCB
V. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
PHẦN 2
PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN NGOÀI
I. Ngành kinh doanh của doanh nghiệp
1. Tăng trƣởng của ngành
2. Giai đoạn trong chu kỳ phát triển của ngành
II. Đánh giá tác động của môi trƣờng vĩ mô
2. Nhân tố văn hóa - xã hội:
3. Nhân tố công nghệ
4. Nhân tố kinh tế
III. Đánh giá cƣờng độ cạnh tranh
1. Tồn tại các rào cản gia nhập ngành
2. Quyền lực thƣơng lƣợng từ phía các nhà cung ứng
3. Quyền lực thƣơng lƣợng từ phía khách hàng
4. Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành:
5. Đe dọa từ sản phẩm thay thế
6. Quyền lực tƣơng ứng của các bên liên quan khác
IV. Các nhân tố thành công chủ yếu trong ngành
1. Năng lực kiểm soát rủi ro:
2. Uy tín của NH:
3. Tỷ lệ lãi suất tiền gửi và tiền vay :
4. Dịch vụ chăm sóc khách hàng
5. Sự thuận tiện trong giao dịch
6. Công nghệ
PHẦN 3 PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG
2. Thị trƣờng
2. Hoạt động bổ trợ
2. Năng lực công nghệ
3. Năng lực thƣơng hiệu
4. Năng lực nhân sự
IV. Vị thế cạnh tranh
Tổng
2. Các điểm yếu (Weaknesses)
3. Các thách thức (Threats)
4. Các cơ hội (Opportunities)
PHẦN 4 CHIẾN LƢỢC CỦA VIETCOMBANK
I. Chiến lƣợc cạnh tranh và các chính sách triển khai của VCB
1. Chiến lƣợc dẫn đầu về chi phí
2. Chiến lƣợc khác biệt hóa của VCB
3. Chiến lƣợc tập trung của VCB
II. Chiến lƣợc tăng trƣởng và các chính sách triển khai của VCB
1. Chiến lƣợc chuyên môn hóa
2. Chiến lƣợc đa dạng hóa:
3. Chiến lƣợc tích hợp
5. Chiến lƣợc liên minh, hợp tác:
PHẦN 5 ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
I. Loại hình cấu trúc tổ chức của VCB
II. Phong cách lãnh đạo chiến lƣợc của VCB
III. Nhận xét về văn hóa doanh nghiệp
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
53435274-Phan-tich-chiến-lược-kinh-doanh-của-Vietcombank

53435274-Phan-tich-chiến-lược-kinh-doanh-của-Vietcombank

Ratings: (0)|Views: 756|Likes:
Published by lavende_pham

More info:

Published by: lavende_pham on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 50 are not shown in this preview.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
hoavole42 liked this
hoavole42 liked this
Nguyen MY liked this
Thịnh Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->