Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ghidul CEAC in Unitatile de ant Preuniversitar-partea a II A

Ghidul CEAC in Unitatile de ant Preuniversitar-partea a II A

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Salapa Loredana

More info:

Published by: Salapa Loredana on Mar 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2014

pdf

text

original

 
 
GHIDUL COMISIEI PENTRUEVALUAREA ŞI ASIGURAREACALITĂłII ÎN UNITĂłILE DE ÎNVĂłĂMÂNT PREUNIVERSITAR- partea a II-a -
BucureştiIunie 2007
 
 2
Prezentul material constiuie o continuare şi o completare a „GhiduluiComisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităŃii în unităŃile de învăŃământpreuniversitar”, conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei unităŃi şcolare, în luna septembrie, 2006.Acest ghid a fost realizat la solicitarea cadrelor didactice care fac partedin Comisia de evaluare şi asigurarea calităŃii (CEAC) din diferite unităŃide învăŃământ preuniversitar. În cele ce urmează, propunem o abordare concretă, practică, a ceea ce aude făcut actorii implicaŃi direct în procesul educaŃional, în vedereaimplementării sistemului de management şi asigurare a calităŃii.Propunerile din cadrul acestui ghid sunt
 
minimale, constituind ceea ceconsiderăm a fi absolut necesar să se realizaze la nivelul fiecărei unităŃişcolare de nivel preunversitar. În acele unităŃi şcolare – de exemplu cele din învăŃământul profesional şitehnic – în care se aplică sisteme mai complexe de calitate, proceduriledin cadrul acestui ghid vor fi completate cu cele prevăzute în manualele şighidurile specifice.ARACIP mulŃumeşte, pe această cale, tuturor celor care au adresat întrebări, au formulat critici şi sugestii, toate acestea ajutându-ne săstructurăm ghidul în modul prezentat mai jos.
 
 1
CUPRINS
Pagina
 
I.
Cadrul legislativ actual privind calitatea educaŃiei
……………………………. 2
II. Ce este sistemul naŃional de management şi asigurare a calităŃii?
………. 3
III. Avem nevoie în România de calitate în educaŃie? De ce?
………………..... 4
IV. Cum se asigură calitatea în educaŃie?
………………………………………… 5
V. Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităŃii (CEAC) din fiecare unitatede învăŃământ
………………………………………………………………… 61. AtribuŃii …………………………………………………………………………… 62. Ce trebuie să facă organizaŃia furnizoare de educaŃie(unitatea de învăŃământ) pentru ca această comisie ( CEAC)să-şi poată exercita atribuŃiile? ……………………………………………… 72.1. ActivităŃi preliminare: înfiinŃarea CEAC şi demararea activităŃilor deevaluare internă (autoevaluare) ……………………………………. 72.2. ActivităŃi preliminare: analiza documentelor esenŃialeprivind funcŃionarea unităŃii şcolare ………………………………… 82.3. Realizarea activităŃilor de evaluare internă a calităŃii ………………… 92.4. Controlul calităŃii realizat de către ISJ / ISMB ………………………… 10
VI. Cum se face autoevaluarea?
…………………………………………………… 11
VII. Întrebări frecvente şi răspunsuri
……………………………………………… 15
ANEXE
………………………………………………………………………………….. 17 Anexa 1: Propunere de model de Regulament de funcŃionare a CEAC …….. 17 Anexa 2: Propunere de model de Strategie de evaluare internă a calităŃii …. 18 Anexa 3: Listă orientativă cu documentele solicitate la evaluarea externă ….. 19 Anexa 4: Exemple de proceduri .. ……………………………………………….. 20 Anexa 5: Model de raport anual de evaluare internă a calităŃii ………………. 23 Anexa 6. Reprezentarea grafică a nivelurilor calităŃii educaŃiei ………………. 31

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->