Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mot So Dang Bai Tap Khao Sat Ham So Trong Ki Thi TSDT

Mot So Dang Bai Tap Khao Sat Ham So Trong Ki Thi TSDT

Ratings:
(0)
|Views: 216|Likes:
Published by Toan Phung
Tài liệu luyện thi cao đẳng - đại học môn Toán
Tài liệu luyện thi cao đẳng - đại học môn Toán

More info:

Published by: Toan Phung on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
2
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG B
ÀI T
ẬP
KH
ẢO SÁT H
ÀM S
Ố TRONG KỲ THI TSĐH
 
Ph
ần
m
ột
: Các bài toán liên quan
đến
 
đ
i
ểm
c
ực
 
đại
c
ực
ti
ểu
 A) C
ực
 
đại
c
ực
ti
ểu
hàm s
b
ậc
3:
32
ax
 y bx cx
 
* ) Điều kiện để h
àm s
ố có cực đại cực tiểu l
à: y’=0 có 2 nghi
ệm phân biệt
 
* ) Hoành độ điểm cực đại cực tiểu kí hiệu l
à
12
,
 x x
khi đó
12
,
 x x
là 2 nghi
ệm của phương tr 
 ìnhy’=0
* ) Để tính tung độ điểm cực đại cực tiểu ta nên dùng phương pháp tách đạo hàm để tính phương
trình
đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu+ Cơ sở của phương pháp này là
: n
ếu
hàm s
b
ậc
3
đạt
c
ực
 
đại
c
ực
ti
ểu
t
ại
 
12
,
 x x
thì
12
'()'()0
 f x f x
 + Phân tích '().()()
 y f x p x h x
. T
 
đó
ta suy ra t
ại
 
12
,
 x x
thì
1122
();()()
 y h x y h x y h x
 
đường thẳng đ
i qua
đ
i
ểm
c
ực
 
đại
c
ực
ti
ểu
 + Kí hi
ệu
k là h
s
góc c
ủa đường thẳng đ
i qua
đ
i
ểm
c
ực đại cực tiểu
* ) Các câu h
ỏi
th
ường
g
p liên quan
đến
 
đ
i
ểm
c
ực
 
đại
c
ực
ti
ểu
hàm s
b
ậc
3 là:
1) Tìm
điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu của h
 àm s
ố 
 song song v
ới đường thẳng y=ax+b
 
+
Đ
i
ều
ki
ện
là : y’=0 có 2 nghiêm phân bi
ệt
 + Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Gi
ải
 
đ
i
ều
ki
ện
k=a
 2) Tìm
điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu vuông góc với đường thẳng 
 y=ax+b
+
Đ
i
ều
ki
ện
là : y’=0 có 2 nghiêm phân bi
ệt
 + Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Gi
ải
 
đ
i
ều
ki
ện
k=
1
a
 
Ví d
ụ 1)
Tìm m
để
32
73
 f x x mx x
có đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu vuông
góc v
ới đường thẳng y=3x
-7.Gi
ải:
hàm s
có c
ực
 
đại
, c
ực
ti
ểu
 
2
'()3270
 f x x mx
có 2 nghi
ệm
phân bi
ệt
 
2
21021
m m
. Th
ực
hi
ện
phép chia f(x) cho f 
(x) ta có:
2
1127.2133999
m f x x m f x m x
 
. V
ới
21
m
thì f 
(x)=0 có 2 nghi
ệm
x
1,
x
2
 phân bi
ệt
và hàm s
f(x)
đạt
c
ực
tr
t
ại
x
1
,x
2
.
 
3Do
12
()0()0
 f x f x
nên
211222
27(21)39927(21)399
m f x m xm f x m x
.Suy ra
đường
th
ẳng
 
đ
i qua C
Đ
, CT có ph
ươ 
ng trình
2
27:21399
m y m x
 Ta có
222
21212137234521.3121922
mm m y xmm m
 
3102
m
 
 
 3) Tìm
điều kiện để đường thẳng đi qua đ 
i
ểm cực đại cực tiểu tạo với trục Ox một góc
 
 
+
Đ
i
ều
ki
ện
là : y’=0 có 2 nghiêm phân bi
ệt
 + Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Gi
ải
 
đ
i
ều
ki
ện
 
tan
 
 
Ví d
ụ 1)
Cho hàm s
23
23
mx x x y
(1) v
ới
 m
là tham s
ố thực
 Tìm
 m
để h
àm s
ố (1) có cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị
hàm s
ố tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân
.
Gi
ải:
 
Hàm s
ố có cực trị khi v
à ch
ỉ khi
 y’
= 0 có 2 nghi
ệm phân biệt
 
'9303
m m
 
 
32
1232(1).'(2)2333
m m y x x mx x y x
 
Đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị h
àm s
ố có phương tr 
 ình
32)232(
m xm y
Đường thẳng n
ày c
ắt 2 trục Ox v
à Oy l
ần lượt tai
        
36;0,0; )3(2 6
m Bmm A
 Tam giác OAB cân khi và ch
ỉ khi
OA OB
 
662(3)3936;;22
m mmm m m
 
V
ới m = 6 th
 ì
O B A
so v
ới điều kiện ta nhận
23
m
 
Chú ý: Ta có th
ể giải bài toán theo cách: Đường thẳng qua CĐ, CT tạo với 2 trục tọa độ
tam giác cân nên h
ệ số góc của đường thẳng l
à
9()22tan4512133()2
m Lmm TM 
  
 
4
 4) Tìm
điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu tạo với đường thẳng y=ax+b
 m
ột góc
 
 
+
Đ
i
ều
ki
ện
là : y’=0 có 2 nghiêm phân bi
ệt
 + Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng đi qua điểm cực đại cực t
i
ểu
+ Gi
ải
 
đ
i
ều
ki
ện
tan1
k aka
 
Ví d
ụ )
Tìm m
để
322
3(1)(232)(1)
 f x x m x m m x m m
 
có đường thẳng đi quaCĐ, CT tạo với
154
 y x
m
ột góc 45
0
.Gi
ải:
G
ọi
h
s
góc c
ủa
 
đường
th
ẳng
 
đ
i qua C
Đ
, CT là k, khi
đó
t
 
đ
iêu ki
ện
bài toán suy ra:
0
1153114444445111135441.144444
k tg k
3553
Hàm s
có C
Đ
, CT
22
()36(1)(232)0
 f x x m x m m
  
có 2 nghi
ệm
phân bi
ệt
 
2
35353(31)022
m m m m
(*)Th
ực
hi
ện
phép chia f(x) cho) f’(x ta có
2
12()(1).()31(1)33
 f x x m f x m m x m
 v
ới
m tho
mãn
đ
i
ều
ki
ện
(*) thì f’(x)=0 có 2 nghi
ệm
phân bi
ệt
x
1
, x
2
và hàm s
 
đạt
cc
ực
tr
t
ại
x
1,
x
2
.Do
12
()0()0
 f x f x
nên
211222
2(31)1323113
 f x m m x m f x m m x m
Suy ra
đường
th
ẳng
 
đ
i qua C
Đ
, CT có ph
ươ 
ng trình
2
2:3113
 y m m x m
 Ta có
t
ạo
v
ới
 
154
 y x
góc 45
0
 
2
23113
m
m
 k
ết
h
ợp
v
ới
 
đ
i
ều
ki
ện
(*) ta có3152
m
 
 5) Tìm
điều kiện để đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu cắt hai trục Ox, Oy tại A,B sao
 cho tam giác OAB có di
ện tích cho trước
 
+
Đ
i
ều
ki
ện
là : y’=0 có 2 nghiêm phân bi
ệt
 + Vi
ết phương tr 
 ình
đường thẳng đi qua điểm cực đại cực tiểu
+ Tìm các giao
đ
i
ểm
v
ới
các tr
ục
to
 
độ
: V
ới
tr
ục
Ox:Gi
ải
y=0 tìm x.V
ới
tr
ục
Oy gi
ải
x=0 tìm y.+
 / 
1.2
 MAB M AB
S d AB
 T
 
đó
tính to
 
độ
A, B sau
đó
gi
ải
 
đ
i
ều
ki
ện
theo gi
thi
ết
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->