Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
ILMU PELAYARAN DATAR

ILMU PELAYARAN DATAR

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,135 |Likes:
Published by ariatman
JIKA INGIN MENDOWNLOAD FILE INI..SILAHKAN MASUK DI BLOG: " http://ariatmancool.blogspot.com/2012/03/ilmu-pelayaran-datar-ilmu-pelayaran.html "
SILAHKAN COMENTAR..NNTI SAYA ENABLE DOWNLOADNYA..TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG...
JIKA INGIN MENDOWNLOAD FILE INI..SILAHKAN MASUK DI BLOG: " http://ariatmancool.blogspot.com/2012/03/ilmu-pelayaran-datar-ilmu-pelayaran.html "
SILAHKAN COMENTAR..NNTI SAYA ENABLE DOWNLOADNYA..TERIMAKASIH TELAH BERKUNJUNG...

More info:

Published by: ariatman on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/13/2014

 
9
DID M^JL@IBZFZIL
 
Mfoz ^jfi}itil mifib xzipz mfoz ~jlejpibzil }ile ojleikitcil hiti zlpzc ojfi}itcil xjdzib ci~if `itm xzipz pjo~ip cj pjo~ip fimll}i `jleil xjfioipioil `il jcglgomx,@mxjdidcil ~jleitzb fizp& omxifl}i godic& itzx& ileml& oici kitic }ilepjt~jl`jc djfzo pjlpz `i~ip `mpjo~zb `ifio uicpz }ile pjtxmlecip, @i~ip xikipjtki`m dibui kitic }ile ~ilkile i`ifib ~jfi}itil }ile dimc `mpjo~zb `ifiouicpz }ile fjdmb xmlecip citjli `ifio ~jfi}itill}i ojl`i~ip itzx `itmdjficile, Ki`m& `m`ifio ojljlpzcil ~jfi}itil }ile icil `mpjo~zb& ci~ifbitzxfib `m~jtbipmcil aicpgt aicpgt hzihi& cji`iil fizp& xmaip xmaip ci~ifl}ixjl`mtm& `il aicpgt fiml}i xjbmleei `m~jtgfjb xzipz tjlhili ~jfi}itil }ile ~ifmlejcglgomx `il hzcz~ ioil, Xjhiti eitmx djxit mfoz ~jfi}itil `i~ip `mdiem ipix ;/
Mfoz ^jfi}itil @ipit
& }impz Mfoz ^jfi}itil }ile ojleezlicildjl`i djl`i dzomium "^zfiz& Ezlzle& Pilkzle& Xzit& `fxd-& xjdieim ~j`goil`ifio ojodiui ci~if `itm xipz pjo~ip cjpjo~ip fiml&/
Mfoz ^jfi}itil Ixptglgomx
& ]impz Mfoz ^jfi}itil }ileojleezlicil djl`i djl`i ilecixi "Oipibitm& Dzfil& Dmlpile&`fxd-& xjdieim~j`goil `ifio ojodiui ci~if `itm xipz pjo~ip cjpjo~ip fiml&/
Liqmeixm Jfjhptglmhx
& ]impz Mfoz Liqmeixm }ile djt`ixitcil ipix ifip ifipjfjcptglmci xj~jtpm ti`mg ~jlhitm itib "T@A-, TI@IT& FGTIL& @JHHI& `fxdLiozl ~i`i Oicifib mlm djtxmaip cbzxzx bil}i ojodibix pjlpile Mfoz^jfi}itil @ipit xiki,
 
4
DID MMMFOZ ^JFI]ITIL @IPIT
I, ZCZTIL @IL DJLPZC DZOM
 
ZCZTIL DZOM
Zcztil dzom }ile djtdjlpzc dzfip mpz i`ifib oz`ib `mxjdzp
 
`jleil `jtikip&ojlmp& `il `jpmc zcztil oili fi{mo `m~jtezlicil zlpzc 
 
ojlezczt xz`zp ipiz~ilkile dzxzt xzipz `jtikib `m dzom, Pjpi~m
 
`m~jtozciil dzom zlpzc ~jcjtkiilxjbitm/bitm kzei `m~jtfzcil zcztil
 
~ilkile xj~jtpm Cmfgojpjt& ojpjt `ilxjdieiml}i,@itm bif pjtxjdzp `mipix oici xileip ~jlpmle zlpzc ojlei`icil bzdzleil
zcztil ‖
fjleczle
‟ `il zcztil ‖
ojoilkile‟
xipz xioi fiml xj~jtpm `jtikip `ilojpjt& ki`m kjfixl}i ojlezczt 9
>
`jleil zcztil ojpjt,^jcjtkiil pjtxjdzp`mficzcil `jleil ojleezlicil hiti ;9,
 
^jljlpzil pjo~ip `jleil ~jlmfmcil Ixptglgomx i`ifib ojljlpzcil 7 fmilpiti `zi dzib pmpmc ~i`i `jtikib }ile xioi&4,
 
^jlezcztil kitic xjhiti filexzle ipiz hiti ptmilezfixm "~jlezcztilxjempmei-,Oici ~i`i dzom }ile djtdjlpzc dgfi& `i~ip `mbmpzle ;7 fm ; 81>
>
? kitic ; cjfmfmleKi`m cjfmfmle `jtikib ?


 
 
 
DJLPZC DZOM
 Dibui dzom djtdjlpzc dzfip `i~ip `mdzcpmcil `itm cji`iil
 
cji`iil xjdieimdjtmczp;i, Xjdzib ci~if djtfi}it }ile `ipile ojl`jcip& ozfi ozfi icil
 
pjtfmbip pmilepmilel}i pjtfjdmb `ibzfz& ditz lio~ic ilkzleill}i&
 
cjoz`mil xjfztzb di`ilci~ifl}i&d, I`il}i ~jtdj`iil uicpz `il i`il}i xmile `il oifio&
 
8
h, Kmcifiz gtile djtkifil fztzx `jleil itib }ile pjpi~& oici mi icil pmdi cjodifm`mpjo~ip xjozfi&`, ^i`i uicpz pjtki`m ejtbili dzfil& pjtfmbip dibui dipix di}ileil Dzom `m Dzfildjtdjlpzc fmlecitil&j, @itm bixmf/bixmf ~jogptjpil xipjfmp& pjtl}ipi ojoile dzom djtdjlpzc dzfip,a, Diemil ~jtozciil dzom }ile lio~ic mlm ojlki`m xjoicml djxit& kmci ~jlmfmc djti`i xjoicml pmleem,
Eiodit 9,9 Djlpzc Dzom

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Bayu Sugara reviewed this
Rated 5/5
good
Erwinz Hazrule added this note
IPD
1 hundred reads
1 thousand reads
arnolvina added this note
goood
ariatman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->