Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
01 - La Taberna - Marzo 2012

01 - La Taberna - Marzo 2012

Ratings: (0)|Views: 234|Likes:
Published by latabernamagazine

More info:

Published by: latabernamagazine on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

 
 YLDFAL 7 YLDFAL 7 YLDFAL 7 YLDFAL 7 A[@KWO <
 NL SLGKWAL
 N‖ KCFSOWFLNK
„Wldl}}f eo {a‖fckl,‐ 
Rd{lwcf ywkobb{ylsf. fn glssfso lbbknkwl. nl donl rf rkbbl. n‖lsskrl…
„Ykwbeæ aoa bwkfl`o {al wfxfrsl bek ylwnl cf bf÷ bek yfö bf yflbk? Rî. clf. lxksk blyfso… Wogl akwc faro``l,‐ 
Nl ykwynkrrfsé aknn‖lwfl rf cfwlcl. fn b{owk wlnnkasl. n‖kas{rflr`o ykwxlck n‖l`gfkask…!!!Telf}kw hfaln`kask el lx{so {a‖fckl fasknnfdkask,,,Gkak o `lnk s{sso å bo`fabflso borî… bf÷ xf hl blyfwk n‖oyfafoak bek elaao cknrossorbwfsso f `fkf l`fbf. borî bo`k xf hl blyfwk nl doc{wfl akn `ksskwnf rosso sowbefo kborswfadkwnf l wfabef{ckwrf fa {al rsla}fal g{fl ykw rbwfxkwk |{knno bek nkddkwksk k.rykwo. lyywk}}kwksk!Xkckwk bo`k n‖fckl alsl |{lrf ykw blro swl {al beflbbefkwl k n‖lnswl. rfl cfxkaslslwklnsé. bf wkack owdodnforf,[a ywodksso bek lxwk``o fn yflbkwk cf yowslwk lxlasf l n{ado. ykw`ksskacobf cf boao-rbkwk a{oxk ykwroak. rflao |{krsk dfoblsowf/swfbf bo`k aof o rk`ynfbf b{wforf. lggflaooyfafoaf rf`fnf lnnk aorswk o sosln`kask cfhhkwkasf…… aoa å |{krso fn gknno cf {al slgkwal?Bef{a|{k y{÷ kaswlwk. boaorbkwk dkask a{oxl k cfwk nl ywoywfl,,@l glaco lnnk bflabk k lacfl`o cwfssf ln roco xfrso bek. fa |{krso a{`kwo. xodnfl`oylwnlwxf cf rxlwflsf lwdo`kasf= Kbnfyrk %ao. aoa |{knno cf Stfnfdes&. G{adl Wky{gnfb.Nk `k`owfk cf L|{fnl k Dfld{lwo. `fafls{wk. `orswk. d!w!x!,Faro``l. bk a‖å ykw s{ssf f d{rsf,[a {nsf`o. rkasfso. wfadwl}fl`kaso xl l Xlnkasfao Xfnnlaoxl. bon{f bek el wklnf}}lso nlrynkacfcl boykwsfal. aoabeæ fn nodo kc fn g{wgkwo Y!Owjo!Bef å Y!Owjo?? Rbwonnlsk nl wfxfrsl k no rboywfwksk,,,
 WKCL]FOAK 
Lnkrrlacwo „Telf}kw‐ YwfrboCowl „@kk`k‐ Rblwyfdalso@lwbo „Jlnnk‐ Blnnkdlwo@lwbo „Seock‐ Hwlabkrblso@lwbo „@lwbeksso‐ SfkyonoBoykwsfal. Nodo k Y!Owjo=Xlnkasfao Xfnnlaoxlttt!xlnkasfaoxfnnlaoxl!fs F`yldfal}foak=Lnkrrlacwo Ywfrbo
 CFRBNLF@KW ( BOASLSSF 
Boyvwfdes=Fn ¦ cf lwsfbonf k fnn{rswl}foaf lyylwsfkak lf rfadonf l{sowf!Fn ¦ cf `lwbef k f``ldfaf lyylwsfkak lf wfrykssfxf sfsonlwf=Rkdalnlsk kxkas{lnf lg{rf lnn‖facfwf}}o rossorslask ykw {a‖f``kcflsl wf`o}foak cf `lskwflnk aoa l{sowf}}lso!Rblwfblsk „Nl Slgkwal‐ cl=essy=//nlslgkwal`ldl}fak!gnodryos!fs/ Ykw fahow`l}foaf o rkdalnl}foaf=nlslgkwal!`ldl}fakId`lfn!bo`
 Telf}kw Telf}kw Telf}kw Telf}kw
 
 YLDFAL 2 YLDFAL 2 YLDFAL 2 YLDFAL 2 A[@KWO <
 NL SLGKWAL
634<2<47<
 RO@@LWFO
 KXKASO CF LYWFNK
Lnkrrlacwo Xfssf= {a ykwbowrol h{`kssf swl K{woyl k L`kwfbl
gv Jlnnk
 GOLWC DL@K
 KBNFYRK
gv Seock
 bLWC DL@K
 G{adl wky{gnfb
gv Seock
 NFGWF
 NK `k`owfk cf l|{fnl k dfld{lwo
gv @kk`k
@FAFLS[WK
Faswoc{}foak k bo`k ywkylwlnk
gv @lwbeksso
DFOBEF CF W[ONO CLN XFXO
FASWOC[]FOAK LN @OACO CKF DWX
gv Jlnnk
7273
 NL YORSL
gv Y!Owjo
Fn cfrkdao CKN `krk
Gv Xlnkasfao Xfnnlaoxl

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->