Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

Gebouwsimulatieberekening VA114
Inleiding
Programmaschema
Begrippenlijst UO
Bouwlaag
Databank
Deelwand
Definities
Deur
Gebouwgeometrie
Gebouwinvoer
Hoofdwand
Pijltjestoetsen (op toetsenbord)
Project
Raam
Ruimte
Vertrek
Vrije deelwand
Zone
Functietoetsen
F1 (Help)
F2 (Overslaan schermen of ruimten/zones)
F3 (Terughalen)
F4 (Toevoegen)
F5 (Verwijderen)
F6 (Defaultwaarden)
F7 (Rekenen)
F8 (Niveau wijzigen)
F9 (Scherm ophalen)
F10 (Selecteren/Overzicht)
Invoermogelijkheden
Knoppen
Gebruik van invoerschermen
Invoerveld
Omschrijving
Selecteren van menu's en invoerschermen
Starten van het programma
Verwijzingsveld
Wijzigen van niveau
Scherm Productgegevens
Vabi Software BV
Adres
Overzicht programma's
Leidingnet
Warmteverlies
Koellast
Diverse rekentools
Luchtkanalen
Geluidwering gevels
Radiatorselectie
Verlichtingssterkte
Tapwater
Kabelnet NEN 1010
Kabelnet NEN 1010 verkorte versie
Behaaglijkheid
Geluid in luchtkanalen
Zwembadverwarming m.b.v. zonnecollectoren
Gebouwsimulatie
Zonneboiler
Koudebrug
Gasleiding
Hemelwater- & Vuilwaterafvoer
Energieprestatie woningen & utiliteitsgebouwen
Stooklijnen
Luchtbalans in gebouwen
H.E.N.K
Uitvoervisualisatie
Scherm Projecten
Andere programma’s starten
Importeren project
Nieuw project starten
Stoppen met het programma
Wegschrijven project
Wegschrijven project als
Wissen project
Inlezen project
Koppeling met tekenpakketten
Algemeen
Bestandsnamen
Deurenblok
Eisen aan de tekening
Gebogen wand
Hoogte
Hoogte bouwlaag
Koppelen van vertrek aan geplaatste geometrie
Laagnaam
Naam DXF-file
Noordpijl blok
Plaatsen van een geometrie
Ramen blok
Ramen en deuren
Ruimtenamen
Ruimtenummers
Schaal 1
Scherm dxf->uo
Scherm lagenbestand
Verticale offset
Voorbeeld projecten
Zoekstring tekeninglagen
Voorbeeld DXF-koppeling
• Selecteren tekeninglagen
Inlezen DXF-file
Overnemen deuren en ramen
Selecteren tekeninglagen
Scherm Gebouwinvoer
Navigatieknoppen
Passend zoom
Zoomgebied selecteren
Bouwlaag onder / boven
Vorige / volgende ruimte
Overzicht van ruimten in gebouw
3D-weergave van bouwlaag
3D-weergave van gebouw
Scherm Gebouwinvoer (niveau Gebouw)
Begane grond
Noordpijl
Scherm definities
Voorbeelden
Scherm Gebouwinvoer (niveau LVK-apparaten)
Scherm Gebouwinvoer (niveau Rooster)
Scherm Gebouwinvoer (niveau Ruimte)
Algemeen principe
Scherm Ruimte-index
Knoppen zoomen / navigeren
Knoppen lijnen
Selecteren van lijnen
Selectiegebied van lijnen
Teken lijn
Veelhoek tekenen
Rechthoek tekenen
Ellips of ovaal tekenen
Cirkelboog tekenen
Offset serie lijnen
Vaste rechthoek tekenen (lengte x breedte)
Lijnen maken van ruimten
Selectie lijnen verwijderen
Knoppen ruimten
Ruimte selecteren
Ruimte van gesloten lijnen maken
Ruimte verplaatsen
Ruimte splitsen
2D-weergave van ruimte
3D-weergave van ruimte
Knoppen bouwlaag
Bouwlaag tussenvoegen
Bouwlaag verwijderen
Bouwlaag kopiëren
Knoppen instellingen
Instellingen
DXF-instellingen
Rechtermuisknop
Voorbeeld : geometrie van geplaatste ruimte wijzigen
Voorbeeld : ruimte invoeren via veelhoek tekenen
Voorbeeld : ruimte maken m.b.v. omliggende ruimten
Scherm Gebouwinvoer (niveau Vertrek)
Scherm Gebouwinvoer (niveau Wand, Vloer, Plafond)
Hoek van de wand
Vloeren en plafonds
Wanden
Knop 3D-weergave van ruimte
Scherm Wanden
Automatische wandkeuze op niveau 1
Automatische wandkeuze op niveau 2
Controle wandinvoer met wandoverzicht
Een vlak benoemen
Eigen wandkeuze vastleggen per vlak
Hoofd- en deelwanden
Invoeren daken en plafonds
Invoeren deur met vaste afmetingen
Invoeren meerdere ramen in één wand
Invoeren raam met percentage
Invoeren raam in een deur
Invoeren raamconstructie gegevens
Invoeren raamconstructie gegevens op niveau 1
Raamconstructie gegevens op niveau 2
Raamconstructie gegevens op niveau 3
Invoeren vloeren
Invoeren vrije deelwanden
Invoeren wandconstructie gegevens
Invoeren wandconstructie gegevens met Rc-waarde
Invoeren wandconstructie gegevens laag voor laag
Meer vlakken in één keer benoemen
Stappenplan wandtoewijzing
Verplaatsen deelwand
Verplaatsen vrije deelwand
Vervangen vrije deelwand
Verwijderen vrije deelwand
Verwijderen deelwand uit hoofdwand
Verwijderen eigen wandkeuze
Vlakken van een ruimte bepalen
Scherm Afmetinggegevens
Breedte/hoogte
Lengte
Scherm Algemene gegevens
Aantal dagen
Extra daguitvoer
Jaarindeling
Klimaatfile
Extra maanduitvoer
Startdatum rekenperiode
Telperiode overschrijdingsuren
Beschaduwing : omliggende gebouwen
Beschaduwing : omliggende vertrekken
Beschaduwing : uitstekende geveldelen
Beschaduwing : verzonken ligging
Scherm Apparatuurgroep
Aantal
Convectief deel
Eenheid
Gebruiksperiode
Geïnstalleerd vermogen
Niveau buiten gebruiksperiode
Niveau tijdens gebruiksperiode
Voelbaar
Scherm Armatuurgroep
Afgezogen luchtdebiet per 100 W verlichting
Afzuiging
Convectief gedeelte
Inschakelen en uitschakelen
Percentage verlichting altijd aan
Positie armatuur
Schakelende verlichting
Scherm Bedrijfswijze
Scherm Conditiegegevens
Temperatuursetpoints koeling
Temperatuursetpoints verwarming
Scherm Criteria te openen ramen
Ramen blijven dicht t.g.v. algemene belemmeringen
Ramen blijven dicht als buitentemperatuur <
Raam 1 stand dichter als luchtsnelheid in vertrek >
Mogelijke raamstanden
Regeling van de raamstand
Verschil Tbuiten-Tbinnen >
Ramen (verder) open/dicht als vertrektemperatuur
Ramen (loefzijde) blijven dicht als windsnelheid >
Ramen (lijzijde) blijven dicht als windsnelheid >
Scherm Dagindeling
Uurvak
Scherm Dakkapel
Constructie dak
Constructie voorwand
Constructie zijwanden
Gemiddelde dakdikte
Gemiddelde wanddikte
Hoek dak t.o.v. horizontaal vlak
Hoek voorwand t.o.v. horizontal vlak
Scherm Gebouwgegevens
Criteria te openen ramen
Gebruiksperiode van gebouw
Infiltratie
Plaats
Schakelende zonwering
Schakelniveau zonwering
Scherm Gebouwzone
Gebouwfunctie
Installatie
Zones toekennen
Scherm Gegevens deelwand
Afmeting
Constructie
Nummer
Percentage
Soort
Te openen raamdeel
Uitstekende geveldelen
Scherm Gegevens hoofdwand
Grondsoort
Omgeving
Omkeren
Temperatuur
Scherm Gegevens hoofdwand/deelwand
Scherm Gegevens LVK-apparaat
Productnummer
Scherm Installatiegegevens
Invoer van de componenten
Distributie
Opwekking
Luchtbehandelingskast
Afgifte
Regelingen
Adiabatische koeling
Bedrijfswijze
Bij buitenluchttemperatuur
Decentrale koeling
Decentrale verwarming
Koelbatterij
Koelbron in 2e net
Knop koudeopwekkers
Luchtbevochtiger
Luchtontvochtiger
Mechanische luchtafvoer
Mechanische luchttoevoer
Mengsectie
Minimaal buitenluchtaandeel
Regeling lucht/comfort
RVmin
RVmax
Verwarmingsbatterij
Voorwaardelijke nachtventilatie
Voorwaardelijke nachtverwarming
Warmtebron in 2e net
Scherm IWP criteria
Apparaten
Armaturen
Personen
Type vertrek
Vertrekdefinitie
Scherm Jaarindeling
Scherm Koelbatterij
Luchttemperatuur ingang
Luchttemperatuur aan de uitgang
RV aan de ingang
RV aan de uitgang
Thermisch vermogen
Wateraanvoertemperatuur
Waterretourtemperatuur
Scherm Koudeopwekkers
Aanvoertemperatuur
Omgevingstemperatuur
Retourtemperatuur
Hoeveelheid
Scherm Luchtontvochtiger
Luchttemperatuur aan de ingang
Scherm Luchtuitwisseling
Toevoer/afvoer
Scherm Luchtuitwisselingsgroep
Infiltratie via kieren en naden
Natuurlijke ventilatie buiten gebruikswijze
Natuurlijke ventilatie tijdens gebruikswijze
Scherm Materiaalgegevens
Code
Lambda/R
Mu
Scherm Omgeving
Beschutting
Dakhoek
Dakhoogte
Gebouwbreedte
Gebouwdiepte
Ligging
Scherm Persoonsgroep
Activiteit
Clo-waarde (winter)
Clo-waarde (zomer)
Niveau buiten gebruikswijze
Niveau tijdens gebruikswijze
Vermogen
Scherm Productgegevens LVK-apparaat
Apparaat
Functie
Percentage convectie
Vermogen bij installatie in dagbedrijf
Scherm Projectomschrijving
Opdrachtgever
Projectnummer
Projectomschrijving
Technicus
Voorbeeld
Scherm Raamconstructies
Aantal lagen
ABSglas
ABSglas+zonw
CFglas
CFglas+zonw
Convectieweerstand
Dglas
Dglas+zonw
D-zonw
Doorstraling
Emissiecoëfficiënt
Glasnetwerk
LTAglas
LTAglas+zonw
Straling
Type zonwering
Uglas
Uglas+zonw
Ventilatiegeleiding
Zonweringnummer
ZTAglas
ZTAglas+zonw
Scherm Roostergegevens
Lucht wordt
Luchtdebiet tijdens dagbedrijf
Luchtdebiet tijdens nacht/weekendbedrijf (standby)
Luchtdebiet tijdens nachtkoeling/verwarming
Totaal inblaaslucht
Totaal afzuiging
Bij VAV-systeem : Minimum percentage van dagbedrijf
Scherm Stooklijnen
Buitentemperatuur
Gewenste temperatuur
Scherm Temperatuur setpoints
Bij dagbedrijf
Bij nacht/weekendbedrijf (standby)
Scherm Uitstekende geveldelen
Afstand raam tot luifel
Afstand raam tot uitstekend geveldeel links
Afstand raam tot uitstekend geveldeel rechts
Luifel
Raam naar binnen gelegen
Uitstekend geveldeel links (van binnen uit gezien)
Uitstekend geveldeel rechts (van binnen uit gezien)
Scherm Ventilatievoorzieningen
Scherm Ventilatorgegevens
codering
debietregeling
Leverancier
Luchtdebiet
Minimumstand
Opwarming
VAV regeling
Scherm Vertrekgegevens
Binnencondities bij VAV-systeem
Luchtuitwisseling met buiten
Verwarming
Scherm Verwarmingsbatterij
Scherm Voorwaardelijke nachtkoeling
Aanschakelen als Tbinnen >
Koeling d.m.v. buitenlucht
Koeling d.m.v. luchtkoeler
Tbinnen-Tbuiten
Tbuiten
Uitschakelen als Tbinnen <
Scherm Voorwaardelijke nachtverwarming
Aanschakeltemperatuur
Uitschakeltemperatuur
Scherm Wandconstructiegegevens
Absorptie
Bron voor verwarming/koeling in constructie
Dikte
Emissie
Laagnr
Massa
Rc-waarde
Scherm Wandcriteria
Andere zijde
Eigen ruimte
Helling wand
Hoek wand
Soort vertrekken
Wandnummer
Wandsoort
Scherm Warmteopwekkers
Scherm Weekindeling
Feestdag/vakantiedag
Scherm WTW Warmteterugwinning
Scherm Uitvoeren
Bouwlagen per pagina
Hele gebouw doorrekenen
Oppervlaktetemperaturen
Ring doorrekenen
Starten met pagina
Starten uitvoer
Uitvoer in
Keuze uitvoer
Uitvoer gaat naar
Uitleg uitvoerkolommen dag-, maand-, jaaroverzicht
Ventilatiestromen
Visualisatiegegevens
Weergave isometrisch
Scherm Meldingen
Arraygrootte
Font
Pagina
Knop PgDn
Knop Pgup
Pijltjestoetsen
Printen
Wijzigingen nieuwe versies VA114
Versie 2.00
Versie 2.10
Versie 2.11
Versie 2.12
Versie 2.13
Versie 2.14
Versie 2.14t
Versie 2.15
Versie 2.16
Versie 2.17b
Versie 2.18
Versie 2.19
Scherm Configuratie
Scherm Instellen kleuren
Achtergrond
Kleuren in programma's
Rasterlijnen
Scherm Instellen paden
Algemene bestanden
Huidige
Projectbestanden
Tijdelijke bestanden
Vabi
Werkbestanden
Scherm Instellen uitvoer
Bestanduitvoer naar
Uitvoer font
Fontgrootte
Melding pauze
Pagina marges
Snel scherm font
Uitvoer naar
Algemene werkwijze
Voorbeeld gebouwsimulatieberekening invoeren
Beschrijving voorbeeld gebouw
Invoer aan de hand van het Gebouwsimulatieprogramma
Invoeren Projectomschrijving
Invoeren Algemene gegevens
Invoeren Gebouwgegevens
Invoeren Ruimten
Invoeren Vertrekdefinities
Hoofdwanden van een ruimte bepalen
Automatische wandtoewijzing m.b.v. Wandcriteria
Eigen keuze
Automatisch toewijzen van wanden, vloer en plafond
Controle automatisch toegewezen wanden
Invoeren Zone en installatie
Berekening starten
Voorbeeldproject maken
Plattegrond van het gebouw inlezen vanuit een CAD-tekening
Voorbeeld installaties
Betonkernactivering
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VABI 114 Handbook

VABI 114 Handbook

Ratings: (0)|Views: 1,641|Likes:
Published by Ze Li

More info:

Published by: Ze Li on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Page 5 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 47 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 52 to 100 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 213 are not shown in this preview.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Peter Blockx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->