Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Nghe San Xuat Con Kho

Cong Nghe San Xuat Con Kho

Ratings: (0)|Views: 379|Likes:
Published by Hồ Tự Hãn

More info:

Published by: Hồ Tự Hãn on Mar 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/20/2012

pdf

text

original

 
Có r
ất nhiều phương pháp khác nhau dùng để điều chế cồn khô như:
 
1/ Phương pháp điều chế cồn khô có sử dụng Calci acetat b
ão hoàKhi tr
ộn Calci acetat b
ão hòa trong dung môi n
ước với rượu th
 ì s
ẽ tạo th
ành c
ồn khô dưới
d
ạng keo Calci acetat.
 K
ết quả tr 
ên có th
ể được giải thích bằng “phương pháp thay dung môi”: Khi thông số
tr
ạng thái thay đổi l
àm cho hóa th
ế cấu tử tồn tại trong môi trường phân tán trở n
ên l
ớnhơn ở trạng thái cân bằng, do đó xu hướng của quá tr 
 ình s
ẽ diễn ra theo chiều chuyển về
tr
ạng thái
cân b
ằng, tức l
à pha m
ới được tạo ra. Trong phương pháp này dung môi được
thay th
ế, tức là thay đổi th
ành ph
ần môi trường. Do vậy, Calci acetat b
ão hòa trong môi
trường nước, nhưng nó trở th
ành quá bão hoà trong môi tr
ường rượu
-
nước (Calci acetat
không t
an trong rượu) n
ên quá trình ng
ưng tụ sẽ xảy ra.
 
Trong phương pháp này cồn khô được điều chế từ 75 ml rượu Etylic (Etanol)v
à 10 mlCalci acetat bão hoà (
được điều chế từ 3g Calci acetat và 10ml nước)17 tương ứng với tỷ
l
ệ 7,5:1. V
à t
ừ 40ml Etanol v
à 10 ml Calci acetat bão hoà.
2/Phương pháp điều chế cồn khô có sử dụng acid béo v
à ki
ềm
 
2.1/Trong alcol nóng, acid béo được h
òa tan t
ốt hơn và phản ứng nhanh với kiềm tạo
thành m
ột tác nhân tạo gel l
à xà phòng acid béo và n
ước.
 C17H35COOH + NaOH -----> C17H35COONa +H2O
 Natri stearat được tạo th
ành s
ẽ h
òa tan m
ột phần trong nước v
à hình thành m
ột lớp vỏ
c
ứng. Khi đó rượu sẽ thấm v
ào l
ớp vỏ cứng n
ày và t
ạo th
ành c
ồn khô.
 2.2/s
ản phẩm
 S
ản phẩm thu được theo bằng phát minh số 4436525 của Barney J. Zmoda có
 + Không b
hoá l
ỏng trong suốt quá tr 
 ình cháy.+ V
ẫn duy tr 
 ì
được h
 ình d
ạng ban đầu của nó.
 + S
ản phẩm cháy sạch, không có bồ hóng.
 + Khi cháy không có khói, không mùi và ng
ọn lửa có thể nh
 ìn th
ấy được.
 Trong thành ph
ần của nhi
ên li
ệu cồn khô dạng gel n
ày c
ũng có thể được trộn v
ào m
ột số
ch
ất m
à v
ẫn không có ảnh hưởng bất lợi đến tính chất của sản phẩm. Các chất đó có thể
là: thu
ốc nhuộm (như Phenolphtalein, Rose Bengal) dùng để chỉ thị hoặc để gia tăng giá
tr
ị thẩm mỹ cho sản phẩm; những chất dùng để tạo m
àu ng
ọn lửa như muối Natri v
à mu
ối
Kali c
ủa Nitrat v
à Clorat, c
ũng như các muối của Li, Bo, Cu…Những th
ành ph
ần n
ày ch
được sử dụng với một lượng nhỏ, thường th
 ì s
ử dụng không vượt quá 1% khối lượng v
àthích h
ợp nhất l
à 0,5%.
3/Phương pháp điều chế cồn khô có sử dụng dẫn xuất Cellulose với một lớp ngăn chặn sự
hydrat hóa.
Ở v
ùng pH c
ủa dung dịch nhỏ, chính các nhóm ion được ion hoá gây tác dụng qua lại l
àmcho m
ạch phân tử có phần bị co lại, nên độ nhớt cũng giảm. Khi tăng pH của dung dịch
thì m
ạch phân tử của các
ch
ất cao phân tử điện li gi
ãn ra do s
ự ion hoá tăng lên, nên độ
nh
ớt của dung dịch cũng tăng lên. Do đó khi trộn lẫn các th
ành ph
ần nước, cồn,Hydroxypropyl methyl cellulose được thực hiện bằng cách hạ thấp độ pH của hỗn hợp.Sau đó độ pH của hỗn hợp được tăng lên làm tăng độ nhớt v
à c
ồn được chuyển sang dạng
gel.
(1): Trước ti
ên tr
ộn 200 ml cồn với 50 ml nước.
 
(2): Sau đó 10g Methocel J75 MS được thêm vào, thu được dung dịch sệt có chứa nước.
 
S
ư 
u t
m b
 
i:
 
www.daihoc.com.vn
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->