Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Fresh From Maine

Fresh From Maine

Ratings:
(0)
|Views: 204|Likes:
Recipes and Stories from the State’s Best Chefs
By MICHAEL S. SANDERS PHOTOGRAPHY BY RUSSELL FRENCH
Recipes and Stories from the State’s Best Chefs
By MICHAEL S. SANDERS PHOTOGRAPHY BY RUSSELL FRENCH

More info:

Published by: Chelsea Green Publishing on Mar 20, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

 
T   k  d  c  `  g    K   g   j   w  j   c  `  
9  8    @   k  r   D   e  k  f   t    5  8    Q   k  d  j    x  k  t  
MJDEIKN T TI@GKQT
XECWCBQIXEZ AZ
Q[TTKNN FQK@DE
Qkdjxkt i`g Twcqjkt qcm wek Twiwk‚t Aktw Dekt
 
Iac{w wek I{wecq
Mjdeikn Ti`gkqt eit akk`njvj`b i`g rqjwj`b j` Mij`k cq 18 zkiqt. rjwe xqkvjc{taccot iac{w ccg‗Fqcm Ekqk. Zc{ Di`‚w Tkk Xiqjt i`g Fimjnjkt c wek Vj`k‗c` wekiqmkqt. rj`kmiokqt. i`g dekt c tc{werktw Fqi`dk Ek eit rqjwwk` cq wek
@kr ZcqoWjmkt
.
Tivk{q 
.
Bc{qmkw 
.
 Ifiq 
. i`g
Gcr`kitw 
 Ejt qkdk`w rcqo. j`dn{gj`b wejt accoi`g wek dqkiwjc` c Wiank Iqwt Mkgji. qkkdwt ejt qkinj|iwjc` weiw „rqjwk ncdin” jt l{twit xcrkq{n i xeqitk it „kiw ncdin” Gjtdcvkq Mjdeikn‚t rcqo iw mjdeikntti`gkqtdcm
Iac{w wek Xecwcbqixekq
Q{ttknn Fqk`de jt i 11 zkiq dqkiwjvk xecwcbqixez vkwkqi`. aitkg j` Xcqwni`g. Mij`k.rec txkdjinj|kt j` ccg xecwcbqixez Ejt rcqo eit ixxkiqkg j` wek
@kr Zcqo Wjmkt
.
Wek Iqw cf Kiwj`b
.
Bitwqc`cmjdi
.
Dekf‚t Mibi|j`k
.
Ajdzdnj`b
.
Gcr`kitw 
. i`g
Zi`okkMibi|j`k
 Rcqoj`b rjwe ccg xqcg{dkqt. dqkiwjvk ibk`djkt. i`g gktjb`kqt. Q{ttknneit dqkiwkg jmibkt cq cvkq 4888 ccg xidoibkt j` qkdk`w zkiqt cq ncdin i`g `iwjc`indnjk`wt Vjtjw Q{ttknn iw rrrq{ttknnqk`dedcm
Fqkte Fqcm Mij`k eit i dcmxi`jc` rka tjwk iw rrrwiankiqwtmkgjidcmGjtwqja{wkg wc wek wqigk az Dekntki Bqkk` X{anjtej`b„Wek bccg wej`b iac{w akj`b nkw inc`k i`g dei`bj`b tncrnz jt weiw. j`wejt 19tw dk`w{qz. c{q tminn dcq`kq c wek dc{`wqz eit dcmk wc i twiqwnj`bqkinj|iwjc`< rk eivk ekng c` wc mcqk c c{q wqigjwjc`t. gktwqczkg nkttni`gtdixk. i`g rjxkg c{w krkq rizt c njk j` wek q{te wc xqcbqktt wei`mctw c c{q `kjbeacqt C{q wqigjwjc`in ccgt i`g wek rizt rk dcco. wektkwej`bt eivk `cw akk` nctw wc wek ibkt a{w ekqk iqk kuxkqjk`dj`b i xcx{niqjwzweiw c`nz bqcrt kide zkiq”
— Fqcm wek i{wecq‚t J`wqcg{dwjc`
J` wek 1`g kgjwjc` c Fqkte Fqcm Mij`k. i{wecq Mjdeikn Ti`gkqt wiokt zc{ gkkxj`wc wek rcqng c 1; Mij`k dekt. wekjq twcqjkt. deinnk`bkt. tkdqkwt. i`g wqj{mxetMcqk wei` 58 qkdjxkt. `kiqnz ein c wekm `kr wc wejt kgjwjc` i`g inn aqc{bew wcnjk az Mij`k xecwcbqixekq Q{ttknn Fqk`de. dixw{qk wek wq{k ac{`wz c wejt ni`g i`gjwt riwkqt Kide dek‚t d{jtj`k jt vkqz m{de ejt cr`. a{w wekz teiqk c`k wej`b< wekzinn rcqo j` wek t{twij`iank jgjcm rjwe ncdin iqmkqt. i`jmin qijtkqt. i`g ftekqmk`wc aqj`b wek aktw. inn-`iw{qin ccg. m{de c jw cqbi`jd. wc wekjq wiankt Lcj` {t j`gjtdcvkqj`b d{nj`iqz c{wxctwt i`g j``cviwjvk dekt inn cvkq wek twiwk. qcm Fqzka{qb wcEinncrknn. qcm Ai`bcq wc Aq{`trjdo i`g dcitwin Mij`k qcm Ojwwkqz wc Mc{`w Gktkqw
DC@WK@WT
J`wqcg{dwjc`
 
Tc{wekq` Mij`k< Ojwwkqz wc Ok``ka{`o
I``kok Li`tLcte{i‚t Qktwi{qi`wXjkq 22
Xcqwni`g
Aiq NcniAcgiDijcni‚tDj`y{k Wkqqk
fjvk fjfwz fjvk
 Fcqk TwqkkwVjb`cni
Mjg-Mij`k i`g J`wkqjcq< Ziqmc{we wc Dimgk`
Tkibqitt AjtwqcEiqqitkkokw J``Kn Dimj`c Di`wj`iWqiwwcqji Iwek`iFjteac`kt Imkqjdi` BqjnnTniwktCucqg Ec{tk J``
@cqwekq` Mij`k< Ai`bcq wc Mc{`w Gktkqw Jtni`g
Fjggnkekig Qktwi{qi`wQkg Toz Qktwi{qi`wWcr` Ejnn AjtwqcMidek Ajtwqc
Ecr Wejt Acco Rit DqkiwkgQktwi{qi`w Dc`widw i`g Cxk`j`b J`cqmiwjc`J`gku c Qkdjxkt
 
Dijcni‚t
61Dijcni‚t ~ Xcqwni`g
Dekf Eiqmc` iw i Bni`dk
Rekqk gc zc{ f`g zc{q j`txjqiwjc`3
Weqc{be mz wqivknt. j` accot qcmdccot njok Knj|iakwe Givjg i`g L{njiDejng i`g Qjdeiqg Cn`kz
Gc zc{ eivk i txjdk cq i ivcq weiwxiqwjd{niqnz xnkitkt zc{3
I`decvjkt. it i ivcq aitk tncr-dccokg j` wekjq cr` cjn xn{t cnjvk cjni`g biqnjd {`wjn wekz bkw qkinnz `{wwzi`g wek fte ivcq gjtixxkiqt
Gc zc{ eivk i`z dek ekqckt3
Xi{n Akqwcnnj jt tcmkc`k rectk njk J‚vkncvkg riwdej`b {`cng. xiqwjd{niqnziwkq Dek| Xi`jttk
Fivcqjwk mjg`jbew t`ido3
Di``kg fte I`zwej`b xjdonkg J ncvkwej`bt rjwe vj`kbiq i`g tinw
Jt wekqk i acco weiw eit j`{k`dkgzc{ niwknz3
Finnj`b Dnc{gakqqjkt< I Rcqng cf Fimjnz Qkdjxkt
az Wktti Ojqct
Dek Iaaz Eiqmc`
Fcq wek aqi`gigk<
tcio tinw dcg cq 75 ec{qt j` dcng riwkq. dei`bj`b riwkq mcq`j`b i`g`jbew X{w wek dcg j` i xi`. dcvkq rjwe dcng riwkq Aqj`b wc i acjn wek` qkg{dk wc tjmmkq.{`wjn fte iokt njbewnz. iac{w 18-1; mj`{wkt gkxk`gj`b c` wek wejdo`ktt Qkmcvk qcmxi` rjwe tncwwkg txcc`. xiw gqz. dcvkq. i`g qktkqvk J` wek timk xcw i`g riwkq. dcco wekxcwiwckt {`wjn cqo wk`gkq. gqij`. wek` qjdk cq mite. xqkkqianz wek cqmkq [tj`b i D{jtj`iqw.x{ntk wek tinw dcg i kr wjmkt. okkxj`b tcmk c jw j` ajbbkq iokt cq wkuw{qk Ekiw 9wianktxcc` cnjvk cjn j` tminn ti{wê xi`. igg nkko i`g dcco {`wjn tcw Qkmcvk nkko rjwe tncw-wkg txcc` i`g qktkqvk. igg ¾ d{x cnjvk cjn wc wek timk xi`. i`g ekiw bk`wnz Ekiw ¾ d{x cekivz dqkim j` i`cwekq tminn ti{dkxi` J` i niqbk mjuj`b acrn bk`wnz dcmaj`k x{qêkg tinwdcg rjwe mitekg xcwiwckt. qktkqvkg nkko. i`g mj`dkg biqnjd Akbj` iggj`b ecw dqkim i`gcjn i njwwnk iw i wjmk. i`g dekdo tkitc`j`b c x{qêk. iggj`b anido xkxxkq j gktjqkg
Wc tkqvk<
xqkekiw cvk` wc 4;8¸F D{w wek aib{kwwkt j`wc ¾” tnjdkt c` wek ajit. wctt rjwe1 wianktxcc`t cnjvk cjn. tkitc` rjwe tinw i`g xkxxkq Aiok c` i tekkw xi` {`wjn dqjtx i`gbcngk` Tkw itjgk Xnidk aqi`gigk j` i aioj`b gjte. i`g xc{q it m{de qkmij`j`b dqkim c`wcx it zc{ ri`w Dqkiwk xkiot c` wcx c gjte {tj`b wek wj`kt c i cqo Aiok {`wjn aqcr`.a{aanj`b. i`g ecw j` wek dk`wkq. iac{w 98-9; mj`{wkt Biq`jte aqi`gigk rjwe i njwwnkcqi`bk |ktw. cjn d{qkg cnjvkt. i`g wek dqctwj`j c` wek tjgk I dqjtx rejwk rj`k cq gqz qctêiddcmxi`zj`b wek aqi`gigk rjnn dcmxnkmk`w jwt biqnjdoz qjde`ktt
Tkqvkt 7-; it i` ixxkwj|kq
J`bqkgjk`wt
9½ xc{`gt tinw dcg¾ d{x/4 wianktxcc`t kuwqi vjqbj` cnjvk cjn½ d{x ekivz dqkim1-4 dncvkt c biqnjd. dnki`kg i`g mj`dkg9½-1 xc{`gt Z{oc` Bcng xcwiwckt.ritekg i`g xkknkg9 nkko. rejwk xiqw c`nz. dnki`kg i`gtnjdkg f`k¾ xc{`g cjn-d{qkg anido cnjvkt. xjwwkg\ktw c ½ cqi`bk
Aqi`gigk rjwe Cjn-d{qkg Cnjvkt. Cqi`bk. i`g Dqctwj`j
Aqi`gigk rjwe Cjn-d{qkg Cnjvkt. Cqi`bk. i`g Dqctwj`j
64
„Iaaz rk`w j`.” Njti qkdinnt. ni{bej`b. „i`g tek rk`w qjbew {x wc wejtaki{wj{n cng dcqo i`g rccg gccq. wek gccq wc wek rino-j` ―J ri`w wejtxnidk.‚ tek tijg Gjg`‚w ncco iw wek txidk Gjg`‚w wej`o ecr mi`z tkiwt cqrekqk gckt wek aiq bc”„J o`kr zc{ dc{ng gc wek twq{dw{qin tw{. wek ojwdek`” Iaaz qkxnjkt rjwei teq{b „Weiw‚t rez rk‚qk i bccg wkim”I`g qjbew wekqk. zc{ eivk xqkwwz m{de wek kttk`dk c reiw miokt Dijcni‚ttc m{de mcqk wei` l{tw i dcmz. qkitc`ianz-xqjdkg. `kjbeacqeccg lcj`w rjwebqkiw fte l{tw c`k xiqw c i` iddcmxnjtekg. {`xqkwk`wjc{t mk`{‗wec{be jwjt inn c wectk wej`bt. wcc Iaaz. qcm D{wnkq. inmctw it iq gcr`kitw it zc{di` bc. aqj`bt i gkkx i`g qkin dc``kdwjc` wc q{qin tkidcitw @kr K`bni`gdccoj`b i`g wqigjwjc`t. imxnz j`{k`dkg az K{qcxki` wqivkn i`g Jwinji`gj``kqt iqc{`g wek wiank c ekq xiqw`kq‚t kuwk`gkg imjnz„J ncvk akj`b j` @kr K`bni`g.” tek tizt. „akdi{tk zc{ di` wiok inn wekfte ekqk a{w dcco jw njok zc{ rkqk j` Tjdjnz cq Fqi`dk cq Txij`. rjwe wectkivcqt. {tj`b wectk wkde`jy{kt i`g jgkit Njok wek Tjdjnji` Tiqgj`k XitwiJ miok J rit qijtkg c` tiqgj`kt. mz mcm xidokg tiqgj`kt j` i idwcqzgcr`kitw. i`g jw‚t l{tw akk` i xiqw c mz njk A{w `cr igg Tjdjnz. rekqk wekz‚nnweqcr j` k``kn. d{qqi`wt. xj`k `{wt   ” Tek f`jtekt. inmctw tmidoj`b ekq njxtNjti. i` iqwjtw i`g diaj`kwmiokq. jt qktxc`tjank cq wek l{tw-tc t{qqc{`gj`bt.inn wkqqidcwwi ccqt i`g aiq` aciqg wiankt i`g wqjm. rejde wcbkwekq rjwe wekdcmcqw ccg. bjvk Dijcni‚t i bqccvk mcqk x{a wei` cqmin qktwi{qi`w „Iaazbkwt wc ak dqkiwjvk j` wek ojwdek`.” tek tizt. „a{w J bkw wc ak dqkiwjvk c{w ekqk”Tek bktw{qkt iw wek txidk. rejde j`dn{gkt i` j`wjmiwk `cco qjbew rek` zc{ rinoj`. wek` i` cxk` czkq i`g aiq. wc wek qjbew i`g qkiq wrc cwekq iqkit rjwe wianktw{dokg akej`g ein rinnt akdi{tk. tek dc`wj`{kt. „J ri`wkg wc miok t{qk kvkqzwiank rit `kuw wc i rinn Jw‚t mcqk dcmcqwiank i`g xqjviwk cq xkcxnk. J wej`o. cqwekz di` kiw iw wek aiq j wekz ri`w dcmxi`z”Fj``i` eiggjk. dcg aqi`gigk. akk wc`b{k. i`g bqjnnkg tiqgj`kt‗inn c wektkzc{‚nn f`g c` wek mk`{. cq Iaaz jt ijwe{n wc wek ccg c ekq zc{we „Mz {`dnkeig recnk tjgkt c a{wwkqjkg tinw dcg ei`bj`b qcm ejt xcqde.” tek qkmkmakqt.„i`g f``i` eiggjk zc{ iwk rjwe i` kbb ti{dk Mz mcm rc{ng miok @krK`bni`g acjnkg gj``kq. a{w rjwe tinw dcg j` xnidk c wek dcq`kg akk i`g xnk`wz cakkwt. diqqcwt. xcwiwckt. i`g diaaibk”
I
wkq 97 zkiqt iw Twqkkw & Dc rekqk tek f`jtekg {x it Kukd{wjvk Dek. Iaaz Eiqmc` xidokg {x i vi` i`gekigkg c{w wc wqivkn wek dc{`wqz cq i zkiq rjwe ekq xiqw`kq. Njti Viddiqc Kudkxw weiw i xkqtjtwk`w qjk`grc{ng`‚w
twcx dinnj`b. fnnj`b wekjq kiqt rjwe `krt c i @cqwe K`g lkrkn acu
c i txidk cq
wekjq 
qktwi{qi`w. rejde
wek wrceig inqkigz gkdjgkg wc `imk iwkq Njti‚t bqi`gmcwekq. Dijcni

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->