Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FUNCŢIILE SUPERMATEMATICE CARE AU FĂCUT POSIBILĂ REALIZAREA ACESTUI ALBUM, de Mircea Eugen Selariu

FUNCŢIILE SUPERMATEMATICE CARE AU FĂCUT POSIBILĂ REALIZAREA ACESTUI ALBUM, de Mircea Eugen Selariu

Ratings: (0)|Views: 178|Likes:
Published by science2010

More info:

Published by: science2010 on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
ALBUM DE DESENE
REALIZATE CU FUNCŢII SUPERMATEMATICE ŞELARIU
5
Motto:
“ Creaţia
-
singurul surâs al tragediei noastre”
 Lucian Blaga
Capitolul 1 I N T R O D U C E R E
FUNC
Ţ
IILE SUPERMATEMATICECARE AU
FĂCUT POSIBILĂ
REALIZAREA ACESTUI ALBUM 
Nu INTRODUCEREA, ci P
REFAŢA
 
este cea mai importantă parte a unei cărţi. Chiar şi
criticii o citesc. De aceea, am l
ă
sat-
o pe sema unui coleg şi prieten care ştie să
 
mă laude. Imi plac,
sincer, laudele!
Şi să ofer, dar, mai ales, să le primesc. Dacă găsiţi măcar simpatic acest ALBUM,
la
 preţul la care l
-
aţi achizitionat,
nu v
ă
 
sfiiţi, comunicaţ
i-ne. Printr-un e-mail.
Adresa este dată
 în finalulintroducerii.
Aşa se obişnu
i
eşte.
 
Puteţi folosi şi adresa Redacţiei Editurii
TREIRA
 
“ din Oradea.
Nu
uitaţi să o felicitaţi pentru că a publ
icat acest ALBUM.
 Numai aşa, o nouă ediţ
ie a ALBUM-ului ar
 putea soluţiona cererea pieţei. Alţii
citesc introducerea
după
ce au terminat de
răsfoit
/ citit întreagacarte.
E bine şi aşa, numai s
c
rieţi
-ne ! De bine !
Aici nu e cazul. Un ALBUM întâi se răsfoieşte, apoi se citeşte pe sărite şi doar cei ce găsesc
teme, sau desene, care i-ar putea i
nteresa, mai continuă. Să citească
 
şi să admire, dacă este cazul, şisperăm să fie,
doar ce-
i interesează.
Din când în când, mai privesc desenele care le-
au rămas întipărite pe retină
, de fapt în / pe crei
er, dar aşa se zice
:
“pe retină”
.
 Nimeni nu citeşte matematica din “scoarţă în scoarţă”. Darămite, o introducere
,
chiar dacă este
o introducere
artistic
ă”
, zice autorul, în aceste frumoase taine ale noii matematici.
De aceea, văsfătuim să vă ascundeţ
i banii într-
o carte de Matematică. Pe asta n
-o deschide nimeni !Cu
supermatematica
e cu totul
şi cu totul altfel. Unii se descurajează chiar de la început. Nucitesc nici măcar introducerea. Prefaţa
, nici atât. Apoi cârcotesc, cârcotesc, cârcotesc.De aceea îmi permit, în INTRODUCERE
, să le spun lucrurilor pe nume
: N
u vă placematematica, săriţ
i peste Introducere !
De ce e necesară o prezentare a “uneltelor matematice de
desenar
e” ? Mi
-
am pus şi eu această
întrebare în anul 2007, câ
nd a apărut primul ALBUM de acest fel
 în SUA. Locul 10,
în topul de 10, în luna august 2007, din peste 1650 de lucrări, după o statistică
Gallup.
Ȋn lunile următoare s
-a vâ
ndut şi mai bine !
Mi-
a răspuns editorul: “
 Americanii vor să ştie cum
l-
ai facut, ca să poată face şi ei !
” Inteligentă
constatare
, inteligenţi americanii ăştia
! Dar românii ?Românii, v
or şi ei să ştie ? Vor şi ei să facă
?
 
Să facă şi mai bine ? Mai bine ca americanii ?
 
Pentru orice eventualitate, am specificat, în numeroase cazuri şi ecuaţiile utilizate. Şi vă spunun secret: Multe din formele prezentate în ALBUM sunt rezultatul scrierii greşite a unor ecuaţii
(v.Fig.
7,b
). Le-
am denumit … “
modificate
”.
 
Ecuaţiile.
 
Dacă
mi-au placut, le-am salvat,
ş
i vi le prezint
ş
i dumnea
voastră
.
 De gustibus et coloribus non est disputandum
, a zis
Seneca
!Albumul, pe care-l
ţineţi în mână, mi
-
aş dori să vă fie un aliat fidel în lupta
dorinţa
 
voastră
de descifrare
plăcută
a
tainelor noilor complemente de matematică, reunite sub denumirea de
 
supermatematică
. De aceea, INTRODUCEREA
a fost scrisă, intenţionat, nu în limbaj matematic, ci
 într-
un limbaj comun, de poveste, pe înţelesul tuturor.
Acest
ALBUM este realizat tehnic în diverse programe de matematică, precum
MATHEMATICA 8 a lui
Stephan Wolfram
dar nu este o carte de
matematică. Şi nici autorul nu este
matematician.
Spune-le c-ai fost fotbalist 
” mi
-
a sugerat cineva, “
aşa se va vinde mai bine
! A
ş
a-i !Introducerea ALBUM-ului este despre
super
matematică
, mai precis, o
poveste
despre
supermatematică
, o poveste despre ce-ar putea fi nou (dar chiar este nou !)
în matematică.
De aceea,
ea poate fi citită fără dificultate de colegii autorului. De ingineri. Chiar şimatematicienii ar putea găsi, fară un efort exagerat, unele lucruri noi,
extrem de noi, care ar putea s
ă
-i
 
ALBUM DE DESENE
REALIZATE CU FUNCŢII SUPERMATEMATICE ŞELARIU
6
intereseze. Cei
cu un ascuţit simt artistic
, pictori, graficieni, a
rhitecţi şi alţii, care agreează acest
ALBUM, pot g
ă
si în el, în ALBUM, forme noi car
e ar putea să
-i inspire ! Dac
ă
 
nu, măcar baniiascunşi! Ne inspirăm din natură, dar puteţi uşor constata că şi
supermatematica
 
este o a doua natură
.
Ȋ
nse
şi graficele diverselor funcţii supermatematice, în sine, sunt suficient de “artistice” pentru a fi
incluse în prezentul ALBUM, chiar în
această I
ntroducere (v. Fig.
2,
Fig.
3
, Fig.
4,
Fig.
5,
Fig.
6,
ş.
m.a.
).Func
ţ
iile, care stau la baza gener
ă
rii obiectelor mai tehnice
ş
i mai mult sau mai pu
ţ
in artistice, 
neogeometrice
, incluse în acest album, sunt denumite 
func
ţ
ii
 
supermatematice 
(
FSM
).
 
Denumirea de
neogeometrice
le-a dat-o reputatul matematician american,
de origine română
,
 
Prof. Dr. Math.
Florentin Smarandache
,
şeful Departamentului de Stiinţă ş
i Matematic
ă
alU
niversităţii Gallup din New Mexico.
 
Tot el a adăugat la “
supermatematice
 
şi denumirea de
Şelariu
, ca s
ă
se deosebeasc
ă
de
alte, eventuale, funcţii supermatematice.
 
Asta înseamnă să ai viziunea viitorului
!
El este şi primul
editor al albumului
TEHNO ART OF SELARIU SUPERMATHEMATICS FUNCTIONS
 în Editura
ARP (American Research Press), 2007. El i-
a stabilit şi titlul. Poate de aceea se vinde at
ât de bine.
 
Aceste func
ţ
ii sunt rodul a 42 de ani de cercet
ă
ri, începute în anul 1969, la Universitatea dinStuttgart, timp în care au fost publicate peste 67 de lucr
ă
ri, în acest domeniu, scrise de peste 21 autori,a
ş
a cum se poate deduce
ş
i din capitolul de Bibliografie.Orice carte,
care se respectă
,
chiar şi un ALBUM, care
se respect
ă
 
şi el, trebuie să fie prevăzut
 / 
ă sau să conţină şi o Bibliografie, din care să rezulte stadiul de dezvoltare al domeniul
ui
respectiv. Ȋn ceea ce priveşte
supermatematica
, acesta este
satisfăcător
spre
mulţumitor, dar se puteaşi mai bine
!
Detalii cu privire la cine, ce şi cum au pus frâne
supermatematicii
, se găsesc în
RevistaAgero Stuttgart
 (
 
)în articolul
 
 Nimic despre supermatematic
ă
 ,totul despre prostie
 
”.
 
Fig.1
Schi
ţă
explicativ
ă
pentru definirea func
ţ
iilor
supermatematice
 
circulare excentrice
 (
FSM-CE
)
cosinus
(cex
1,2
θ) şi
sinus
(sex
1,2
θ) de variabilăexcentrică
 
θ
 
 
şi de variabilăcentrică
 
α
 
(C
exα
1,2
 
şi
S
exα
1,2
)
 Denumirea de
supermatematic
ă (SM)
apar
ţ
ine regretatului matematician Prof. em. dr. doc.ing.
Gheorghe Sila
ş
care, la sus
ţ
inerea primelor lucr
ă
ri din acest domeniu [1], [3], la Prima Conferin
ţă
 Na
ţ
ional
ă
de Vibra
ţ
ii în Construc
ţ
ia de Ma
ş
ini, Timi
ş
oara, 1978, intitulate
 
FUNCŢII CIRCULARE
 
ALBUM DE DESENE
REALIZATE CU FUNCŢII SUPERMATEMATICE ŞELARIU
7
EXCENTRICE
a declarat:
 
Tinere
 , dumneata nu ai descoperit numai
nişte funcţii 
 ,
ci o nouămatematică, o
 
supermatematică
 
. M-
am bucurat, la cei 40 de ani, câţi aveam atunci,
ca unadolescent.
Ş
i am constatat, cu mult
ă
satisfac
ţ
ie, c
ă
s-ar putea s
ă
aib
ă
dreptate !
Ȋn 1978
 
! Ȋn 2000,deci după 22 de ani, mi
-
a propus să scriu un articol de
supermatematică
în revista de
MecanicaSolidului Rigid
 
la care era redactor. Aşa s
-
a născut lucrarea [26] “
TRANSFORMAREA RIGUROASĂÎN CERC A COMPLIANŢEI
”. Importantă, zicem noi
.
Are şi frecvenţă negativă !
 

 

 

 

 
Fig.
2FSM-CE
cosinus
cexθ
 
 
ş
i sinus
sexθ
 
excentrice de
variabilă excentrică
 
θ
 Prefixul 
super
 se justific
ă
ast
ă
zi, pentru a scoate în eviden
ţă
apari
ţ
ia noilor complemente dematematic
ă
, reunite sub denumirea de
matematic
ă
excentric
ă
(ME)
,cu entit
ăţ
i mult mai importante
ş
i infinit mai numeroase decât entit
ăţi
le existente în
actuala matematic
ă
,
ordinară
, pe care
suntem
 
obligaţi
s
ă
o denumim
matematică centrică (MC)
. 
 
1 2 3 4 5 61.00.50.51.0
1 2 3 4 5 61.00.50.51.0

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
financiarul liked this
Andi Aczél liked this
ppetco2460 liked this
science2010 liked this
Dan liked this
Dan liked this
Dan liked this
electrotehnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->