Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SCA magasinet SHAPE 1 / 2012 fokuserar på gröna pengar

SCA magasinet SHAPE 1 / 2012 fokuserar på gröna pengar

Ratings: (0)|Views: 1,279|Likes:
Nyaste numret av SHAPE, SCAs magasin om trender, marknader och affärer fokuserar på gröna pengar och ställer frågorna om tillväxt måste vara synonymt med miljöpåverkan, vad som händer med kreativiteten när man isolerar medarbetare i tre dygn, hur servetthållare på Dairy Queen fick bukt med nedskräpning, hur rena händer är det bästa försvaret mot bakterier på utlandsresan och hur tunnare och tunnare blöjor och bindor absorberar ändå bättre.

Lär dig mer om SCA på http://www.sca.com, http://www.twitter.com/SCAeveryday eller http://www.facebook.com/SCA.
Nyaste numret av SHAPE, SCAs magasin om trender, marknader och affärer fokuserar på gröna pengar och ställer frågorna om tillväxt måste vara synonymt med miljöpåverkan, vad som händer med kreativiteten när man isolerar medarbetare i tre dygn, hur servetthållare på Dairy Queen fick bukt med nedskräpning, hur rena händer är det bästa försvaret mot bakterier på utlandsresan och hur tunnare och tunnare blöjor och bindor absorberar ändå bättre.

Lär dig mer om SCA på http://www.sca.com, http://www.twitter.com/SCAeveryday eller http://www.facebook.com/SCA.

More info:

Published by: SCA - Hygiene and Forest Products Company on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
SHAPE
 1.2012
ETT MAGASIN FRÅN
SCA
OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER
SC A  säl jer förpacningarna
GLAD
TRICKET SOMHÅLLER MAGENPÅ RESAN
 
HAN HÅLLERHYGIENENHÖGT
Teknkensomgrbljorochbndortunnare 
LESS ISMORE
GRÖNA PENGARTACK!
 
2
SCA
SHAPE
1
2012
 MEDARBETAREN 
Omslagsfoto:Camilla Lindqvist
 AV NIO MILJONER
svenskar är detbara tre som lystrar tll namnetThron. En av dem, med eternam-net Ullberg, har  det här numretotograerat Mats Berencreutz påsdan 16.Thron Ullbergs karrär somotogra startade 1996 eter sexårs studer  Uppsala. Då vsste hannte att otograf skulle bl hanslevebröd, Uppsalatden ägnades stället åt konstvetenskap ochestetk.– Jag är mer eller mndre auto-ddakt, säger han. Det tycks ha gåttbra ändå och med portätt som spe-caltet har han genom åren möttmånga kända männskor – rånskådespelerskan Noom Rapacetll legendarske otbollscoachenSven-Göran Erksson.– Plåtnngen av Svenns är nog enav de värsta upplevelserna. Han vardå örbundskapten ör England ochv skulle ta blder ör omslag ochto sdor 
 Månadsjournalen
. Straxnnan v skulle böra kom press-cheen n och sa att v fck max emmnuter. V fck ylla ut med blderpå Svenns antecknngsblock.Idag bor Thron Ullberg med ruoch tre barn  vlla  Enskede  södraStockholm. Famlen tar det mestaav tden.
Thron Ullberg 
SVENNIS VARSVÅRAST”
Shape 
 
är en tidning från SCA, främstriktad till kunder, aktieägare ochanalytiker, men också till journalis-ter, opinionsbildare och andra somär intresserade av SCAs verksamhetoch utveckling. Shape ges ut fyragånger per år. Nästa nummerkommer i juni 2012.
 Ansvarig utgivare
 Camilla Weiner
Chefredaktör
Marita Sander
Redaktion
  Anna Gullers, Göran Lind, Anne Hammarskjöld, Inger Finell Appelberg
Design
Markus Ljungblom, Kristin Päeva Appelberg
Tryck
 Sörmlands Grafiska AB,Katrineholm
 Adress
 SCA, Corporate Communications,Box 200, 101 23 StockholmTelefon 08-7885100Fax 08-6788130
SCA Shape publiceras på svenska, engelska,spanska, tyska, franska, nederländska ochitalienska. Inlagan trycks på GraphoCote 90gram från SCA. Eftertryck endast med SCACorporate Communications tillåtelse. Re-daktionen eller SCA delar inte nödvändigtvisalla åsikter som framförs i artiklarna. Du kanbeställa SCA Shape eller läsa den som pdf påwww.sca.com.Adressändringar kan göras påwww.sca.com/prenumeration eller genom atte-posta sophie.brauner@sca.com
 Youtube.com/SCAeveryday
visarreklamfilmer och klipp från SCAspresskonferenser, presentationer ochintervjuer med chefer och anställda.
Facebook.com/SCA
 har till syfte att rekry-tera duktiga medarbetare, engageraanvändare och ge information somkompletterar sca.com.
Twitter.com/SCAeveryday
 ger en bra sammanfattningav allt som händer på sca.com och påSCAs andra sociala medier. Syftet äratt ge olika användare, journalister ochbloggare relevant information.
Slideshare.net/SCAeveryday
 vänder sig till investerare och analy-tiker som kan ladda ned presentationerav kvartalsrapporter och informationfrån bolagsstämmor.
Scribd.com/SCAeveryday
innehållerca 50 publikationer, bland annat SCAshållbarhetsredovisning, rapporten
”Hygien berör”
och tidningen
Shape
.
Flickr.com/HygieneMatters
kom-pletterar utgivningen av den globalarapporten
”Hygien berör”
med bilder.
SCA I SOCIALA MEDIER
 
SCA
SHAPE
1
2012
3
6.
 
Gröna pengar
Måste tillväxt vara synonymt med miljöpåverkan? Innovationkan vara ett sätt att lösa problemet.
3.
 
Innovationsrace
Tre dygns isolering väckte kreativiteten hos medarbetarna.
 2.Xpressnap löste servettslöseri
Nya servetthållare på Dairy Queen fick bukt med nedskräpningen.
22.
 
Ordning på magen
Rena händer är det bästa försvaret mot bakterier påutlandsresan.
24.Förpackningarna säljs
SCA säljer förpackningsverksamheten till DS Smith.
 27.
 
Tunnare och tunnare
Blöjor och bindor blir tunnare, ändå absorberar de bättre –hur är detta möjligt?
36.
 
Må vindarna vara med oss
SCA planerar att bygga och driva två vindkraftsparker i egen regi.
HÅLLBARHETSMÅLEN
har vässats – sid 4
SHAPE UP
– sid 30
12 TIMMAR
med Miao Yuping – sid 38
NYHETER FRÅN SCA
– sid 40–43
 DESSUTOM....
MATS BERENCREUTZhåller hygien högt.
16
...när första engångsbindan från Libresse tillverkades? Svaret får du på sidan 28.
VET DU...
32
TREE POOL-PROJEKTETbidrar till grönarestadsmiljöer.KONSTNÄREN somskapar allt i trä.
30
 INNEHÅLL
 
a
 
ftsparker i egen regi.
får du på sidan 28.
KONSTNÄREN somskapar allt i trä.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->