Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ulasan Jurnal

Ulasan Jurnal

Ratings: (0)|Views: 232|Likes:
Published by Borhan

More info:

Published by: Borhan on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2012

pdf

text

original

 
Ulasan Jurnal
The Moral Status of Non-Human Beings And Their Ecosystems
oleh Michel Dion, Faculty,Ethics and Philosoply, University of Sherbrooke, 2500 Blvd University Sherbrooke,Qubeec JIK 2RI, Canada. Ulasan oleh Mohd Borhan bin Ashaari.
Pengenalan dan Konsep.
Jurnal yang bertajuk 
The Moral Status of Non-Human Beings And Their Ecosystems
yangdisediakan oleh Michel Dion membincangkan tentang etika alam sekitar. Etika alam sekitar yang cuba dipertengahkan oleh penulis ialah mencari dasar nilai dalam sifat semula jadimakluk. Jadi penulis cuba untuk mencari dasar nilai dengan mengaturkan penyelesaian bagi mententukan spesies dalam ruang yang betul. Konsep alam sekitar fizikal ialah etikayang digunakan untuk memberitahu nilai intrinsik dalam sifat semula jadi makhluk (Regan,1981 ; Lee, 1996). Di sini penulis menegaskan bahawa manusia perlu ada kebolehanmengenal pasti yang mana spesies yang bernilai intrinsik atau apa yang patut ada dalamdirinya, jadi manusia boleh mengalakan kepada perhatian daripada spesies mereka sendiri.Seterusnya konsep 2 ialah spesies yang mana memegang hak dan kepentingan,spesies yang mana hanya memegang kepentingan, berhubung biotik dan fizikal alamsekitar sahaja, semua spesies ini menpunyai nilai intrinsik tetapi terdapat dalam pelbagaidarjah (Rolston, 1981; Regan, 1983; Weston, 1985; Katz, 1987; Stone, 1987). Dari pernyataan ini penulis telah menyatakan bahawa timbul pertikaian dalam menentukan soalkepentingan (
interests)
dalam pelbagai bahagian ekosistem, bila musthil mengatasi masalahini, penulis lebih suka memerhatikan sesuatu kejayaan dengan melihat spesies yang manamempunyai moral yang tinggi dalam ’
qualities’ 
atau
 potentialities
( contoh, kesedaran diridan amalan yang rasional). Walaupun semua spesies menpunyai nilai yang intrinsik,namun tidak semua spesies mempunyai nilai yang sama. Dengan ini terdapat pelbagaitahap dalam nilai intrinsik, bergantung atas moral
qualities’ 
yang banyak di milikidaripada spesies (Taylor, 1984, 1996). Oleh itu, manusia tidak boleh mengabaikan hak haiwan dalam memenuhi kepentingan manusia sehingga terjadinya keperluan manusiayang penting melawan hak haiwan.
 
Bagi konsep ketiga ialah setiap nilai alam sekitar yang wujud dari tindak balasantara dua proses iaitu proses secara rundingan (
culture
) dan proses secara bukanrundingan (
natureI 
) (Rolston ;1988, 1994). Proses secara rundingan (
culture
) ialah berkaitan dengan tindakan manusia, manakala bagi proses secara bukan rundingan(
naturel 
) ialah berkaitan dengan spesies selain manusia dan ekosistem.Manakala penulis mendapati terdapat banyak nilai intrinsik dari pelbagai spesies,namun penulis hanya melihat dari dua penting sudut iaitu yang petama ialah melihat darisegi sifat asas spesies itu, dan yang kedua pula ialah melihat dari segi persamaan akaun peranan dari spesies dalam ekosistem sendiri. Sudut pertama iaitu melihat dari segi asasspesies itu mendapati terdapat tujuh unsur yang mempunyai nilai yang sama dalam
inter- specific equation
. Berdasarkan peryataan ini penulis telah merumuskan tujuh unsur tersebutiaitu:1)Kehidupan : tempat tinggal mahkluk, dapat disamakan dengan bukan tempattinggal mahkluk, sukakan batu, sungai dan gunung-ganang.2)Lebih atau kurang peka terhadap kesakitan atau kegembiraan.3)Lebih atau kurang keinsafan dalam diri.4)Lebih atau kurang rasional, termasuk kecekapan untuk abstraksi, berlajar, danantisipasi, ingatan, penilaian, dan pratikal rasional.5)Lebih atau kurang rumit bahasa dan sistem komunikasi.6)Lebih atau kurang ’
analogous
’ emosi dan perasaan (lihat yang mana bolehdibandingkan dengan pengalaman manusia).7)Tingkah laku yang mana kelihatan lebih atau kurang kenyataan nilai
analogous
(lihat yang mana boleh dibandingkan dengan pengalamanmanusia).Dari sudut kedua pula iaitu dari segi persamaan akaun peranan dari spesies dalamekosistem sendiri ialah berbandingan antara spesies misalnya spesies A memiliki nilaiintrinsik yang rendah berbanding spesies B. Namun, spesies A lebih melindungi yang lainmaka manusia tidak seharusnya menganggu analisis dan menerima salah satu sikap
anthropocentric.
 
 
Permasalah Kajian
Walaubagaimanapun hanya terdapat sedikit contoh
holistic
untuk di lihat kembali dalam pelbagai keadaan atau pengalaman mahkluk supaya dapat dijadikan sebagai ukuran dari pada pengalaman sifat semula jadi makluk itu. Dalam mengenal pasti nilai intrinsik daripada spesies-spesies tetap, penulis menyatakan bahawa sukar untuk mengelak atau berselindung dari athropocentrism. Dalam ciri ekonomi, rekreasi dan nilai estetik yang dilihat pada spesies, penulis menyatakan bahawa manusia perlu atau di kehendaki membuat pengkajian mengenai minat keperluan dan keinginan. Hal ini adalah ’
cult of the human self 
’, berubah bentuk kewujudan kepada bukan manusia (
non-human
) kedalam manusiadengan cara sempurna diri. Bagi penulis pengkhususan perspektif dan perspektif individu perlu berada dalam satu tindakan bersama. Namun begitu, ciri yang kurang dalam nilaiintrinsik pada mental dan fizikal seseorang individu. Jadi penulis menyarankan bahawakanak-kanak perlu dibantu atau mental dibelakang dewasa bersama chimpanzee dalam perkembangan tahap yang sama. Dalam jurnal ini penulis telah membahagikan kepadaempat permasalahan kajian yang dibincangkan iaitu,
The Right and Interests of Higher  Animals, The Interests of Lower Animals and the Basic Needs of Plants and Insects, The Moral Considerability of Ekosistem,
dan
Towards a Biophilic Being.
Dalam
The Right and Interests of Higher Animal 
, penulis membincangkantentang kesedaran diri yang perlu untuk merasakan tenang atau tidak menyenangkan bagi pengalaman seperti wujud pengalaman yang ada di lihat seperti tidak wujud keinsafandalam diri mereka. Kesedaran diri ini perlu untuk mengenali kecendurungan spesies seperti pengkhususan pemengang hak. Misalnya melihat bintang seperti monyet, gozila, ikanlumba-lumba, gajah, kucing, anjing dan sebagainya, semua ini mempunyai kesedaran diri,kemampuan untuk memahami pengkhususan peranan, kemampuan untuk memahami apaitu pertimbangan seperti baik atau buruk, dan kemahuan untuk bebas. Hal ini semua dapatdilihat terutama tentang serigala dari sifat keberanian, sangat terharu, sabar, bertangungjawab, mengorbankan diri untuk anak-anak, mempunyai keakraban komunikasi.Tetapi cuma manusia sahaja mempunyai kesedaran tentang kepupusan spesies daripadakerosakan alam sekitar. Oleh itu penulis cuba membincangkan permasalahan ini melalui

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Faiz Rashid liked this
Faiz Rashid liked this
Insan Lemah liked this
Mona Haffrini liked this
Mohamad Syafiq liked this
Insan Lemah liked this
Fatin Nafa liked this
Tengku Nieda liked this
Mohd Hafiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->