Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Electrosmog and Breast Cancer

Electrosmog and Breast Cancer

Ratings: (0)|Views: 500|Likes:
Published by EMFsafety
Bibliography of 77 studies linking breast cancer to EMF exposures. Updated 2 April 2012; 28 May
Bibliography of 77 studies linking breast cancer to EMF exposures. Updated 2 April 2012; 28 May

More info:

Published by: EMFsafety on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/15/2014

 
IBC Ixeqypiq lmj @pilqz Almaip 
 
0 Lpkn 08<0 /Yjlzij 0? Bl{+Oipi lpi picipimaiq lmj nkmfq ze 4< lpzkaniq piepzkmd qkdmkckalmz icciazq cpeb IBC ixeqypiq em `pilqz almaip- Zokqkmanyjiq emi ep zte `lafdpeymj jeaybimzq. `yz ixanyjiq l qkdmkckalmz myb`ip ec lipq nkmfkmd IBC ixeqypiq zeezoip z{iq ec almaip ‑ zoiqi tknn `i yneljij km l qilplzi `k`nkedplo{+/Cep ezoip IBC `k`nkedplokiq qii7 ozz7%%ttt-qapk`j-aeb%aenniazkemq%1::8?81%Iniazpeqbed"@k`kedplokiq
<-
@iafip PE- /<;?;+- Apeqq Ayppimzq7 Zoi Xpebkqi ec Iniazpebijkakmi. zoi Xipknq ec Iniazpeennyzkem. G-X-Zlpaoip6 <qz ij-
0-
@imklqosknk J. Lskmelao K. @llwes J. Wyqblm K- /0889+- Oeyqioenj iniazpebldmizka ckinjq lmj `pilqzalmaip km injipn{ tebim-
 Km Skse-
1-
@nlafblm AC. @imlmi QD. Oeyqi JI /088<+- Zoi kmcnyimai ec <-0 bkapeZ. 38 Ow bldmizka ckinjq embinlzemkm" lmj zlbexkcim"kmjyaij kmok`kzkem ec BAC"4 ainn dpetzo-
 @keiniazpebldmizkaq
:-
@nlafblm A-C- iz ln /<;;3+ Kmjiimjimz Pinkalzkem ec zoi <0 bD Bldmizka Ckinj Icciaz em Binlzemkm lmjBAC"4 Ainnq km skzpe-
 @IBQ Biizkmd.
Skazepkl. @pkzkqo Aenyb`kl. Almljl- L`qzplaz L"<"0-
9-
@nlqf JI. @plkmlpj DA. Jlyao{ PZ. Olmkckm GX. iz ln /0889+- Binlzemkm"jinizij `neej cpeb pibimelyqln tebim ixeqij ze nkdoz lz mkdoz qzkbynlziq dpetzo ec oyblm `pilqz almaip ximedplczqkm myji plzq- Almaip Piq- 39/01+7<<<4:"?:- ozz7%%ttt-ma`k-mnb-mko-des%y`bij%<310003?
3-
@nlqf JI. Tknqem QZ. Wlnlzlm C /<;;4+- Xo{qkenedkaln binlzemkm kmok`kzkem ec oyblm `pilqz almaip ainndpetzo km skzpe7 Iskjimai cep l dnyzlzokemi"bijklzij lzotl{-
Almaip Piqilpao
4-
@ynneydo G. Pil BQ. Qzisimq PD- /<;;3+- Nkdoz lmj bldmizka ckinjq km l miemlzln kmzimqksi alpi ymkz-
 @keiniazpebldmizkaq
?-
Albipem KN. Qym NW. Qoepz M. Olpjblm TI. Tknnklbq AJ /0889+- Zoipliyzka Iniazpebldmizka Ckinj/ZIBC+ lmj dlbbl kppljklzkem em oyblm `pilqz almaip ximedplcz dpetzo. lmdkedimiqkq lmjbizlqzlqkq-
Almaip Ainn Kmz 
;-
Almzep FX. Jeqibkak B. @pkmzem NL. Qzitlpj XL- /<;;9+- Pi7 @pilqz almaip bepzlnkz{ lbemd ciblniiniazpkaln tepfipq km zoi Ymkzij Qzlziq- /Nizzip+-
 GMAK 
<8-
Alnlm NQ. Qaoeimcinj IP. E$Nilp{ IQ. Niqfi BA- /0888+- @pilqz almaip lmj iniazpebldmizka ckinjq""lpiskit-
 Lmm Ixkjibken 
<<-
Aoim A. Bl _. Woemd B. [y W /08<8+- Ixzpibin{ net"cpi|yima{ iniazpebldmizka ckinjq ixeqypi lmjciblni `pilqz almaip pkqf7 l bizl"lmln{qkq `lqij em 0:.11? alqiq lmj 38.30? aemzpenq-
 @pilqz Almaip  Piq Zpilz-
<0-
Aoipp{. M- /<;;;+- Iniazpebldmizka Pljklzkem alyqiq almaip7 zoi kbnkalzkemq cep `pilqz almaip 
Tepnj Aemcipimai em @pilqz Almaip Ezzltl. Almljl. 03"1< Gyn{ <;;;-
<1-
Aeedlm XC. Anl PT. Mitaeb` XL. Timwn Z@. @edjlm D. Bkzzimjepc P. iz ln- /<;;3+- Eaaylzkemlnixeqypi ze 38"oipzw bldmizka ckinjq lmj pkqf ec `pilqz almaip km tebim-
 Ixkjibkened{
<:-
Jlslmkeyp. W-. Qe`in. I- /088;+- Nemd"zipb ixeqypi ze bldmizka ckinjq lmj zoi pkqfq ec Lnwoikbip$qjkqilqi lmj `pilqz almaip7 Cypzoip `kenedkaln piqilpao-
 Xlzoexo{qkened{
" < "
 
IBC Ixeqypiq lmj @pilqz Almaip 
 
0 Lpkn 08<0 /Yjlzij 0? Bl{+
<9-
Jlskq Q. Bkpkaf JF. Qzisimq PD /088<+- Mkdoz qokcz tepf. nkdoz lz mkdoz. lmj pkqf ec `pilqz almaip-
 Geypmln ec zoi Mlzkemln Almaip Kmqzkzyzi
<3-
Jibipq XL. Zoeblq J@. Peqim`nlzz FL. iz ln- /<;;<+- Eaaylzkemln ixeqypi ze iniazpebldmizka ckinjqlmj `pilqz almaip km bim-
 Lb G Ixkjibken 
<4-
Jeqibiak B. @nlkp L /<;;:+- Eaaylzkemln almaip bepzlnkz{ lbemd tebim ibne{ij km zoi zinioemikmjyqzp{-
 Geypmln ec Eaayxlzkemln Bijkakmi
<?-
Ippim ZA- /088<+ L bizl"lmln{qkq ec ikjibkenedka qzyjkiq ec iniazpka lmj bldmizka ckinjq lmj `pilqzalmaip km tebim lmj bim-
 @keiniazpebldmizkaq
<;-
Ci{aozkmd B. Cepqqim Y. Pyz|skqz NI. Lon`eb L /<;;?+- Bldmizka ckinjq lmj `pilqz almaip km Qtijkqoljynzq piqkjkmd milp okdo"senzldi etip nkmiq-
 Ixkjibkened{
08-
Cnejipyq @. Zepm|ykqz Q. Qzimnymj A- /<;;:+- Kmakjimai ec qiniazij almaip km Qtijkqo plkntl{ tepfipq.<;3<‑<;4;-
Almaip Alyqiq Aemzpen 
97<?;‑;:-
 
0<-
Dkpdipz P. Ibemq D. Olmc S. Dpþmjfip A- /088;+- Ixeqypi ec bac"4 `pilqz almaip ainnq zeiniazpebldmizka ckinjq y"pidynlziq zoi nlqbkmedim lazkslzep q{qzib-
 Kmz G D{miaen Almaip 
00-
Dkpdipz P. Olmc S. Ibemq D. Dpþmjfip A- /08<8+- Qkdmln zplmqjyazkem ec zoi binlzemkm piaizep BZ< kqjkqpyzij km `pilqz almaip ainnq `{ iniazpebldmizka ckinjq-
 @keiniazpebldmizkaq
01-
Dkpdipz. P-. Qaokbbkmd. O-. Fópmip. T-. Dpþmjfip. A-. Olmc. S-- /0889+- Kmjyazkem ec zlbexkcim piqkqzlmaikm `pilqz almaip ainnq `{ INC iniazpebldmizka ckinjq-
 @keaoib @kexo{q Piq Aebbym
0:-
Dplmz QD. Binlm BL. Nlzkbip GG. Tkzz"Imjip`{ XL- /088;+- Binlzemkm lmj `pilqz almaip7 ainnynlp biaolmkqbq. ankmkaln qzyjkiq lmj cyzypi ipqiazksiq-
 Ixipz Pis Ben Bij 
09-
Dpkdep$is KyD- /0888+- VJinl{ij `kenedkaln icciaz ec iniazpebldmizka ckinjq lazkemR-
 Pljklzq @ken Pljkeiaen-
:8/0+70<4"09- VLpzkani km PyqqklmR- ttt-ma`k-mnb-mko-des%y`bij%<8?<;8:;
03-
Dyimin X. Plqfblpf X. Lmjipqim G. N{mdi I- /<;;1+- Kmakjimai ec almaip km ipqemq tkzo eaaylzkemlnixeqypi ze iniazpebldmizka ckinjq km Jimblpf 
- @p G Kmj Bij 
04-
Olpnlmj GJ. Nk`ypj{ PX /<;;4+- Imskpembimzln bldmizka ckinjq kmok`kz zoi lmzkpenkciplzksi lazkem ec zlbexkcim lmj binlzemkm km l oyblm `pilqz almaip ainn nkmi-
 @keiniazpebldmizkaq
0?-
Olpnlmj GJ. B-[- Nii. D-L- Niskmi. P-X- Nk`ypj{- /<;;4+- Jkccipimzkln Kmok`kzkem ec Zlbexkcim‛qEmaeqzlzka Cymazkemq km l @pilqz Almaip Ainn Nkmi `{ <0 bD Bldmizka Ckinj- Zoi Qiaemj TepnjAemdpiqq cep Iniazpkakz{ lmj Bldmizkqb km @kened{ lmj Bijkakmi @enedml. Kzln{. Gymi ?"<1. <;;4
-
" 0 "
 
IBC Ixeqypiq lmj @pilqz Almaip 
 
0 Lpkn 08<0 /Yjlzij 0? Bl{+
0;-
Oimqim G /088<+- Kmapilqij `pilqz almaip pkqf lbemd tebim toe tepf pijebkmlmzn{ lz mkdoz-
 Ixkjibkened{
18-
Oimqim G- /088<+- Nkdoz lz Mkdoz. Qokcztepf. lmj @pilqz Almaip Pkqf-
 G Mlzn Almaip Kmq
1<-
Kqokje B- /088:+- Zplmqkimz kmok`kzkem ec q{mipdkqzkalnn{ kmqynkm"nkfi dpetzo clazep"<" lmj `kqoimen Lkmjyaij enkciplzkem ec iqzpedim piaizep lnol /IPlnol+"eqkzksi oyblm `pilqz almaip BAC"4 ainnq `{ binlzemkm-
 Imskpem Qak
10-
Gk @Z. @nlkp L. Qoy _E. iz ln- /088?+- Eaaylzkem lmj `pilqz almaip pkqf lbemd Qolmdolk tebim km l eynlzkem"`lqij aeoepz qzyj{-
 Lb G Kmj Bi
11-
Gekmiq T-Z-. Wolmd [-. Aoimxkmd N-. Gkpzni P-N- /<;;1+- Zoi bilqypij iniazpkaln peipzkiq ec mepbln lmjblnkdmlmz oyblm zkqqyiq cpeb 98 ze ;88 BOw
 Bijkaln xo{qkaq
1:-
Fl`lz DA. E$Nilp{ IQ. Qaoeimcinj IP. Dpiimi GB. Dpkbqem P. Oimjipqem F. Flymi TZ. Dlbbem BJ.@pkzzem GL. Zikzin`lyb QN. Miydyz LK. Niqfi BA6 I@ANKQ Dpey- /0881+- Iniazpka `nlmfiz yqi lmj `pilqz almaip em Nemd Kqnlmj-
 Ixkjibkened{
19-
Fnkyfkimi G. Z{miq Z. Lmjipqim L- /0881+- Cennet"y ec pljke lmj zinidplo eiplzepq tkzo ixeqypi zeiniazpebldmizka ckinjq lmj pkqf ec `pilqz almaip-
 Iyp G Almaip Xpis
13-
Fnkyfkimi G.Z{miq Z. Lmjipqim L /088:+- Piqkjimzkln lmj eaaylzkemln ixeqypiq ze 98"Ow bldmizka ckinjqlmj `pilqz almaip km tebim7 L eynlzkem"`lqij qzyj{-
 Lbipkalm Geypmln ec Ixkjibkened{
14-
Nlb`pewe G. Zeykzey [. Jl` T- /<;;3+- Ixnepkmd zoi IBC "Binlzemkm Aemmiazkem7 L Piskit ec zoiXeqqk`ni Icciazq ec 98%38"Ow Iniazpka lmj Bldmizka Ckinjq em Binlzemkm Qiapizkem-
 Kmz G Eaayx Imskpem Oilnzo-
1?-
Nk`ypj{ PX. Qnebl ZP. Qefenka P. [lqtim X- /<;;1+ INC bldmizka ckinjq. `pilqz almaip lmj binlzemkm738 Ow ckinjq `neaf binlzemkm$q emaeqzlzka lazkem em IP& `pilqz almaip ainn penkciplzkem-
 Geypmln ec  Xkmiln Piqilpao
1;-
Nk`ypj{ P-X- iz ln /<;;1+ INC bldmizka ckinjq. `pilqz almaip lmj binlzemkm7 38 Ow ckinjq `neaf binlzemkm$q emaeqzlzka lazkem em IP& `pilqz almaip ainn penkciplzkem-
 Geypmln ec Xkmiln piqilpao
:8-
Nk`ypj{ P-X-. Lcwl{ Q-B-G- /<;;3+ Kmok`kzkem ec Binlzemkm$q Lazkem ec BAC"4 Ainn Xpenkciplzkem `{Bldmizka Ckinjq Lqqeaklzij tkzo Skjie Jkqnl{ Zipbkmlnq7 L Xpinkbkmlp{ Qzyj{- @IBQBiizkmd.Skazepkl. @pkzkqo Aenyb`kl. Almljl- L`qzplaz L"<"1-
:<-
Neebkq JX /<;;0+- Almaip ec `pilqz lbemd bim km iniazpkaln eaaylzkemq /nizzip+-
 Nlmaiz-
:0-
Neebkq JX. Qlskzw JL. Lmlmzo AS- /<;;:+- @pilqz almaip bepzlnkz{ lbemd ciblni iniazpkaln tepfipq kmzoi Ymkzij Qzlziq-
 G Mlzn Almaip Kmq
:1-
Ny`im P-L-. Qlplk{l Q- lmj Bepdlm L-X- /<;;3+ Pinkalzkem ec <0bD IBC Icciazq em BinlzemkmPiqemqiq ec BAC"4 @pilqz Almaip Ainnq km skzpe . Lmmyln Piskit ec Piqilpao em @kenedkaln Icciazqec Iniazpka lmj Bldmizka Ckinjq cpeb zoi Dimiplzkem. Jinksip{ # Yqi ec Iniazpkakz{. QlmLmzemke.Zixlq6 Mes- <; " 0<. <;;3- L`qzplaz L"<-
" 1 "

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
AlexRichards added this note
Great work - no one is paying attention.
AlexRichards liked this
Mitch Marchand liked this
1 hundred reads
Eugenia Ceban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->