Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium I 06 1996

Tehnium I 06 1996

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
REVISTATUNARA
PENTRU
CONSTRUCTORIIAMATORICOMANDL
DE
STAT
BedaetorsetILIE
MIHftESCU
SI.'I\4AR
Utilizarea
casetelor
audio 2
Calitateabenzilor
video
3
Montaiepemodule
in
miniaiuri
Vollmetrueleclronic
Reglarea
emitiitoarelor
SSB
Tubul
electronic
813Deconectarea
automati
CuadrilonieDispozitiv
etectronic
de
conrutare
9i
proteclie
l0
4
56
7
8
9
Manuela
2
Motoare
rebele
Redac.automat
12.13
14
t5
Termostatpentru
clocitoare
16
Sesizor
19
Automatpentru
lumini
19
f
ndicator
de
iensiune
20
Etaj
final
21
Gircuite
integrate
echivalente
2l
Aplicatie
ROB
796
22
Dialog
cu
cititorii
23
 
UTITIZAREA
CASETELORAUDIO
La introducerea
casetei
rolaoresoarenu
este
oozitionat
decat duoa
actionarea butonului
START,
banda
derulAndu-sb
oe
iola
receotoare. Alte
doua
role
de ohidai
mentin
banda
in
locLl exact de
redare
sau
imoiimar'e..Pentru
inreoistrarile
monofonice
dis-tanta
iritre
oistelelate
de
1
,5mmeste
de
0,8
mm.
S'e
poate
observa
in
f
igura
3
mode^lul
pa.rlii
mecanrce
pentruantrenarea casetelor
rnpozllla
citire-inregistrare;
forlade
antrenareeste transmisa
FereastraNUCLEUDE PLASTICDisDunereaunei
casete
!\
ezvoltarea
si
diversificareaproductiei
de
I I
casete constituie
o
data
importanta
in'istoria
t
inreoistrarilor
maonetice.Deaceea.
de
multe
ori este indisoensabila dunoasterea difentelor
carac-
teristici ale casetelor
si
minica'setelor,
de
a cunoastefolosirea
lor
incele
maibune
conditii,
de ale remedia
defectiunile.
si,
in..sfArgit,
de
a
alegepecele
mai
DotflVrte
oenlru
o
ul
rzare
saualla.
'
Princioiul
casetei este deosebit
de
simplu
si
aceas-tai-aconferit succesul siavantaiele.
Minica6etele cu4
sau 8
oiste
deruleaza'peosinoura
bobina
o
banda
fara sfafsit.
ele
neoutAnd oferi
a-scultatorului
o
deru-lare raoida intr-un sens saualtul, ceea
ce
reprezintaun imobrtanthandicap.
Caseta.
sore
deosbbire
de
minicasete
sau
cartus
(fio.2),
cbngtituie
un
sistem
cu doua
bobine(fig.
1).
OTanta oe
marqinea
carcasei
permitecontactul
cu
caDetele
de
redaresiinreqistrare.Avantalul
benzii
fea
sfarsitconsta
intio
vite-za
maimare
de
defilare
a
benzii.
c'eea
ce
oermite
in
principiu
o
reproducere
mai
bdnd
a
sunetelorinalte.Casetbfonulobisnuit
are
astazi
o
curba
de
raspuns satisfacatoare
sub 50
Hz
9ipeste
12
000
H2.Avantajele casPtei
qunt
numeroase: banda
se
ooate
derula
raplo
In
amoelesensuri.
Casetele
sunt
p.revazqte
atatpentru
inregis-
trare. cat
si
Dentru
redare.HenlruInreglslrare
9lredar'e
in
sierbofoniesefolosesc cele
doua
pistede
pe
aceeagi
parte
a.be-qzi!
jar
lungimile.suntconce-
TEHNIUM
nr.6
/
1996
 
CALITATEABENZILOR
VIDEO
micronil32.8microni/2,6 microni. Viteza de transport abenzii
2,34
cmls,
1
97
cm/s,$i
a44
crn/s.
Vileza
relaliv-a
inte34
cmls,
1
,97
cm/s,
si
2,44 crn/s.Viteza
relativa
intre
caoetelerotalivesibanda
4,85
rn/s;
5,33
n/s
9i
5,08
nvs.
Rrjzolutiacirca
250
Iinii
la
toatetrei sistemele;
iar
raFDrtulr-izolutia
circa
250
Iinii
la
toatetrei sistemele;
iar
raportulintre seinnal
si
zqomot
atat
video
catsi
la
audio,
circa
40 dB.
De
remarch
faotul
ca
lastandardul
Betaformat,
viteza e
fixa si existacasete cu conlinutsiqrosime
diferitr de
banda,
oentiu durate
diferite
deprmramJimitaactuda
fiind
de
trei
bre oentru
o
casetd
loloiibiE
numai intr-un sens.
Sistemul
re oentru
o
caseta
folo6ibilanumai
intr-un sens.
Sistemul
VR
2000 toloseste sistemul
de
imprimare cu
dubE
pista,
ca
Ia maonetofoan'eduratacasetelorfunctie
de canttatea
9i
orosimieabenzii,
f
ind
intre
120minute
$i
€0
minute
(8ore),Evident
cu
retumarea
Dozitiej
casetei
dupa
unapana
h
patruore
de
rulai.Sistemul
VHS,
folosibil
pe
toaEletmea
benzii,
numai
intr-
nsinoursens,
are
posibilitate
de
imprimare
9i
redare
pe
md
milte
viteze.
Cedde 2,34
cnr/s,
e denumiteSP
-
sandard
DIav:
dar
viteza
LP.-lonq
day
-9iEP
-
extra
P
-
sandardday;
dar
viteza
LP.-longplay-9iEP
-
extra
olav.permitdurate dublesiquadruple
de
program;
oar
bce-asla
nu e
in
folosul calitatliimaginii
9i
maj ales a sunetu-
lui. care
la
viteze
loarle
m|cl
de
rulare
a
oenzlepuemlc
detefiorat.Deaceea,unelevideocasetofoanede
construcle
recenta,video
I
denumite
HI-F|, imprime9i
sunetul.cu
capeterotalive,montatepeacela$i
tambur
cu capete
voeo'
obtinandu-se
imprimari
dudio
inf-adevar
remarcabile,
ch|arla
iriteze
foarte ieduse.
Sicum
maj
ales
laproqramelecua
Viteze
foarteieduse.
$icum
maj
ales
laprogramele.cu
muzica usoarasepune
ma
mult ac@ntpesunet,o lmaglnealcatuita
dinpete
violentgolorate9i
pdmdanuri,acoperao
rezolutie
canidiscdabila.
Jn
ceeacepriveqteprezentacapu-
lui
fix'standardde
imprimare9iredare audio,acesta
bineinteles
citeste
Dista
laterah
sonore
depe
bande,
daca
se
doieste
o
redaie
mai
sbba
calitativ
sau
unica
in
cazul
benzilor'preimprimate,
carenu au
traseu
de
sqne!
pelw
capete
rotative9i
caresunt
imprimate
pe.stanoar
5H,
acaeDtabil
md
ales
la
Mzionajea unorlllme
vecn.
(Va
uma)
;;
|a
il"i;;
l;;t;;i
;i
td
-aiuoi,itir-idtj,isranulu
i
Votintut
si
cabestanul
seinvartescincd,
darrola
;;rii?
;
;ir-'';;carJ
a-ciionia2i,
de
asemenea-,
9i
presoareeste
indepartalade
cabestan,
astfel
ceiaocirtut
ieceritoi
de bdnda.
Bahda
trece
prin
fata
bandasepoate
deplasa
liber
de
la
dreapta
la
stanga'
capului
de
lebtura-inregistrare
in.condilii
obhnuite
Rotila
de
rebobinaj
se
invane$te
in
directia
indicatesub
actiuneacabestanului
9i
a
rolei
presoare.
Platoul
in
fidura
3b
Si
banda
se
ruleaza
pe
rola debitoare
a
bobineireceptoareruleaza banda
la
le9lrea
oe
Pe
"aqirci
cabestan..Aibi
un ambreiaj
permife rularea
normala
';-::;"enare
rapida
inainte
poate
fi.
prevazyutaiiih--m ciiliii'ci
re
a
viiezei'u'nif
orme de
antrenare'
.,;#;ll-."
ciupirearotei
presoaresr
a
arboretui
tiii!"
flE33ii:"T,:"9133,19%p.?"'?E'!Li?,?"'l?
EIiJ€,tli,i,li,-oiilriiia'ii-r,anl-si
marind.'presiunea
i"6"6i'i!'""lti.ii'i'i;
;f;fii
i;"ri;,i'i;5"b:'r'fi;le
3lgl."ij{Y.i-PP.lgg"tlo';i,.:?::F:"1,9::.g",i1l3
I
iebbin;re,
e,m
Se
ObServd
in
figurta
3b,.lamela
amgrelalUlul
pereceplor.
vauesrarrur
urrrurvctPtd
deoarteaza
cureaua
de
"nrr"nu'rd''oE
Xrii"bl;ioil]ir'i
produce'atunbi
fota
de
antrenare
9i
ruleazi
rapidbobineireceptoare
9i
o aplicala bobina
debltoare.
Danoa'
teristicileAx
receptor
Rebobinaj
@
Patine
presoaredepartata
de
cabestan
Patinapresoaredepartatadecabestan
TEHNIUMnT.6/1996

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->