Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 03 1996

Tehnium 03 1996

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2012

pdf

text

original

 
:
ŞTEFANESCU
CORNEL
r
-=
= = = = = =
= . - :
~
a
~
(.
~
' l
~U~
[}B
LABORATOR
ursA
de
"'nolune
81
CUI1IrII
conetan'"
pAg
.1
Ceas
.lectronIo
pag
.3
Vo
l,matNdigitai
pag.
7
-
AUTO
Indicator
de
teMi
...
Slroboocap
CU
Lod
uri
IncIrcAtofpon1N
bateril_
Releu
oIodronio
rag&Aa1Dr
Econ_
<igiIaI
HI-
FI
VU
-
moIrU
cu
douiI
conaIe
TALK-OVER
AUTOMATIZARI
Dlverti
..-
CillUoIocIronIc
CONCURSTEHNIUM
COMERCIAL
DITURA
pag
.9
pAg
.
11
pAg
.
12
pAg
.
13
_14
_.
15
pAg
.17
pag. 19
pag.20
pag.
22
pag.24
.lectronlstul
 
Concurs
pentru
hobllnl
organizat de editura
ELE~HISTaL
,1
societateacomerclalli
ttELPTIWHIC.
r
in
Ilec
din
.n.m
...
.
Z.
3.
4.
S. 6
P
7 .1
.....
t.1 lEllnlUM
w:!l!"A!u
1rn
tata
o
problemi de
electronică
la
car.
ICI'
va c
..
soluţia
completă.
Pentru
CI
participa la concurs
compl.ta~1
"vear.
talon
cler
partlclpar.
ccualcîţlaiProuusă
d.
dumneavoastri
CU
numele
fi
cu
q*VSG
aGeRi.
FI.c
talon
ast"'l
complet.t
""
fi
doccrpat
p
.,..,I.t.pa
Gd
.....
S.C.
HELPTRONIC
S.R.L.,
sir.
Dr. Lisler
nr
.
57bis,sector
5,jBucure,tl
In t
m.n
""
30
d.
zll.
I
""ta
paftel)
d.
1.
",'"
.parl!l.
n.miir.I.1e
',vIst.1
In
c
••••
apărat
pabllcati.ii problema.
Nu
se
vor admite
decât
sOIUiiil&;sWise-';direct'-pe
'
taloDul
original
de
participare
decupat
din
revistă.
Ce
,tlgatorui va
fi
partldpantulcupunctalul
maxlm~.obtlnut"in
total la
etl:l.
6
probleme.tn
COl
de
barols.
va
trage
la
sorţi-doara"
slnaur
c
6ftl
aător.
·
'-:P~EHII~
MRRELE
PREMII!
con.taeln
100.000
d.J.o",.'!1
d.
Ed.ELECTROnlSTUL
p
o
lună
dublă
dertenslun.
rtglabllă1x1OV
la un curent
maxim
ele
fiR
rcrallzată
de
S.C.
HELPTROHIC-prqcum
;'-·c6te-un-abonamcmt
P'I
un an
(6
numere) la revista
ELECTROnlSTUL
p
1
evl.t.
TEHnIUM.De
asemenease:vor
mal acorda
10
premII
ce
vor consta In
ctte
an
abonament
pe
.n
,,"'16n.mer.JI
....
.lel.
ELECTROnlSTUL
p
TEllnIUM.Premiile vor<.tstablllte_ prin
trager~
la
sorţi
din
răspunsurile
corecte. In
prezenţa
unor
reprezentanţl,
>
aL;dtltvrllor
partldpanţl
la
conca".
care vor
II
anunţaţi
din timp prinInt
m.dl.,.""I.telor,lEHnIUM
p
ELECTROnlSTUL
Ing.
CANĂNĂu
VOITA
CORN;;
CIU
",,"Ig.
ADRIAN
O\IMlmU
Ing.
GABRIEL
HERTOIU
ABONAMENTE
Nr.
reg. corn.
J40/470219
IEditura
tIIectronistul®
Oficiul
poştal
5
CăSUţa
poştală
5 I
BUCUREŞTI
(nr. cont. 40.80.0.201.1 -
SeR
5)
Abonamentele
la
revistele "TEHNIUM"
şi
"ELECTRONISTUL"
se pot
face
laoficiile
poştale
pentru
num~rul
de catalog 5050
şi
respectiv5032 din Catalogul
publicaţiilor.
Periodicitate:
o
apariţie
la
două
luni.
Preţ
abonament:
.lQQQ
leifnum~r
de
revi.st~.
ATENŢIE
11111:
Abonamentele contractate pentru perioade ale anului
1995
pentru revista
cu
denumirea 'TEHNIUM"
la
num~rul
decatalog
i
120
nu au o
b~ză
legal~,
au
o
destinaţie,incert~,
nu
le
avem sub control
şi
prin urmare nu
rbpundem
de onorarea lor.Abonamentele
la
reviuele
"TEHNIUM"
şi
"ELECTRONISTUL"
se
pot face
şi
direct
la
Editura Electronistul. Pentru aceasta
trimiteţi
un"mandat
poştal
cu
confinnare de primire" pe adresa
EDITURA
"ELECTRONISTUL-,
BUCUREŞTI,
OF.
POŞTAL
5,
CĂSUŢA
51
(prinreprezentant Stan Sergiu), (cont bancar nr.
iO.80.0.20
1.1
-
B.C.R.
5).
La
rubrica
"loc
pentru
corespondenţă"
menţionaţi
numerele revistelorpe care
le
doriţi.
Pentru a asigura trimiterea revistelor
În
plic
(cu
greutate) recomandat, editura
suport~jumătate
din cheltuielile de
expediţie.
Ca urmare
Oumneavoastr~
trebuie
să
achitaţi
1250
lei
pentru fiecare
revistă
pe care o
comandaţi.
Persoanele juridice
pot
face
pl
ata direct in contul nostru nr.
iO.80.0.201.1
deschis
la
Banca
Comercială
Română-Fil
Sector 5 explicindpe
dispoziţia
de
platăsemnificaţia
pl~ţii.
 
SURSA DE TENSIUNE
CONSTANTĂ
ŞI
DECURENT CONSTANT
Montajul
(fig.
1)
poate
funcţiona
ca
sursă
de tensiune
constanti
şi
curent
funcţie
de
sarcină
sau, de
la
o
anumită
valoare de curent,
prestabilită.
trece
În
sursă
de
curent
constant
şi
tensiune
variabilă
funcţie
de
sarcină.
Tensiunea de
la
ieşire
se poate reglaÎntre limitele
2,SV
...
33V,
iar curentul de
ieşire
intre
DA
...
3A.S-a
utilizat
circuitul
integrat
specializat
~An3
(sau echivalent)
În
montaj cu tranzistor serie
extern
şi
divizoare
la
ambele
intrări
ale
amplificatorului de eroare.
fn
acest caztensiunea de
referinţă
se
divizează
astfel
incS.t
la
intrarea neinversoare
(+
pin
5CII)
să
nu
se aplice o tensiune
mai
mică
Fig. 1
de
2V.
aşa
cum impune
funcţionarea
normală
a amplificatorului. Divizorul se
realizează
cu
rezistenţe
cu
peliculă
metalică.
deoarece cele
cu
peliculă
de
carbon.
Îşi
modifică
valoarea
cu
temperatura. Curentul de
Încărcare
a
ieşirii
de
referinţă
nu
trebuie
să
depăşească
ISmA Condensatorul CI2(de obicei Între I
OnF
...
I
OOnF.
dar poate
să
fie
şi
electrolitic
<51lF)
are rolul defiltraj,
redudnd
zgomotul ce apare
În
tensiunea de
referinţă
şi
prin aceasta
zgomotul
tensiunii
stabilizate.
Condensatorul C
15
ceramic,
cu
valoarea
de
IOOpF,
realizeazăcorecţia
amplificatorului de eroare, eliminând
autooscilaţia
acestuia. Condensatorul
TR1
,
,
3SV
D3
BA159
,~
electrolitic
C7
de
la
ieşirea
stabilizatorului reduce
rezistenţa
de
ieşire
pentru impulsuri ale curentului de
sarcină.
Ţinind
cont
de
inductanţa
serie
parazită
a condensatorului electrolitic,se impune conectarea
În
paralel
cu
C7
aunui
condensator
ceramic
Ca cucapacitatea de ordinul 47nF
...
IOOnF.
Elementul regulator serie
disipă
cea
mai
mare putere
cS.nd
tensiunea de
ieşire
este
minimă
şi
curentul de
sarcină
maxim,
de exemplu
Ualim=3SV,
Uiq=SV,
I
sar
=3A,
Pdis=90W; in
acest
caz dimensiunearadiatorului devine mare
şi
incomodă.
Montajul
propus
Înlătură
acest
neajuns,
el
se poate adapta
şi
la
alte sursede tensiune, astfel pe elementul de reglaj
OUT
R1
~
d!
2~.,.....,,~
R2
C2
.
~
50
C1~7~F
!i'C2
l602,~T1
,5k
SZ
D1
N
"~\,
.
2N3055
BA15.
},
C7
~
ţN<4007
t
I
V1
BOOOJ..l.F
eJl39
,
3
40V
C15
Ip1
47Ol-lF
L
04
e3
csNP
,
"
"
&'
2k
C4
47J.1F
,:
t
1CXXţiF
4371
r'
~,
BA159
~
~vWo
'OV
R4
IC1
CB
4,
7k
100nF
~F
PA723
R3
+
,.
:'1
C1~
T
~~o:
Acu
210
Roc
R5R7
ni
2k
'R6
RB
O,04'3W
1000J..l.F
470J.lF
PL3V3
r-
n mn
nln
C11
32.
R2B
Dn
K1
PL4V7
100k
47J.1F
1
,5k
y
R101k
I
R16
R11
'~'
R13!§
J
.......-::"
20k
05
Z
022"
i:'
K
+9V
r
P;S
nm
3.
R1S
".
O~5
20k"'~
PL9V1
10k
S
z:
-v
'r -
-v
6,Bk
"
,
.
R17
nn
06
R23r
RO<
R21
-V
20k
+9',
an
~6~
R14
27
5k
5.
0.
20.
R1B
'1N414
R2S
20.
+'V
20k
~P
3
+V!"N<'JI
R22
TS
20.
R20
_"
BC171
R26
10
c~
(
50.
\!Y
l"l\
20.
6i~'
,5k
.'
Rl.
n
1
,5k
"(P<;T3/"hT4
LED2
~P~
1
't.<
~
'C
-V
20.
GALBEN
"\,~~'
irl0
g!!:
.
~
BC171
100J.1F
BC171
ci
TEHNIUM.
Nr.
3
I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->